Задать вопрос о книге:

Юридична деонтологія. Від навчання до практики. Навчальний посібник

Юридична деонтологія. Від навчання до практики. Навчальний посібник - фото
152845
Нет в наличии

210 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Тихомиров О.О., Радовецька Л.В., Лясковська С.П., Ватраль А.В., Буряковська К.О., Тугарова О.К.

Издательство: Кондор

Год издания: 2019

Количество страниц: 296

ISBN: 978-617-7729-93-7

Переплет: мягкий

Язык: украинский

Вес: 0.3 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 500

Аннотация

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми підготовки юристів. У ньому враховані сучасні досягнення юридичної науки, зокрема в контексті становлення і розвитку інформаційного суспільства в Україні. Поряд із традиційними, він містить теми, зумовлені необхідністю підготовки юристів-фахівців у забезпеченні інформаційної безпеки.

Для студентів, курсантів, котрі вивчають юридичні науки, а також викладачів, аспірантів, науковців та практичних працівників.

Авторы

Авторы книги Юридична деонтологія. Від навчання до практики. Навчальний посібник

Предисловие

Стан сучасної юридичної освіти в Україні, її якість є індика-юром втілення права в суспільному житті, а правова система окремої країни є безпосереднім відображенням її розвитку, а також шх соціальних змін, що відбуваються в «молодих» демократія. Саме тому роль правників в утвердженні суспільних трансформацій важко переоцінити, а до професії правника, як ключової у зміцненні принципу верховенства права, пред’являються особ-ііініі стандарти та високі вимоги. Вони повинні відображати насамперед характер якісних демократичних перетворень у країні, що посилюються інтеграційними процесами в Україні під впливом європейських та міжнародних стандартів з прав людини, зокрема в галузі освіти та науки, у контексті глобалізації та інформатизації.

Усе це потребує певного переосмислення теоретичних і прак-і інших засад юридичної діяльності загалом, запровадження нових стандартів юридичної професії для фахової підготовки правників, здатних ефективно адаптуватися до нових суспільних змін, викликів нового часу.

Ці зміни безпосередньо повинні стосуватися й підготовки сучасних правників, що потребує на практичному рівні перегляду й адаптації програм з належним переосмисленням їхнього наповнення відповідно до концепції студентоцентрованого навчання (добувачів вищої освіти, запровадженням поряд із традиційними формами навчання інноваційних, посиленням практичної складової навчальних програм тощо.

Автори навчального посібника відштовхувалися від ідеї того, щоб майбутній гіравник, перебуваючи на початку навчання свого фаху і фактично не будучи знайомим з особливостями професійної практичної діяльності правника, міг визначити своє місце і роль у цій діяльності. Тому функціональним призначенням навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» є насамперед визначення місця та ролі правників у суспільному житті, оцінювання правильності та значущості вибору своєї спеціальності (фаху).

Саме така концепція стала вихідною для авторського колективу як на етапі задуму цієї ідеї, так і безпосередньо під час її реалізації, що відобразилося не лише на змісті навчального посібника, а й на формі його викладу. Зокрема, поряд із традиційними для навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» темами викладено й нові, дотепер непритаманні їй, які частково вивчалися в межах інших дисциплін, наприклад, особливості становлення й розвитку юридичної професії, професія юриста-міжнародника та підготовка юристів у сфері міжнародного права, соціальна медіація та роль медіаторів, правова комунікація, професійна таємниця у праві, особливості інформаційної культури правників у контексті інформатизації, соціальне регулювання юридичної практичної діяльності.

Практичну спрямованість навчального посібника автори намагалися реалізувати через форму подачі навчального матеріалу (запитання-відповідь) та його змістовий компонент, який, як вбачається, буде актуальним, доцільним та доречним для фахівців-правників.

Під час підготовки начального посібника авторським колективом було використано роботи фундаторів юридичних деонтоло-гічних знань, а також праці сучасних флагманів української правової науки, провідних українських учених у галузі юридичної деонтології, загальної теорії права, окремих галузевих наук. Це, зокрема, С. С. Алєксєєв, О. М. Бандурка, І. В. Бенедик, І. В. Бриз-галов, В. М. Горшенєв, С. Д. Гусарєв, О. М. Карпов, М. В. Коваль, М. І. Козюбра, О. І. Осауленко, С. С. Сливка, О. Д. Тихомиров та багато інших.

Автори навчального посібника висловлюють слова щирої вдячності його рецензентам - докторові юридичних наук, професору С. Д. Гусарєву і кандидату юридичних наук, старшому науковому співробітнику Ю. О. Резі за підтримку, виявлену до навчального посібника увагу, надані цінні зауваження та пропозиції.

Отзывы

Отзывы к книге Юридична деонтологія. Від навчання до практики. Навчальний посібник

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми підготовки юристів. У ньому враховані сучасні досягнення юридичної науки, зокрема в контексті становлення і розвитку інформаційного суспільства в Україні. Поряд із традиційними, він містить теми, зумовлені необхідністю підготовки юристів-фахівців у забезпеченні інформаційної безпеки.

Для студентів, курсантів, котрі вивчають юридичні науки, а також викладачів, аспірантів, науковців та практичних працівників.

Авторы книги Юридична деонтологія. Від навчання до практики. Навчальний посібник

Стан сучасної юридичної освіти в Україні, її якість є індика-юром втілення права в суспільному житті, а правова система окремої країни є безпосереднім відображенням її розвитку, а також шх соціальних змін, що відбуваються в «молодих» демократія. Саме тому роль правників в утвердженні суспільних трансформацій важко переоцінити, а до професії правника, як ключової у зміцненні принципу верховенства права, пред’являються особ-ііініі стандарти та високі вимоги. Вони повинні відображати насамперед характер якісних демократичних перетворень у країні, що посилюються інтеграційними процесами в Україні під впливом європейських та міжнародних стандартів з прав людини, зокрема в галузі освіти та науки, у контексті глобалізації та інформатизації.

Усе це потребує певного переосмислення теоретичних і прак-і інших засад юридичної діяльності загалом, запровадження нових стандартів юридичної професії для фахової підготовки правників, здатних ефективно адаптуватися до нових суспільних змін, викликів нового часу.

Ці зміни безпосередньо повинні стосуватися й підготовки сучасних правників, що потребує на практичному рівні перегляду й адаптації програм з належним переосмисленням їхнього наповнення відповідно до концепції студентоцентрованого навчання (добувачів вищої освіти, запровадженням поряд із традиційними формами навчання інноваційних, посиленням практичної складової навчальних програм тощо.

Автори навчального посібника відштовхувалися від ідеї того, щоб майбутній гіравник, перебуваючи на початку навчання свого фаху і фактично не будучи знайомим з особливостями професійної практичної діяльності правника, міг визначити своє місце і роль у цій діяльності. Тому функціональним призначенням навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» є насамперед визначення місця та ролі правників у суспільному житті, оцінювання правильності та значущості вибору своєї спеціальності (фаху).

Саме така концепція стала вихідною для авторського колективу як на етапі задуму цієї ідеї, так і безпосередньо під час її реалізації, що відобразилося не лише на змісті навчального посібника, а й на формі його викладу. Зокрема, поряд із традиційними для навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» темами викладено й нові, дотепер непритаманні їй, які частково вивчалися в межах інших дисциплін, наприклад, особливості становлення й розвитку юридичної професії, професія юриста-міжнародника та підготовка юристів у сфері міжнародного права, соціальна медіація та роль медіаторів, правова комунікація, професійна таємниця у праві, особливості інформаційної культури правників у контексті інформатизації, соціальне регулювання юридичної практичної діяльності.

Практичну спрямованість навчального посібника автори намагалися реалізувати через форму подачі навчального матеріалу (запитання-відповідь) та його змістовий компонент, який, як вбачається, буде актуальним, доцільним та доречним для фахівців-правників.

Під час підготовки начального посібника авторським колективом було використано роботи фундаторів юридичних деонтоло-гічних знань, а також праці сучасних флагманів української правової науки, провідних українських учених у галузі юридичної деонтології, загальної теорії права, окремих галузевих наук. Це, зокрема, С. С. Алєксєєв, О. М. Бандурка, І. В. Бенедик, І. В. Бриз-галов, В. М. Горшенєв, С. Д. Гусарєв, О. М. Карпов, М. В. Коваль, М. І. Козюбра, О. І. Осауленко, С. С. Сливка, О. Д. Тихомиров та багато інших.

Автори навчального посібника висловлюють слова щирої вдячності його рецензентам - докторові юридичних наук, професору С. Д. Гусарєву і кандидату юридичних наук, старшому науковому співробітнику Ю. О. Резі за підтримку, виявлену до навчального посібника увагу, надані цінні зауваження та пропозиції.

Отзывы к книге Юридична деонтологія. Від навчання до практики. Навчальний посібник
152845
Нет в наличии

210 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток