Задать вопрос о книге:

Адміністративно-правове регулювання порядку створення і діяльності професійних правничих громадських організацій в Україні

Адміністративно-правове регулювання порядку створення і діяльності професійних правничих громадських організацій в Україні - фото

Автор: Коломоєць Т.О., Віхляєв М.Ю.

Издательство: Видавничий дім "Гельветика"

Год издания: 2010

Количество страниц: 286

ISBN: 978-966-599-307-0

Переплет: мягкий

Язык: украинский

Вес: 0.3 кг

Формат: 145х215 мм

Тираж: 300

Аннотация

Монографія присвячена висвітленню адміністративно-правових засад регулювання порядку створення та діяльності професійних правничих громадських організацій як різновиду громадських організацій.

Приділяється увага феномену професійних правничих громадських організацій у системі об’єднань громадян, історіографії дослідження адміністративно-правового регулювання порядку їх створення та функціонування із виділенням конкретних етапів та їх характеристикою, детальному аналізу особливостей реєстрації відповідних організацій, їх взаємодії з іншими суб’єктами правовідносин, контролю за їх діяльністю та припиненню, а також зарубіжному досвіду нормативного врегулювання відповідних питань та основним шляхам вдосконалення відповідного різновиду правового регулювання порядку створення та діяльності професійних правничих громадських організацій в Україні.

Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.

Авторы

Авторы книги Адміністративно-правове регулювання порядку створення і діяльності професійних правничих громадських організацій в Україні
Віхляєв М.Ю. Віхляєв М.Ю. Доктор юридичних наук, доцент

Член правління Центру українсько-європейського наукового співробітництва, заступник директора Видавничого дому «Гельветика».
Наукові інтереси: правове регулювання діяльності громадських об’єднань в Україні, антикорупційне право, правове регулювання освітньої, наукової та видавничої діяльності в Україні та країнах ЄС.

Предисловие

Поступовий розвиток України як демократичної, правової держави спричинений розвитком інститутів громадянського суспільства у державі, які у розумних межах протистоять органам державної влади та доповнюють їх діяльність. В міру розвитку суспільства змінюється і держава, що обгрунтовує необхідність постійної розробки та втілення загальнодержавних програм спрямованих на розвиток різноманітних сфер суспільства та його інститутів, задля забезпечення постійного сталого розвитку держави.

Одним з інститутів громадянського суспільства є різноманітні об'єднання громадян (політичні партії, професійні спілки, громадські організації тощо), серед яких особливе місце посідають професійні громадські організацій юристів - представників професії, яка характеризується особливою роллю у суспільстві, оскільки професійна діяльність правників безпосередньо пов’язана із захистом, охороною та забезпеченням реалізації конституційних прав людини та громадянина, оскільки переважна більшість співробітників органів державної влади усіх гілок влади та на усіх рівнях влади є за фахом саме юристами, оскільки правники несуть додаткову відповідальність за якість своєї професійної діяльності, яка має відповідати високим стандартам.

Незважаючи на надзвичайно бурхливий розвиток діяльності професійних правничих громадських організацій (далі - ППГО) в останні роки, держава не приділяє належної уваги вирішенню численних проблем державного регулювання процедур створення та подальшого функціонування цих організацій, відсутня належна державна підтримки діяльності ППГО в Україні.
 

Аналіз різноманітних джерел свідчить про відсутність у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині комплексних досліджень, присвячених ППГО, поряд із дослідженнями адміністративного-правого статусу, класифікації, державного регулювання, взаємодії з органами державної влади, ознак громадських організацій.

Тобто, наукові питання, пов’язані з адміністративно-правовим регулюванням діяльності ППГО, належним чином до цього часу не вивчалися в адміністративно-правовій науці, що є істотною прогалиною, яка погребує свого усунення. 

Незважаючи на це, фундаментальною та основоположною базою дослідження адміністративно-правового регулювання порядку створення та діяльності ППГО є праці із загальної проблематики адміністративно-правового регулювання, праці вітчизняних та зарубіжних вчених-юристів, які досліджували правове регулювання діяльності різних колективних суб’єктів адміністративного права неприбуткового характеру (громадських організацій, політичних партій, професійних спілок, релігійних організацій тощо): В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, О.М. Ващук, О.М. Бандурки, О.А. Банчука, В.М. Бевзенка, Ю.П. Битяка, І.Л. Бородіна, B.М. Гаращука, І.П. Голосніченка, С.Ф. Денисюка, Є.В. Додіна, Є.Є. Додіної, Л.О. Ємця, М.І. Єропкіна, С.В. Ківалова, Л.В. Коваля, Ю.М. Козлова, В.К. Колпакова, Т.О. Коломоєць, А.Т. Комзюка, І.Б. Коліушка, О.В. Кузьменко, Р.О. Куйбіди, Є.В. Курінного, О.В. Негодченка, В.Ф. Опришка, В.Г. Перепелюка, С.О. Солдатова, C.Г. Стеценка, М.С. Студенікіної, С.С. Студенікіна, А.П. Шергіна, Ю.О. Тихомирова, В.К. Шкарупи, А.І. Щиглика, О.М. Якуби, Ц.А. Ямпольської, О.Н. Ярмиша та інших.

Отзывы

Отзывы к книге Адміністративно-правове регулювання порядку створення і діяльності професійних правничих громадських організацій в Україні

Монографія присвячена висвітленню адміністративно-правових засад регулювання порядку створення та діяльності професійних правничих громадських організацій як різновиду громадських організацій.

Приділяється увага феномену професійних правничих громадських організацій у системі об’єднань громадян, історіографії дослідження адміністративно-правового регулювання порядку їх створення та функціонування із виділенням конкретних етапів та їх характеристикою, детальному аналізу особливостей реєстрації відповідних організацій, їх взаємодії з іншими суб’єктами правовідносин, контролю за їх діяльністю та припиненню, а також зарубіжному досвіду нормативного врегулювання відповідних питань та основним шляхам вдосконалення відповідного різновиду правового регулювання порядку створення та діяльності професійних правничих громадських організацій в Україні.

Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.

Авторы книги Адміністративно-правове регулювання порядку створення і діяльності професійних правничих громадських організацій в Україні
Віхляєв М.Ю. Віхляєв М.Ю. Доктор юридичних наук, доцент

Член правління Центру українсько-європейського наукового співробітництва, заступник директора Видавничого дому «Гельветика».
Наукові інтереси: правове регулювання діяльності громадських об’єднань в Україні, антикорупційне право, правове регулювання освітньої, наукової та видавничої діяльності в Україні та країнах ЄС.

Поступовий розвиток України як демократичної, правової держави спричинений розвитком інститутів громадянського суспільства у державі, які у розумних межах протистоять органам державної влади та доповнюють їх діяльність. В міру розвитку суспільства змінюється і держава, що обгрунтовує необхідність постійної розробки та втілення загальнодержавних програм спрямованих на розвиток різноманітних сфер суспільства та його інститутів, задля забезпечення постійного сталого розвитку держави.

Одним з інститутів громадянського суспільства є різноманітні об'єднання громадян (політичні партії, професійні спілки, громадські організації тощо), серед яких особливе місце посідають професійні громадські організацій юристів - представників професії, яка характеризується особливою роллю у суспільстві, оскільки професійна діяльність правників безпосередньо пов’язана із захистом, охороною та забезпеченням реалізації конституційних прав людини та громадянина, оскільки переважна більшість співробітників органів державної влади усіх гілок влади та на усіх рівнях влади є за фахом саме юристами, оскільки правники несуть додаткову відповідальність за якість своєї професійної діяльності, яка має відповідати високим стандартам.

Незважаючи на надзвичайно бурхливий розвиток діяльності професійних правничих громадських організацій (далі - ППГО) в останні роки, держава не приділяє належної уваги вирішенню численних проблем державного регулювання процедур створення та подальшого функціонування цих організацій, відсутня належна державна підтримки діяльності ППГО в Україні.
 

Аналіз різноманітних джерел свідчить про відсутність у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині комплексних досліджень, присвячених ППГО, поряд із дослідженнями адміністративного-правого статусу, класифікації, державного регулювання, взаємодії з органами державної влади, ознак громадських організацій.

Тобто, наукові питання, пов’язані з адміністративно-правовим регулюванням діяльності ППГО, належним чином до цього часу не вивчалися в адміністративно-правовій науці, що є істотною прогалиною, яка погребує свого усунення. 

Незважаючи на це, фундаментальною та основоположною базою дослідження адміністративно-правового регулювання порядку створення та діяльності ППГО є праці із загальної проблематики адміністративно-правового регулювання, праці вітчизняних та зарубіжних вчених-юристів, які досліджували правове регулювання діяльності різних колективних суб’єктів адміністративного права неприбуткового характеру (громадських організацій, політичних партій, професійних спілок, релігійних організацій тощо): В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, О.М. Ващук, О.М. Бандурки, О.А. Банчука, В.М. Бевзенка, Ю.П. Битяка, І.Л. Бородіна, B.М. Гаращука, І.П. Голосніченка, С.Ф. Денисюка, Є.В. Додіна, Є.Є. Додіної, Л.О. Ємця, М.І. Єропкіна, С.В. Ківалова, Л.В. Коваля, Ю.М. Козлова, В.К. Колпакова, Т.О. Коломоєць, А.Т. Комзюка, І.Б. Коліушка, О.В. Кузьменко, Р.О. Куйбіди, Є.В. Курінного, О.В. Негодченка, В.Ф. Опришка, В.Г. Перепелюка, С.О. Солдатова, C.Г. Стеценка, М.С. Студенікіної, С.С. Студенікіна, А.П. Шергіна, Ю.О. Тихомирова, В.К. Шкарупи, А.І. Щиглика, О.М. Якуби, Ц.А. Ямпольської, О.Н. Ярмиша та інших.

Отзывы к книге Адміністративно-правове регулювання порядку створення і діяльності професійних правничих громадських організацій в Україні
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Завантажуйте наш мобільний додаток