Задать вопрос о книге:

Адміністративне процесуальне право України. Навчально-методичний посібник

Адміністративне процесуальне право України. Навчально-методичний посібник - фото
153590
Нет в наличии

120 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Картузова І.О., Осадчий А.Ю., Сарибаєва Г.М., Козачук Д.А.

Издательство: Фенікс

Год издания: 2016

Количество страниц: 400

ISBN: 978-966-928-066-4

Переплет: мягкий

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам і слухачам, які вивчають дисципліни «Основи адміністративного права України» та «Адміністративне право України». Може бути використаний під час вивчення відповідної теми базових дисциплін «Адміністративне процедурне право України» і «Адміністративна відповідальність».

Студентам запропоновано програму спецкурсу, основні положення тем робочої програми, плани семінарських та практичних занять, тестові завдання, питання для самостійної перевірки знань, список рекомендованої літератури.

Авторы

Авторы книги Адміністративне процесуальне право України. Навчально-методичний посібник
Сарибаєва Г.М. Сарибаєва Г.М. Кандидат юридичних наук

Предисловие

Метою вивчення курсу «Адміністративне процесуальне право України» слід вважати набуття студентами всебічних системно-теоретичних та науково-прикладних знань з предмету курсу та можливість використання цих знань на практиці, як при наданні юридичної допомоги громадянам в реалізації їхніх прав та законних інтересів, так і при виконанні функцій в органах публічного управління, а також в адміністративних судах.

Досягнення вказаної мети можливе при послідовному вивченні тем курсу з використанням всього обсягу необхідних матеріалів: лекційних конспектів, навчально-методичної літератури і т. д.

Важливими елементами на шляху досягнення цілі вивчення курсу є семінарські заняття з викладачем, самостійна робота студентів, яка повинна відповідати встановленим нормативам часу. Важливо відмітити, що в сучасній науковій та учбовій літературі існують різні підходи до визначення адміністративного процесуального права та сприйняття такої його базової категорії, як адміністративний процес. Автори навчально-методичного посібника вже вказували на свою прихильність до позиції, відповідно до якої адміністративний процес пов’язується з функціонуванням адміністративної юстиції. Саме форма здійснення правосуддя адміністративними судами - адміністративне судочинство -офіційно пов’язується законодавцем з адміністративним процесом. Відповідно адміністративне процесуальне право розглядається авторами у якості сукупності правових норм, що регламентують організацію та здійснення адміністративного судочинства в Україні. Такий підхід, на думку авторів, дає змогу логічно та чітко пояснити, зокрема, такі унікальні правові явища, як адміністративне процесуальне право, адміністративний процес, адміністративна процедура, адміністративна юрисдикція та донести відповідні знання до майбутніх фахівців у галузі права.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Адміністративне процесуальне право України» є вивчення теорії з цієї правової дисципліни за змістом: поняття та співвідношення адміністративної юстиції, адміністративного процесу та адміністративного судочині і на; принципи та правове регулювання адміністративного судочинства; система та структура адміністративних судів в Україні; адміністративна юрисдикція та підсудність адміністративних справ; учасники адміністративного процесу; доказування та докази в адміністративному процесі; судові виклики і повідомлення; фіксування адміністративного процесу; судові витрати та строки п адміністративному процесі; провадження в адміністративному суді першої інстанції; судові рішення з адміністративної справи: види та характеристика; вимоги до судових рішень; апеляційне провадження в адміністративному суді; касаційне проваджец-пи в адміністративному; перегляд судових рішень Верховним Судом України; провадження за нововиявленими обставинами в адміністративному суді; виконання судових рішень і адміністративних справ; види та характеристика заходів процесу-аіп.ного примусу в адміністративному процесі; особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ та ін.

Студент повинен знати: змістосновнихпонять адміністративного процесуального права України; знати послідовність процесуальних дій в адміністративних провадженнях, що були вивчені в навчальному курсі; знати та орієнтуватись в теоретичних категоріях, гаких, як: адміністративна юстиція, адміністративний процес, адміністративне судочинство; адміністративно-правовий спір; адміністративна юрисдикція та підсудність адміністративних справ; система адміністративних судів; учасники адміністративного судового процесу; доказування та докази в адміністративному (судовому) процесі; провадження в адміністративному суді першої інстанції; апеляційне провадження в адміністративному суді; касаційне провадження в адміністративному суді; перегляд судових рішень.

Студент повинен вміти: використовувати положення науки адміністративного процесуального права України при вирішенні професійних завдань; орієнтуватися у системі адміністративно-процесуального законодавства та правової практики; правильно застосовувати норми адміністративно-процесуального права та інших правових актів, визначати та вміти тлумачити види процесуального провадження в адміністративному судочинстві.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 216 годин / о кредитів ECTS.

Отзывы

Отзывы к книге Адміністративне процесуальне право України. Навчально-методичний посібник

Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам і слухачам, які вивчають дисципліни «Основи адміністративного права України» та «Адміністративне право України». Може бути використаний під час вивчення відповідної теми базових дисциплін «Адміністративне процедурне право України» і «Адміністративна відповідальність».

Студентам запропоновано програму спецкурсу, основні положення тем робочої програми, плани семінарських та практичних занять, тестові завдання, питання для самостійної перевірки знань, список рекомендованої літератури.

Авторы книги Адміністративне процесуальне право України. Навчально-методичний посібник
Сарибаєва Г.М. Сарибаєва Г.М. Кандидат юридичних наук

Метою вивчення курсу «Адміністративне процесуальне право України» слід вважати набуття студентами всебічних системно-теоретичних та науково-прикладних знань з предмету курсу та можливість використання цих знань на практиці, як при наданні юридичної допомоги громадянам в реалізації їхніх прав та законних інтересів, так і при виконанні функцій в органах публічного управління, а також в адміністративних судах.

Досягнення вказаної мети можливе при послідовному вивченні тем курсу з використанням всього обсягу необхідних матеріалів: лекційних конспектів, навчально-методичної літератури і т. д.

Важливими елементами на шляху досягнення цілі вивчення курсу є семінарські заняття з викладачем, самостійна робота студентів, яка повинна відповідати встановленим нормативам часу. Важливо відмітити, що в сучасній науковій та учбовій літературі існують різні підходи до визначення адміністративного процесуального права та сприйняття такої його базової категорії, як адміністративний процес. Автори навчально-методичного посібника вже вказували на свою прихильність до позиції, відповідно до якої адміністративний процес пов’язується з функціонуванням адміністративної юстиції. Саме форма здійснення правосуддя адміністративними судами - адміністративне судочинство -офіційно пов’язується законодавцем з адміністративним процесом. Відповідно адміністративне процесуальне право розглядається авторами у якості сукупності правових норм, що регламентують організацію та здійснення адміністративного судочинства в Україні. Такий підхід, на думку авторів, дає змогу логічно та чітко пояснити, зокрема, такі унікальні правові явища, як адміністративне процесуальне право, адміністративний процес, адміністративна процедура, адміністративна юрисдикція та донести відповідні знання до майбутніх фахівців у галузі права.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Адміністративне процесуальне право України» є вивчення теорії з цієї правової дисципліни за змістом: поняття та співвідношення адміністративної юстиції, адміністративного процесу та адміністративного судочині і на; принципи та правове регулювання адміністративного судочинства; система та структура адміністративних судів в Україні; адміністративна юрисдикція та підсудність адміністративних справ; учасники адміністративного процесу; доказування та докази в адміністративному процесі; судові виклики і повідомлення; фіксування адміністративного процесу; судові витрати та строки п адміністративному процесі; провадження в адміністративному суді першої інстанції; судові рішення з адміністративної справи: види та характеристика; вимоги до судових рішень; апеляційне провадження в адміністративному суді; касаційне проваджец-пи в адміністративному; перегляд судових рішень Верховним Судом України; провадження за нововиявленими обставинами в адміністративному суді; виконання судових рішень і адміністративних справ; види та характеристика заходів процесу-аіп.ного примусу в адміністративному процесі; особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ та ін.

Студент повинен знати: змістосновнихпонять адміністративного процесуального права України; знати послідовність процесуальних дій в адміністративних провадженнях, що були вивчені в навчальному курсі; знати та орієнтуватись в теоретичних категоріях, гаких, як: адміністративна юстиція, адміністративний процес, адміністративне судочинство; адміністративно-правовий спір; адміністративна юрисдикція та підсудність адміністративних справ; система адміністративних судів; учасники адміністративного судового процесу; доказування та докази в адміністративному (судовому) процесі; провадження в адміністративному суді першої інстанції; апеляційне провадження в адміністративному суді; касаційне провадження в адміністративному суді; перегляд судових рішень.

Студент повинен вміти: використовувати положення науки адміністративного процесуального права України при вирішенні професійних завдань; орієнтуватися у системі адміністративно-процесуального законодавства та правової практики; правильно застосовувати норми адміністративно-процесуального права та інших правових актів, визначати та вміти тлумачити види процесуального провадження в адміністративному судочинстві.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 216 годин / о кредитів ECTS.

Отзывы к книге Адміністративне процесуальне право України. Навчально-методичний посібник
153590
Нет в наличии

120 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Міжнародне публічне право
  • РЕКОМЕНДУЕМ
650 грн.

Міжнародне публічне право

Нет в наличии

Завантажуйте наш мобільний додаток