Задать вопрос о книге:

Аграрне рейдерство як чинник порушення права приватної власності та права здійснення господарської діяльності в Україні

Аграрне рейдерство як чинник порушення права приватної власності та права здійснення господарської діяльності в Україні - фото
153368
Нет в наличии

720 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Бесчастний В.М., Піддубна Д.С.

Издательство: Дакор

Год издания: 2020

Количество страниц: 608

ISBN: 978-617-7679-48-5

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.4 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

Монографія висвітлює суспільне явище - «аграрне рейдерство» з позицій практичного виміру, науково-теоретичного, національного та міжнародного законодавства. Визначаючи його як чинник порушення права приватної власності та права здійснення господарської діяльності, використавши методологічну основу, визначено комплексні позиції за суб'єктним, об'єктним складом та виникаючими змістовими навантаженнями. Питання аграрного рейдерства розглянуто не лише з позиції аграрного та земельного права, а також і з позиції цивільного, адміністративного, кримінального права.

Видання призначене для широкого кола читачів, може бути використане у викладацькій, науковій, нормотворчій та правозастосовчій діяльності.

Авторы

Авторы книги Аграрне рейдерство як чинник порушення права приватної власності та права здійснення господарської діяльності в Україні
Бесчастний В.М. Бесчастний В.М. Начальник донецького юридичного інституту луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка полковник міліції кандидат наук з державного управління, доцент заслужений юрист України.

Є автором понад 100 наукових праць, цікавиться історією рідного краю (за його активної участі побачив світ цілий ряд науково-популярних видань з історії Приазов'я), захоплюється поезією і підтримує інтерес до художнього слова у співробітників, курсантів і студентів Інституту (в ДЮІ започатковано серію видань "Рима в погонах").

Піддубна Д.С. Піддубна Д.С. Кандидат юридичних наук, доцент

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін факультету №3 (юридичного) Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України

У 2012 році закінчила з відзнакою Національний університет «Одеська юридична академія» за напрямом підготовки (спеціальність) “Право” та отримала кваліфікацію магістр права.

Д.С. Піддубна авторка 134 публікацій виданих українською, російською та англійською мовами, з них 6 монографій, 2 одноосібних, 4 колективних у тому числі 3 з них, що видані англійською мовою у країнах-членах ЄС, 4 публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричної бази Scopus і Web of Science, та не є перекладами з інших мов.

Предисловие

Формування оновленого суспільства в Україні, яке зорієнтоване на європейську інтеграцію, зумовило проведення ряду змін за різними векторами, піддання реформуванню відповідних структур, організацій тощо. Однією із складових, що було піддано під реформування, став і центральний орган виконавчої влади, а саме Міністерство внутрішніх справ України. Визначено позицію за якої діяльність поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України. Створення оновленого органу - Національної поліції України та її оновлених структурних підрозділів, систематичні зміни та реформування органів виконавчої влади вмістили і змінність характеру своєї діяльності. Такі зміни, беззаперечно породжують виникнення оновлених суспільних відносин, які мають регулюватися шляхом застосування нормативно-правової бази. Якщо ж суспільні відносини є новими, ще не відомі громадськості чи зазнають змін, відповідно свого оновлення чи «розробки з нуля» потребує і нормативно-правова база.

Безпосередньо для України визначеним стало і розширення позицій щодо здійснення взаємодії між органами виконавчої влади та суб’єктами господарської діяльності, у тому числі не тільки через реалізацію державного забезпечення, а й запровадження співпраці у формі державно-приватного партнерства.

Національна поліція України на сьогодні визначається як центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Додатково, поміж її завдань, передбачено надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

Діяльність кожного органу влади в країні має спрямовуватися на врегулювання тих відносин, які виникають у повсякденному житті громадян та створених відповідних суб’єктів. Тобто має існувати взаємопов’язаність із практичними потребами.

Звертаючись до статистичних даних, до порушених кримінальних проваджень за різними статтями, що охоплюють досить розгалужені напрями, а саме вбивство, умисне вбивство, розкрадання, привласнення коштів, привласнення майна, збір врожаю, привласнення акцій, приведення до банкрутства через шахрайство у значних розмірах тощо, визначає доцільність здійснення науково розгляду щодо «аграрного рейдерства». Адже саме «аграрне рейдер-ство» може вміщувати усі наведені як приклад елементи. Таку позицію можливо додатково охарактеризувати і такими фактами як: Україна - аграрна країна; проведено земельну реформу; сформовано власника земельної ділянки; функціонують юридичні особи, що здійснюють діяльність в сільськогосподарській сфері; наявні звернення та порушені провадження за різними підставами саме в аграрному спрямуванні; збитки, які отримують суб’єкти аграрної сфери від рейдерства сягають міліонних та мілліардних відміток. Так як рейдерство не знайшло в Україні свого закріплення саме у такому вигляді безпосередньо у чинній нормативно-правовій базі, виникає потреба до застосування аналогії права та аналогії закону, що знову ж таки призводить до складностей на шляху вірного вирішення виникаючих ситуацій. Відповідно, такі аспекти породжують вимогу, що виникнення оновлених суспільних відносин, мають супроводжуватися розробкою оновлених нормативно-правових актів; визначення процесуального та процедурного втілення у практичне життя, які передбачаютьсянормативно-правовими положеннями; оновлення позицій щодо повноважень та ряд інших важливих аспектів-змін, які і стають основою доктринального пошуку.

Особливо необхідно звернути увагу на факт запровадження державно-приватного партнерства. Саме за таким напрямом визначено питанняналагодження співпраці із структурним підрозділом Національної поліції України - поліцією охорони, з метою забезпечення попереджувальних дій щодо рейдерства, у тому числі і в аграрній сфері. На сьогодні, такий вектор стає актуальним, що пояснюється фактом наявності рейдерських дій особливо протягом 2018-2019 років. Окрім того, ситуація, яка існує з 2014 року в Україні, додатково породжує збільшення кількості безробітних; збільшення незаконного обігу зброї поміж населення; небажання, а також потрібно враховувати неможливість, знайти роботу; проте усі мають прагнення до свого забезпеченого існування. Відповідно здійснення нападів на власників земельних ділянок, суб’єктів господарської діяльності, особливо якщо це адміністративно-територіальна одиниця - село чи селище, де менша захищеність, стає досить спрощеним елементом на шляху здобуття засобів до існування. Зазначені позиції мають місце у житті та породжують ряд практичних проблем, виникають питання щодо забезпечення захисту та охорони як життя, здоров’я, так і майна, майнових прав тощо.

Додатковим поясненням складностей та особливої доцільності розгляду визначеного напряму єфакт розгалуженого об’єктного складу, що проявляється під час рейдерства. У зв’язку з чим, існує потреба до розмежування та чіткого визначення статті у нормативно-правовій базі України.ІЇ безпосереднє формування має включити позиції щодо різного термінологічного розуміння рейдерства на міжнародному, європейському та національному рівні, що надасть можливість відразу забезпечувати реалізацію принципу уніфікації норми права. Особлива доцільність у цьому проявляється у зв’язку із європейською інтеграцією України. Необхідно враховувати, що рейдерство безпосередньо посягає на об’єкти права приватної власності, які знайшли свій правовий захист у межах міжнародних нормативно-правових актів, а відповідно їх положення під час формування нормативно-правової бази України також потрібно враховувати. Таке врахування можливе лише після його вивчення та аналізу. Зазначене, в черговий раз формує позицію доцільності саме комплексного підходу до вивчення та подальшого забезпечення нормативно-правового регулювання щодо питання аграрного рейдерства, яке має досягатися на відповідній системі використання методів вивчення.

Таким чином, розгляд правових питань щодо участі та сприяння зі сторони Національної поліції України щодо зменшення та попередження фактів аграрного рейдерства є одним із першочергових завдань. Від надання такого захисту та встановлення охорони, залежить діяльністьсуб’єктів господарювання, забезпечення захисту та охорони права власності, а також створення позитивного клімату для заходження іноземних інвестицій в аграрну сферу України. Державно-приватне партнерство, на сьогодні, це запорука до успішного захисту та охорони ведення діяльності зі сторони державних органів.

Окремо варто акцентувати увагу на складності, що проявляється у поєднанні різносторонніх напрямів як виникаючих суспільних відносин, так і законодавства, яке підлягає застосуванню. Адже необхідно орієнтуватися у нормах цивільного, земельного, аграрного, екологічного, природноресурсового, господарського, адміністративного, кримінального, міжнародного, європейського та ін. галузей права. З метою здійснення більш фахового пояснення до позицій співпраці між Національною поліцією України в цілому та її структурними підрозділами, суб’єктами господарської діяльності, власниками земельних ділянок,утому числі і земельнихділянок (паїв) і передбачено підготування монографічного дослідження за структурованим планом. Врахована позиція того, що саме у межах забезпечення комплексного підходу та фундаментального обґрунтування рейдерства за аграрним напрямом, а також факти розгляду рейдерства через наукову площину дослідників у переважній більшості кримінального спрямування, зазначена праця підготовлена колективом авторів В. М. Бесчастним (спеціальність 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) та Д. С. Піддубною (спеціальність 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право). Комплексні дії мають забезпечуватися задля захисту прав, свобод та інтересів громадян і суб’єктів діяльності, а допоміжним чинником на шляху їхнього забезпечення може виступати поліція,завдання якої - служити та захищати, через реалізацію позицій: законність, людяність, честь.

Таким чином, метою наукового доробку, через здійснення аналізу практичного стану, чинних нормативно-правових вимог національного та міжнародного рівнів, є доведення їх до здобувачів освітніх ступенів, практичних працівників та загальної громадської свідомості. Адже, чим більше громадянин володіє своїми правами, розуміє свої обов’язки, несення відповідальності за свої вчинки, тим злагоджено та продуктивніше буде забезпечуватися реалізація Національною поліцією України передбачених повноважень, відбуватиметься взаємодія між громадянами, суб’єктами господарської діяльності та безпосередньо представниками органу влади.

З найкращими побажаннями
до кожного майбутнього співробітника Національної поліції України,
до кожного суб’єкта сільськогосподарської сфери,
до кожного власника земельної ділянки та в цілому
до кожного небайдужого до формування правових засад
в аграрній сфері України та розвитку Національної поліції,
правової та незалежної України
ректор Донецького юридичного інституту
Міністерства внутрішніх справ України
доктор юридичних наук, професор,
доктор наук із державного управління,
Заслужений юрист України
Віктор Миколайович Бесчастний

Отзывы

Отзывы к книге Аграрне рейдерство як чинник порушення права приватної власності та права здійснення господарської діяльності в Україні

Монографія висвітлює суспільне явище - «аграрне рейдерство» з позицій практичного виміру, науково-теоретичного, національного та міжнародного законодавства. Визначаючи його як чинник порушення права приватної власності та права здійснення господарської діяльності, використавши методологічну основу, визначено комплексні позиції за суб'єктним, об'єктним складом та виникаючими змістовими навантаженнями. Питання аграрного рейдерства розглянуто не лише з позиції аграрного та земельного права, а також і з позиції цивільного, адміністративного, кримінального права.

Видання призначене для широкого кола читачів, може бути використане у викладацькій, науковій, нормотворчій та правозастосовчій діяльності.

Авторы книги Аграрне рейдерство як чинник порушення права приватної власності та права здійснення господарської діяльності в Україні
Бесчастний В.М. Бесчастний В.М. Начальник донецького юридичного інституту луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка полковник міліції кандидат наук з державного управління, доцент заслужений юрист України.

Є автором понад 100 наукових праць, цікавиться історією рідного краю (за його активної участі побачив світ цілий ряд науково-популярних видань з історії Приазов'я), захоплюється поезією і підтримує інтерес до художнього слова у співробітників, курсантів і студентів Інституту (в ДЮІ започатковано серію видань "Рима в погонах").

Піддубна Д.С. Піддубна Д.С. Кандидат юридичних наук, доцент

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін факультету №3 (юридичного) Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України

У 2012 році закінчила з відзнакою Національний університет «Одеська юридична академія» за напрямом підготовки (спеціальність) “Право” та отримала кваліфікацію магістр права.

Д.С. Піддубна авторка 134 публікацій виданих українською, російською та англійською мовами, з них 6 монографій, 2 одноосібних, 4 колективних у тому числі 3 з них, що видані англійською мовою у країнах-членах ЄС, 4 публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричної бази Scopus і Web of Science, та не є перекладами з інших мов.

Формування оновленого суспільства в Україні, яке зорієнтоване на європейську інтеграцію, зумовило проведення ряду змін за різними векторами, піддання реформуванню відповідних структур, організацій тощо. Однією із складових, що було піддано під реформування, став і центральний орган виконавчої влади, а саме Міністерство внутрішніх справ України. Визначено позицію за якої діяльність поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України. Створення оновленого органу - Національної поліції України та її оновлених структурних підрозділів, систематичні зміни та реформування органів виконавчої влади вмістили і змінність характеру своєї діяльності. Такі зміни, беззаперечно породжують виникнення оновлених суспільних відносин, які мають регулюватися шляхом застосування нормативно-правової бази. Якщо ж суспільні відносини є новими, ще не відомі громадськості чи зазнають змін, відповідно свого оновлення чи «розробки з нуля» потребує і нормативно-правова база.

Безпосередньо для України визначеним стало і розширення позицій щодо здійснення взаємодії між органами виконавчої влади та суб’єктами господарської діяльності, у тому числі не тільки через реалізацію державного забезпечення, а й запровадження співпраці у формі державно-приватного партнерства.

Національна поліція України на сьогодні визначається як центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Додатково, поміж її завдань, передбачено надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

Діяльність кожного органу влади в країні має спрямовуватися на врегулювання тих відносин, які виникають у повсякденному житті громадян та створених відповідних суб’єктів. Тобто має існувати взаємопов’язаність із практичними потребами.

Звертаючись до статистичних даних, до порушених кримінальних проваджень за різними статтями, що охоплюють досить розгалужені напрями, а саме вбивство, умисне вбивство, розкрадання, привласнення коштів, привласнення майна, збір врожаю, привласнення акцій, приведення до банкрутства через шахрайство у значних розмірах тощо, визначає доцільність здійснення науково розгляду щодо «аграрного рейдерства». Адже саме «аграрне рейдер-ство» може вміщувати усі наведені як приклад елементи. Таку позицію можливо додатково охарактеризувати і такими фактами як: Україна - аграрна країна; проведено земельну реформу; сформовано власника земельної ділянки; функціонують юридичні особи, що здійснюють діяльність в сільськогосподарській сфері; наявні звернення та порушені провадження за різними підставами саме в аграрному спрямуванні; збитки, які отримують суб’єкти аграрної сфери від рейдерства сягають міліонних та мілліардних відміток. Так як рейдерство не знайшло в Україні свого закріплення саме у такому вигляді безпосередньо у чинній нормативно-правовій базі, виникає потреба до застосування аналогії права та аналогії закону, що знову ж таки призводить до складностей на шляху вірного вирішення виникаючих ситуацій. Відповідно, такі аспекти породжують вимогу, що виникнення оновлених суспільних відносин, мають супроводжуватися розробкою оновлених нормативно-правових актів; визначення процесуального та процедурного втілення у практичне життя, які передбачаютьсянормативно-правовими положеннями; оновлення позицій щодо повноважень та ряд інших важливих аспектів-змін, які і стають основою доктринального пошуку.

Особливо необхідно звернути увагу на факт запровадження державно-приватного партнерства. Саме за таким напрямом визначено питанняналагодження співпраці із структурним підрозділом Національної поліції України - поліцією охорони, з метою забезпечення попереджувальних дій щодо рейдерства, у тому числі і в аграрній сфері. На сьогодні, такий вектор стає актуальним, що пояснюється фактом наявності рейдерських дій особливо протягом 2018-2019 років. Окрім того, ситуація, яка існує з 2014 року в Україні, додатково породжує збільшення кількості безробітних; збільшення незаконного обігу зброї поміж населення; небажання, а також потрібно враховувати неможливість, знайти роботу; проте усі мають прагнення до свого забезпеченого існування. Відповідно здійснення нападів на власників земельних ділянок, суб’єктів господарської діяльності, особливо якщо це адміністративно-територіальна одиниця - село чи селище, де менша захищеність, стає досить спрощеним елементом на шляху здобуття засобів до існування. Зазначені позиції мають місце у житті та породжують ряд практичних проблем, виникають питання щодо забезпечення захисту та охорони як життя, здоров’я, так і майна, майнових прав тощо.

Додатковим поясненням складностей та особливої доцільності розгляду визначеного напряму єфакт розгалуженого об’єктного складу, що проявляється під час рейдерства. У зв’язку з чим, існує потреба до розмежування та чіткого визначення статті у нормативно-правовій базі України.ІЇ безпосереднє формування має включити позиції щодо різного термінологічного розуміння рейдерства на міжнародному, європейському та національному рівні, що надасть можливість відразу забезпечувати реалізацію принципу уніфікації норми права. Особлива доцільність у цьому проявляється у зв’язку із європейською інтеграцією України. Необхідно враховувати, що рейдерство безпосередньо посягає на об’єкти права приватної власності, які знайшли свій правовий захист у межах міжнародних нормативно-правових актів, а відповідно їх положення під час формування нормативно-правової бази України також потрібно враховувати. Таке врахування можливе лише після його вивчення та аналізу. Зазначене, в черговий раз формує позицію доцільності саме комплексного підходу до вивчення та подальшого забезпечення нормативно-правового регулювання щодо питання аграрного рейдерства, яке має досягатися на відповідній системі використання методів вивчення.

Таким чином, розгляд правових питань щодо участі та сприяння зі сторони Національної поліції України щодо зменшення та попередження фактів аграрного рейдерства є одним із першочергових завдань. Від надання такого захисту та встановлення охорони, залежить діяльністьсуб’єктів господарювання, забезпечення захисту та охорони права власності, а також створення позитивного клімату для заходження іноземних інвестицій в аграрну сферу України. Державно-приватне партнерство, на сьогодні, це запорука до успішного захисту та охорони ведення діяльності зі сторони державних органів.

Окремо варто акцентувати увагу на складності, що проявляється у поєднанні різносторонніх напрямів як виникаючих суспільних відносин, так і законодавства, яке підлягає застосуванню. Адже необхідно орієнтуватися у нормах цивільного, земельного, аграрного, екологічного, природноресурсового, господарського, адміністративного, кримінального, міжнародного, європейського та ін. галузей права. З метою здійснення більш фахового пояснення до позицій співпраці між Національною поліцією України в цілому та її структурними підрозділами, суб’єктами господарської діяльності, власниками земельних ділянок,утому числі і земельнихділянок (паїв) і передбачено підготування монографічного дослідження за структурованим планом. Врахована позиція того, що саме у межах забезпечення комплексного підходу та фундаментального обґрунтування рейдерства за аграрним напрямом, а також факти розгляду рейдерства через наукову площину дослідників у переважній більшості кримінального спрямування, зазначена праця підготовлена колективом авторів В. М. Бесчастним (спеціальність 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) та Д. С. Піддубною (спеціальність 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право). Комплексні дії мають забезпечуватися задля захисту прав, свобод та інтересів громадян і суб’єктів діяльності, а допоміжним чинником на шляху їхнього забезпечення може виступати поліція,завдання якої - служити та захищати, через реалізацію позицій: законність, людяність, честь.

Таким чином, метою наукового доробку, через здійснення аналізу практичного стану, чинних нормативно-правових вимог національного та міжнародного рівнів, є доведення їх до здобувачів освітніх ступенів, практичних працівників та загальної громадської свідомості. Адже, чим більше громадянин володіє своїми правами, розуміє свої обов’язки, несення відповідальності за свої вчинки, тим злагоджено та продуктивніше буде забезпечуватися реалізація Національною поліцією України передбачених повноважень, відбуватиметься взаємодія між громадянами, суб’єктами господарської діяльності та безпосередньо представниками органу влади.

З найкращими побажаннями
до кожного майбутнього співробітника Національної поліції України,
до кожного суб’єкта сільськогосподарської сфери,
до кожного власника земельної ділянки та в цілому
до кожного небайдужого до формування правових засад
в аграрній сфері України та розвитку Національної поліції,
правової та незалежної України
ректор Донецького юридичного інституту
Міністерства внутрішніх справ України
доктор юридичних наук, професор,
доктор наук із державного управління,
Заслужений юрист України
Віктор Миколайович Бесчастний

Отзывы к книге Аграрне рейдерство як чинник порушення права приватної власності та права здійснення господарської діяльності в Україні
153368
Нет в наличии

720 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток