Задать вопрос о книге:

Тактико-психологічні засади слідчої та оперативно-розшукової діяльності

Тактико-психологічні засади слідчої та оперативно-розшукової діяльності - фото

Автор: Тіщенко В.В., Загородній В.Є., Бєлік Л.С.

Издательство: Видавничий дім "Гельветика"

Год издания: 2019

Количество страниц: 160

ISBN: 978-966-916-882-5

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.3 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

У навчально-методичному посібнику розглянуті тактико-психологічні засади слідчої та оперативно-розшукової діяльності як в теоретичному так і в практичному аспектах. Матеріали подано на основі чинного законодавства України та наукової криміналістичної літератури. 

Посібник містить короткий виклад лекційного матеріалу, плани проведення практичних занять, питання для самостійної роботи, а також рекомендовану літературу.

Розраховано на викладачів та здобувачів вищої освіти, науковців, юристів-практиків та співробітників правоохоронних органів.

Авторы

Авторы книги Тактико-психологічні засади слідчої та оперативно-розшукової діяльності

Предисловие

У світовій спільноті усе більша увага приділяється пошуку нових ефективних та вдосконалення існуючих способів і засобів протидії злочинності, оскільки її руйнівний вплив на усі сфери життєдіяльності суспільства та державні інституції є очевидним.

У ході реформування судово-правової системи сьогодення постійно здійснюється пошук ефективних методів, прийомів та форм розкриття та розслідування злочинів, озброєння слідчих, прокурорів, співробітників оперативних підрозділів сучасними науково-технічними засобами, задля успішного вирішення покладених на них професійних завдань різної складності.

Звичайно, слідчий, прокурор, співробітник оперативного підрозділу повинні знати не лише норми діючого законодавства та розуміти особливості його застосування, але й володіти знаннями з психології, вміло використовувати у своїй професійній діяльності під час проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів психологічні прийоми, методи та засоби, оскільки їх своєчасне, вміле та обізнане застосування забезпечить високу якість розслідування та розкриття злочинів.

Враховуючи наведене, використання тактичних та психологічних знань у слідчій та оперативно-розшуковій діяльності відповідає завданням наук кримінального циклу та потребам слідчих, прокурорів та співробітників оперативних підрозділів. У зв’язку з цим на кафедрі криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія» було запроваджено навчальну дисципліну «Тактико-психологічні засади слідчої та оперативно-розшукової діяльності», яка включає в себе розгляд проблем щодо тактичних та психологічних особливостей організації розслідування, здійснення професійного спілкування, а також проведення деяких слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів.

Під час підготовки навчально-методичного посібника використовувалися норми діючого вітчизняного та міжнародного законодавства, що регламентують правила проведення окремих слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, матеріали слідчої практики, а також наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів: Ю.П. Аленіна, Л.І. Аркуші, В.П. Бахіна, О.М. Васильєва, В.Г. Гончаренко, А.В. Дулова, М.І. Єнікеєва, Л.І. Козмеренко, В.О. Коновалової, М.В. Костицького, І.І. Когутича, В.Г. Лукашевича, Є.Д. Лук’янчикова, В.О. Образцова, М.А. Погорецького, О.Р. Ратінова, С.В. Салтевського, Д.Б. Сергеєвої, В.В. Тіщенка, М.П. Хайдукова, К.О. Чаплинського, С.С. Чернявського, Ю.В. Чуфаровського, В.Ю. Шепітька та інших.

Мета навчальної дисципліни «Тактико-психологічні засади слідчої та оперативно-розшукової діяльності» полягає у розробці і викладені специфічних тактичних та психологічних аспектів у розслідуванні злочинів та взаємодії всіх осіб, що беруть в ньому участь, а також у набутті відповідних знань і навичок здобувачами вищої освіти в подальшій практичній роботі у правоохоронних органів.

Завдання навчальної дисципліни «Тактико-психологічні засади слідчої та оперативно-розшукової діяльності»: охарактеризувати слідчу та оперативно-розшукову діяльність як один з різновидів суспільної діяльності; виокремити та розглянути її тактичну і психологічну складову; дати психологічну характеристику особи слідчого та оперуповноваженого, визначити особистістні критерії, яким вони повинні відповідати; проаналізувати психологію суб’єктів, які беруть участь у досудовому розслідуванні; показати психологічну специфіку взаємодії слідчого з іншими учасниками провадження; висвітлити тактико-психологічні особливості проведення окремих слідчих дій.

У ході практичних занять здобувачі вищої освіти повинні показати вміння використовувати знання щодо:

– розуміння тактико-психологічних засад слідчої та оперативно-розшукової діяльності;

– місця тактико-психологічних засад в слідчій та оперативно-розшуковій діяльності;

– видів пізнавальних процесів, які проявляються у слідчого під час здійснення досудового розслідування;

– структури емоційної сфери слідчого та оперуповноваженого та її вплив на здійснення ними своїх повноважень;

– структури особистості слідчого та оперуповноваженого; – методів психологічного впливу та межі їх застосування під час досудового розслідування;

– тактичних та психологічних аспектів підготовки і проведення окремих слідчих (розшукових) дій та побудови слідчих версій;

– тактико-психологічних особливостей взаємодії слідчого та оперуповноваженого з іншими суб’єктами кримінального судочинства.

Автори висловлюють щиру вдячність рецензентам навчальнометодичного посібника доктору юридичних наук, професору Юрію Павловичу Аленіну, доктору психологічних наук, професору Василю Олександровичу Лефтерову і доктору юридичних наук, професору Олександру Олександровичу Подобному за пропозиції, слушні зауваження та рекомендації.

Особливу подяку автори висловлюють доктору юридичних наук, професору, академіку НАПрН України, президенту Національного університету «Одеська юридична академія» Сергію Васильовичу Ківалову за надану можливість розробки і впровадження даної навчальної дисципліни у навчальний процес факультету прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) Національного університету «Одеської юридичної академії»

Отзывы

Отзывы к книге Тактико-психологічні засади слідчої та оперативно-розшукової діяльності

У навчально-методичному посібнику розглянуті тактико-психологічні засади слідчої та оперативно-розшукової діяльності як в теоретичному так і в практичному аспектах. Матеріали подано на основі чинного законодавства України та наукової криміналістичної літератури. 

Посібник містить короткий виклад лекційного матеріалу, плани проведення практичних занять, питання для самостійної роботи, а також рекомендовану літературу.

Розраховано на викладачів та здобувачів вищої освіти, науковців, юристів-практиків та співробітників правоохоронних органів.

Авторы книги Тактико-психологічні засади слідчої та оперативно-розшукової діяльності

У світовій спільноті усе більша увага приділяється пошуку нових ефективних та вдосконалення існуючих способів і засобів протидії злочинності, оскільки її руйнівний вплив на усі сфери життєдіяльності суспільства та державні інституції є очевидним.

У ході реформування судово-правової системи сьогодення постійно здійснюється пошук ефективних методів, прийомів та форм розкриття та розслідування злочинів, озброєння слідчих, прокурорів, співробітників оперативних підрозділів сучасними науково-технічними засобами, задля успішного вирішення покладених на них професійних завдань різної складності.

Звичайно, слідчий, прокурор, співробітник оперативного підрозділу повинні знати не лише норми діючого законодавства та розуміти особливості його застосування, але й володіти знаннями з психології, вміло використовувати у своїй професійній діяльності під час проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів психологічні прийоми, методи та засоби, оскільки їх своєчасне, вміле та обізнане застосування забезпечить високу якість розслідування та розкриття злочинів.

Враховуючи наведене, використання тактичних та психологічних знань у слідчій та оперативно-розшуковій діяльності відповідає завданням наук кримінального циклу та потребам слідчих, прокурорів та співробітників оперативних підрозділів. У зв’язку з цим на кафедрі криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія» було запроваджено навчальну дисципліну «Тактико-психологічні засади слідчої та оперативно-розшукової діяльності», яка включає в себе розгляд проблем щодо тактичних та психологічних особливостей організації розслідування, здійснення професійного спілкування, а також проведення деяких слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів.

Під час підготовки навчально-методичного посібника використовувалися норми діючого вітчизняного та міжнародного законодавства, що регламентують правила проведення окремих слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, матеріали слідчої практики, а також наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів: Ю.П. Аленіна, Л.І. Аркуші, В.П. Бахіна, О.М. Васильєва, В.Г. Гончаренко, А.В. Дулова, М.І. Єнікеєва, Л.І. Козмеренко, В.О. Коновалової, М.В. Костицького, І.І. Когутича, В.Г. Лукашевича, Є.Д. Лук’янчикова, В.О. Образцова, М.А. Погорецького, О.Р. Ратінова, С.В. Салтевського, Д.Б. Сергеєвої, В.В. Тіщенка, М.П. Хайдукова, К.О. Чаплинського, С.С. Чернявського, Ю.В. Чуфаровського, В.Ю. Шепітька та інших.

Мета навчальної дисципліни «Тактико-психологічні засади слідчої та оперативно-розшукової діяльності» полягає у розробці і викладені специфічних тактичних та психологічних аспектів у розслідуванні злочинів та взаємодії всіх осіб, що беруть в ньому участь, а також у набутті відповідних знань і навичок здобувачами вищої освіти в подальшій практичній роботі у правоохоронних органів.

Завдання навчальної дисципліни «Тактико-психологічні засади слідчої та оперативно-розшукової діяльності»: охарактеризувати слідчу та оперативно-розшукову діяльність як один з різновидів суспільної діяльності; виокремити та розглянути її тактичну і психологічну складову; дати психологічну характеристику особи слідчого та оперуповноваженого, визначити особистістні критерії, яким вони повинні відповідати; проаналізувати психологію суб’єктів, які беруть участь у досудовому розслідуванні; показати психологічну специфіку взаємодії слідчого з іншими учасниками провадження; висвітлити тактико-психологічні особливості проведення окремих слідчих дій.

У ході практичних занять здобувачі вищої освіти повинні показати вміння використовувати знання щодо:

– розуміння тактико-психологічних засад слідчої та оперативно-розшукової діяльності;

– місця тактико-психологічних засад в слідчій та оперативно-розшуковій діяльності;

– видів пізнавальних процесів, які проявляються у слідчого під час здійснення досудового розслідування;

– структури емоційної сфери слідчого та оперуповноваженого та її вплив на здійснення ними своїх повноважень;

– структури особистості слідчого та оперуповноваженого; – методів психологічного впливу та межі їх застосування під час досудового розслідування;

– тактичних та психологічних аспектів підготовки і проведення окремих слідчих (розшукових) дій та побудови слідчих версій;

– тактико-психологічних особливостей взаємодії слідчого та оперуповноваженого з іншими суб’єктами кримінального судочинства.

Автори висловлюють щиру вдячність рецензентам навчальнометодичного посібника доктору юридичних наук, професору Юрію Павловичу Аленіну, доктору психологічних наук, професору Василю Олександровичу Лефтерову і доктору юридичних наук, професору Олександру Олександровичу Подобному за пропозиції, слушні зауваження та рекомендації.

Особливу подяку автори висловлюють доктору юридичних наук, професору, академіку НАПрН України, президенту Національного університету «Одеська юридична академія» Сергію Васильовичу Ківалову за надану можливість розробки і впровадження даної навчальної дисципліни у навчальний процес факультету прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) Національного університету «Одеської юридичної академії»

Отзывы к книге Тактико-психологічні засади слідчої та оперативно-розшукової діяльності
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток