Задать вопрос о книге:

Науково-методичні рекомендації з питань обмеження одержання подарунків

Науково-методичні рекомендації з питань обмеження одержання подарунків - фото

Автор: Рядінська В.О., Загиней-Заболотенко З.А., Вербенський М.Г.

Издательство: Видавничий дім "Гельветика"

Год издания: 2020

Количество страниц: 302

ISBN: 978-966-992-121-5

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

У виданні представлені науково-методичні рекомендації з питань застосування антикорупційного законодавства України щодо обмеження одержання подарунків спеціальними суб’єктами. Визначено генезис поняття «подарунок» та його співвідношення з поняттям «дарунок», «пожертва», «неправомірна вигода» тощо. 

Досліджено різновиди подарунків, їх предмети, існуючі заборони та обмеження для їх одержання. Вказано на особливості декларування подарунків та їх оподаткування. Визначено загальні підстави притягнення спеціальних суб’єктів за порушення обмежень антикорупційного законодавства щодо одержання подарунків.

Досліджено міжнародний досвід обмеження отримання подарунків спеціальними суб’єктами. Узагальнено судову практику у справах про притягнення таких суб’єктів до адміністративної відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства України в частині одержання подарунків. 

Розроблено типовий алгоритм дій та зразки документів реагування у разі виявлення чи отримання спеціальним суб’єктам матеріальних чи нематеріальних активів, які можуть бути кваліфіковані як порушення антикорупційного законодавства.

Науково-методичні рекомендації розраховані для використання у практичній діяльності поліцейських, прокурорів, державних службовців та посадових і службових осіб Національної поліції України і органів прокуратури України, інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, наукових та науково-педагогічних працівників, ад’юнктів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, які цікавляться питаннями запобігання та протидії корупції в Україні.

Авторы

Авторы книги Науково-методичні рекомендації з питань обмеження одержання подарунків

Предисловие

Сьогодні українське суспільство зіштовхнулось з низкою глибинних і важко переборних проблем, серед яких особливе місце належить поширеності корупційних правопорушень. Корупція – не просто соціальне, а й психологічне та моральне явища. Адже вона не існує відокремлено від людей – їх поведінки, діяльності. Корупція – це спосіб мислення, який зумовлює спосіб життя.

У країнах, де хабарництво та інші корупційні діяння є не досить поширеними, корупція в громадській свідомості асоціюється з великим злом для держави та її громадян і не має істотного впливу на суспільне життя. У тих країнах, де корупція поширена значною мірою, корумповані відносини все більше витісняють правові, етичні відносини між людьми, корупція із соціальної аномалії поступово перетворюється в правило і виступає звичним способом розв’язання життєвих проблем, стає нормою функціонування влади і способом життя значної частини суспільства.

За даними досліджень Індексу сприйняття корупції, які проводяться Transparency International, українці вважали свою державу однією з найбільш корумпованих у світі: у 2012 і 2013 рр. держава посідала 144 місце з 176 країн, в яких проводилися дослідження.

Такий високий показник сприйняття корупції громадянами законодавець пояснив відсутністю дієвих реформ у сфері протидії корупції та неефективною діяльністю органів правопорядку щодо виявлення корупційних правопорушень і притягнення винуватців до відповідальності, про що свідчить, зокрема, незадовільне виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо запровадження антикорупційних стандартів: із 25 рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO), наданих за результатами першого і другого раундів оцінки, лише 13 виконано, незважаючи на шість років роботи і три раунди оцінювання прогресу, а з 16 рекомендацій, наданих за результатами третього раунду, виконано лише три рекомендації. З антикорупційних рекомендацій Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС імплементовано лише невелику частину, що стосується криміналізації корупції. Ключові рекомендації Групи держав проти корупції (GRECO) та ЄС щодо утворення антикорупційних інституцій, проведення реформ прокуратури, державної служби, створення систем контролю щодо запобігання конфлікту інтересів та доброчесності активів посадовців залишилися невиконаними.

З метою подолання даної проблеми у жовтні 2014 року було прийнято «антикорупційний пакет законів», який мав стати ефективним інструментом антикорупційної політики та реформувати систему боротьби з корупцією.

Однак поспішність законотворення спричинила появу багатьох невизначеностей та суперечливостей у правових нормах, спрямованих на боротьбу з корупцією. Так, нове законодавство України, яке спрямоване безпосередньо на запобігання та протидію корупційним правопорушенням, має у своїй основі багато спірних питань, належне розуміння яких є нагальним для ефективного запуску антикорупційних заходів у країні. Одним з таких моментів є заборони та обмеження щодо одержання подарунків.

Заборони та обмеження щодо одержання подарунків є відносно новим явищем для вітчизняної правової системи. І хоча обмеження, пов’язані з отриманням подарунків, були встановлені для осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування ще законом України «Про боротьбу з корупцією» 1995 року, проте у законодавстві не передбачалося відповідальності за їх порушення. У подальшому така антикорупційна заборона продовжила свій розвиток – в Законі України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 11.06.2009 № 1506-VI обмеженню щодо отримання подарунків присвячувалася ст. 5, а в Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI – ст. 8.

07.04.2011 КУпАП було доповнено статтею – 172-5, якою передбачається адміністративна відповідальність за порушення встановлених обмежень щодо одержання подарунків6.

При цьому, незважаючи на таку посилену увагу, норми антикорупційних Законів мали ряд недоліків – не мали визначення поняття «подарунок», не розмежовували заборони та обмеження щодо одержання подарунків і т. ін., що ускладнювало правозастосовну практику.

З прийняттям Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII частина зазначених недоліків була усунута, проте застосування на практиці норм цього нормативного акту щодо обмеження одержання подарунків породжувало численні дискусії та суперечності, основні питання в яких зводилися до наступних:
‒ яким чином «подарунок» як поняття антикорупційного законодавства співвідноситься з іншими поняттями національного законодавства, насамперед «дарунок» та «неправомірна вигода»?
‒ яким є предмет подарунку, який зміст вкладається законодавцем у терміни, що використовуються для визначення подарунку? ‒ до яких подарунків встановлюється заборона, а до яких – обмеження щодо їх одержання?
‒ як необхідно декларувати подарунки? ‒ чи необхідно сплачувати податки при одержанні подарунків?
‒ яка відповідальність передбачається за порушення заборон та обмежень щодо отримання подарунків?

У цих рекомендаціях буде сформовано підхід та правові позиції щодо розв’язання означених проблем, зумовлених корупційними проявами.

Отзывы

Отзывы к книге Науково-методичні рекомендації з питань обмеження одержання подарунків

У виданні представлені науково-методичні рекомендації з питань застосування антикорупційного законодавства України щодо обмеження одержання подарунків спеціальними суб’єктами. Визначено генезис поняття «подарунок» та його співвідношення з поняттям «дарунок», «пожертва», «неправомірна вигода» тощо. 

Досліджено різновиди подарунків, їх предмети, існуючі заборони та обмеження для їх одержання. Вказано на особливості декларування подарунків та їх оподаткування. Визначено загальні підстави притягнення спеціальних суб’єктів за порушення обмежень антикорупційного законодавства щодо одержання подарунків.

Досліджено міжнародний досвід обмеження отримання подарунків спеціальними суб’єктами. Узагальнено судову практику у справах про притягнення таких суб’єктів до адміністративної відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства України в частині одержання подарунків. 

Розроблено типовий алгоритм дій та зразки документів реагування у разі виявлення чи отримання спеціальним суб’єктам матеріальних чи нематеріальних активів, які можуть бути кваліфіковані як порушення антикорупційного законодавства.

Науково-методичні рекомендації розраховані для використання у практичній діяльності поліцейських, прокурорів, державних службовців та посадових і службових осіб Національної поліції України і органів прокуратури України, інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, наукових та науково-педагогічних працівників, ад’юнктів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, які цікавляться питаннями запобігання та протидії корупції в Україні.

Авторы книги Науково-методичні рекомендації з питань обмеження одержання подарунків

Сьогодні українське суспільство зіштовхнулось з низкою глибинних і важко переборних проблем, серед яких особливе місце належить поширеності корупційних правопорушень. Корупція – не просто соціальне, а й психологічне та моральне явища. Адже вона не існує відокремлено від людей – їх поведінки, діяльності. Корупція – це спосіб мислення, який зумовлює спосіб життя.

У країнах, де хабарництво та інші корупційні діяння є не досить поширеними, корупція в громадській свідомості асоціюється з великим злом для держави та її громадян і не має істотного впливу на суспільне життя. У тих країнах, де корупція поширена значною мірою, корумповані відносини все більше витісняють правові, етичні відносини між людьми, корупція із соціальної аномалії поступово перетворюється в правило і виступає звичним способом розв’язання життєвих проблем, стає нормою функціонування влади і способом життя значної частини суспільства.

За даними досліджень Індексу сприйняття корупції, які проводяться Transparency International, українці вважали свою державу однією з найбільш корумпованих у світі: у 2012 і 2013 рр. держава посідала 144 місце з 176 країн, в яких проводилися дослідження.

Такий високий показник сприйняття корупції громадянами законодавець пояснив відсутністю дієвих реформ у сфері протидії корупції та неефективною діяльністю органів правопорядку щодо виявлення корупційних правопорушень і притягнення винуватців до відповідальності, про що свідчить, зокрема, незадовільне виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо запровадження антикорупційних стандартів: із 25 рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO), наданих за результатами першого і другого раундів оцінки, лише 13 виконано, незважаючи на шість років роботи і три раунди оцінювання прогресу, а з 16 рекомендацій, наданих за результатами третього раунду, виконано лише три рекомендації. З антикорупційних рекомендацій Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС імплементовано лише невелику частину, що стосується криміналізації корупції. Ключові рекомендації Групи держав проти корупції (GRECO) та ЄС щодо утворення антикорупційних інституцій, проведення реформ прокуратури, державної служби, створення систем контролю щодо запобігання конфлікту інтересів та доброчесності активів посадовців залишилися невиконаними.

З метою подолання даної проблеми у жовтні 2014 року було прийнято «антикорупційний пакет законів», який мав стати ефективним інструментом антикорупційної політики та реформувати систему боротьби з корупцією.

Однак поспішність законотворення спричинила появу багатьох невизначеностей та суперечливостей у правових нормах, спрямованих на боротьбу з корупцією. Так, нове законодавство України, яке спрямоване безпосередньо на запобігання та протидію корупційним правопорушенням, має у своїй основі багато спірних питань, належне розуміння яких є нагальним для ефективного запуску антикорупційних заходів у країні. Одним з таких моментів є заборони та обмеження щодо одержання подарунків.

Заборони та обмеження щодо одержання подарунків є відносно новим явищем для вітчизняної правової системи. І хоча обмеження, пов’язані з отриманням подарунків, були встановлені для осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування ще законом України «Про боротьбу з корупцією» 1995 року, проте у законодавстві не передбачалося відповідальності за їх порушення. У подальшому така антикорупційна заборона продовжила свій розвиток – в Законі України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 11.06.2009 № 1506-VI обмеженню щодо отримання подарунків присвячувалася ст. 5, а в Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI – ст. 8.

07.04.2011 КУпАП було доповнено статтею – 172-5, якою передбачається адміністративна відповідальність за порушення встановлених обмежень щодо одержання подарунків6.

При цьому, незважаючи на таку посилену увагу, норми антикорупційних Законів мали ряд недоліків – не мали визначення поняття «подарунок», не розмежовували заборони та обмеження щодо одержання подарунків і т. ін., що ускладнювало правозастосовну практику.

З прийняттям Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII частина зазначених недоліків була усунута, проте застосування на практиці норм цього нормативного акту щодо обмеження одержання подарунків породжувало численні дискусії та суперечності, основні питання в яких зводилися до наступних:
‒ яким чином «подарунок» як поняття антикорупційного законодавства співвідноситься з іншими поняттями національного законодавства, насамперед «дарунок» та «неправомірна вигода»?
‒ яким є предмет подарунку, який зміст вкладається законодавцем у терміни, що використовуються для визначення подарунку? ‒ до яких подарунків встановлюється заборона, а до яких – обмеження щодо їх одержання?
‒ як необхідно декларувати подарунки? ‒ чи необхідно сплачувати податки при одержанні подарунків?
‒ яка відповідальність передбачається за порушення заборон та обмежень щодо отримання подарунків?

У цих рекомендаціях буде сформовано підхід та правові позиції щодо розв’язання означених проблем, зумовлених корупційними проявами.

Отзывы к книге Науково-методичні рекомендації з питань обмеження одержання подарунків
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Завантажуйте наш мобільний додаток