Надьон В.В.

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права № 2
1 book

В 2007 р. захистила кандидатську дисертацію «Правова природа безоплатних договорів у цивільному праві України»; у 2018 році докторську дисертацію на тему: «Суб’єктивний обов’язок як елемент змісту цивільних правовідносин».

З вересня 2019 року – професор кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Напрями наукових досліджень в галузі цивільного права (сімейного, житлового, спадкового права), є автором понад 80 наукових публікацій, 2- х одноосібних монографій, співавтором підручника «Цивільне право», Науково-практичного коментаря до Цивільного кодексу України за заг. ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої, монографій.

Предмет наукових та практичних інтересів: здійснення суб'єктивного цивільного права, виконання суб'єктивного цивільного обов'язку, договірні та недоговірні зобов'язання, житлові, спадкові та сімейні правовідносини тощо.

Завантажуйте наш мобільний додаток
Каталог