Скидка

Господарське право. Підручник. Видання 3-тє, доповнене та перероблене

(0)
Артикул: 15002

Смотреть содержание

Автор
Подцерковний О.П.
Издательство
Фенікс
Год издания
2018
Переплет
твердый

Все характеристики

Аннотация

У підручнику розглядаються в теоретичному і практичному аспекті положення Господарського кодексу України і спеціального господарського законодавства України.  Особлива увага приділена питанням становлення господарського права як самостійній галузі права, методам державного впливу на... Читать далее

Быстрая отправка
Рекордное время отправки заказа 10 минут
Безопасная оплата
Доступны все популярные сервисы Google Pay, Apple Pay, Privat24
Надёжная упаковка
Экологичная к природе и бережливая к книгам
Нет в наличии
Узнайте первым, когда появится в наличии
Характеристики
Аннотация
Предисловие
Отзывы (0)
  • Самовывозбесплатно
  • Нова Поштаот 45 грн.
  • Курьер Нова Поштаот 80 грн.
 • Онлайн-оплата
 • єПідтримка
 • Наличные при получении
 • Терминал/наличные при самовывозе
 • Оплата по счету (для юридических лиц)
Аннотация

У підручнику розглядаються в теоретичному і практичному аспекті положення Господарського кодексу України і спеціального господарського законодавства України. 

Особлива увага приділена питанням становлення господарського права як самостійній галузі права, методам державного впливу на економіку, правовому статусу суб'єктів господарювання, специфіці інститутів господарського права в порівнянні із загальноцивільним регулюванням.

Формування національного господарського права відбувається в складних умовах реформування економіки та права України. Потреби ведення бізнесу в умовах масивного та динамічного господарського законодавства усе більше вимагають професійного правового супроводу, підвищують вимоги до бізнес-юристів. Але якісні знання у цій сфері можна набути лише у результаті системного опрацювання правил господарювання та проникнення у їх традиції й перспективи розвитку.

Автори підручника поставили собі за мету осмислити ці складові господарського права з урахуванням сучасних доктринальних розробок.
Сподіваємося, що ця робота сприятиме розбудові національної правової системи та поліпшенню умов ведення бізнесу в країні.

Розраховано на практикуючих юристів, підприємців, викладачів, студентів юридичних і економічних вузів, широкий круг читачів.

Предисловие

Економічні та правові перетворення в незалежній Україні висунули на перший план питання належною правового забезпечення економічних процесів, що відбуваються в умовах розвитку багатоукладної економіки, всесвітньої глобалізації і залучення України до світових економічних процесів. І якщо в перші роки української незалежності законодавче регулювання господарських відносин здійснювалося хаотично, сьогодні настав час всебічного та науково-обгрунтованого переосмислення стану та перспектив правовою забезпечення сфери господарювання.

Вагомий крок у цьому напряму зробила кодифікація господарського законодавства України, яка відбулася 16 січня 2003 року шляхом прийняття Господарського кодексу України. Цей кодекс виступив стрижнем усього господарського законодавства України, опорою для подальшого розвитку, закріпив гідне місце держави в ринковій економіці при одночасному збереженні балансу приватних і публічних інтересів у цій сфері. Останнє особливо актуальне у зв’язку з посиленням ролі держави в розвитку ринкової економіки після руйнівного для країни періоду початку 90-х років XX ст., коли панувала вседозволеність і беззаконня в підприємницькій сфері.

Сучасне господарське право України є віддзеркаленням загальноєвропейських підходів до специфічного регулювання професійної господарської діяльності в порівнянні з майновими відносинами споживчого характеру. Підтвердження цьому - комерційні та господарські кодекси Німеччини, Франції, Австрії. Бельгії, Іспанії, Туреччини. Південної Кореї, США, Японії та багатьох інших країн.

Розвиток підприємництва і бізнесу сьогодні вимагає нових досконалих форм правового закріплення господарських відносин, то враховують нагальний запит українського суспільства на побудову потужної соціально орієнтованої економіки, забезпечення конституційних принципів свободи підприємництва в рамках, визначених законом, захист прав суб’єктів господарювання та споживачів від порушення їх прав та законних інтересів з боку державних органів, господарюючих суб’єктів, монопольних утворень.

Причому, досвід державного регулювання економіки в західних країнах підтверджує необхідність спеціального закріплення в законодавстві публічно-правових обмежень, що визначають порядок здійснення господарської діяльності. Це державна реєстрація суб’єктів господарювання, ліцензування, стандартизації і сертифікація продукції, антимонопольне регулювання, регламентація ціноутворення і банкрутства тощо. Сьогодні держава не обмежує свою роль в економіці функцією “нічного вартового”. Активна участь у плануванні виробничих відносин, значний державний сектор економіки, державне замовлення, субсидії і дотації у виробничій та інноваційній сферах, зважена податкова політика, спрямована на стимулювання базових галузей господарською комплексу, націоналізація і приватизація як інструменти пожвавлення підприємницької активності і захисту прав суспільства та інвесторів, інформаційна і організаційна підтримка бізнесу - все це прояви сучасної державної економічної політики.

Саме на закріплення правових засад державної економічної політики, поєднання державного регулювання економіки зі свободою підприємництва спрямоване чинне господарське законодавство.

Окрім того, в рамках ООН, Європейського Союзу, Світової організації торгівлі, Міжнародного валютного фонду, Міжнародної організації праці, Міжнародної торгової палати й інших міжнародних (регіональних) організацій і глобальних систем відбувається постійна уніфікація економічного регулювання та вироблення правил, які сприяють підтримці конкурентоспроможності бізнесу і захисту інвестицій.

Під дією таких чинників господарське законодавство знаходиться в постійній динаміці, вимагає безперервного дбайливого і всебічного аналізу та вдосконалення. Наприклад, надзвичайно актуальною для України є гармонізація вітчизняного законодавства з господарським і митним законодавством ЄС і правилами СОТ, поглиблення кодифікації господарсько-правових норм для усунення множинності актів господарського законодавства, підвищення привабливості вітчизняної економіки для інвесторів за рахунок створення стабільних, зрозумілих і передбачуваних "правил гри" в економіці, подолання економічної кризи останніх років, проведення структурних реформ, покликаних переорієнтовувати економіку країни на інноваційний шлях розвитку, становлення України як потужного регіонального лідера транспортних, виробничих і наукових галузей економіки.

Важлива роль господарського законодавства і в зміцненні системи законності в Україні, оскільки саме недосконалість законодавства часто використовується недобросовісними боржниками, рейдерами для здійснення протиправних дій.

Складність господарського законодавства і багатоцільовий його характер зайвий раз доводять необхідність поглибленого вивчення господарсько-правових відносин та господарсько-правових норм.

У теперішній час неможливо бути ефективним юрисконсультом, бізнес-адвокатом, працівником органів внутрішніх справ, що розслідує економічні злочини, прокурором, що здійснює керівництво таким розслідуванням, приватним нотаріусом чи арбітражним керуючим, нотаріусом або суддею господарського суду, якщо досконально не володіти правовими знаннями у сфері економіки і господарської діяльності. Саме такі знання намагаються надати читачам автори пропонованого підручника. Робота над ним об'єднала професорсько-викладацький склад Національного університету «Одеська юридична академія» , а також учених і юристів-практиків Одеси, Києва і Львова, пов`язаних метою не тільки викласти зміст основних компонентів складного і багатоаспектного господарського законодавства, а й витлумачити неоднозначні питання правозастосування у цій сфері, допомогти читачам в опануванні специфікою господарських правовідносин.

Процес удосконалення господарського законодавства не можна зупинити, як не можна зупинити економічний і технічний прогрес. Але динаміка і господарського законодавства повинна передбачати формування в українському суспільстві цілісної уяви про усталені «правила гри» в економіці, забезпечення стабільності і передбачуваності господарської системи, утвердження суспільного господарського порядку, без якого будь-які економічні реформи є нездійсненними. Причому, це важливо не тільки для підвищення інвестиційної привабливості нашої країни, а й для формування відчуття українським народом власної сили і здатності вирішувати складні завдання суспільно-економічного розвитку в умовах глобалізації, фінансових криз, зовнішніх загроз і зростаючої світової конкуренції.

Не випадково в Національному університеті «Одеська юридична академія» - провідному центрі юридичної освіти і науки України - створена й успішно функціонує кафедра господарського права і процесу, яка супроводжує наукову та освітню діяльність у сфері правового забезпечення економіки, сприяє зміцненню вітчизняної господарської юстиції і забезпечує розвиток одеської школи господарського права.

Академік НАПрН України, докт. юрид. наук, професор, президент Національного університету “Одеська юридична академія”

С. В. Ківалов

Характеристики
Автор
Подцерковний О.П.
Издательство
Фенікс
Тип издания
Учебник
Год издания
2018
Количество страниц
616
ISBN
978-966-928-313-9
Переплет
твердый
Язык
украинский
Вес
1.5 кг
Формат
170х240 мм
Тираж
200
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Подписывайтесь на рассылку!

Никакого спама и рекламы. Только бонусы, новинки и полезная информация

Каталог