Задать вопрос о книге:

Забезпечення права на недоторканість житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні

Забезпечення права на недоторканість житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні - фото
15141
Нет в наличии

380 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Вегера-Іжевська І.В.

Издательство: Право

Год издания: 2019

Количество страниц: 232

ISBN: 978-966-937-530-8

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.3 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

У роботі комплексно досліджено механізм забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні.

Проаналізовано проблеми забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи при проведенні слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.

Автором сформульовано пропозиції, спрямовані на удосконалення чинного КПК, а також надані рекомендації щодо застосування норм чинного законодавства. Для науковців, викладачів, практичних працівників, студентів закладів вищої освіти.

Авторы

Авторы книги Забезпечення права на недоторканість житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні
Вегера-Іжевська І.В. Вегера-Іжевська І.В. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

До сфери наукових інтересів належать: проведення слідчих (рошукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, міжнародні стандарти та практика Європейського суду з прав людини щодо забезпечення прав і свобод людини під час здійснення кримінального провадження тощо.Предисловие

Проблема забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи під час кримінального провадження традиційно належить до тих, що привертають увагу дослідників через потенційну можливість істотного обмеження цього права, втручання з боку органів правопорядку до сфери приватності людини. У сучасних умовах цілком обґрунтованим є підвищений суспільний запит на існування в державі ефективного механізму захисту прав людини, в тому числі й у відносинах із державними органами, діяльність яких через їх функціональне призначення так чи інакше поєднана з примусом.

Під час кримінального провадження право на недоторканність житла чи іншого володіння особи зазнає обмеження при проведенні С(Р)Д та НС(Р)Д, застосуванні окремих ЗЗКП, що обумовлює необхідність чіткого правового регулювання підстав та порядку їх проведення, повноважень слідчого, прокурора, слідчого судці та суду. Це забезпечує правову визначеність у питанні меж можливого втручання у сферу прав людини, а отже - дію верховенства права в кримінальному судочинстві. Обмеження конституційного права може визнаватися таким, що не посягає на саму сутність цього права лише за умови, що воно передбачено законом, здійснюється з легітимною метою і є необхідним у демократичному суспільстві. Проте практика свідчить, що порушення права на недоторканність житла не є поодинокими, незважаючи на істотну зміну порядку його забезпечення в КПК, а механізм його захисту під час досудового розслідування не може бути визнано ефективним (рішення ЄСПЛ у справі «Кузьменко проти України» від 09.03.2017 р.).

Дослідження проблеми забезпечення права на недоторканність житла неможливе без звернення до наукових праць знаних фахівців у галузі теорії права та конституційного права: Ю. Г. Барабаша, М. І. Козюбри, П. М. Рабіновича, А. Ю. Олійника, В. О. Серьогіна, С. В. Шевчука та ін.

Проблемі забезпечення права на недоторканність житла присвячено наукові дослідження Ю. П. Аленіна, М. В. Багрія, О. В. Білоуса, О. А. Білічак, С. Ю. Бутенко, В. І. Галагана, О. І. Галагана, І. В. Гловюк, В. О. Глушкова,

Н. О. Гольдберга, О. М. Дроздова, В. А. Журавля, А. В. Захарко, Т. Г. Ільєвої, О. В. Капліної, О. Б. Комарницької, В. О. Коновалової, О. П. Кучинської, Л. М. Лобойка, I. Ф. Літвінової, В. В. Луцика, В. Т. Маляренка, В. І. Мариніва, В. Т. Нора, М. А. Погорецького, О. Ю. Татарова, С. Р. Тагієва, Д. Б. Сергеєвої, М. І. Сірого, Л. Д. Удалової, В. Ю. Шепітька, О. В. Швидкової, О. Г. Шило, М. Є. Шумили, О. Г. Яновської та ін.

Проте багато питань забезпечення права на недоторканність житла в кримінальному провадженні на сьогодні так і не знайшли комплексного доктринального осмислення, а також однозначного вирішення у правозас-тосовній практиці.

Автор висловлює безмежну вдячність та глибоку повагу своєму науковому керівникові - заслуженому діячу науки та техніки України, доктору юридичних наук, професору, члену-кореспонденту Національної академії правових наук України, завідувачу кафедри кримінального процесу та опе-ративно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ользі Георгіївні Шило - за спрямування творчого пошуку, справедливу критику, всебічну допомогу та постійну підтримку під час написання цієї роботи.

Окремі слова вдячності - колективам кафедр кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності та кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за цінні поради, постійну допомогу та підтримку.

Глибоку вдячність за цінні поради, конструктивні зауваження та доброзичливе ставлення автор висловлює вельмишановним рецензентам монографії-доктору юридичних наук, професору, завідувачу кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія» Ірині Василівні Гловюк, кандидату юридичних наук, доценту, завідувачу кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ Василю Васильовичу Луцику.

Особливі слова подяки висловлюю моїй сім’ї - за розуміння, терпіння, підтримку та любов.

Отзывы

Отзывы к книге Забезпечення права на недоторканість житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні

У роботі комплексно досліджено механізм забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні.

Проаналізовано проблеми забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи при проведенні слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.

Автором сформульовано пропозиції, спрямовані на удосконалення чинного КПК, а також надані рекомендації щодо застосування норм чинного законодавства. Для науковців, викладачів, практичних працівників, студентів закладів вищої освіти.

Авторы книги Забезпечення права на недоторканість житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні
Вегера-Іжевська І.В. Вегера-Іжевська І.В. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

До сфери наукових інтересів належать: проведення слідчих (рошукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, міжнародні стандарти та практика Європейського суду з прав людини щодо забезпечення прав і свобод людини під час здійснення кримінального провадження тощо.Проблема забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи під час кримінального провадження традиційно належить до тих, що привертають увагу дослідників через потенційну можливість істотного обмеження цього права, втручання з боку органів правопорядку до сфери приватності людини. У сучасних умовах цілком обґрунтованим є підвищений суспільний запит на існування в державі ефективного механізму захисту прав людини, в тому числі й у відносинах із державними органами, діяльність яких через їх функціональне призначення так чи інакше поєднана з примусом.

Під час кримінального провадження право на недоторканність житла чи іншого володіння особи зазнає обмеження при проведенні С(Р)Д та НС(Р)Д, застосуванні окремих ЗЗКП, що обумовлює необхідність чіткого правового регулювання підстав та порядку їх проведення, повноважень слідчого, прокурора, слідчого судці та суду. Це забезпечує правову визначеність у питанні меж можливого втручання у сферу прав людини, а отже - дію верховенства права в кримінальному судочинстві. Обмеження конституційного права може визнаватися таким, що не посягає на саму сутність цього права лише за умови, що воно передбачено законом, здійснюється з легітимною метою і є необхідним у демократичному суспільстві. Проте практика свідчить, що порушення права на недоторканність житла не є поодинокими, незважаючи на істотну зміну порядку його забезпечення в КПК, а механізм його захисту під час досудового розслідування не може бути визнано ефективним (рішення ЄСПЛ у справі «Кузьменко проти України» від 09.03.2017 р.).

Дослідження проблеми забезпечення права на недоторканність житла неможливе без звернення до наукових праць знаних фахівців у галузі теорії права та конституційного права: Ю. Г. Барабаша, М. І. Козюбри, П. М. Рабіновича, А. Ю. Олійника, В. О. Серьогіна, С. В. Шевчука та ін.

Проблемі забезпечення права на недоторканність житла присвячено наукові дослідження Ю. П. Аленіна, М. В. Багрія, О. В. Білоуса, О. А. Білічак, С. Ю. Бутенко, В. І. Галагана, О. І. Галагана, І. В. Гловюк, В. О. Глушкова,

Н. О. Гольдберга, О. М. Дроздова, В. А. Журавля, А. В. Захарко, Т. Г. Ільєвої, О. В. Капліної, О. Б. Комарницької, В. О. Коновалової, О. П. Кучинської, Л. М. Лобойка, I. Ф. Літвінової, В. В. Луцика, В. Т. Маляренка, В. І. Мариніва, В. Т. Нора, М. А. Погорецького, О. Ю. Татарова, С. Р. Тагієва, Д. Б. Сергеєвої, М. І. Сірого, Л. Д. Удалової, В. Ю. Шепітька, О. В. Швидкової, О. Г. Шило, М. Є. Шумили, О. Г. Яновської та ін.

Проте багато питань забезпечення права на недоторканність житла в кримінальному провадженні на сьогодні так і не знайшли комплексного доктринального осмислення, а також однозначного вирішення у правозас-тосовній практиці.

Автор висловлює безмежну вдячність та глибоку повагу своєму науковому керівникові - заслуженому діячу науки та техніки України, доктору юридичних наук, професору, члену-кореспонденту Національної академії правових наук України, завідувачу кафедри кримінального процесу та опе-ративно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ользі Георгіївні Шило - за спрямування творчого пошуку, справедливу критику, всебічну допомогу та постійну підтримку під час написання цієї роботи.

Окремі слова вдячності - колективам кафедр кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності та кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за цінні поради, постійну допомогу та підтримку.

Глибоку вдячність за цінні поради, конструктивні зауваження та доброзичливе ставлення автор висловлює вельмишановним рецензентам монографії-доктору юридичних наук, професору, завідувачу кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія» Ірині Василівні Гловюк, кандидату юридичних наук, доценту, завідувачу кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ Василю Васильовичу Луцику.

Особливі слова подяки висловлюю моїй сім’ї - за розуміння, терпіння, підтримку та любов.

Отзывы к книге Забезпечення права на недоторканість житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні
15141
Нет в наличии

380 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Речове право: підручник
790 грн.

Речове право: підручник

В наличии

Криміналістика. Том 1
230 грн.

Криміналістика. Том 1

Нет в наличии

Криміналістика. Том 2
180 грн.

Криміналістика. Том 2

Нет в наличии

Завантажуйте наш мобільний додаток