Задать вопрос о книге:

Правовий вимір державної інформаційної політики України в умовах глобальних викликів

Правовий вимір державної інформаційної політики України в умовах глобальних викликів - фото
15217
Нет в наличии

240 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Кресіна І.О.

Издательство: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Количество страниц: 282

ISBN: 978-966-02-8790-7

Переплет: мягкий

Язык: украинский

Вес: 0.3 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 200

Аннотация

Комплексно досліджено правові засади державної інформаційної політики України в умовах формування інформаційного суспільства та гібридної війни Російської Федерації проти України.

Проаналізовано зарубіжний досвід реалізації державної інформаційної політики у контексті глобальних тенденцій розвитку, збереження державного суверенітету, дотримання прав людини та протидії зловживанню інформаційними технологіями.

Визначено суть та основні етапи розвитку державної інформаційної політики України, особливості її реалізації у пріоритетних сферах.

Розроблено рекомендації щодо протидії інформаційній агресії в умовах гібридної війни та вдосконалення вітчизняного законодавства, що регулює інформаційну сферу.

Для політиків, державних службовців, політологів, правознавців.

Авторы

Авторы книги Правовий вимір державної інформаційної політики України в умовах глобальних викликів
Кресіна І.О. Кресіна І.О. Доктор політичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач відділу правових проблем політології Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

Напрями наукової діяльності — політико-правові проблеми державотворення в Україні, правова політологія, питання національно-державного будівництва і управління, здійснення політичної і правової реформ, становлення громадянського суспільства в Україні, адміністративно-територіальний устрій України, реформування публічної влади, державна етнонаціональна політика. Опублікувала понад 400 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: Етнополітологічний аналіз: монографія» (1998), «Політологія: підручник» (у співавт., 1998), «Абетка етнополітолога» (1999), «Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми: монографія» (у співавт., 2003), «Суспільна трансформація і державне управління в Україні: Політико-правові детермінанти: монографія» (у співавт., 2003), «Інститут імпічменту: Порівняльний політико-правовий аналіз: монографія» (у співавт., 2004), «Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні: монографія» (у співавт., 2006), «Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії: монографія» (у співавт., 2007), ін.

Предисловие

Інформаційна політика відносно недавно, порівняно з оборонною, податковою та зовнішньою, стала однією з важливих сфер діяльності держави. Це пов’язано насамперед із необхідністю мобілізації громадян для колективних дій, що в умовах війни набувало форми пропаганди, а у мирний час - закликів до реалізації масштабних інфраструктурних та соціальних проектів. Не останню роль відіграли і процеси демократизації, що змушували не лише поступово розширювати коло осіб, які мали право брати участь у виборах як шляхом голосування, так і висунення своїх кандидатур, а й вчитися працювати з Громадською думкою, агрегувати інтереси різних соціальних груп, заохочувати громадян до участі у державотворчих процесах.

Однак вирішальним аргументом на користь визнання важливості інформаційної сфери став стрімкий розвиток у XX ст. інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що не лише зміцнив позиції засобів масової інформації як представників четвертої влади, а й призвів до радикальних змін у соціальному устрої, заклавши основи для виникнення інформаційного, або мережевого (за М. Кастельсом), суспільства.

Водночас нейтральність і доступність знань при використанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій створює дедалі більше ситуацій, коли знання та інформаційні технології мають різноаспектне застосування, що породжує низку правових, політичних і морально-етичних проблем. Це, зокрема, неналежне законодавче забезпечення використання інформаційних ресурсів (збір, обробка і використання особистих даних, знаходження балансу між свободою слова та самовираженням у мережі Інтернет), маніпулювання інформацією, особливо у виборчих кампаніях та у ході гібридної війни, дегуманізація управлінських процесів, у яких людина стає статистичною одиницею, віртуалізація соціальної взаємодії, поширення проявів агресії, ненависті, мови ворожнечі у соціальних мережах тощо.

Відповідно в інформаційному суспільстві різко зростає роль права, зокрема законодавчого забезпечення інформаційної сфери, як основного механізму регулювання суспільних відносин. Однак інформаційне суспільство розвивається такими стрімкими темпами, що право істотно відстає від його потреб, і тому окремі сфери суспільних відносин (насамперед у інформаційних мережах і в умовах застосування інших ІКТ) залишаються неврегульованими.

У сучасних умовах інформаційна політика держави у найбільш загальному вигляді зводиться до задоволення потреб громадян в інформації, гарантування дотримання відповідних прав і свобод людини і громадянина, захисту та реалізації національних інтересів як усередині країни, так і на міжнародній арені.

Для України важливість виваженої інформаційної політики держави, адекватної поточним викликам і орієнтованої на підвищення конкурентоспроможності країни у глобалізованому світі, зумовлена необхідністю зміцнення відносно молодих демократичних інститутів та здобуття перемоги у гібридній війні, розв’язаній Російською Федерацією.

З огляду на це у монографії послідовно розглянуті теорети-ко-метод о логічні засади дослідження інформаційної політики, особливості її здійснення в зарз'біщшх країнах, а також негативні наслідки зловживання інформаційно-комунікаційними технологіями в умовах гібридної війни. Особливу увагу приділено еволюції інформаційної політики в Україні, стану її законодавчого регулювання та проаналізовано найбільш важливі сфери її реалізації. Етнополітичний та антидискримінаційний виміри інформаційної політики висвітлено в останньому розділі книги.

Отзывы

Отзывы к книге Правовий вимір державної інформаційної політики України в умовах глобальних викликів

Комплексно досліджено правові засади державної інформаційної політики України в умовах формування інформаційного суспільства та гібридної війни Російської Федерації проти України.

Проаналізовано зарубіжний досвід реалізації державної інформаційної політики у контексті глобальних тенденцій розвитку, збереження державного суверенітету, дотримання прав людини та протидії зловживанню інформаційними технологіями.

Визначено суть та основні етапи розвитку державної інформаційної політики України, особливості її реалізації у пріоритетних сферах.

Розроблено рекомендації щодо протидії інформаційній агресії в умовах гібридної війни та вдосконалення вітчизняного законодавства, що регулює інформаційну сферу.

Для політиків, державних службовців, політологів, правознавців.

Авторы книги Правовий вимір державної інформаційної політики України в умовах глобальних викликів
Кресіна І.О. Кресіна І.О. Доктор політичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач відділу правових проблем політології Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

Напрями наукової діяльності — політико-правові проблеми державотворення в Україні, правова політологія, питання національно-державного будівництва і управління, здійснення політичної і правової реформ, становлення громадянського суспільства в Україні, адміністративно-територіальний устрій України, реформування публічної влади, державна етнонаціональна політика. Опублікувала понад 400 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: Етнополітологічний аналіз: монографія» (1998), «Політологія: підручник» (у співавт., 1998), «Абетка етнополітолога» (1999), «Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми: монографія» (у співавт., 2003), «Суспільна трансформація і державне управління в Україні: Політико-правові детермінанти: монографія» (у співавт., 2003), «Інститут імпічменту: Порівняльний політико-правовий аналіз: монографія» (у співавт., 2004), «Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні: монографія» (у співавт., 2006), «Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії: монографія» (у співавт., 2007), ін.

Інформаційна політика відносно недавно, порівняно з оборонною, податковою та зовнішньою, стала однією з важливих сфер діяльності держави. Це пов’язано насамперед із необхідністю мобілізації громадян для колективних дій, що в умовах війни набувало форми пропаганди, а у мирний час - закликів до реалізації масштабних інфраструктурних та соціальних проектів. Не останню роль відіграли і процеси демократизації, що змушували не лише поступово розширювати коло осіб, які мали право брати участь у виборах як шляхом голосування, так і висунення своїх кандидатур, а й вчитися працювати з Громадською думкою, агрегувати інтереси різних соціальних груп, заохочувати громадян до участі у державотворчих процесах.

Однак вирішальним аргументом на користь визнання важливості інформаційної сфери став стрімкий розвиток у XX ст. інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що не лише зміцнив позиції засобів масової інформації як представників четвертої влади, а й призвів до радикальних змін у соціальному устрої, заклавши основи для виникнення інформаційного, або мережевого (за М. Кастельсом), суспільства.

Водночас нейтральність і доступність знань при використанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій створює дедалі більше ситуацій, коли знання та інформаційні технології мають різноаспектне застосування, що породжує низку правових, політичних і морально-етичних проблем. Це, зокрема, неналежне законодавче забезпечення використання інформаційних ресурсів (збір, обробка і використання особистих даних, знаходження балансу між свободою слова та самовираженням у мережі Інтернет), маніпулювання інформацією, особливо у виборчих кампаніях та у ході гібридної війни, дегуманізація управлінських процесів, у яких людина стає статистичною одиницею, віртуалізація соціальної взаємодії, поширення проявів агресії, ненависті, мови ворожнечі у соціальних мережах тощо.

Відповідно в інформаційному суспільстві різко зростає роль права, зокрема законодавчого забезпечення інформаційної сфери, як основного механізму регулювання суспільних відносин. Однак інформаційне суспільство розвивається такими стрімкими темпами, що право істотно відстає від його потреб, і тому окремі сфери суспільних відносин (насамперед у інформаційних мережах і в умовах застосування інших ІКТ) залишаються неврегульованими.

У сучасних умовах інформаційна політика держави у найбільш загальному вигляді зводиться до задоволення потреб громадян в інформації, гарантування дотримання відповідних прав і свобод людини і громадянина, захисту та реалізації національних інтересів як усередині країни, так і на міжнародній арені.

Для України важливість виваженої інформаційної політики держави, адекватної поточним викликам і орієнтованої на підвищення конкурентоспроможності країни у глобалізованому світі, зумовлена необхідністю зміцнення відносно молодих демократичних інститутів та здобуття перемоги у гібридній війні, розв’язаній Російською Федерацією.

З огляду на це у монографії послідовно розглянуті теорети-ко-метод о логічні засади дослідження інформаційної політики, особливості її здійснення в зарз'біщшх країнах, а також негативні наслідки зловживання інформаційно-комунікаційними технологіями в умовах гібридної війни. Особливу увагу приділено еволюції інформаційної політики в Україні, стану її законодавчого регулювання та проаналізовано найбільш важливі сфери її реалізації. Етнополітичний та антидискримінаційний виміри інформаційної політики висвітлено в останньому розділі книги.

Отзывы к книге Правовий вимір державної інформаційної політики України в умовах глобальних викликів
15217
Нет в наличии

240 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток