Медико-правовий тлумачний словник

(0)
Артикул: 14943
Медико-правовий тлумачний словник
Автор
Сенюта І.Я.
Видавництво
Видавництво ЛОБФ "Медицина і право"
Рік видання
2010
Палітурка
тверда

Всі характеристики

Анотація

Універсальний медико-правовий глосарій, що містить понад 5 000 слів і тер­мінологічних сполучень, забезпечує необхідний обсяг інформації для правників у медицині, а для працівників системи охорони здоров’я у праві. Наведено повний спектр законодавчих термінів у царині охорони здоров’я,... Читати далі

Швидка відправка
Рекордний час відправки замовлення 10 хвилин
Безпечна оплата
Доступні всі популярні сервіси Google Pay, Apple Pay, Privat24
Надійне пакування
Екологічне до природи та бережливе до книжок
Немає в наявності
620 грн.
Дізнайтеся першим, коли буде в наявності
Характеристики
Анотація
Передмова
Відгуки (0)
  • Самовивізбезкоштовно
  • Нова Поштавід 35 грн.
  • Кур'єр Нова Поштавід 70 грн.
 • Онлайн-оплата
 • єПідтримка
 • Готівка при отриманні
 • Термінал / готівка при самовивозі
 • Оплата за рахунком (для юридичних осіб)
Анотація

Універсальний медико-правовий глосарій, що містить понад 5 000 слів і тер­мінологічних сполучень, забезпечує необхідний обсяг інформації для правників у медицині, а для працівників системи охорони здоров’я у праві.

Наведено повний спектр законодавчих термінів у царині охорони здоров’я, окремі загальноправові дефініції, а також найбільш поширений медичний понятій­но-категоріальний апарат.

Для студентів, аспірантів, викладачів і науковців вищих юридичних і ме­дичних навчальних закладів, представників страхової та юридичної практики, правозастосовних органів держави, правозахисних організацій, закладів і регіо­нальних управлінь охорони здоров’я, а також усіх, хто цікавиться проблемами юридичного забезпечення в галузі охорони здоров’я.

Передмова

Задум цієї книги виник у період, коли медичне право перебувало на етапі становлення й потребувало міцних підвалин. Судові процеси та позасудове вирішення конфліктів, що виникали між суб’єктами медичних правовідносин, породили у фахівців від медицини і права гостру потребу в літературних дже­релах, які могли б заповнити прогалину в знаннях. Складна медична терміно­логія, історії хвороби, які необхідно “вміти” читати й аналізувати, робота з експертами вимагають від юристів додаткових навиків і умінь. Водночас ме­дичні працівники, володіючи професійними знаннями, для провадження своєї діяльності, налагодження взаємин із пацієнтами та членами їхніх сімей, змушені опановувати грані ще однієї науки — правової. Звісно, що проходити крізь “нетрі” невідомих знань важко, доводиться долати значні труднощі на практи­ці, конфлікти, тривалі затяжні судові процеси тощо.

Пропоноване видання — плід кількарічної праці колективу упорядників, які здійснили спробу систематизувати необхідну інформацію для медиків у праві й для юристів у медицині. Це перше видання такого типу і масштабу, задумане на допомогу фахівцям, які працюватимуть над медичними справами чи провадити­муть медичну практику. На вітчизняній науковій ниві маємо подібні праці з окре­мих проблем, зокрема, прав пацієнтів, страхування, судової медицини. Існує ваго­мий зарубіжний досвід у цьому контексті, оскільки є як тематичні словники, так і глосарії з медичного права, але з використанням інших підходів до змістовного наповнення. З-поміж представників медико-правової доктрини і практики, як національної, так і зарубіжної, — авторів подібних видань — назвемо В. Ако- пова, О. Ангелова, Н. Ардашеву, О. Герасименка, В. Глуховського, Є. Маслова.

Медико-правовий тлумачний словник побудований таким чином, що прав- ники, по-перше, отримають доступ до цілісного законодавчого глосарія в цари­ні охорони здоров’я, який відсилатиме до необхідного нормативно-правового акта, оскільки після визначення терміна в дужках зазначено законодавчий документ, по-друге, ознайомляться з медичними термінами та їх тлумачення­ми, найбільш поширеними в лікарській діяльності, необхідними для правиль­ного розуміння первинної медичної документації і для роботи з правозастосов- ними органами.

Словник стане в пригоді як організаторам охорони здоров’я, так і фахів­цям, що безпосередньо надають медичну допомогу. Зміна формату взаємовід­носин, зокрема між ключовими суб’єктами медичних правовідносин — лікарем і пацієнтом, підвищення рівня правової освіченості потенційних пацієнтів, з одного боку, й необхідність використовувати в своїй діяльності численні нор­мативно-правові акти, відповідно реагувати на деонтологічні та юридичні кон­флікти, які виникають у закладах охорони здоров’я, — з іншого, власне, й зумовили потребу для представників медичної галузі мати достатній обсяг пра­вових знань.

Каталог гасел сформований так, що юридичні терміни вибрані з чинної національної бази законодавства в царині охорони здоров’я (станом на 01.01.2010 р.), а також міжнародно-правових стандартів у цій галузі. Медич­ний понятійно-термінологічний апарат добирали з урахуванням потреб юри­дичної практики в галузі медичного права, проблем практикуючих адвокатів, правозахисник інституцій, прагнучи заповнити вакуум знань у юристів у цій сфері та зробити словник настільною книгою як медика, так і правника. Тер­міни розміщено в алфавітному порядку, незалежно від того, чи термін юриди­чний, чи медичний. У деяких випадках поряд із законодавчим визначенням вміщено також і доктринальне. Трапляються й випадки, коли в різних законо­давчих джерелах по-різному тлумачиться одне й те ж гасло. Із цього приводу зауважимо, що нормативна лексика подекуди не витримує ні мовно-стилісти­чної, ні логістично-контентуальної критики, а тому упорядники відважилися взяти на себе сміливість, а відтак і відповідальність за редакційну правку деяких нормативних визначень. Сподіваємось, що наша праця стане малень­ким внеском у велику справу — формування й уточнення української термі­нології.

Звісно, не претендуючи на вичерпність, ми намагались комплексно піді­йти до укладання словника, проаналізувавши міжнародні стандарти та вітчи­зняну нормативно-правову базу в галузі охорони здоров’я, опрацювавши від­повідну медичну довідкову літературу, запропонувавши власні дефініції деяких понять. Маємо надію, що роки наполегливої праці не змарновано, і цей слов­ник стане надійним помічником для праворозуміння та правозастосування. Вічна мудрість на вічній латині гласить: “habent sua fata libelli” (книги мають свою долю). Віримо в щасливу долю цієї книги та успіх її серед користувачів.

Висловлюємо вдячність рецензентам д-ру мед. наук, проф. чл.-кору АМН України, проректору Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького М.Р. Ґжеґоцькому, Д-ру юрид. наук, проф., чл.-кору АПрН України, завідувачу кафедри цивільного права Київського національного уні­верситету імені Тараса Шевченка Р.А. Майданику, д-ру юрид. наук, д-ру мед. наук, проф. Російської медичної академії післядипломної освіти, дійсному чле­нові Всесвітньої асоціації медичного права О.М. Піщіті, д-ру юрид. наук, проф., чл.-кору АПрН України, проректору з наукової роботи Хмельницького універ­ситету управління і права Р.О. Стефанчуку за поради і рекомендації в процесі підготовки словника до друку.

Упорядники з вдячністю сприймуть висловлені пропозиції та зауважен­ня, а також запрошують усіх зацікавлених до співпраці, до визначення нових векторів розвитку медичного права України.

Ірина СЕНЮТА

Характеристики
Автор
Сенюта І.Я.
Видавництво
Видавництво ЛОБФ "Медицина і право"
Тип видання
Словник
Рік видання
2010
Кількість сторінок
540
ISBN
978-966-2019-09-4
Палітурка
тверда
Мова
українська
Вага
1.5 кг
Наклад
100
Відгуки
Залиште відгук про цей товар першим!
Завантажуйте наш мобільний додаток
Каталог