Задать вопрос о книге:

Міжнародний захист прав людини

Міжнародний захист прав людини - фото
15211
Нет в наличии

190 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Сироїд Т.Л., Фоміна Л.О.

Издательство: Право

Год издания: 2019

Количество страниц: 310

ISBN: 978-966-937-614-5

Переплет: мягкий

Язык: украинский

Вес: 0.4 кг

Формат: 170х240 мм

Тираж: 500

Аннотация

У навчальному посібнику висвітлено становлення та розвиток інституту міжнародного захисту прав людини на універсальному і регіональному рівнях;

Розкрито обсяг тскладові основних прав людини (право на життя, право на свободу та особисту недоторканність, свободу думки, совісті та релігії, свободу зібрань та об’єднання та ін.);

Зосереджено увагу на ключових питаннях щодо правової та інституційної основи захисту таких категорій осіб, як діти, жінки, біженці, вимушені переселенці, особи, позбавлені волі, та ін.

Приділено увагу спеціалізованим органам та інституціям універсального і регіонального рівня, до компетенції яких віднесено захист прав означених категорій осіб; детально і змістовно розкрито процедури розгляду скарг статутних і договірних органів.

Проаналізовано практику Європейського суду з прав людини щодо розгляду конкретних справ та акцентовано увагу на значенні прийнятих ним рішень.

Розрахований для студентів, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти, науковців, а також усіх, хто цікавиться питаннями захисту прав людини.

Авторы

Авторы книги Міжнародний захист прав людини
Сироїд Т.Л. Сироїд Т.Л. Доктор юридичних наук, професор.

Вищу юридичну освіту здобула у Харківському інституті внутрішніх справ (ХНУВС), де згодом закінчила ад’юнктуру. Професійне становлення Т. Л. Сироїд відбулося в альма-матер, де з 1994 до 2014 рр. вона обіймала посади від викладача до професора кафедри конституційного та міжнародного права, професора кафедри державно-правових дисциплін. Кандидатську дисертацію захистила у 2000 р., докторську — в 2011 р. З грудня 2014 р. працює професором кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права Харківського націо­нального університету імені В. Н. Каразіна. 

З-поміж численних наукових праць Тетяни Сироїд — «Права жертв преступлений: Международные стандарты и национальное законодательство: Монография» (2002), «Банкноты. Описание внешнего вида и признаки подделки (гривни, рубли, доллары, евро): Практическое пособие» (2003), «Международное уголовно-процессуальное право: Документы и комментарии» (2007), «Парламентське право України: Навчальний посібник» (2007, у співавторстві), «Су­бъек­ты (участники международных уголовно-процессуальных отношений: понятие, виды, специфика правового статуса: монография» (2010), «Міжнародне право: словник-довідник» (2014, у співавторстві) та ін. 

Професор Т.Л. Сироїд входить до складу спеціа­лізованих вчених рад Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Харківського національного університету внутрішніх справ із захисту докторських дисертацій. Є членом Української та Російської асоціацій міжнародного права. 

Предисловие

Навчальний посібник є працею надзвичайно актуальною з точки зору необхідності забезпечення навчального процесу студентів, які навчаються за спеціальностями Право і Міжнародне право, з добре продуманою та виваженою архітектонікою.

Внутрішня структура навчального посібника є ґрунтовною й водночас зручною для використання. Видання має на меті швидко та ефективно зорієнтувати читача у питаннях, що розкривають особливості сучасного права прав людини, зокрема його правового підґрунтя, інституційної основи, яка є доволі складною – її складовою є низка статутних і договірних органів універсального й регіонального характеру, «спеціальні процедури», посадові особи.

Перший розділ навчального посібника присвячено аналізу інституту становлення та розвитку універсального інституту міжнародного права прав людини. Охарактеризовано діяльність Ліги Націй у цій сфері, розкрито положення основних міжнародних актів, прийнятих організацією, що стосуються захисту прав біженців, жінок, дітей, меншин, жертв збройних конфліктів. Акцентовано увагу на міжнародних універсальних договорах, укладених у межах Організації Об’єднаних Націй, розкрито сутність актів, що є складовими «Міжнародної хартії прав людини».

Другий розділ містить характеристику інституту становлення та розвитку регіонального інституту міжнародного права прав людини. У ньому розкрито сутність актів, прийнятих у межах таких міжнародних міжурядових регіональних організацій, як: Рада Європи, Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Європейський Союз, Співдружність Незалежних Держав, Організація Американських Держав, Африканський Союз, Ліга Арабських Держав, Асоціація держав Південно-Східної Азії.

У третьому розділі розкрито обсяг та складові основних прав людини, зокрема: право на життя, право на свободу та особисту недоторканність, свободу думки, совісті та релігії, свободу зібрань та об’єднань, право на інформацію, право на забезпечення особистої безпеки тощо. Проаналізовано практику Європейського суду з прав людини щодо захисту означених категорій прав людини.

Четвертий розділ містить детальний аналіз конвенційних норм універсального й регіонального характеру, рекомендацій стосовно захисту окремих категорій осіб у міжнародному праві, серед яких: жінки, діти, особи з інвалідністю, престарілі особи, пацієнти, жертви злочинів, жертви тероризму, особи, які скоїли злочин, біженці, вимушені переселенці, мігранти, меншини та ін.

У п’ятому розділі охарактеризовано універсальні статутні органи захисту прав людини, їх сутність, значення, розкрито процедуру розгляду скарг (Рада з прав людини, Універсальний періодичний огляд, «Спеціальні процедури» Ради з прав людини, Процедура розгляду скарг Радою з прав людини). Приділено увагу мандатам спеціально уповноважених осіб (Спеціальний доповідач з прав інвалідів, Спеціальний радник з питань сексуального насильства під час збройних конфліктів, Спеціальний доповідач з питання про права людини внутрішньо переміщених осіб, Спеціальний доповідач з питання про достатнє житло як компонент права на достатній життєвий рівень, Спеціальний доповідач з питання про позасудові страти, страти без належного судового розгляду або довільні страти та ін.), мандатам Верховного комісара ООН у справах біженців, Верховного Комісара ООН з прав людини. Охарактеризовано компетенцію та детально розкрито процедуру розгляду скарг договірних контрольних органів (Комітет з ліквідації расової дискримінації, Комітет з прав людини, Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок, Комітет проти катувань, Комітет з економічних соціальних та культурних прав, Комітет з прав дитини, Комітет із захисту прав усіх трудящихмігрантів і членів їх сімей, Комітет з прав інвалідів та ін.).

Шостий розділ присвячено характеристиці регіонального інституційного механізму захисту прав людини й акцентовано увагу на діяльності Європейського суду з прав людини, Європейського комітету із запобігання катуванням та нелюдському чи принизливому поводженню або покаранню, Європейської комісії проти расизму та нетерпимості, Верховного комісара у справах національних меншин ОБСЄ, Омбудсмена ЄС, Агентства Європейського Союзу з основоположних прав, Європейського бюро з надання притулку, Комісії з прав людини СНД, Міжамериканської комісії з прав людини і Міжамериканського суду з прав людини, Міжурядової комісії АСЕАН з прав людини та ін.

Отзывы

Отзывы к книге Міжнародний захист прав людини

У навчальному посібнику висвітлено становлення та розвиток інституту міжнародного захисту прав людини на універсальному і регіональному рівнях;

Розкрито обсяг тскладові основних прав людини (право на життя, право на свободу та особисту недоторканність, свободу думки, совісті та релігії, свободу зібрань та об’єднання та ін.);

Зосереджено увагу на ключових питаннях щодо правової та інституційної основи захисту таких категорій осіб, як діти, жінки, біженці, вимушені переселенці, особи, позбавлені волі, та ін.

Приділено увагу спеціалізованим органам та інституціям універсального і регіонального рівня, до компетенції яких віднесено захист прав означених категорій осіб; детально і змістовно розкрито процедури розгляду скарг статутних і договірних органів.

Проаналізовано практику Європейського суду з прав людини щодо розгляду конкретних справ та акцентовано увагу на значенні прийнятих ним рішень.

Розрахований для студентів, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти, науковців, а також усіх, хто цікавиться питаннями захисту прав людини.

Авторы книги Міжнародний захист прав людини
Сироїд Т.Л. Сироїд Т.Л. Доктор юридичних наук, професор.

Вищу юридичну освіту здобула у Харківському інституті внутрішніх справ (ХНУВС), де згодом закінчила ад’юнктуру. Професійне становлення Т. Л. Сироїд відбулося в альма-матер, де з 1994 до 2014 рр. вона обіймала посади від викладача до професора кафедри конституційного та міжнародного права, професора кафедри державно-правових дисциплін. Кандидатську дисертацію захистила у 2000 р., докторську — в 2011 р. З грудня 2014 р. працює професором кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права Харківського націо­нального університету імені В. Н. Каразіна. 

З-поміж численних наукових праць Тетяни Сироїд — «Права жертв преступлений: Международные стандарты и национальное законодательство: Монография» (2002), «Банкноты. Описание внешнего вида и признаки подделки (гривни, рубли, доллары, евро): Практическое пособие» (2003), «Международное уголовно-процессуальное право: Документы и комментарии» (2007), «Парламентське право України: Навчальний посібник» (2007, у співавторстві), «Су­бъек­ты (участники международных уголовно-процессуальных отношений: понятие, виды, специфика правового статуса: монография» (2010), «Міжнародне право: словник-довідник» (2014, у співавторстві) та ін. 

Професор Т.Л. Сироїд входить до складу спеціа­лізованих вчених рад Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Харківського національного університету внутрішніх справ із захисту докторських дисертацій. Є членом Української та Російської асоціацій міжнародного права. 

Навчальний посібник є працею надзвичайно актуальною з точки зору необхідності забезпечення навчального процесу студентів, які навчаються за спеціальностями Право і Міжнародне право, з добре продуманою та виваженою архітектонікою.

Внутрішня структура навчального посібника є ґрунтовною й водночас зручною для використання. Видання має на меті швидко та ефективно зорієнтувати читача у питаннях, що розкривають особливості сучасного права прав людини, зокрема його правового підґрунтя, інституційної основи, яка є доволі складною – її складовою є низка статутних і договірних органів універсального й регіонального характеру, «спеціальні процедури», посадові особи.

Перший розділ навчального посібника присвячено аналізу інституту становлення та розвитку універсального інституту міжнародного права прав людини. Охарактеризовано діяльність Ліги Націй у цій сфері, розкрито положення основних міжнародних актів, прийнятих організацією, що стосуються захисту прав біженців, жінок, дітей, меншин, жертв збройних конфліктів. Акцентовано увагу на міжнародних універсальних договорах, укладених у межах Організації Об’єднаних Націй, розкрито сутність актів, що є складовими «Міжнародної хартії прав людини».

Другий розділ містить характеристику інституту становлення та розвитку регіонального інституту міжнародного права прав людини. У ньому розкрито сутність актів, прийнятих у межах таких міжнародних міжурядових регіональних організацій, як: Рада Європи, Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Європейський Союз, Співдружність Незалежних Держав, Організація Американських Держав, Африканський Союз, Ліга Арабських Держав, Асоціація держав Південно-Східної Азії.

У третьому розділі розкрито обсяг та складові основних прав людини, зокрема: право на життя, право на свободу та особисту недоторканність, свободу думки, совісті та релігії, свободу зібрань та об’єднань, право на інформацію, право на забезпечення особистої безпеки тощо. Проаналізовано практику Європейського суду з прав людини щодо захисту означених категорій прав людини.

Четвертий розділ містить детальний аналіз конвенційних норм універсального й регіонального характеру, рекомендацій стосовно захисту окремих категорій осіб у міжнародному праві, серед яких: жінки, діти, особи з інвалідністю, престарілі особи, пацієнти, жертви злочинів, жертви тероризму, особи, які скоїли злочин, біженці, вимушені переселенці, мігранти, меншини та ін.

У п’ятому розділі охарактеризовано універсальні статутні органи захисту прав людини, їх сутність, значення, розкрито процедуру розгляду скарг (Рада з прав людини, Універсальний періодичний огляд, «Спеціальні процедури» Ради з прав людини, Процедура розгляду скарг Радою з прав людини). Приділено увагу мандатам спеціально уповноважених осіб (Спеціальний доповідач з прав інвалідів, Спеціальний радник з питань сексуального насильства під час збройних конфліктів, Спеціальний доповідач з питання про права людини внутрішньо переміщених осіб, Спеціальний доповідач з питання про достатнє житло як компонент права на достатній життєвий рівень, Спеціальний доповідач з питання про позасудові страти, страти без належного судового розгляду або довільні страти та ін.), мандатам Верховного комісара ООН у справах біженців, Верховного Комісара ООН з прав людини. Охарактеризовано компетенцію та детально розкрито процедуру розгляду скарг договірних контрольних органів (Комітет з ліквідації расової дискримінації, Комітет з прав людини, Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок, Комітет проти катувань, Комітет з економічних соціальних та культурних прав, Комітет з прав дитини, Комітет із захисту прав усіх трудящихмігрантів і членів їх сімей, Комітет з прав інвалідів та ін.).

Шостий розділ присвячено характеристиці регіонального інституційного механізму захисту прав людини й акцентовано увагу на діяльності Європейського суду з прав людини, Європейського комітету із запобігання катуванням та нелюдському чи принизливому поводженню або покаранню, Європейської комісії проти расизму та нетерпимості, Верховного комісара у справах національних меншин ОБСЄ, Омбудсмена ЄС, Агентства Європейського Союзу з основоположних прав, Європейського бюро з надання притулку, Комісії з прав людини СНД, Міжамериканської комісії з прав людини і Міжамериканського суду з прав людини, Міжурядової комісії АСЕАН з прав людини та ін.

Отзывы к книге Міжнародний захист прав людини
15211
Нет в наличии

190 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Право соціального забезпечення
220 грн.

Право соціального забезпечення

Нет в наличии

Право Європейського Союзу. Підручник
290 грн.

Право Європейського Союзу. Підручник

Нет в наличии

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток