Задать вопрос о книге:

Конституційна реформа у сфері децентралізації державної влади в Україні: проблеми теорії та практики

Конституційна реформа у сфері децентралізації державної влади в Україні: проблеми теорії та практики - фото

Автор: Калінкін А.С.

Издательство: Фенікс

Год издания: 2018

Количество страниц: 152

ISBN: 978-966-928-235-4

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 100

Аннотация

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретико-правових та практичних аспектів реалізації сучасної конституційної реформи у сфері децентралізації державної влади. В роботі розглянуті концептуальні підходи до визначення сутності та значення конституційної модернізації суспільства, проведений аналіз юридичного змісту конституційної децентралізації, здійснено порівняння існуючих конституційних моделей децентралізації публічної влади

На прикладі держав-членів Європейського Союзу показано сучасні процесі децентралізації державної влади в європейських країнах, у тому числі - в частині формування місцевого самоврядування як базової складової європейської політичної та правової системи, що обумовлює концептуальні засади функціонування апарату публічної влади та здійснення владних відносин у суспільстві в цілому.

Дослідження має теоретичне і практичне значення в сучасних умовах проведення конституційної модернізації в Україні, оскільки його матеріали можуть бути широко використані в правозастосовчій практиці, науково-дослідній роботі та навчальному процесі, містять принципово нові підходи до розуміння процесів конституційної децентралізації та сприяють формуванню правової держави.

Авторы

Авторы книги Конституційна реформа у сфері децентралізації державної влади в Україні: проблеми теорії та практики

Предисловие

Децентралізація публічної влади є одним з найважливіших напрямів конституційної модернізації суспільного ладу України у відповідності до європейських правових та управлінських стандартів, що пояснюється з декількох найважливіших позицій.

По-перше, посилення локальної демократії, реальних можливостей територіальних громад та сформованих такими громадами органів місцевого самоврядування є одним з пріоритетних способів забезпечення прав та свобод людини, дотримання балансу між соціальними групами, а також добробуту соціуму в цілому, що знаходить свій прояв як у процесах децентралізації, так і в формі муніципалізації публічно-владних відносин.

По-друге, надання регіональному та муніципальному рівням публічного управління максимального обсягу повноважень та реальних можливостей їх реалізації, як показує досвід розвинутих європейських держав з усталеними конституційно-правовими системами, має наслідком створення ефективної моделі публічного управління, що діалектично поєднує державний, регіональний та муніципальний рівень вирішення єдиних суспільно важливих завдань.

По-третє, враховуючи стратегічний курс України на вступ до Європейського Союзу, слід враховувати виключну важливість та ключовий характер імплементації європейських стандартів децентралізації державної влади та інституціонального, функціонального, бюджетно-фінансового та матеріально-технічного посилення ролі місцевого самоврядування у конституційно-правовій системі держави й суспільства.

Крім того, необхідно також наголосити на проблемній військово-політичній ситуації, що склалася внаслідок іноземної збройної агресії в окремих районах Луганської і Донецької областей, а також Автономній Республіці Крим. Одним з важливих кроків щодо недопущення подібних ситуацій в майбутньому є проведення конституційної модернізації суспільних відносин, реалізація широкого комплексу політико-правових реформ, серед яких одним з головних напрямів є створення об’єднаних місцевих громад з розширеними реальними можливостями щодо вирішення питань місцевого значення.

Виходячи з означених позицій, дослідження особливостей та подальших тенденцій конституційної реформи в сфері децентралізації публічної влади являє собою важливе, своєчасне і вкрай актуальне науково-практичне завдання у сучасних умовах суспільної модернізації та докорінного удосконалення системи державного управління в Україні.

Необхідно відзначити, що різноманітні аспекти здійснення місцевого самоврядування, децентралізаційних процесів, імплементації європейських правових стандартів публічного управління та міжінституційних відносин у суспільстві розглядалися у працях багатьох вчених, серед яких слід окремо назвати таких, як М. О. Баймуратов, О. В. Батанов, Ю.М. Бисага, Д.М. Бєлов, В. І. Борденюк, Ю. О. Волошин, П. Ф. Гураль, О. В. Зайчук, Б. В. Калиновський, А. М. Колодій, О. Л. Копи-ленко, М. І. Корнієнко, В. В. Кравченко, В. С. Куйбіда, Я.В. Лазур, П. М. Любченко, М.В. Оніщук, М. П. Орзіх, М. В. Пітцик, В. Ф. Погорілко, X. В. Приходько, М.О. Пухтинський, А.Ф. Ткачук, Ю.М. Тодика, М.В. Савчин, О. Ф. Фрицький, В.М. Шапо-вал, Ю.С. Шемшученко, А.О. Янчук та ін.

Водночас у наявних дослідженнях відсутній комплексний аналіз децентралізації державної влади саме як структурно-функціонального елемента конституційної модернізації конституційного ладу України в цілому з урахуванням тих складних загроз та викликів, що постали перед політико-правовою системою нашої держави на сучасному етапі її новітнього становлення та розвитку.

Сформульовані в монографічній праці пропозиції і висновки можуть бути використані у науково-дослідних цілях - для подальшого опрацювання конституційно-правової теоретичної та практичної проблематики проведення конституційної реформи у сфері децентралізації державної влади, у правовій практиці, при розробці пропозицій щодо подальшого удосконалення системи публічно-владних відносин в Україні, у навчальному процесі - при підготовці відповідних розділів підручників і навчальних посібників з конституційного та муніципального права України; у науково-дослідній роботі.

Отзывы

Отзывы к книге Конституційна реформа у сфері децентралізації державної влади в Україні: проблеми теорії та практики

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретико-правових та практичних аспектів реалізації сучасної конституційної реформи у сфері децентралізації державної влади. В роботі розглянуті концептуальні підходи до визначення сутності та значення конституційної модернізації суспільства, проведений аналіз юридичного змісту конституційної децентралізації, здійснено порівняння існуючих конституційних моделей децентралізації публічної влади

На прикладі держав-членів Європейського Союзу показано сучасні процесі децентралізації державної влади в європейських країнах, у тому числі - в частині формування місцевого самоврядування як базової складової європейської політичної та правової системи, що обумовлює концептуальні засади функціонування апарату публічної влади та здійснення владних відносин у суспільстві в цілому.

Дослідження має теоретичне і практичне значення в сучасних умовах проведення конституційної модернізації в Україні, оскільки його матеріали можуть бути широко використані в правозастосовчій практиці, науково-дослідній роботі та навчальному процесі, містять принципово нові підходи до розуміння процесів конституційної децентралізації та сприяють формуванню правової держави.

Авторы книги Конституційна реформа у сфері децентралізації державної влади в Україні: проблеми теорії та практики

Децентралізація публічної влади є одним з найважливіших напрямів конституційної модернізації суспільного ладу України у відповідності до європейських правових та управлінських стандартів, що пояснюється з декількох найважливіших позицій.

По-перше, посилення локальної демократії, реальних можливостей територіальних громад та сформованих такими громадами органів місцевого самоврядування є одним з пріоритетних способів забезпечення прав та свобод людини, дотримання балансу між соціальними групами, а також добробуту соціуму в цілому, що знаходить свій прояв як у процесах децентралізації, так і в формі муніципалізації публічно-владних відносин.

По-друге, надання регіональному та муніципальному рівням публічного управління максимального обсягу повноважень та реальних можливостей їх реалізації, як показує досвід розвинутих європейських держав з усталеними конституційно-правовими системами, має наслідком створення ефективної моделі публічного управління, що діалектично поєднує державний, регіональний та муніципальний рівень вирішення єдиних суспільно важливих завдань.

По-третє, враховуючи стратегічний курс України на вступ до Європейського Союзу, слід враховувати виключну важливість та ключовий характер імплементації європейських стандартів децентралізації державної влади та інституціонального, функціонального, бюджетно-фінансового та матеріально-технічного посилення ролі місцевого самоврядування у конституційно-правовій системі держави й суспільства.

Крім того, необхідно також наголосити на проблемній військово-політичній ситуації, що склалася внаслідок іноземної збройної агресії в окремих районах Луганської і Донецької областей, а також Автономній Республіці Крим. Одним з важливих кроків щодо недопущення подібних ситуацій в майбутньому є проведення конституційної модернізації суспільних відносин, реалізація широкого комплексу політико-правових реформ, серед яких одним з головних напрямів є створення об’єднаних місцевих громад з розширеними реальними можливостями щодо вирішення питань місцевого значення.

Виходячи з означених позицій, дослідження особливостей та подальших тенденцій конституційної реформи в сфері децентралізації публічної влади являє собою важливе, своєчасне і вкрай актуальне науково-практичне завдання у сучасних умовах суспільної модернізації та докорінного удосконалення системи державного управління в Україні.

Необхідно відзначити, що різноманітні аспекти здійснення місцевого самоврядування, децентралізаційних процесів, імплементації європейських правових стандартів публічного управління та міжінституційних відносин у суспільстві розглядалися у працях багатьох вчених, серед яких слід окремо назвати таких, як М. О. Баймуратов, О. В. Батанов, Ю.М. Бисага, Д.М. Бєлов, В. І. Борденюк, Ю. О. Волошин, П. Ф. Гураль, О. В. Зайчук, Б. В. Калиновський, А. М. Колодій, О. Л. Копи-ленко, М. І. Корнієнко, В. В. Кравченко, В. С. Куйбіда, Я.В. Лазур, П. М. Любченко, М.В. Оніщук, М. П. Орзіх, М. В. Пітцик, В. Ф. Погорілко, X. В. Приходько, М.О. Пухтинський, А.Ф. Ткачук, Ю.М. Тодика, М.В. Савчин, О. Ф. Фрицький, В.М. Шапо-вал, Ю.С. Шемшученко, А.О. Янчук та ін.

Водночас у наявних дослідженнях відсутній комплексний аналіз децентралізації державної влади саме як структурно-функціонального елемента конституційної модернізації конституційного ладу України в цілому з урахуванням тих складних загроз та викликів, що постали перед політико-правовою системою нашої держави на сучасному етапі її новітнього становлення та розвитку.

Сформульовані в монографічній праці пропозиції і висновки можуть бути використані у науково-дослідних цілях - для подальшого опрацювання конституційно-правової теоретичної та практичної проблематики проведення конституційної реформи у сфері децентралізації державної влади, у правовій практиці, при розробці пропозицій щодо подальшого удосконалення системи публічно-владних відносин в Україні, у навчальному процесі - при підготовці відповідних розділів підручників і навчальних посібників з конституційного та муніципального права України; у науково-дослідній роботі.

Отзывы к книге Конституційна реформа у сфері децентралізації державної влади в Україні: проблеми теорії та практики
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Завантажуйте наш мобільний додаток