Задать вопрос о книге:

Господарська правосуб'єктність акціонерних товариств: проблеми теорії і практики

Господарська правосуб'єктність акціонерних товариств: проблеми теорії і практики - фото
152827
Нет в наличии

350 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Гарагонич О.В.

Год издания: 2019

Количество страниц: 406

ISBN: 978-966-02-8949-9

Переплет: Твердый

Язык: украинский

Вес: 0.4 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 200

Аннотация

У монографії комплексно досліджено господарську правосуб’єктність акціонерних товариств. На базі узагальнення теоретичних положень, аналізу чинного законодавства про акціонерні товариства та практики його застосування з’ясовано передумови формування, сутність та зміст господарської правосуб’єктності акціонерних товариств; досліджено правовий механізм її виникнення та припинення; з’ясовано характер відносин за участю засновників (акціонерів), акціонерного товариства та суб’єктів, які виконують функції його органів; визначено вплив конфлікту інтересів засновників (акціонерів) та акціонерного товариства на обсяг господарської правосуб’єктності товариства; розкрито особливості реалізації господарської правосуб’єктності акціонерних товариств у системі господарських відносин. 

У роботі запропоновано концептуальні підходи до удосконалення чинного законодавства України про акціонерні товариства.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і економічних спеціальностей закладів вищої освіти, юристів-практиків, суддів та усіх тих, хто цікавиться проблематикою господарської правосуб’єктності акціонерних товариств.

Авторы

Авторы книги Господарська правосуб'єктність акціонерних товариств: проблеми теорії і практики
Гарагонич О.В. Гарагонич О.В. Адвокат, правозахисник, професор Академії адвокатури України.

Автор понад 170 науково-практичних публікацій з господарського, корпоративного, інвестиційного та податкового права, серед яких монографії, науково-практичні коментарі до ГК Украни, підручники, навчальні посібники. Член редколегії фахового наукового видання. Олександр Гарагонич був визнаний переможцем конкурсу Асоціації адвокатів України «Адвокат року 2018», як кращий адвокат з корпоративного права.

Предисловие

У сучасних умовах дослідження господарської право-суб’єктності акціонерних товариств набуває особливого значення, оскільки проблеми, з якими Україна стикається у процесі реформування економіки, актуалізують питання правового регулювання діяльності господарських організацій, здатних акумулювати інвестиційні ресурси. Ефективність господарської діяльності АТ потребує чіткого врегулювання їх правового статусу, одним із найважливіших елементів якого виступає господарська правосуб’єктність.

Господарська правосуб’єктність — це досить складне явище, змістовне навантаження якого зазнає істотного впливу у зв’язку зі змінами у соціально-економічному розвитку країни. Законодавчі особливості регулювання діяльності АТ додають проблематиці господарської правосуб’єктності нових граней, що донедавна навряд чи були притаманними господарським правовідносинам і практично не являли собою предмет вивчення науки господарського права України. Зазначене обумовлює підвищену увагу юридичної науки до питань з’ясування особливостей господарської правосуб’єктності таких учасників господарських відносин.

Останніми роками в Україні проблемам господарської правосуб’єктності була присвячена значна кількість наукових робіт, у більшості з яких досліджувались питання правосуб’єктності суб’єктів організаційно-господарських повноважень, державних підприємств, комунальних підприємств, кооперативів або суб’єктів господарського права у цілому. Значним вкладом у дослідження господарської правосуб’єктності та вдосконалення господарського законодавства стали праці таких фахівців,  як О.А.Беляневич, А. Г. Бобкова, О. М. Вінник, С. О. Віхров, С. М Рудницька, Р. А. Джабраілов, Г. В. Знаменський, О. Р. Кібенко, О. В. Кологойда, В. В. Лаптєв, І. В. Лукач, В. К. Мамутов, НС. Мартем’янов, В. С. Мілаш, А. Є. Пілецький, В. В. Поєдинок, Г. В. Пронська, І. В. Труш, В. А. Устименко, В. С Щербина та ін.

Оскільки дослідження проблеми господарської правосуб’єктності АТ були тільки фрагментарними, загальне бачення проблеми господарської правосуб’єктності АТ у правовій науці досі відсутнє.

Однією з обставин, що зумовила недостатню увагу господарників до детальної розробки категорії господарської правосуб’єктності АТ, є об’єктивна складність її дослідження, у т.ч. через великий масив теоретичної, емпіричної та нормативної бази.

На жаль, і сьогодні основні проблеми визначення специфіки господарської правосуб’єктності АТ — передумови формування, правова природа, структура, особливості, підстави виникнення, припинення, реалізація у сфері господарських відносин тощо — залишаються практично не дослідженими.

Науковий інтерес дослідження проблеми господарської правосуб’єктності АТ серед іншого обумовлений такими чинниками:

♦ формування господарської правосуб’єктності АТ в Україні відбувалося не еволюційним шляхом, а під впливом процесів роздержавлення економіки, що супроводжувались кор- поратизацією та приватизацією державних підприємств;

♦ АТ — єдина організаційно-правова форма господарських організацій, в якій формування майнової основи господарської правосуб’єктності при заснуванні відбувається з використанням цінних паперів — акцій;

♦ момент виникнення господарської правосуб’єктності АТ не збігається в часі з моментом державної реєстрації товариства, яка є тільки одним із елементів юридичного складу, що становить підставу виникнення господарської право- суб’єктності АТ;

♦ АТ має найбільш складну серед господарських організацій конструкцію, через яку здійснюється реалізація господарської правосуб’єктності АТ;

♦ припинення господарської правосуб’єктності АТ вимагає попереднього виведення з обігу акцій, емітованих товариством.

Отже, актуальність монографічного дослідження очевидна.

Дана робота є першою, в якій комплексно досліджується господарська правосуб’єктність АТ. На базі узагальнення теоретичних положень, аналізу чинного законодавства про АТ та практики його застосування досліджено історико-правові передумови формування господарської правосуб’єктності АТ; виявлено особливості її змістовного та структурного характеру; доопрацьовано правовий механізм виникнення господарської правосуб’єктності АТ; з’ясовано характер відносин АТ із засновниками (акціонерами), суб’єктами, які виконують функції його органів, а також відносин між засновниками до державної реєстрації АТ; визначено вплив конфлікту інтересів засновників (акціонерів) та АТ на обсяг господарської правосуб’єктності АТ; визначено поняття та форми реалізації господарської компетенції АТ; розкрито порядок реалізації господарської компетенції АТ через систему уповноважених органів; проаналізовано реалізацію господарської правосуб’єктності АТ у системі господарських відносин; проаналізовано правовий механізм припинення господарської правосуб’єктності АТ; запропоновано пріоритетні напрями удосконалення чинного законодавства України про АТ.

Отзывы

Отзывы к книге Господарська правосуб'єктність акціонерних товариств: проблеми теорії і практики

У монографії комплексно досліджено господарську правосуб’єктність акціонерних товариств. На базі узагальнення теоретичних положень, аналізу чинного законодавства про акціонерні товариства та практики його застосування з’ясовано передумови формування, сутність та зміст господарської правосуб’єктності акціонерних товариств; досліджено правовий механізм її виникнення та припинення; з’ясовано характер відносин за участю засновників (акціонерів), акціонерного товариства та суб’єктів, які виконують функції його органів; визначено вплив конфлікту інтересів засновників (акціонерів) та акціонерного товариства на обсяг господарської правосуб’єктності товариства; розкрито особливості реалізації господарської правосуб’єктності акціонерних товариств у системі господарських відносин. 

У роботі запропоновано концептуальні підходи до удосконалення чинного законодавства України про акціонерні товариства.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і економічних спеціальностей закладів вищої освіти, юристів-практиків, суддів та усіх тих, хто цікавиться проблематикою господарської правосуб’єктності акціонерних товариств.

Авторы книги Господарська правосуб'єктність акціонерних товариств: проблеми теорії і практики
Гарагонич О.В. Гарагонич О.В. Адвокат, правозахисник, професор Академії адвокатури України.

Автор понад 170 науково-практичних публікацій з господарського, корпоративного, інвестиційного та податкового права, серед яких монографії, науково-практичні коментарі до ГК Украни, підручники, навчальні посібники. Член редколегії фахового наукового видання. Олександр Гарагонич був визнаний переможцем конкурсу Асоціації адвокатів України «Адвокат року 2018», як кращий адвокат з корпоративного права.

У сучасних умовах дослідження господарської право-суб’єктності акціонерних товариств набуває особливого значення, оскільки проблеми, з якими Україна стикається у процесі реформування економіки, актуалізують питання правового регулювання діяльності господарських організацій, здатних акумулювати інвестиційні ресурси. Ефективність господарської діяльності АТ потребує чіткого врегулювання їх правового статусу, одним із найважливіших елементів якого виступає господарська правосуб’єктність.

Господарська правосуб’єктність — це досить складне явище, змістовне навантаження якого зазнає істотного впливу у зв’язку зі змінами у соціально-економічному розвитку країни. Законодавчі особливості регулювання діяльності АТ додають проблематиці господарської правосуб’єктності нових граней, що донедавна навряд чи були притаманними господарським правовідносинам і практично не являли собою предмет вивчення науки господарського права України. Зазначене обумовлює підвищену увагу юридичної науки до питань з’ясування особливостей господарської правосуб’єктності таких учасників господарських відносин.

Останніми роками в Україні проблемам господарської правосуб’єктності була присвячена значна кількість наукових робіт, у більшості з яких досліджувались питання правосуб’єктності суб’єктів організаційно-господарських повноважень, державних підприємств, комунальних підприємств, кооперативів або суб’єктів господарського права у цілому. Значним вкладом у дослідження господарської правосуб’єктності та вдосконалення господарського законодавства стали праці таких фахівців,  як О.А.Беляневич, А. Г. Бобкова, О. М. Вінник, С. О. Віхров, С. М Рудницька, Р. А. Джабраілов, Г. В. Знаменський, О. Р. Кібенко, О. В. Кологойда, В. В. Лаптєв, І. В. Лукач, В. К. Мамутов, НС. Мартем’янов, В. С. Мілаш, А. Є. Пілецький, В. В. Поєдинок, Г. В. Пронська, І. В. Труш, В. А. Устименко, В. С Щербина та ін.

Оскільки дослідження проблеми господарської правосуб’єктності АТ були тільки фрагментарними, загальне бачення проблеми господарської правосуб’єктності АТ у правовій науці досі відсутнє.

Однією з обставин, що зумовила недостатню увагу господарників до детальної розробки категорії господарської правосуб’єктності АТ, є об’єктивна складність її дослідження, у т.ч. через великий масив теоретичної, емпіричної та нормативної бази.

На жаль, і сьогодні основні проблеми визначення специфіки господарської правосуб’єктності АТ — передумови формування, правова природа, структура, особливості, підстави виникнення, припинення, реалізація у сфері господарських відносин тощо — залишаються практично не дослідженими.

Науковий інтерес дослідження проблеми господарської правосуб’єктності АТ серед іншого обумовлений такими чинниками:

♦ формування господарської правосуб’єктності АТ в Україні відбувалося не еволюційним шляхом, а під впливом процесів роздержавлення економіки, що супроводжувались кор- поратизацією та приватизацією державних підприємств;

♦ АТ — єдина організаційно-правова форма господарських організацій, в якій формування майнової основи господарської правосуб’єктності при заснуванні відбувається з використанням цінних паперів — акцій;

♦ момент виникнення господарської правосуб’єктності АТ не збігається в часі з моментом державної реєстрації товариства, яка є тільки одним із елементів юридичного складу, що становить підставу виникнення господарської право- суб’єктності АТ;

♦ АТ має найбільш складну серед господарських організацій конструкцію, через яку здійснюється реалізація господарської правосуб’єктності АТ;

♦ припинення господарської правосуб’єктності АТ вимагає попереднього виведення з обігу акцій, емітованих товариством.

Отже, актуальність монографічного дослідження очевидна.

Дана робота є першою, в якій комплексно досліджується господарська правосуб’єктність АТ. На базі узагальнення теоретичних положень, аналізу чинного законодавства про АТ та практики його застосування досліджено історико-правові передумови формування господарської правосуб’єктності АТ; виявлено особливості її змістовного та структурного характеру; доопрацьовано правовий механізм виникнення господарської правосуб’єктності АТ; з’ясовано характер відносин АТ із засновниками (акціонерами), суб’єктами, які виконують функції його органів, а також відносин між засновниками до державної реєстрації АТ; визначено вплив конфлікту інтересів засновників (акціонерів) та АТ на обсяг господарської правосуб’єктності АТ; визначено поняття та форми реалізації господарської компетенції АТ; розкрито порядок реалізації господарської компетенції АТ через систему уповноважених органів; проаналізовано реалізацію господарської правосуб’єктності АТ у системі господарських відносин; проаналізовано правовий механізм припинення господарської правосуб’єктності АТ; запропоновано пріоритетні напрями удосконалення чинного законодавства України про АТ.

Отзывы к книге Господарська правосуб'єктність акціонерних товариств: проблеми теорії і практики
152827
Нет в наличии

350 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Завантажуйте наш мобільний додаток