Задать вопрос о книге:

Англійська для бізнес-спеціальностей

Англійська для бізнес-спеціальностей - фото
14704
Нет в наличии

80 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Кнодель Л.В.

Издательство: Паливода А.В.

Год издания: 2007

Количество страниц: 472

ISBN: 966-8037-66-9

Переплет: твердый

Язык: английский

Вес: 3 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 500

Аннотация

Навчальний посібник “Англійська мова для бізнес-спеціальностей” призначений для студентів, які вивчають економіку, маркетинг, менеджмент, торгівлю, контракти та інше. 

Посібник складається з 13 розділів, присвячених різноманітним аспектам економічного розвитку держави. 

Також буде корисним для бізнесменів, котрі хочуть займатися великим і малим бізнесом. А для цього потрібно осягнути загальну ділову лексику, навчитися вести переговори, укладати контракти, вивчити діловий етикет.

У цьому виданні подано понад 100 текстів і 100 діалогів, 200 вправ, різноманітні коментарі та примітки.

Авторы

Авторы книги Англійська для бізнес-спеціальностей
Кнодель Л.В. Кнодель Л.В. Доктор філологічних наук, професор

Закінчила Тульський державний педагогічний інститут ім. Л.Н. Толстого у 1972 році за спеціальністю «Німецька, англійська мова», отримавши кваліфікацію «вчитель німецької та англійської мов».

2 липня 2008 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук на тему " Теорія і практика підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах ВТО" за спеціальністю 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти.

На посаді завідувача кафедри НАВС з вересня 1997 року, професора кафедри іноземних мов з 30 квітня 2010 року. 

З 2012 року – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Інституту кримінально-виконавчої служби.

Автор близько 200 наукових та навчально-методичних праць, із яких 70 наукового (66 статей і 4 монографії) та 130 навчально-методичного характеру, в т. ч. 80 навчальних програм, 20 навчальних посібників, у т.ч. 8 із грифом МОН України.

Предисловие

Навчальний посібник “Англійська мова для бізнес-спеціальностей” призначений для широкого кола читачів, які вивчають англійську мову у вищих навчальних закладах або на спеціалізованих курсах.

Цей посібник, насамперед, подає загальну інформацію про значення англійської мови для встановлення ділових контактів, звертає увагу на різні варіанти англійської мови. Розкриває суть основних умінь, навичок і вимог до опанування англійської мови; подає рекомендації для успішного вивчення мови. Видання складається з 13 розділів.

Перший розділ знайомить із правилами мовного етикету, вимогами до зовнішності ділової людини, аналізує типи поведінки, порівнюючи з традиційними штампами в різних країнах. У цьому ж розділі подається великий лексичний матеріал, декілька текстів, понад 30 вправ і, щонайголовніше, акцентується увага на діалогах.

Другий розділ присвячений сучасній темі всіх ділових відносин — пошуковій роботі. У розділі даються поради щодо кар'єри для початківців і тих, хто має бажання продовжувати роботу на підприємствах, фірмах, — загалом для всіх, хто прагне досягти успіхів у діловій сфері. У другому розділі подаються також зразки резюме та рекомендації, як доцільно застосувати ті чи ті особисті риси в побудові здобуття успішної кар’єри. Для наочності наведено інтерв'ю з видатними бізнесменами.

Третій розділ знайомить нас із різними засобами комунікації (телефоном, телексом, факсом), подано деякі відомості про такі засоби й правила користування ними у Великій Британії. У цьому розділі також іде мова про більш нові від попередніх засоби комунікації — Інтернет і комп'ютер.

Четвертий розділ присвячений діловому спілкуванню, зокрема листам. Детально розглядаються складові частини листа й кожен з 20 різновидів ділових листів. Адже комерційна кореспонденція становить сутність ділового спілкування в сучасному світі.

П’ятий розділ приділяє увагу організації та проведенню ділових зустрічей: зібрань, конференцій, симпозіумів, асамблей. Розділ детально розглядає всі основні напрямки цієї діяльності : зустріч і розселення гостей, організацію заходів, соціальну програму, а також грунтовно вивчає правила проведення дискусій, голосувань, виборів. Особлива увага приділяється роботі перекладача та підготовці ділового листування.

У шостому розділі ми знайомимося з порядком проведення переговорів, мистецтвом їх організації; даються поради, як найкраще досягти цілей у комерційних переговорах; аналізуються мова та поведінка під час комерційних переговорів.

У сьомому розділі висвітлюються питання, пов'язані зі створенням і функціонуванням фірм, спільних підприємств та корпорацій. Це і структура кожного типу підприємства, і робота з персоналом, і службові обов'язки, а також підтримка ділових контактів з іноземними партнерами. Аналізуються різноманітні форми бізнесу й типи підприємств, а ще наведено приклади з роботи передових фірм Англії, США та інших країн. Цей розділ охоплює великий обсяг інформації — неадаптовані тексти, діалоги й лексико-граматичні вправи.

Восьмий розділ розглядає загальні поняття менеджменту: теоретичні терміни та практичні рекомендації до спеціальності менеджера, специфіку його діяльності.

Дев’ятий розділ — це сфера маркетингу: новітні методи, що застосовуються в цій галузі, розвиток маркетингу в туризмі як найперспективнішій галузі майбутнього.

Десятий розділ пов'язаний з підготовкою та укладанням угод і контрактів. Розглянуто типи контрактів, їхні складові частини, зокрема, умови оплати, постачання, санкції, гарантії, страхування тощо.

Одинадцятий розділ присвячений питанням економічних відносин: джерелам фінансування, валовому національному продукту, параметрам економічного здоров’я, економічній системі, ринковій економіці, рушійним силам в економіці, річному бюджету.

У дванадцятому розділі йдеться про торговельні операції, систему імпорту-експорту, різновиди торговельних операцій, торговельні відносини з Великою Британією та США, торговельні та ліцензійні угоди, гарантії національних інтересів у зовнішньоекономічних відносинах.

Тринадцятий розділ аналізує ринки — різновиди ринків, міжнародні фонди, ціноутворення, інфляцію, загальні ринки, деякі фінансові питання, пов'язані з проблемами ринку та біржової діяльності.

Посібник містить близько 100 текстів, діалогів, понад 200 лексико-граматичних вправ. Завдання посібника — навчити основам ділового спілкування для типових ситуацій в усній та письмовій формах.

Кожен розділ усебічно розглядає одну із запропонованих тем і подає великий лексичний матеріал у формі неадаптованих текстів та діалогів. Після кожного тексту чи діалогу наведено мовний коментар і вправи для закріплення лексики, а також завдання для формування навичок усного та письмового ділового спілкування в конкретних ситуаціях.

Завданням пропонованого навчального посібника є надання реальної практичної допомоги всім, хто здійснює комерційну діяльність.

Він дає змогу здобути необхідний лексичний мінімум і знання для здійснення ділової комунікації та комерційної діяльності. Матеріал доцільно вивчати після надбання певної лексико-граматичної бази з англійської мови.

Важливим є те, що в цьому виданні застосовуються новітні зарубіжні розробки, котрі допоможуть нашим бізнесменам вийти на загальноєвропейський рівень спілкування, наблизити його до світових стандартів. Це, зокрема, допомагатиме їм легко й успішно орієнтуватися в сучасному бізнесовому світі.

Отзывы

Отзывы к книге Англійська для бізнес-спеціальностей

Навчальний посібник “Англійська мова для бізнес-спеціальностей” призначений для студентів, які вивчають економіку, маркетинг, менеджмент, торгівлю, контракти та інше. 

Посібник складається з 13 розділів, присвячених різноманітним аспектам економічного розвитку держави. 

Також буде корисним для бізнесменів, котрі хочуть займатися великим і малим бізнесом. А для цього потрібно осягнути загальну ділову лексику, навчитися вести переговори, укладати контракти, вивчити діловий етикет.

У цьому виданні подано понад 100 текстів і 100 діалогів, 200 вправ, різноманітні коментарі та примітки.

Авторы книги Англійська для бізнес-спеціальностей
Кнодель Л.В. Кнодель Л.В. Доктор філологічних наук, професор

Закінчила Тульський державний педагогічний інститут ім. Л.Н. Толстого у 1972 році за спеціальністю «Німецька, англійська мова», отримавши кваліфікацію «вчитель німецької та англійської мов».

2 липня 2008 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук на тему " Теорія і практика підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах ВТО" за спеціальністю 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти.

На посаді завідувача кафедри НАВС з вересня 1997 року, професора кафедри іноземних мов з 30 квітня 2010 року. 

З 2012 року – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Інституту кримінально-виконавчої служби.

Автор близько 200 наукових та навчально-методичних праць, із яких 70 наукового (66 статей і 4 монографії) та 130 навчально-методичного характеру, в т. ч. 80 навчальних програм, 20 навчальних посібників, у т.ч. 8 із грифом МОН України.

Навчальний посібник “Англійська мова для бізнес-спеціальностей” призначений для широкого кола читачів, які вивчають англійську мову у вищих навчальних закладах або на спеціалізованих курсах.

Цей посібник, насамперед, подає загальну інформацію про значення англійської мови для встановлення ділових контактів, звертає увагу на різні варіанти англійської мови. Розкриває суть основних умінь, навичок і вимог до опанування англійської мови; подає рекомендації для успішного вивчення мови. Видання складається з 13 розділів.

Перший розділ знайомить із правилами мовного етикету, вимогами до зовнішності ділової людини, аналізує типи поведінки, порівнюючи з традиційними штампами в різних країнах. У цьому ж розділі подається великий лексичний матеріал, декілька текстів, понад 30 вправ і, щонайголовніше, акцентується увага на діалогах.

Другий розділ присвячений сучасній темі всіх ділових відносин — пошуковій роботі. У розділі даються поради щодо кар'єри для початківців і тих, хто має бажання продовжувати роботу на підприємствах, фірмах, — загалом для всіх, хто прагне досягти успіхів у діловій сфері. У другому розділі подаються також зразки резюме та рекомендації, як доцільно застосувати ті чи ті особисті риси в побудові здобуття успішної кар’єри. Для наочності наведено інтерв'ю з видатними бізнесменами.

Третій розділ знайомить нас із різними засобами комунікації (телефоном, телексом, факсом), подано деякі відомості про такі засоби й правила користування ними у Великій Британії. У цьому розділі також іде мова про більш нові від попередніх засоби комунікації — Інтернет і комп'ютер.

Четвертий розділ присвячений діловому спілкуванню, зокрема листам. Детально розглядаються складові частини листа й кожен з 20 різновидів ділових листів. Адже комерційна кореспонденція становить сутність ділового спілкування в сучасному світі.

П’ятий розділ приділяє увагу організації та проведенню ділових зустрічей: зібрань, конференцій, симпозіумів, асамблей. Розділ детально розглядає всі основні напрямки цієї діяльності : зустріч і розселення гостей, організацію заходів, соціальну програму, а також грунтовно вивчає правила проведення дискусій, голосувань, виборів. Особлива увага приділяється роботі перекладача та підготовці ділового листування.

У шостому розділі ми знайомимося з порядком проведення переговорів, мистецтвом їх організації; даються поради, як найкраще досягти цілей у комерційних переговорах; аналізуються мова та поведінка під час комерційних переговорів.

У сьомому розділі висвітлюються питання, пов'язані зі створенням і функціонуванням фірм, спільних підприємств та корпорацій. Це і структура кожного типу підприємства, і робота з персоналом, і службові обов'язки, а також підтримка ділових контактів з іноземними партнерами. Аналізуються різноманітні форми бізнесу й типи підприємств, а ще наведено приклади з роботи передових фірм Англії, США та інших країн. Цей розділ охоплює великий обсяг інформації — неадаптовані тексти, діалоги й лексико-граматичні вправи.

Восьмий розділ розглядає загальні поняття менеджменту: теоретичні терміни та практичні рекомендації до спеціальності менеджера, специфіку його діяльності.

Дев’ятий розділ — це сфера маркетингу: новітні методи, що застосовуються в цій галузі, розвиток маркетингу в туризмі як найперспективнішій галузі майбутнього.

Десятий розділ пов'язаний з підготовкою та укладанням угод і контрактів. Розглянуто типи контрактів, їхні складові частини, зокрема, умови оплати, постачання, санкції, гарантії, страхування тощо.

Одинадцятий розділ присвячений питанням економічних відносин: джерелам фінансування, валовому національному продукту, параметрам економічного здоров’я, економічній системі, ринковій економіці, рушійним силам в економіці, річному бюджету.

У дванадцятому розділі йдеться про торговельні операції, систему імпорту-експорту, різновиди торговельних операцій, торговельні відносини з Великою Британією та США, торговельні та ліцензійні угоди, гарантії національних інтересів у зовнішньоекономічних відносинах.

Тринадцятий розділ аналізує ринки — різновиди ринків, міжнародні фонди, ціноутворення, інфляцію, загальні ринки, деякі фінансові питання, пов'язані з проблемами ринку та біржової діяльності.

Посібник містить близько 100 текстів, діалогів, понад 200 лексико-граматичних вправ. Завдання посібника — навчити основам ділового спілкування для типових ситуацій в усній та письмовій формах.

Кожен розділ усебічно розглядає одну із запропонованих тем і подає великий лексичний матеріал у формі неадаптованих текстів та діалогів. Після кожного тексту чи діалогу наведено мовний коментар і вправи для закріплення лексики, а також завдання для формування навичок усного та письмового ділового спілкування в конкретних ситуаціях.

Завданням пропонованого навчального посібника є надання реальної практичної допомоги всім, хто здійснює комерційну діяльність.

Він дає змогу здобути необхідний лексичний мінімум і знання для здійснення ділової комунікації та комерційної діяльності. Матеріал доцільно вивчати після надбання певної лексико-граматичної бази з англійської мови.

Важливим є те, що в цьому виданні застосовуються новітні зарубіжні розробки, котрі допоможуть нашим бізнесменам вийти на загальноєвропейський рівень спілкування, наблизити його до світових стандартів. Це, зокрема, допомагатиме їм легко й успішно орієнтуватися в сучасному бізнесовому світі.

Отзывы к книге Англійська для бізнес-спеціальностей
14704
Нет в наличии

80 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Англійська для юристів
90 грн.

Англійська для юристів

В наличии

просмотренные товары

Англійська для юристів
90 грн.

Англійська для юристів

В наличии

Завантажуйте наш мобільний додаток