Звід судових рішень та практики у кримінальному процесі України
НОВИНКА

Сообщить о снижении цены
Сообщить о снижении цены
Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка...

Автор: Столітній А.В.

Издательство: Право

Год издания: 2018

Количество страниц: 510

ISBN: 978-966-937-523-0

Переплет: мягкий

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х215 мм

Тираж: 100

Аннотация

Книга 1 є першою з п’яти видань, які увійшли до «Зводу судових рішень та практики у кримінальному процесі України». У ній систематизовано висновки і рішення Конституційного Суду України щодо тлумачення та відповідності окремих норм законодавства у сфері кримінального процесу Конституції України.

Сприятиме зручності опрацювання та подальшого використання викладеного у книзі 1 матеріалу можливість пошуку в ній конкретних висновків і рішень Конституційного Суду України за ключовими словами та статтями Кримінального процесуального кодексу України.

Рекомендоване для суд дів, прокурорів, слідчих, працівників інших правоохоронних органів, адвокатів, науковців, викладачів, аспірантів, магістрів і студентів закладів вищої освіти юридичного профілю.

Авторы

Авторы книги Звід судових рішень та практики у кримінальному процесі України
Столітній А.В. Начальник відділу підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство, Інституту Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук.

Предисловие

Загальновідомо, що запорукою кваліфікованого здійснення досудового розслідування та представницьких повноважень у кримінальному провадженні, серед інших чинників, є досконале володіння положеннями національного законодавства та відповідних міжнародних договорів, а також відслідковування на постійній основі змін і доповнень до нормативно-правових актів.

У свою чергу нормативна обізнаність невід’ємно пов’язана з потребою вивчення судової практики застосування норм права.

Реалізація вказаної мети дещо ускладнена поступовим процесом приведення у відповідність до європейських правових стандартів вітчизняної законодавчої бази, а також окремих процесуальних питань здійснення кримінального судочинства.

З огляду на викладене, актуальним питанням є необхідність розроблення та запровадження в практичну діяльність фахової юридичної літератури, спеціалізованих посібників та інших видань.

Не залишаючись осторонь, колективом авторів розроблено видання -Звід судових рішень та практики у кримінальному судочинстві України (далі - Звід), оскільки є інноваційним, ураховуючи відсутність аналогічного збірника у сучасній фаховій літературі.

Даний систематизований науково-інформативний продукт є результатом, комплексного моніторингу рішень національних судових органів у галузі кримінального судочинства, а тому розраховане на широку фахову аудиторію.

Видання містить у собі оприлюднені у період з 1972 року по 2018 рік постанови Пленуму Верховного Суду України, чинні на теперішній час, а також прийняті за часів діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, прийняті ними рішення у порядку перегляду, які на нашу думку, мають найбільш важливе значення для судової практики, інформаційні листи, узагальнення, аналізи та роз’яснення з питань застосування судами кримінального процесуального законодавства, висновки і рішення Конституційного Суду України щодо відповідності окремих положень законів України Основному Закону України.

Більшість положень, зазначених у документах такого характеру, та які ухвалені до набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України (далі - КПК України) можуть бути застосовані на практиці і у теперішній час, оскільки мають основоположний характер, окремі можуть бути використані у частині, що не суперечить чинному кримінальному процесуальному закону, проте наведені в них положення дозволять прослідити тенденцію внесених змін до законодавства з метою кращого їх розуміння.

Таким чином, дане видання є комплексним та системним узагальненням практики Конституційного Суду України та судів вищих інстанцій загальної юрисдикції.
Дане видання складається з п’яти окремих книг: 1 - «Рішення та висновки Конституційного Суду України», 2 - пленуми Пленуму Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 3 - Рішення Верховного Суду України та Кримінального Касаційного суду Верховного Суду, їх аналізи, листи та узагальнення, 4 - Рішення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, їх аналізи, листи та узагальнення, 5 - Рішення судів першої та апеляційної інстанцій, їх аналізи, листи та узагальнення.
Видання наповнено документами у розрізі судових юрисдикцій та інстанцій, з додержанням хронологічного порядку. З метою отримання бажаного результату, пов’язаного з пошуком конкретних документів. У Зводі зазначено ключові слова та статті КПК України, що також покликано сприяти досягненню зручності його практичного використання.
Без сумніву стверджуємо, що Звід стане незамінним «помічником» у професійній діяльності суддів, прокурорів, слідчих, працівників інших правоохоронних органів, адвокатів, науковців, викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю.

Отзывы

Отзывы к книге Звід судових рішень та практики у кримінальному процесі України
Сообщить о снижении цены
Сообщить о снижении цены
Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка...

Книга 1 є першою з п’яти видань, які увійшли до «Зводу судових рішень та практики у кримінальному процесі України». У ній систематизовано висновки і рішення Конституційного Суду України щодо тлумачення та відповідності окремих норм законодавства у сфері кримінального процесу Конституції України.

Сприятиме зручності опрацювання та подальшого використання викладеного у книзі 1 матеріалу можливість пошуку в ній конкретних висновків і рішень Конституційного Суду України за ключовими словами та статтями Кримінального процесуального кодексу України.

Рекомендоване для суд дів, прокурорів, слідчих, працівників інших правоохоронних органів, адвокатів, науковців, викладачів, аспірантів, магістрів і студентів закладів вищої освіти юридичного профілю.

Авторы книги Звід судових рішень та практики у кримінальному процесі України
Столітній А.В. Начальник відділу підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство, Інституту Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук.

Загальновідомо, що запорукою кваліфікованого здійснення досудового розслідування та представницьких повноважень у кримінальному провадженні, серед інших чинників, є досконале володіння положеннями національного законодавства та відповідних міжнародних договорів, а також відслідковування на постійній основі змін і доповнень до нормативно-правових актів.

У свою чергу нормативна обізнаність невід’ємно пов’язана з потребою вивчення судової практики застосування норм права.

Реалізація вказаної мети дещо ускладнена поступовим процесом приведення у відповідність до європейських правових стандартів вітчизняної законодавчої бази, а також окремих процесуальних питань здійснення кримінального судочинства.

З огляду на викладене, актуальним питанням є необхідність розроблення та запровадження в практичну діяльність фахової юридичної літератури, спеціалізованих посібників та інших видань.

Не залишаючись осторонь, колективом авторів розроблено видання -Звід судових рішень та практики у кримінальному судочинстві України (далі - Звід), оскільки є інноваційним, ураховуючи відсутність аналогічного збірника у сучасній фаховій літературі.

Даний систематизований науково-інформативний продукт є результатом, комплексного моніторингу рішень національних судових органів у галузі кримінального судочинства, а тому розраховане на широку фахову аудиторію.

Видання містить у собі оприлюднені у період з 1972 року по 2018 рік постанови Пленуму Верховного Суду України, чинні на теперішній час, а також прийняті за часів діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, прийняті ними рішення у порядку перегляду, які на нашу думку, мають найбільш важливе значення для судової практики, інформаційні листи, узагальнення, аналізи та роз’яснення з питань застосування судами кримінального процесуального законодавства, висновки і рішення Конституційного Суду України щодо відповідності окремих положень законів України Основному Закону України.

Більшість положень, зазначених у документах такого характеру, та які ухвалені до набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України (далі - КПК України) можуть бути застосовані на практиці і у теперішній час, оскільки мають основоположний характер, окремі можуть бути використані у частині, що не суперечить чинному кримінальному процесуальному закону, проте наведені в них положення дозволять прослідити тенденцію внесених змін до законодавства з метою кращого їх розуміння.

Таким чином, дане видання є комплексним та системним узагальненням практики Конституційного Суду України та судів вищих інстанцій загальної юрисдикції.
Дане видання складається з п’яти окремих книг: 1 - «Рішення та висновки Конституційного Суду України», 2 - пленуми Пленуму Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 3 - Рішення Верховного Суду України та Кримінального Касаційного суду Верховного Суду, їх аналізи, листи та узагальнення, 4 - Рішення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, їх аналізи, листи та узагальнення, 5 - Рішення судів першої та апеляційної інстанцій, їх аналізи, листи та узагальнення.
Видання наповнено документами у розрізі судових юрисдикцій та інстанцій, з додержанням хронологічного порядку. З метою отримання бажаного результату, пов’язаного з пошуком конкретних документів. У Зводі зазначено ключові слова та статті КПК України, що також покликано сприяти досягненню зручності його практичного використання.
Без сумніву стверджуємо, що Звід стане незамінним «помічником» у професійній діяльності суддів, прокурорів, слідчих, працівників інших правоохоронних органів, адвокатів, науковців, викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю.
Отзывы к книге Звід судових рішень та практики у кримінальному процесі України