Задать вопрос о книге:

Цивільне право в Україні. У 2 частинах. Частина 2. Особлива частина. Видання 2-ге

Цивільне право в Україні. У 2 частинах. Частина 2. Особлива частина. Видання 2-ге - фото
14913
Нет в наличии

550 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Шишка Р.Б.

Издательство: Ліра-К

Год издания: 2018

Количество страниц: 996

ISBN: 978-617-7605-16-3

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 2.5 кг

Тираж: 500

Аннотация

Підручник розроблено відповідно до програми Цивільне право України з урахуванням положень чинного цивільного законодавства та базових конструкцій, які були викладені у частині першій, вимог Болонської системи, досвіду регулювання цих відносин в інших країнах, існуючих основних теоретичних конструкцій. 

В ньому поміщені авторські конструкції низки інститутів зобов’язального права, бачення розв’язання вузьких місць правозастосування.

Підручник розрахований на викладачів, аспірантів, студентів, особливо магістрантів ВНЗ. 

Він буде корисний практикам та тим, хто цікавляться проблемами цивільного права, особливо молодим викладачам, аспірантам. Може бути використаний при проведенні наукових досліджень.

Авторы

Авторы книги Цивільне право в Україні. У 2 частинах. Частина 2. Особлива частина. Видання 2-ге
Шишка Р.Б. Шишка Р.Б. Доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України

У 1980 р. закінчив денне відділення факультету № 1 Харківського юридичного інституту, а в 1985 р. – очну аспірантуру по кафедрі цивільного права ХЮрІ.
З 1985 р. кандидат юридичних наук, а з 2005 р. – доктор юридичних наук, з 1991 р. – доцент, а з 2003 р. – професор, з 2010 р. – академік Академії наук вищої школи України. 

Член спеціалізованих рад із захисту дисертацій в Національному авіаційному університеті та Національному університеті «Одеська юридична академія». 

Автор більше 380 опублікованих робіт, в тому числі одноосібних та колективних монографій, посібників, підручників, підготував 43 кандидати юридичних наук. Член редакційних колегій фахових журналів за спеціалізацією «Правознавство».

Предисловие

Ця частина підручника Цивільне право України присвячена зобов’язальному праву та спадковому праву і продовжує традицію створення сучасного якісного забезпечення викладання навчальних дисциплін відповідно до традицій та новітніх правових конструкцій, пошуку оптимальних шляхів та форм доведення цивілістичних конструкцій до уваги студента з використання новітніх освітянських технологій: розширеного і деталізованого чи стислого. В ньому обрано компромісний варіант і більше звертається увага на ті конструкції, які не конкурують в інших законодавствах і чітко проведена авторська позиція.

В ньому викладені положення про зобов’язання, їх різновид договори, що не тільки передбачені ЦК України (формальний підхід), а які найбільше використовуються на практиці (прагматичний підхід), але досі не висвітлені в інших навчальних підручниках та посібниках (евристичний підхід).

Він підготовлений із дотриманням сучасної цивілістичної культури, сталих категорій зобов’язального права, скрупульозного відтворення положень актів цивільного законодавства (повага до національного законодавства), використання положень європейського цивільного права (компаративістичний аспект), практики його застосування (утилітарний аспект) та становлення підходів до цих відносин (доктринальний аспект). У цілісності вони формують нове освітянське середовище, як альтернативу запозиченню і спрощення надбань цивілістики. В низці його інститутів проведено власне їх доктринальне бачення. В такому аспекті він цікавий для осіб, що проходять навчання за магістерськими програмами з приватного права.

У ньому проведена ідея про універсалізм зобов’язального і спадкового права, їх відповідність вимогам зручності застосування, сприяння здійсненню закріплених суб’єктивних прав, стимулюванню боржників до виконання їх обов’язків, єдності праворозуміння. Вказується на специфіку регулювання цих правовідносин в інших країнах та тенденції до універсалізації.

Адаптаційний вектор розвитку сучасного зобов’язального права взято в його Європейській версії. Її основу складає ідея про визначальну цінність 

права, його верховенство над законом, поділ права на приватне та публічне, можливість застосування прецеденту та широкому застосуванні договору для врегулювання відносин між автономними учасниками цивільних правовідносин.

Його матеріал розбито на модулі в рамках яких, відповідно до тематичних планів та спеціалізації підготовки фахівців, можлива деталізація їх змісту по кредитам. При тому механічного підходу не відбулося, а обсяг та наповнення модулів здійснюється по мірі заглиблення у правову матерію. На практичному рівні можуть бути певні особливості, але не настільки суттєві щоб мова йшла про особливе зобов’язальне право України. Скоріше йдеться про його прояви в формальному (позитивному) праві та доктрині в Україні.

Автори та наукові редактори усвідомлюють, що не всі теми витримані на високому теоретичному рівні і методичному рівнях і висвітлені рівноцінно і наперед вдячні читачам за конструктивні поради, побажання та зауваження.

Автори щиро вдячні рецензентам д.ю.н., професору, академіку НАПрН України В.В.Луцю, академіку НАПрН України д.ю.н. проф. Р. А. Майданику та член-кореспонденту НАПрН України д.ю.н. професору Є. О. Харитонову за скрупульозне ознайомлення із запропонованими рукописом підручника, конструктивну критику окремих його положень, надані слушні зауваження та поради.

Отзывы

Отзывы к книге Цивільне право в Україні. У 2 частинах. Частина 2. Особлива частина. Видання 2-ге

Підручник розроблено відповідно до програми Цивільне право України з урахуванням положень чинного цивільного законодавства та базових конструкцій, які були викладені у частині першій, вимог Болонської системи, досвіду регулювання цих відносин в інших країнах, існуючих основних теоретичних конструкцій. 

В ньому поміщені авторські конструкції низки інститутів зобов’язального права, бачення розв’язання вузьких місць правозастосування.

Підручник розрахований на викладачів, аспірантів, студентів, особливо магістрантів ВНЗ. 

Він буде корисний практикам та тим, хто цікавляться проблемами цивільного права, особливо молодим викладачам, аспірантам. Може бути використаний при проведенні наукових досліджень.

Авторы книги Цивільне право в Україні. У 2 частинах. Частина 2. Особлива частина. Видання 2-ге
Шишка Р.Б. Шишка Р.Б. Доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України

У 1980 р. закінчив денне відділення факультету № 1 Харківського юридичного інституту, а в 1985 р. – очну аспірантуру по кафедрі цивільного права ХЮрІ.
З 1985 р. кандидат юридичних наук, а з 2005 р. – доктор юридичних наук, з 1991 р. – доцент, а з 2003 р. – професор, з 2010 р. – академік Академії наук вищої школи України. 

Член спеціалізованих рад із захисту дисертацій в Національному авіаційному університеті та Національному університеті «Одеська юридична академія». 

Автор більше 380 опублікованих робіт, в тому числі одноосібних та колективних монографій, посібників, підручників, підготував 43 кандидати юридичних наук. Член редакційних колегій фахових журналів за спеціалізацією «Правознавство».

Ця частина підручника Цивільне право України присвячена зобов’язальному праву та спадковому праву і продовжує традицію створення сучасного якісного забезпечення викладання навчальних дисциплін відповідно до традицій та новітніх правових конструкцій, пошуку оптимальних шляхів та форм доведення цивілістичних конструкцій до уваги студента з використання новітніх освітянських технологій: розширеного і деталізованого чи стислого. В ньому обрано компромісний варіант і більше звертається увага на ті конструкції, які не конкурують в інших законодавствах і чітко проведена авторська позиція.

В ньому викладені положення про зобов’язання, їх різновид договори, що не тільки передбачені ЦК України (формальний підхід), а які найбільше використовуються на практиці (прагматичний підхід), але досі не висвітлені в інших навчальних підручниках та посібниках (евристичний підхід).

Він підготовлений із дотриманням сучасної цивілістичної культури, сталих категорій зобов’язального права, скрупульозного відтворення положень актів цивільного законодавства (повага до національного законодавства), використання положень європейського цивільного права (компаративістичний аспект), практики його застосування (утилітарний аспект) та становлення підходів до цих відносин (доктринальний аспект). У цілісності вони формують нове освітянське середовище, як альтернативу запозиченню і спрощення надбань цивілістики. В низці його інститутів проведено власне їх доктринальне бачення. В такому аспекті він цікавий для осіб, що проходять навчання за магістерськими програмами з приватного права.

У ньому проведена ідея про універсалізм зобов’язального і спадкового права, їх відповідність вимогам зручності застосування, сприяння здійсненню закріплених суб’єктивних прав, стимулюванню боржників до виконання їх обов’язків, єдності праворозуміння. Вказується на специфіку регулювання цих правовідносин в інших країнах та тенденції до універсалізації.

Адаптаційний вектор розвитку сучасного зобов’язального права взято в його Європейській версії. Її основу складає ідея про визначальну цінність 

права, його верховенство над законом, поділ права на приватне та публічне, можливість застосування прецеденту та широкому застосуванні договору для врегулювання відносин між автономними учасниками цивільних правовідносин.

Його матеріал розбито на модулі в рамках яких, відповідно до тематичних планів та спеціалізації підготовки фахівців, можлива деталізація їх змісту по кредитам. При тому механічного підходу не відбулося, а обсяг та наповнення модулів здійснюється по мірі заглиблення у правову матерію. На практичному рівні можуть бути певні особливості, але не настільки суттєві щоб мова йшла про особливе зобов’язальне право України. Скоріше йдеться про його прояви в формальному (позитивному) праві та доктрині в Україні.

Автори та наукові редактори усвідомлюють, що не всі теми витримані на високому теоретичному рівні і методичному рівнях і висвітлені рівноцінно і наперед вдячні читачам за конструктивні поради, побажання та зауваження.

Автори щиро вдячні рецензентам д.ю.н., професору, академіку НАПрН України В.В.Луцю, академіку НАПрН України д.ю.н. проф. Р. А. Майданику та член-кореспонденту НАПрН України д.ю.н. професору Є. О. Харитонову за скрупульозне ознайомлення із запропонованими рукописом підручника, конструктивну критику окремих його положень, надані слушні зауваження та поради.

Отзывы к книге Цивільне право в Україні. У 2 частинах. Частина 2. Особлива частина. Видання 2-ге
14913
Нет в наличии

550 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток