Великанова М.М.

Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування.
3 книги

H-index Scopus – 2, h-index Google Scholar – 8. 

Член Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України. 

Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді. 

Член редакційної колегії фахового журналу «Вісник Національної академії правових наук України».

Автор і співавтор понад 130 науко- вих та методичних праць, серед яких 5 статей, що індексуються у наукометричних базах SCOPUS та Web of Science, 1 одноосібна монографія, 5 колективних монографій, 2 збірники наукових праць, 1 навчальний та 1 науковопрактичний посібники, статті у фахових виданнях України та міжнародних виданнях.

Підписуйтесь на розсилку!

Ніякого спаму та реклами. Лише бонуси, новинки та корисна информація

Каталог