Задать вопрос о книге:

Загальна теорія права

Загальна теорія права - фото
153308
Нет в наличии

650 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Стратонов В.М., Кельман М.С.

Издательство: Видавничий дім "Гельветика"

Год издания: 2020

Количество страниц: 724

ISBN: 978-966-289-348-9

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

Підручник висвітлює питання загальної теорії права з урахуванням сучасного стану вітчизняної та зарубіжної юридичної науки. Поряд із традиційними темами у ньому вміщено розділи, що відображають зміни в теорії права, української державності та галузевому законодавстві. 

При викладенні матеріалу автори використовують нові методичні підходи, методи, прийоми, теоретичні положення, висвітлюють актуальні проблеми сучасної правової дійсності. Читачам пропонується практикум, в якому вміщені схеми, тести, практичні ситуації, завдання, кросворди тощо.

Розрахований на широку аудиторію – студентів, слухачів, магістрів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і фахівців у сфері загальнотеоретичного правознавства, а також читачів, які цікавляться проблемами правознавства.

Авторы

Авторы книги Загальна теорія права
Кельман М.С. Кельман М.С. Доктор юридичних наук, професор

Професор кафедри теорії, істроії та філософії права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету "Львівська політехніка". Автор понад 100 публікацій з теорії держави і права, Конституційного права.

Стратонов В.М. Стратонов В.М. Доктор юридичних наук, професор

Заслужений юрист України, професор кафедри цивільного і кримінального права і процесу Чорноморського національного університету ім. Петра Могили, академік Національної академії вищої освіти України. Автор понад 140 публікацій, серед яких 4 підручники, 2 нвуково-методичних коментарі, 2 монографії та 7 навчальних посібників з грифом МВС та МОН України.

Предисловие

Реформування правової системи України — це складний та багатогранний процес, що вимагає глибокого наукового аналізу державно-правової дійсності для вдосконалення підготовки фахівців-юристів.

І у ХХІ столітті теорія права не уникне від своїх проблем. Наявність наукових проблем — свідчення життєздатності науки, але лишу у тому випадку, якщо проблеми розвиваються разом із наукою, якщо ми створюємо дискурсивні практики, які просувають їх на новий рівень.

Загальна теорія права є однією з базових навчальних дисциплін, яка формує юридичний світогляд майбутніх правників та привчає їх до логічного, системного та абстрактного мислення. Проте у значної частини студентів цей процес пов’язаний із певними труднощами, адже абстрагуванню піддаються ще маловідомі поняття, соціальні явища та взаємозв’язки. При цьому використання юридичної термінології в процесі навчання (семінари, практичні заняття, заліки, іспити, навчальна практика тощо) має спиратися на добре засвоєні та систематизовані теоретичні знання різних галузей права.

Сучасний стан науки загальної теорії права характеризується різноманітністю визначень багатьох юридичних понять і підходів щодо побудови юридичних конструкцій і класифікацій юридичних явищ. У багатьох вітчизняних виданнях відсутнє загальне розуміння практично усіх політичних і правових доктрин, немає єдності і щодо назви, структури цієї дисципліни. Демонструючи фундаментальний, методологічний характер, загальної теорії права вона повинна виявляти тенденції розвитку правових явищ, сприяти формуванню нових підходів, вдосконалювати і розвивати власний понятійний апарат.

Зокрема, результатом таких досліджень і є запропонований підручник, який водночас відзначається своєрідним новим підходом до вивчення курсу «Загальна теорія права».

Підручник вирізняють нововведення викладу матеріалу по суті і по формі. Складні питання подаються на рівні потреб навчального процесу вищих навчальних закладів як І–ІІ, так і ІІІ, і IV рівнів акредитації, доступно для неспеціалістів, широкого кола читачів. Ним можуть скористатися як учні шкіл, ліцеїв, гімназій, так і абітурієнти, які готуються до вступу на юридичні факультети та відділення правознавства вищих навчальних закладів. Підручник підготовлений на вузівському науковому рівні і, без сумніву, сприятиме отриманню конче потрібних студентам, слухачам знань з загальної теорії права. Найціннішим є те, що він допоможе формувати і розвивати правове мислення, правосвідомість, збагатить правову культуру вдумливих читачів, спонукатиме їх до подальших творчих пошуків у цьому напрямку.

Безумовно, не всі питання і аспекти загальної теорії права вдалося висвітлити в цьому виданні доступно і на достатньому навчально-методичному та науковому рівні. Та сподіваємось, що цю прогалину ми подолаємо в наступних виданнях цієї праці.

Автори і видавці книги вдячні докторам юридичних наук, професорам О. В. Кресіну, О. Д. Тихомирову, Л. В. Ярмол за цінні зауваження та пропозиції, які були враховані при остаточній редакції видання.

Видавці та автори будуть щиро вдячні вдумливим читачам за усі висловлені пропозиції та зауваження.

Отзывы

Отзывы к книге Загальна теорія права

Підручник висвітлює питання загальної теорії права з урахуванням сучасного стану вітчизняної та зарубіжної юридичної науки. Поряд із традиційними темами у ньому вміщено розділи, що відображають зміни в теорії права, української державності та галузевому законодавстві. 

При викладенні матеріалу автори використовують нові методичні підходи, методи, прийоми, теоретичні положення, висвітлюють актуальні проблеми сучасної правової дійсності. Читачам пропонується практикум, в якому вміщені схеми, тести, практичні ситуації, завдання, кросворди тощо.

Розрахований на широку аудиторію – студентів, слухачів, магістрів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і фахівців у сфері загальнотеоретичного правознавства, а також читачів, які цікавляться проблемами правознавства.

Авторы книги Загальна теорія права
Кельман М.С. Кельман М.С. Доктор юридичних наук, професор

Професор кафедри теорії, істроії та філософії права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету "Львівська політехніка". Автор понад 100 публікацій з теорії держави і права, Конституційного права.

Стратонов В.М. Стратонов В.М. Доктор юридичних наук, професор

Заслужений юрист України, професор кафедри цивільного і кримінального права і процесу Чорноморського національного університету ім. Петра Могили, академік Національної академії вищої освіти України. Автор понад 140 публікацій, серед яких 4 підручники, 2 нвуково-методичних коментарі, 2 монографії та 7 навчальних посібників з грифом МВС та МОН України.

Реформування правової системи України — це складний та багатогранний процес, що вимагає глибокого наукового аналізу державно-правової дійсності для вдосконалення підготовки фахівців-юристів.

І у ХХІ столітті теорія права не уникне від своїх проблем. Наявність наукових проблем — свідчення життєздатності науки, але лишу у тому випадку, якщо проблеми розвиваються разом із наукою, якщо ми створюємо дискурсивні практики, які просувають їх на новий рівень.

Загальна теорія права є однією з базових навчальних дисциплін, яка формує юридичний світогляд майбутніх правників та привчає їх до логічного, системного та абстрактного мислення. Проте у значної частини студентів цей процес пов’язаний із певними труднощами, адже абстрагуванню піддаються ще маловідомі поняття, соціальні явища та взаємозв’язки. При цьому використання юридичної термінології в процесі навчання (семінари, практичні заняття, заліки, іспити, навчальна практика тощо) має спиратися на добре засвоєні та систематизовані теоретичні знання різних галузей права.

Сучасний стан науки загальної теорії права характеризується різноманітністю визначень багатьох юридичних понять і підходів щодо побудови юридичних конструкцій і класифікацій юридичних явищ. У багатьох вітчизняних виданнях відсутнє загальне розуміння практично усіх політичних і правових доктрин, немає єдності і щодо назви, структури цієї дисципліни. Демонструючи фундаментальний, методологічний характер, загальної теорії права вона повинна виявляти тенденції розвитку правових явищ, сприяти формуванню нових підходів, вдосконалювати і розвивати власний понятійний апарат.

Зокрема, результатом таких досліджень і є запропонований підручник, який водночас відзначається своєрідним новим підходом до вивчення курсу «Загальна теорія права».

Підручник вирізняють нововведення викладу матеріалу по суті і по формі. Складні питання подаються на рівні потреб навчального процесу вищих навчальних закладів як І–ІІ, так і ІІІ, і IV рівнів акредитації, доступно для неспеціалістів, широкого кола читачів. Ним можуть скористатися як учні шкіл, ліцеїв, гімназій, так і абітурієнти, які готуються до вступу на юридичні факультети та відділення правознавства вищих навчальних закладів. Підручник підготовлений на вузівському науковому рівні і, без сумніву, сприятиме отриманню конче потрібних студентам, слухачам знань з загальної теорії права. Найціннішим є те, що він допоможе формувати і розвивати правове мислення, правосвідомість, збагатить правову культуру вдумливих читачів, спонукатиме їх до подальших творчих пошуків у цьому напрямку.

Безумовно, не всі питання і аспекти загальної теорії права вдалося висвітлити в цьому виданні доступно і на достатньому навчально-методичному та науковому рівні. Та сподіваємось, що цю прогалину ми подолаємо в наступних виданнях цієї праці.

Автори і видавці книги вдячні докторам юридичних наук, професорам О. В. Кресіну, О. Д. Тихомирову, Л. В. Ярмол за цінні зауваження та пропозиції, які були враховані при остаточній редакції видання.

Видавці та автори будуть щиро вдячні вдумливим читачам за усі висловлені пропозиції та зауваження.

Отзывы к книге Загальна теорія права
153308
Нет в наличии

650 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Завантажуйте наш мобільний додаток