Міжнародне публічне право. Основні галузі та інститути. Навчально-методичний посібник

(0)
Артикул: 154009
Міжнародне публічне право. Основні галузі та інститути. Навчально-методичний посібник

Смотреть содержание

Автор
Андрейченко С.С., ещё 2
Издательство
Фенікс
Год издания
2021
Переплет
мягкий

Все характеристики

Аннотация

У навчально-методичному посібнику викладено основні теоретичні питання міжнародного публічного права, розкрито зміст основних галузей та інститутів міжнародного публічного права з посиланнями на міжнародно-правові акти та рекомендовану літературу.  Навчально-методичний посібник містить... Читать далее

Быстрая отправка
Рекордное время отправки заказа 10 минут
Безопасная оплата
Доступны все популярные сервисы Google Pay, Apple Pay, Privat24
Надёжная упаковка
Экологичная к природе и бережливая к книгам
Нет в наличии
Узнайте первым, когда появится в наличии
Характеристики
Аннотация
Предисловие
Отзывы (0)
  • Самовывозбесплатно
  • Нова Поштаот 45 грн.
  • Курьер Нова Поштаот 80 грн.
 • Онлайн-оплата
 • єПідтримка
 • Наличные при получении
 • Терминал/наличные при самовывозе
 • Оплата по счету (для юридических лиц)
Аннотация

У навчально-методичному посібнику викладено основні теоретичні питання міжнародного публічного права, розкрито зміст основних галузей та інститутів міжнародного публічного права з посиланнями на міжнародно-правові акти та рекомендовану літературу. 

Навчально-методичний посібник містить тестові завдання та практичні завдання, що сприяє поглибленню знань, ефективному застосуванню норм міжнародного публічного права та національного законодавства під час практичної роботи, зокрема у сфері охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення міжнародного правопорядку.

Посібник призначений для студентів денної та заочної форми навчання закладів вищої освіти.

Предисловие
В кожній державі найважливішим регулятором суспільних відносин є право. Тобто система юридичних норм, які регулюють ці відносини, закріплюючи певні права та обов’язки осіб. Розвиток економіки, політики, культури, засобів масової інформації та комунікації, транспорту, інші об’єктивні процеси, зокрема криза глобального потепління, поширення коронавірусної інфекції, терористична діяльність недержавних акторів та розробка автоматизованої зброї, що не передбачає людського контролю тощо, вимагають правового оформлення такого типу відносин як міжнародні відносини. Подібні виклики та пов’язані з ними наслідками впливають на можливість реалізації міжнародних відносин.
 
Одним з основних і необхідних інструментів управління міжнародними відносинами виступає міжнародне право. Необхідність ефективного міжнародного правопорядку визначається тим, що загрози миру та безпеці, а також перешкоджає належній дипломатії та співробітництву. Держави мають рівне право на участь у вирішенні міжнародних проблем, які зачіпають їх інтереси. Міжнародне право і є тією системою юридичних норм, що регулюють міждержавні відносини з метою забезпечення миру і взаємовигідного співробітництва. Система міжнародного права - це комплекс таких норм, що характеризуються принциповою єдністю і одночасно упорядкованим поділом На відносно самостійні частини (галузі, підгалузі, інститути тощо). В умовах розвитку права міжнародної спільноти, котре орієнтується на міжнародне громадянське суспільство та його потреби, зростає взаємозалежність і взаємозацікавленість міжнародно-правової науки та практики усіх країн світу.
 
Міжнародне право має єдину систему, в рамках якої і з урахуванням специфіки метода і характеру суб’єктів правового регулювання можна визначити як мінімум дві рівнозначні частини — міжнародне приватне і міжнародне публічне право. Останньому й буде приділена увага у навчально-методичному посібнику «Міжнародне публічне право (основні галузі та інститути)».
 
В епоху глобальних перетворень, що відбуваються в усіх сферах життєдіяльності суспільства і держави, об’єктивною необхідністю виступає вдосконалення законодавства і практики його реалізації. Формування в державах збалансованого, ефективно діючого законодавства з гармонійно взаємопов’язаними і взаємообумовленими галузями і інститутами неможливо без усвідомлення загальносвітових інтеграційних процесів. Тому правову систему держави в цей період не можна розглядати поза зв’язком з іншими національними правовими системами та з міжнародним правом.
 
У зв’язку з цим у вітчизняній міжнародно-правовій науці актуалізувалося питання про вивчення і побудову єдиної і загальновизнаної системи міжнародного права. Система міжнародного права є досить складною і своєрідною. Відсутність загальної структури міжнародного права, безумовно, позначаються на науковій розробці окремих питань науки міжнародного права, особливо при дослідженні його джерел, кодифікації, встановлення і заповнення прогалин в міжнародному праві, визначенні його галузей і їх місця в системі міжнародного права.
 
Навчально-методичний посібник «Міжнародне публічне право (основні галузі та інститути)» допоможе студентам ознайомитись з системою міжнародного публічного права, акцентувати уваги на складних теоретичних та практичних проблемах міжнародного права, на основі конкретно-предметного матеріалу сприятиме формування практичних умінь і навичок правильного тлумачення та застосування міжнародних нормативно-правових актів. Міжнародне публічне право вцілому, його інститути та галузі зокрема, наразі знаходиться в процесі постійного розвитку за допомогою вироблення нових міжнародних та національних правових інструментів.
 
Вказаний навчально-методичний посібник може бути використаний викладачами та студентами для проведення семінарських (практичних) занять та для самостійної роботи студентів. З огляду на актуальність навчальноїдисципліни, у навчально-методичному посібнику розглянуті основні теми міжнародного публічного права. Враховуючи загальну кількість годин лекційних і семінарських занять деякі теми можуть бути залишені для самостійного вивчення. Лекційний курс є тезисним викладанням основного матеріалу лекцій. По кожній темі представлено перелік основних питань, які необхідні для розгляду на семінарських заняттях, рекомендована література, нормативно-правові акти та теми рефератів для самостійної роботи. Глибокому вивчення проблемних питань міжнародного публічного права, засвоєння механізму взаємодії міжнародного та національного права, аналіз основоположних нормативно-правових актів, зокрема міжнародних договорів, сприятиме вирішення аналітичних завдань та практичних казусів, тестових завдань, які представлені відповідно у навчально-методичному посібнику.
 
Вивчення дисципліни має на меті формування у майбутніх фахівців вмінь та навичок, що необхідні для всеосяжного застосування норм міжнародного та національного законодавства в сфері міжнародного публічного права, здатність і готовність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері права, охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення міжнародного правопорядку під час практичної роботи або в процесі навчання, що передбачають застосування правових доктрин та принципів, прогнозування, оптимізації та прийняття рішень і характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 
Характеристики
Автор
Андрейченко С.С., Грушко М.В., Музика В.В.
Издательство
Фенікс
Год издания
2021
Количество страниц
292
ISBN
978-966-928-674-1
Переплет
мягкий
Язык
украинский
Вес
0.3 кг
Формат
145х200 мм
Тираж
100
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Подписывайтесь на рассылку!

Никакого спама и рекламы. Только бонусы, новинки и полезная информация

Каталог