Задать вопрос о книге:

Підготовка до складання ТЗНПК в завданнях та рішеннях: логічний підхід (видання третє, доповнене та перероблене)
РЕКОМЕНДУЕМ
ХИТ ПРОДАЖ
Эксклюзив

Підготовка до складання ТЗНПК в завданнях та рішеннях: логічний підхід (видання третє, доповнене та перероблене) - фото

Автор: Юркевич О.М., Павленко Ж.О.

Издательство: Контраст

Год издания: 2020

Количество страниц: 312

ISBN: 978-617-7405-36-7

Переплет: мягкий

Язык: украинский

Вес: 0.3 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 500

Аннотация

Видання 3-тє, доповнене та перероблене, найкращого посібника для підготовки до ТЗНПК за програмою 2020. 

В даному виданні завдання тематично систематизовані в кожній окремій секції, особливу увагу приділено графічному методу розв’язання завдань, а також навичкам використання основних формул комбінаторики.

Посібник містить комплекс науково-методичного матеріалу, призначений для розвитку практичних навичок мислити та приймати рішення. 

Включає велику кількість прикладів з методологією та методикою обґрунтування рішень тестових завдань, які були запропоновані в якості зразків для підготовки до вступних іспитів в магістратуру по спеціальності 081 «Право»; оприлюднені завдання ТЗНПК основної сесії ЄФВВ та завдання числового, логічного та вербального тестів для самостійної роботи. 

Використовується оригінальна техніка розв’язання тестових завдань на основі логічного підходу. 

Підготовлений на основі читання курсів з логіки та юридичної аргументації для правознавців. Представляє нову модель посібника, який можна використовувати сумісно з навчальним програмами дисциплін логічного циклу та при проведенні спеціальних тренінгів.

Рекомендується для студентів, аспірантів, молодих вчених, практичних робітників, а також усіх, хто спеціалізується в галузі права, управління, маркетингу, бізнесу, аналізу і розв’язання конфліктів і суперечок.

Авторы

Авторы книги Підготовка до складання ТЗНПК в завданнях та рішеннях: логічний підхід (видання третє, доповнене та перероблене)
Юркевич О.М. Юркевич О.М. Кандидат економічних наук, доцент.

Навчалась в аспірантурі КНУ імені Тараса Шевченка. Захистила кандитатську дисертацію на тему "Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в економіці України". З 2007 року - кандидат економічних наук. Тривалий час працювала в Державній комісії з регулювання ринку фінансових послуг. Також працювала в фінансових установах, НДІ статистики Державного комітету статистики України. Працює в КНЕУ з 2007 року на посаді доцента кафедри банківських інвестицій.

Предисловие

Фундаментальними особливостями світу, в якому ми сьогодні існуємо, є зміни, які стрімко прискорюються, що пов’язані з розвитком інформаційного суспільства. В цих умовах актуальною є перспектива зростання значущості методів та інструментів роботи з усе більш об’ємними і складними за формою і змістом інформаційними потоками, причому не тільки за допомогою різноманітних штучних засобів і систем, але і засобів природного інтелекту, який самовдосконалюється.

З середини 2015 р. в Україні було розпочато масштабне професійне тестування фахівців юридичних спеціальностей. Окрім професійного тестування, починаючи з 2016 р. в освіті використовують технології ЗНО для проведення вступних випробувань на магістерські програми за спеціальністю 081 «Право». Це було закріплено на загальнодержавному рівні наказом МОН України № 1236 від 13.10.2016 р., згідно з яким з 2017 р. обов’язковим є складання тесту загальних навчальних правничих компетентностей (ТЗНПК) при вступі до магістратури. ТЗНПК є тестовим інструментом, призначеним для диференціації учасників тестування за рівнями сформованості в них загальних навчальних правничих компетентностей і дозволяє встановити не лише здатність до вирішення певних завдань, а й визначити здатність це робити в умовах обмеженого часу. ТЗНПК передбачає вимірювання рівня сформованості таких компетентностей, як аналітичне мислення, критичне мислення та логічне мислення. Виділення даних трьох компонентів пов’язане з тим, що саме вони найбільшою мірою корелюють із важливими особливостями навчальної й професійної діяльності, пов’язаної з юриспруденцією.

Аналіз результатів по країні в цілому, зокрема, ТЗНПК в освіті і рейтингових списків кандидатів другого етапу відкритого конкурсу на заміщення посад керівників нових місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників в професійній діяльності, дає підставу зробити висновок, що при досить високому рівні професійних знань як бакалаврів за спеціальністю 081 «Право», так і юристів - кандидатів на керівні посади,рівень їх культури мислення необхідно вдосконалювати. Психотести показали, що в розумовій діяльності юристів в нашій країні, на жаль, логічна формалізація не знаходить широкого і регулярного застосування і прагматична цінність формальної логіки не відповідає тим зусиллям, які необхідні для оволодіння нею і підтримки вироблених умінь після завершення курсу навчання. Отже, зміни в соціальній практиці поставили питання щодо термінової належної підготовки студентів і фахівців в сфері права до таких випробувань. Відповідь на це питання знаходиться в площині визначення ефективної методології та методики для підготовки правознавців до психометричного тестування. Для її пошуку доцільно звернутися до структури та основних характеристик ТЗНПК, які репрезентовані командою розробників цих тестів і включає наступні компоненти:

1. Аналітичне мислення - включає здатність людини до використання логіки при аналізі масивів інформації і прийнятті рішень. З практичної точки зору воно може бути представлено у вигляді наступного алгоритму: аналіз і синтез інформації в цілому — відновлення відсутньої інформації за допомогою побудови умовиводів і отримання висновків, які відповідають правилам логіки -> пошук на основі попередніх кроків кількох варіантів вирішення завдання аналіз і оцінка отриманих формальних моделей ситуацій з ціллю вибору найоптимальнішого варіанту рішення. Мета тестових завдань цієї секції - вимірювання здатності вступника аналізувати дані й правила оперування з ними з метою визначення, що є істинним або що може бути істинним.

2. Критичне мислення - це особливе мислення, яке має ціллю оцінку ідей. Вужче - його пов’язують з перевіркою точності тверджень і обґрунтованістю міркувань. Його можна розуміти і як систематичну оцінку аргументів, яка базується на ясних раціональних критеріях. Критичне мислення є інтелектуально упорядкованим процесом активного і вмілого аналізу, концептуалізації, застосування, синтезування та / або оцінки інформації, отриманої або породженої спостереженням, досвідом, роздумами або комунікацією, як орієнтир для переконання і дії. Мета тестових завдань цієї секції - виміряти здатність вступника ефективно застосовувати навички критичного мислення при роботі з великими за обсягом і складними за змістом текстами різної тематики.

3. Логічне мислення - визначає здатність особи аналізувати інформацію на відповідність законам і методам побудови коректних міркувань. Мета тестових завдань цієї секції - виміряти здатність вступника аналізувати, оцінювати, доповнювати судження, міркування, аргументацію, викладені природною мовою.

Аналіз цієї структури ТЗНПК дає підстави стверджувати, що її стрижнем є наука логіка. Але не будемо забувати, що навіть в високоаб-страктних галузях знань метод формалізації та формалізовані обчислення не мають безумовного значення. Згідно теоремам, які були доведені австро-американським вченим Куртом Геделем в 30-х роках XX ст. щодо неповноти арифметичної формальної системи, відомо, що метод формалізації не є абсолютною зброєю пізнання, а формалізовані системи - безумовним ідеалом представлення результатів. Що тоді ж має бути орієнтиром для підготовки юриста до подібних випробувань?

Структура ТЗНПК охоплює ряд дисциплін логічного циклу, які не викладаються в профільних ВНЗ країни. Тому й результати, які отримують юристи як при професійному тестуванні загальних здібностей, так і при проходженні ТЗНПК студентами по всій країні невисокі. Це поставило перед логіками завдання знайти ефективні методики, які б допомогли юристам подолати цю проблему.

Отзывы

Отзывы к книге Підготовка до складання ТЗНПК в завданнях та рішеннях: логічний підхід (видання третє, доповнене та перероблене)

Видання 3-тє, доповнене та перероблене, найкращого посібника для підготовки до ТЗНПК за програмою 2020. 

В даному виданні завдання тематично систематизовані в кожній окремій секції, особливу увагу приділено графічному методу розв’язання завдань, а також навичкам використання основних формул комбінаторики.

Посібник містить комплекс науково-методичного матеріалу, призначений для розвитку практичних навичок мислити та приймати рішення. 

Включає велику кількість прикладів з методологією та методикою обґрунтування рішень тестових завдань, які були запропоновані в якості зразків для підготовки до вступних іспитів в магістратуру по спеціальності 081 «Право»; оприлюднені завдання ТЗНПК основної сесії ЄФВВ та завдання числового, логічного та вербального тестів для самостійної роботи. 

Використовується оригінальна техніка розв’язання тестових завдань на основі логічного підходу. 

Підготовлений на основі читання курсів з логіки та юридичної аргументації для правознавців. Представляє нову модель посібника, який можна використовувати сумісно з навчальним програмами дисциплін логічного циклу та при проведенні спеціальних тренінгів.

Рекомендується для студентів, аспірантів, молодих вчених, практичних робітників, а також усіх, хто спеціалізується в галузі права, управління, маркетингу, бізнесу, аналізу і розв’язання конфліктів і суперечок.

Авторы книги Підготовка до складання ТЗНПК в завданнях та рішеннях: логічний підхід (видання третє, доповнене та перероблене)
Юркевич О.М. Юркевич О.М. Кандидат економічних наук, доцент.

Навчалась в аспірантурі КНУ імені Тараса Шевченка. Захистила кандитатську дисертацію на тему "Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в економіці України". З 2007 року - кандидат економічних наук. Тривалий час працювала в Державній комісії з регулювання ринку фінансових послуг. Також працювала в фінансових установах, НДІ статистики Державного комітету статистики України. Працює в КНЕУ з 2007 року на посаді доцента кафедри банківських інвестицій.

Фундаментальними особливостями світу, в якому ми сьогодні існуємо, є зміни, які стрімко прискорюються, що пов’язані з розвитком інформаційного суспільства. В цих умовах актуальною є перспектива зростання значущості методів та інструментів роботи з усе більш об’ємними і складними за формою і змістом інформаційними потоками, причому не тільки за допомогою різноманітних штучних засобів і систем, але і засобів природного інтелекту, який самовдосконалюється.

З середини 2015 р. в Україні було розпочато масштабне професійне тестування фахівців юридичних спеціальностей. Окрім професійного тестування, починаючи з 2016 р. в освіті використовують технології ЗНО для проведення вступних випробувань на магістерські програми за спеціальністю 081 «Право». Це було закріплено на загальнодержавному рівні наказом МОН України № 1236 від 13.10.2016 р., згідно з яким з 2017 р. обов’язковим є складання тесту загальних навчальних правничих компетентностей (ТЗНПК) при вступі до магістратури. ТЗНПК є тестовим інструментом, призначеним для диференціації учасників тестування за рівнями сформованості в них загальних навчальних правничих компетентностей і дозволяє встановити не лише здатність до вирішення певних завдань, а й визначити здатність це робити в умовах обмеженого часу. ТЗНПК передбачає вимірювання рівня сформованості таких компетентностей, як аналітичне мислення, критичне мислення та логічне мислення. Виділення даних трьох компонентів пов’язане з тим, що саме вони найбільшою мірою корелюють із важливими особливостями навчальної й професійної діяльності, пов’язаної з юриспруденцією.

Аналіз результатів по країні в цілому, зокрема, ТЗНПК в освіті і рейтингових списків кандидатів другого етапу відкритого конкурсу на заміщення посад керівників нових місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників в професійній діяльності, дає підставу зробити висновок, що при досить високому рівні професійних знань як бакалаврів за спеціальністю 081 «Право», так і юристів - кандидатів на керівні посади,рівень їх культури мислення необхідно вдосконалювати. Психотести показали, що в розумовій діяльності юристів в нашій країні, на жаль, логічна формалізація не знаходить широкого і регулярного застосування і прагматична цінність формальної логіки не відповідає тим зусиллям, які необхідні для оволодіння нею і підтримки вироблених умінь після завершення курсу навчання. Отже, зміни в соціальній практиці поставили питання щодо термінової належної підготовки студентів і фахівців в сфері права до таких випробувань. Відповідь на це питання знаходиться в площині визначення ефективної методології та методики для підготовки правознавців до психометричного тестування. Для її пошуку доцільно звернутися до структури та основних характеристик ТЗНПК, які репрезентовані командою розробників цих тестів і включає наступні компоненти:

1. Аналітичне мислення - включає здатність людини до використання логіки при аналізі масивів інформації і прийнятті рішень. З практичної точки зору воно може бути представлено у вигляді наступного алгоритму: аналіз і синтез інформації в цілому — відновлення відсутньої інформації за допомогою побудови умовиводів і отримання висновків, які відповідають правилам логіки -> пошук на основі попередніх кроків кількох варіантів вирішення завдання аналіз і оцінка отриманих формальних моделей ситуацій з ціллю вибору найоптимальнішого варіанту рішення. Мета тестових завдань цієї секції - вимірювання здатності вступника аналізувати дані й правила оперування з ними з метою визначення, що є істинним або що може бути істинним.

2. Критичне мислення - це особливе мислення, яке має ціллю оцінку ідей. Вужче - його пов’язують з перевіркою точності тверджень і обґрунтованістю міркувань. Його можна розуміти і як систематичну оцінку аргументів, яка базується на ясних раціональних критеріях. Критичне мислення є інтелектуально упорядкованим процесом активного і вмілого аналізу, концептуалізації, застосування, синтезування та / або оцінки інформації, отриманої або породженої спостереженням, досвідом, роздумами або комунікацією, як орієнтир для переконання і дії. Мета тестових завдань цієї секції - виміряти здатність вступника ефективно застосовувати навички критичного мислення при роботі з великими за обсягом і складними за змістом текстами різної тематики.

3. Логічне мислення - визначає здатність особи аналізувати інформацію на відповідність законам і методам побудови коректних міркувань. Мета тестових завдань цієї секції - виміряти здатність вступника аналізувати, оцінювати, доповнювати судження, міркування, аргументацію, викладені природною мовою.

Аналіз цієї структури ТЗНПК дає підстави стверджувати, що її стрижнем є наука логіка. Але не будемо забувати, що навіть в високоаб-страктних галузях знань метод формалізації та формалізовані обчислення не мають безумовного значення. Згідно теоремам, які були доведені австро-американським вченим Куртом Геделем в 30-х роках XX ст. щодо неповноти арифметичної формальної системи, відомо, що метод формалізації не є абсолютною зброєю пізнання, а формалізовані системи - безумовним ідеалом представлення результатів. Що тоді ж має бути орієнтиром для підготовки юриста до подібних випробувань?

Структура ТЗНПК охоплює ряд дисциплін логічного циклу, які не викладаються в профільних ВНЗ країни. Тому й результати, які отримують юристи як при професійному тестуванні загальних здібностей, так і при проходженні ТЗНПК студентами по всій країні невисокі. Це поставило перед логіками завдання знайти ефективні методики, які б допомогли юристам подолати цю проблему.

Отзывы к книге Підготовка до складання ТЗНПК в завданнях та рішеннях: логічний підхід (видання третє, доповнене та перероблене)
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Завантажуйте наш мобільний додаток