Задать вопрос о книге:

Забезпечувальні заходи у міжнародному комерційному арбітражі

Забезпечувальні заходи у міжнародному комерційному арбітражі - фото

Автор: Прусенко Г.Є.

Издательство: Алерта

Год издания: 2017

Количество страниц: 194

ISBN: 978-617-566-411-7

Переплет: Твердый

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

У монографії досліджено теоретичні та практичні аспекти забезпечення позову в міжнародному комерційному арбітражі.

На основі доктринальних підходів процесуальної науки, аналізі міжнародно-правових документів, норм національного законодавства України та іноземних юрисдикцій проаналізовано основні особливості та проблеми вжиття заходів щодо забезпечення позову арбітражем і державним судом на підтримку арбітражного розгляду, запропоновано зміни й доповнення до чинного законодавства, спрямовані на вдосконалення практики забезпечення позову в міжнародному комерційному арбітражі.

Монографію адресовано науковцям і практикам, а також усім тим, хто досліджує проблеми цивільного процесу, міжнародного приватного права та міжнародного комерційного арбітражу. 

Авторы

Авторы книги Забезпечувальні заходи у міжнародному комерційному арбітражі

Предисловие

Незважаючи на переваги міжнародного комерційного арбітражу як альтернативного способу вирішення спорів порівняно з державним судочинством (оперативність, конфіденційність, можливість активного діалогу між сторонами та арбітрами), відсутність в арбітрів владних повноважень уне-можливлює імперативне виконання процесуальних актів арбітражу, зокрема, постанов про вжиття забезпечувальних заходів, і а на практиці зумовлює потребу у зверненні для забезпечення позову до державного суду.

Нормагивне регулювання міжнародного комерційного арбітражу в Україні грунтується на міжнародних стандартах: Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» базується на Типовому законі ЮНСІТРАЛ про міжнародний торговельний арбітраж у редакції 1985 року. Водночас, у 2006 році до Типового закону ЮНСІТРАЛ про міжнародний торговельний арбітраж було внесено низку суттєвих змін, зокрема, щодо вжиття забезпечувальних заходів. Положення статей 151-155 ЦПК України передбачають вжиття заходів із забезпечення позову лише щодо позову, який було заявлено чи буде заявлено (частина п’ята статі і 151 ЦПК, частини друга, третя статті 153 ЦПК) до загального суду. Тому цивільне процесуальне законодавство України та Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» потребують внесення відповідних змін і доповнень.

Теоретичну основу цієї роботи склали дослідження українських і зарубіжних фахівців, присвячені особливостям вирішення спорів у межах третейського (арбітражного) розгляду, а також проблемам вжиття забезпечувальних заходів у міжнародному комерційному арбітражі, а саме: наукові праці В.М. Анурова, Л. П. Ануфрієвої, М. М. Богуславського, Г. Б. Борна, М. І. Брагінського, О.В. Брунцевої, Д.Р. Бюсі, Л.Ф. Вінокурової, В. В. Вітрянського, С.О. Владимирової, О. О. Воробйова, О. С. Данилевича, Г. К. Дмітрієвої, Н. Ендрюса, А. Єсілірмака, Е. Жоліве, Т. Г. Захарченко, О. В. Кабатової, Б. Р. Карабельникова, А. Д. Кейліна, Т. Клея, Е. Коллінза, В. В. Комарова, Дж. Кордеро-Мосс, С.О. Кравцова, О.Д. Крупчана, С.А. Курочкіна, С. М. Лебедєва, 3. В. Литвиненко, Л. А. Лунца, М. М. Малійського, К. Менкель-Мідоу, О. І. Мінакова, О. Л. Мозіманна, М. Е. Морозова, М.Л. Моузес, В. А. Мусіна, С.В. Ніколюкіна, Н.В. Павлової, О.С. Перепелинської, Р. Плантроуза, І.Г. Побірченка, Ю.Д. Притики, Ж.-Б. Расіна, М.О. Рожкової, О.Ю. Скворцова, Т. В. Сліпачук, Дж. Текса, Б. Харріса, Дж. Хілла, Р. М. Ходикіна, Г.А. Цірата, В. В. Яркова.

Водночас, правове регулювання вжиття забезпечувальних заходів арбітражним складом, а також судом, у межах реалізації функції сприяння арбітражному розгляду, не дістало комплексної наукової рефлексії, що зумовлює актуальність теми дослідження та визначило її вибір.

У запропонованому дослідженні автор мала на меті здійснити комплексний аналіз та розробити пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з питань правового регулювання процедури вжиття забезпечувальних заходів у міжнародному комерційному арбітражі. Для реалізації цієї мети в монографії було визначено такі основні завдання: проаналізувати теоретичні погляди вітчизняних і зарубіжних науковців щодо поняття, видів, правової природи та принципів вжиття забезпечувальних заходів у міжнародному комерційному арбітражі; надати визначення поняття «забезпечувальні заходи у міжнародному комерційному арбітражі»; запропонувати підхід до визначення особливостей правової природи забезпечувальних заходів у міжнародному комерційному арбітражі; надати класифікацію принципів забезпечення позову; дослідити механізм та виявити особливості вжиття забезпечувальних заходів під час арбітражного розгляду в окремих країнах у порівняльно-правовому аспекті; розробити і сформулюнити рекомендації щодо реформування чинного законодавства України, що регулює питання забезпечення позову в міжнародному комерційному арбітражі.

Для обґрунтування окремих наукових положень і висновків актором широко використано узагальнення арбітражної та судової практики України й іноземних держав.

Автор висловлює глибоку повагу та вдячність усім, хто брав участь у процесі підготовки та видання цієї роботи.

Отзывы

Отзывы к книге Забезпечувальні заходи у міжнародному комерційному арбітражі

У монографії досліджено теоретичні та практичні аспекти забезпечення позову в міжнародному комерційному арбітражі.

На основі доктринальних підходів процесуальної науки, аналізі міжнародно-правових документів, норм національного законодавства України та іноземних юрисдикцій проаналізовано основні особливості та проблеми вжиття заходів щодо забезпечення позову арбітражем і державним судом на підтримку арбітражного розгляду, запропоновано зміни й доповнення до чинного законодавства, спрямовані на вдосконалення практики забезпечення позову в міжнародному комерційному арбітражі.

Монографію адресовано науковцям і практикам, а також усім тим, хто досліджує проблеми цивільного процесу, міжнародного приватного права та міжнародного комерційного арбітражу. 

Авторы книги Забезпечувальні заходи у міжнародному комерційному арбітражі

Незважаючи на переваги міжнародного комерційного арбітражу як альтернативного способу вирішення спорів порівняно з державним судочинством (оперативність, конфіденційність, можливість активного діалогу між сторонами та арбітрами), відсутність в арбітрів владних повноважень уне-можливлює імперативне виконання процесуальних актів арбітражу, зокрема, постанов про вжиття забезпечувальних заходів, і а на практиці зумовлює потребу у зверненні для забезпечення позову до державного суду.

Нормагивне регулювання міжнародного комерційного арбітражу в Україні грунтується на міжнародних стандартах: Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» базується на Типовому законі ЮНСІТРАЛ про міжнародний торговельний арбітраж у редакції 1985 року. Водночас, у 2006 році до Типового закону ЮНСІТРАЛ про міжнародний торговельний арбітраж було внесено низку суттєвих змін, зокрема, щодо вжиття забезпечувальних заходів. Положення статей 151-155 ЦПК України передбачають вжиття заходів із забезпечення позову лише щодо позову, який було заявлено чи буде заявлено (частина п’ята статі і 151 ЦПК, частини друга, третя статті 153 ЦПК) до загального суду. Тому цивільне процесуальне законодавство України та Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» потребують внесення відповідних змін і доповнень.

Теоретичну основу цієї роботи склали дослідження українських і зарубіжних фахівців, присвячені особливостям вирішення спорів у межах третейського (арбітражного) розгляду, а також проблемам вжиття забезпечувальних заходів у міжнародному комерційному арбітражі, а саме: наукові праці В.М. Анурова, Л. П. Ануфрієвої, М. М. Богуславського, Г. Б. Борна, М. І. Брагінського, О.В. Брунцевої, Д.Р. Бюсі, Л.Ф. Вінокурової, В. В. Вітрянського, С.О. Владимирової, О. О. Воробйова, О. С. Данилевича, Г. К. Дмітрієвої, Н. Ендрюса, А. Єсілірмака, Е. Жоліве, Т. Г. Захарченко, О. В. Кабатової, Б. Р. Карабельникова, А. Д. Кейліна, Т. Клея, Е. Коллінза, В. В. Комарова, Дж. Кордеро-Мосс, С.О. Кравцова, О.Д. Крупчана, С.А. Курочкіна, С. М. Лебедєва, 3. В. Литвиненко, Л. А. Лунца, М. М. Малійського, К. Менкель-Мідоу, О. І. Мінакова, О. Л. Мозіманна, М. Е. Морозова, М.Л. Моузес, В. А. Мусіна, С.В. Ніколюкіна, Н.В. Павлової, О.С. Перепелинської, Р. Плантроуза, І.Г. Побірченка, Ю.Д. Притики, Ж.-Б. Расіна, М.О. Рожкової, О.Ю. Скворцова, Т. В. Сліпачук, Дж. Текса, Б. Харріса, Дж. Хілла, Р. М. Ходикіна, Г.А. Цірата, В. В. Яркова.

Водночас, правове регулювання вжиття забезпечувальних заходів арбітражним складом, а також судом, у межах реалізації функції сприяння арбітражному розгляду, не дістало комплексної наукової рефлексії, що зумовлює актуальність теми дослідження та визначило її вибір.

У запропонованому дослідженні автор мала на меті здійснити комплексний аналіз та розробити пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з питань правового регулювання процедури вжиття забезпечувальних заходів у міжнародному комерційному арбітражі. Для реалізації цієї мети в монографії було визначено такі основні завдання: проаналізувати теоретичні погляди вітчизняних і зарубіжних науковців щодо поняття, видів, правової природи та принципів вжиття забезпечувальних заходів у міжнародному комерційному арбітражі; надати визначення поняття «забезпечувальні заходи у міжнародному комерційному арбітражі»; запропонувати підхід до визначення особливостей правової природи забезпечувальних заходів у міжнародному комерційному арбітражі; надати класифікацію принципів забезпечення позову; дослідити механізм та виявити особливості вжиття забезпечувальних заходів під час арбітражного розгляду в окремих країнах у порівняльно-правовому аспекті; розробити і сформулюнити рекомендації щодо реформування чинного законодавства України, що регулює питання забезпечення позову в міжнародному комерційному арбітражі.

Для обґрунтування окремих наукових положень і висновків актором широко використано узагальнення арбітражної та судової практики України й іноземних держав.

Автор висловлює глибоку повагу та вдячність усім, хто брав участь у процесі підготовки та видання цієї роботи.

Отзывы к книге Забезпечувальні заходи у міжнародному комерційному арбітражі
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Завантажуйте наш мобільний додаток