Задать вопрос о книге:

Підготовка до складання ТЗНПК в завданнях та рішеннях: логічний підхід (видання друге, доповнене та перероблене)
НОВИНКА
РЕКОМЕНДУЕМ

Підготовка до складання ТЗНПК в завданнях та рішеннях: логічний підхід (видання друге, доповнене та перероблене) - фото

Автор: Юркевич О.М., Павленко Ж.О.

Издательство: Контраст

Год издания: 2019

Количество страниц: 260

ISBN: 978-617-7405-20-6

Переплет: мягкий

Язык: украинский

Вес: 0.3 кг

Формат: 145х215 мм

Тираж: 500

Аннотация

Посібник містить комплекс науково-методичного матеріалу, призначений для розвитку практичних навичок мислити та приймати рішення

Включає: 

- велику кількість прикладів з методологією та методикою обґрунтування рішень тестових завдань, які були запропоновані в якості зразків для підготовки до вступних іспитів в магістратуру по спеціальності 081 «Право»

- оприлюднені завдання ТЗНПК основної сесії ЄФВВ та завдання числового, логічного та вербального тестів для самостійної роботи. 

Використовується оригінальна техніка розв’язання тестових завдань на основі логічного підходу. 

Підготовлений на основі читання курсів з логіки та юридичної аргументації для правознавців. Представляє нову модель посібника, який можна використовувати сумісно з навчальним програмами дисциплін логічного циклу та при проведенні спеціальних тренінгів.

Рекомендується для студентів, аспірантів, молодих вчених, практичних робітників, а також усіх, хто спеціалізується в галузі права, управління, маркетингу, бізнесу, аналізу і розв’язання конфліктів і суперечок.

Авторы

Авторы книги Підготовка до складання ТЗНПК в завданнях та рішеннях: логічний підхід (видання друге, доповнене та перероблене)
Юркевич О.М. Юркевич О.М. Кандидат економічних наук, доцент.

Навчалась в аспірантурі КНУ імені Тараса Шевченка. Захистила кандитатську дисертацію на тему "Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в економіці України". З 2007 року - кандидат економічних наук. Тривалий час працювала в Державній комісії з регулювання ринку фінансових послуг. Також працювала в фінансових установах, НДІ статистики Державного комітету статистики України. Працює в КНЕУ з 2007 року на посаді доцента кафедри банківських інвестицій.

Предисловие

Перед вами друге видання даного посібника, зміст якого доповнено розв’язанням завдань із тестових зошитів за 2018 р. Завдання в ньому згруповані тематично відповідно до методології та методики розв’язання.

Даний посібник має за мету розвиток логічної культури мислення особи через розв’язання завдань, що допоможе вдосконаленню просторового, образного, вербального мислення, творчих навичок, розвитку багатоаспектного способу сприйняття, ефективного управління увагою. Посібник розроблено з урахуванням багаторічної практики розвинених країн, в процесі якої була створена структура психометричних тестів, яка включає завдання числового, логічного та вербального типів тестів.

Структура посібника є оригінальною і містить декілька частин:

1) теоретичну частину (методологічне забезпечення), в якому надається перелік логічного інструментарію та його визначення,

2) розроблену авторами методику, що покроково описує аналітичні дії, необхідні для вирішення завдання;

3) обґрунтування правильних та неправильних відповідей на запитання тестів;

4) завдання для самостійного тестування з ключами щодо правильних відповідей. Завдання для посібника були зібрані та проаналізовані з різноманітних друкованих та електроних джерел, зокрема, ті які були запропоновані в якості зразків для підготовки до вступних іспитів в магістратуру за спеціальністю 081 «Право»; оприлюднені завдання ТЗНПК основної сесії єдиного фахового вступного випробування в 2016-2018 рр. та завдання професійних психометричних тестів, а також написані авторами самостійно по аналогії з переліченими вище.

В посібнику читачі знайомляться з табличним, графічним, за допо-гою елементарних числень тощо методами розв’язання завдань; методами аналізу суджень, умовиводів, аргументації і т. ін. В другій - читачі, використовуючи отримані при роботі з першою частиною посібника навички, вдосконалюють власні здібності в процесі розв’язання завдань. Враховуючи структуру ТЗНПК, в другу частину включені завдання на розвиток просторово-образного, вербального (блоки завдань на визначення зв’язків між двома поняттями, так звані аналогії; на доповнення речень, тобто на розуміння інформації, що в них міститься; завдання на опанування методами швидкого аналізу великих масивів текстової інформації з метою давати правильні відповіді на запитання після наведеного тексту), логічного (пошук закономірностей, знаходження рівнозначних суджень (методи перетворення суджень, отримання висновку із сполучення суджень, перевірка правил логічного слідування)), творчого мислення, пошук нестандартних рішень в професійній сфері та бізнесі. Кожне завдання має відповідь, але не треба поспішати дивитись в неї, ефективніше розв’язати його самостійно. Для цього потрібно вміння будувати правильні міркування, аналізувати ситуації та узагальнювати. Навички, які ви отримаєте при розв’язанні завдань, будуть сприяти вашій професійній діяльності.

Крім того, посібник побудовано таким чином, щоб в першій його частині читач зміг звернутися до обґрунтування будь-якого завдання, обраного випадковим чином (а не послідовно) і отримати по ходу його розв’язання алгоритм дій, опираючись на визначену методологію.

Запропонований підхід до вирішення тестів є авторським творчим lifehaск’ом, який допоможе тим, хто проходить психометричне тестування. Ми виходимо з того, що тестові завдання є випробуванням щодо основних видів інтелектуальних дій, які вже пізнані наукою. Тобто, безліч тестових завдань побудовані на основі певних алгоритмів, основаних на правилах, законах, методах, принципах логіки. Під алгоритмом ми розуміємо певну логічну послідовність у міркуванні, обумовлену логічними нормами. Визначення алгоритмів того чи іншого тестового завдання передбачає знання науки логіки, забезпечує оптимальне використання часу та надає впевненості при виборі правильної відповіді.

Коли психологічні бар’єри подолані, і ми можемо користовуатись наукою логіки як знаряддям інтелектуальної праці, можна почати аналіз.

У авторів не викликає сумніву потреба в переформатуванні програм з логіки і дисциплін логічного циклу в юридичних ВНЗ, яка до цього часу виконувала нехарактерні для неї функції початкової логічної освіти та в переорієнтації викладання цих дисциплін з суто теоретичних (в основному) на практичні аспекти. Крім цього, при розробці нової програми підготовки значну увагу потрібно приділити методам навчання особи, яка готується до складання тестів, до використання нею загальних знань і всіх технік економії часу. Для цього доцільним є обов’язкове включення в програму завдань, націлених на вдосконалення здібностей сприйняття, уваги, пам’яті.

Ми вдячні рецензентам посібника за професійну та дружню підтримку у впровадженні даного освітянського проекту.

Отзывы

Отзывы к книге Підготовка до складання ТЗНПК в завданнях та рішеннях: логічний підхід (видання друге, доповнене та перероблене)

Посібник містить комплекс науково-методичного матеріалу, призначений для розвитку практичних навичок мислити та приймати рішення

Включає: 

- велику кількість прикладів з методологією та методикою обґрунтування рішень тестових завдань, які були запропоновані в якості зразків для підготовки до вступних іспитів в магістратуру по спеціальності 081 «Право»

- оприлюднені завдання ТЗНПК основної сесії ЄФВВ та завдання числового, логічного та вербального тестів для самостійної роботи. 

Використовується оригінальна техніка розв’язання тестових завдань на основі логічного підходу. 

Підготовлений на основі читання курсів з логіки та юридичної аргументації для правознавців. Представляє нову модель посібника, який можна використовувати сумісно з навчальним програмами дисциплін логічного циклу та при проведенні спеціальних тренінгів.

Рекомендується для студентів, аспірантів, молодих вчених, практичних робітників, а також усіх, хто спеціалізується в галузі права, управління, маркетингу, бізнесу, аналізу і розв’язання конфліктів і суперечок.

Авторы книги Підготовка до складання ТЗНПК в завданнях та рішеннях: логічний підхід (видання друге, доповнене та перероблене)
Юркевич О.М. Юркевич О.М. Кандидат економічних наук, доцент.

Навчалась в аспірантурі КНУ імені Тараса Шевченка. Захистила кандитатську дисертацію на тему "Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в економіці України". З 2007 року - кандидат економічних наук. Тривалий час працювала в Державній комісії з регулювання ринку фінансових послуг. Також працювала в фінансових установах, НДІ статистики Державного комітету статистики України. Працює в КНЕУ з 2007 року на посаді доцента кафедри банківських інвестицій.

Перед вами друге видання даного посібника, зміст якого доповнено розв’язанням завдань із тестових зошитів за 2018 р. Завдання в ньому згруповані тематично відповідно до методології та методики розв’язання.

Даний посібник має за мету розвиток логічної культури мислення особи через розв’язання завдань, що допоможе вдосконаленню просторового, образного, вербального мислення, творчих навичок, розвитку багатоаспектного способу сприйняття, ефективного управління увагою. Посібник розроблено з урахуванням багаторічної практики розвинених країн, в процесі якої була створена структура психометричних тестів, яка включає завдання числового, логічного та вербального типів тестів.

Структура посібника є оригінальною і містить декілька частин:

1) теоретичну частину (методологічне забезпечення), в якому надається перелік логічного інструментарію та його визначення,

2) розроблену авторами методику, що покроково описує аналітичні дії, необхідні для вирішення завдання;

3) обґрунтування правильних та неправильних відповідей на запитання тестів;

4) завдання для самостійного тестування з ключами щодо правильних відповідей. Завдання для посібника були зібрані та проаналізовані з різноманітних друкованих та електроних джерел, зокрема, ті які були запропоновані в якості зразків для підготовки до вступних іспитів в магістратуру за спеціальністю 081 «Право»; оприлюднені завдання ТЗНПК основної сесії єдиного фахового вступного випробування в 2016-2018 рр. та завдання професійних психометричних тестів, а також написані авторами самостійно по аналогії з переліченими вище.

В посібнику читачі знайомляться з табличним, графічним, за допо-гою елементарних числень тощо методами розв’язання завдань; методами аналізу суджень, умовиводів, аргументації і т. ін. В другій - читачі, використовуючи отримані при роботі з першою частиною посібника навички, вдосконалюють власні здібності в процесі розв’язання завдань. Враховуючи структуру ТЗНПК, в другу частину включені завдання на розвиток просторово-образного, вербального (блоки завдань на визначення зв’язків між двома поняттями, так звані аналогії; на доповнення речень, тобто на розуміння інформації, що в них міститься; завдання на опанування методами швидкого аналізу великих масивів текстової інформації з метою давати правильні відповіді на запитання після наведеного тексту), логічного (пошук закономірностей, знаходження рівнозначних суджень (методи перетворення суджень, отримання висновку із сполучення суджень, перевірка правил логічного слідування)), творчого мислення, пошук нестандартних рішень в професійній сфері та бізнесі. Кожне завдання має відповідь, але не треба поспішати дивитись в неї, ефективніше розв’язати його самостійно. Для цього потрібно вміння будувати правильні міркування, аналізувати ситуації та узагальнювати. Навички, які ви отримаєте при розв’язанні завдань, будуть сприяти вашій професійній діяльності.

Крім того, посібник побудовано таким чином, щоб в першій його частині читач зміг звернутися до обґрунтування будь-якого завдання, обраного випадковим чином (а не послідовно) і отримати по ходу його розв’язання алгоритм дій, опираючись на визначену методологію.

Запропонований підхід до вирішення тестів є авторським творчим lifehaск’ом, який допоможе тим, хто проходить психометричне тестування. Ми виходимо з того, що тестові завдання є випробуванням щодо основних видів інтелектуальних дій, які вже пізнані наукою. Тобто, безліч тестових завдань побудовані на основі певних алгоритмів, основаних на правилах, законах, методах, принципах логіки. Під алгоритмом ми розуміємо певну логічну послідовність у міркуванні, обумовлену логічними нормами. Визначення алгоритмів того чи іншого тестового завдання передбачає знання науки логіки, забезпечує оптимальне використання часу та надає впевненості при виборі правильної відповіді.

Коли психологічні бар’єри подолані, і ми можемо користовуатись наукою логіки як знаряддям інтелектуальної праці, можна почати аналіз.

У авторів не викликає сумніву потреба в переформатуванні програм з логіки і дисциплін логічного циклу в юридичних ВНЗ, яка до цього часу виконувала нехарактерні для неї функції початкової логічної освіти та в переорієнтації викладання цих дисциплін з суто теоретичних (в основному) на практичні аспекти. Крім цього, при розробці нової програми підготовки значну увагу потрібно приділити методам навчання особи, яка готується до складання тестів, до використання нею загальних знань і всіх технік економії часу. Для цього доцільним є обов’язкове включення в програму завдань, націлених на вдосконалення здібностей сприйняття, уваги, пам’яті.

Ми вдячні рецензентам посібника за професійну та дружню підтримку у впровадженні даного освітянського проекту.

Отзывы к книге Підготовка до складання ТЗНПК в завданнях та рішеннях: логічний підхід (видання друге, доповнене та перероблене)
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Англійська для юристів
90 грн.

Англійська для юристів

В наличии

Завантажуйте наш мобільний додаток