Вегера-Іжевська І.В.

Кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
1 book

До сфери наукових інтересів належать: проведення слідчих (рошукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, міжнародні стандарти та практика Європейського суду з прав людини щодо забезпечення прав і свобод людини під час здійснення кримінального провадження тощо.Завантажуйте наш мобільний додаток
Каталог