Задать вопрос о книге:

Англійська мова для магістрів

Англійська мова для магістрів - фото
14703
Нет в наличии

70 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Кнодель Л.В.

Издательство: Паливода А.В.

Год издания: 2008

Количество страниц: 336

ISBN: 978-966-437-075-9

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.3 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 1000

Аннотация

Лексико-граматичний посібник “Aнглійська мова для магістрів” написано для магістрів різних факультетів вишів, котрі вивчають англійську мову. 

Цей посібник призначений для підготовки магістрів із різноманітних сфер. 

До видання увійшли такі розділи, як: “Modern school”, “Teaching and learning Еnglish”, “Education (in Ukraine, Russia, Germany, Canada, Australia та New Zealand), “Тhe USA”, “Great Britain”.

У книзі є багато адаптованих і оригінальних текстів, лексико-граматичних вправ, діалогів. Неабиякий лексичний запас дає можливість, з одного боку, глибше вивчити англійську мову, з другого, – розширює кругозір студентів, з третього, – дає змогу розвивати комунікативні навички у спілкуванні англійською мовою. 

Авторы

Авторы книги Англійська мова для магістрів
Кнодель Л.В. Кнодель Л.В. Доктор філологічних наук, професор

Закінчила Тульський державний педагогічний інститут ім. Л.Н. Толстого у 1972 році за спеціальністю «Німецька, англійська мова», отримавши кваліфікацію «вчитель німецької та англійської мов».

2 липня 2008 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук на тему " Теорія і практика підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах ВТО" за спеціальністю 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти.

На посаді завідувача кафедри НАВС з вересня 1997 року, професора кафедри іноземних мов з 30 квітня 2010 року. 

З 2012 року – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Інституту кримінально-виконавчої служби.

Автор близько 200 наукових та навчально-методичних праць, із яких 70 наукового (66 статей і 4 монографії) та 130 навчально-методичного характеру, в т. ч. 80 навчальних програм, 20 навчальних посібників, у т.ч. 8 із грифом МОН України.

Предисловие

Останні роки характеризувалися запровадженням різноманітних програм під егідою ЄС, Ради Європи, що сприяли напрацюванню спільних підходів щодо вирішення транснаціональних проблем вищої освіти.

На етапі формування незалежної європейської держави, яка повинна посісти гідне місце серед високорозвинених країн Європи й світу, першочергового значення набуває якісна підготовка спеціалістів зі знанням англійської мови, оскільки знання англійської мови стає нагальною потребою нині, у час сучасних наукових технологій, у всіх аспектах розвитку цивілізованого суспільства.

Україна чітко визначилася та зорієнтувалася стосовно входження до освітнього простору Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог, дедалі наполегливіше працює над практичним приєднанням до Болонського процесу. Відповідно до вимог нової програми впровадження новітніх ідей щодо мети Болонського процесу, випускники повинні володіти мовними знаннями, навичками й уміннями на високому рівні (згідно з рекомендаціями Ради Європи).

Передусім увага приділяється підтриманню у студентів інтересу до навчання. Для вдосконалення процесу навчання іноземним мовам, за нових умов, необхідно розробити нові методичні посібники, різноманітні словники, тести й інші форми навчання та контролю.

У циклі гуманітарних дисциплін професійної підготовки магістрів усіх спеціальностей, особливе місце посідає така дисципліна як “Англійська мова”.

Здобуття освіти є одним із найважливіших складників людських прагнень. Це складний процес внутрішньої взаємодії між власне навчанням, намірами педагога та його діями, а також індивідуальними рисами особистості магістра, його культурою й основами виховання, середовищем навчання.

Лексико-граматичний посібник “Англійська мова для магістрів" написано для магістрів вишів різних факультетів, котрі вивчають англійську мову. Цей посібник “Education” призначений для підготовки магістрів з різноманітних сфер. До видання увійшли такі розділи: „Мodern school”, „Тeaching and learning English” , „Education ( in Ukraine, Russia, Canada, Australia та New Zealand),„The USA”, „Great Britain”.

У книзі є багато адаптованих і оригінальних текстів, різноманітних лексико-граматичних вправ, діалогів. Неабиякий нексичний запас дає можливість, з одного боку, глибше вивчити англійську мову, з другого, — розширює кругозір студентів, з третього, — дає змогу розвивати комунікативні навички у спілкуванні англійською мовою. Вправи та діалоги сприяють можливість розвивати й удосконалювати навички комунікативності, що є головним компонентом професійного спілкування та безпосередньо торкається сфери освіти. Уміння спілкуватися є важливим уже на перших етапах вивчення стандартної англійської мови. Відтак, у лексико-граматичному посібнику подано великий обсяг спеціальної розмовної лексики, що дає змогу з перших кроків зануритися до найбагатшої, з погляду лексики, образної англійської розмовної мови.

Система лексичних вправ має на меті закріпити та активізувати навчальний матеріал, а також розвивати навички усного мовлення. У вище зазначеному посібнику забезпечується повторюваність лексичного переглядового й ознайомчого читання, перекладу на рідну мову.

Отзывы

Отзывы к книге Англійська мова для магістрів

Лексико-граматичний посібник “Aнглійська мова для магістрів” написано для магістрів різних факультетів вишів, котрі вивчають англійську мову. 

Цей посібник призначений для підготовки магістрів із різноманітних сфер. 

До видання увійшли такі розділи, як: “Modern school”, “Teaching and learning Еnglish”, “Education (in Ukraine, Russia, Germany, Canada, Australia та New Zealand), “Тhe USA”, “Great Britain”.

У книзі є багато адаптованих і оригінальних текстів, лексико-граматичних вправ, діалогів. Неабиякий лексичний запас дає можливість, з одного боку, глибше вивчити англійську мову, з другого, – розширює кругозір студентів, з третього, – дає змогу розвивати комунікативні навички у спілкуванні англійською мовою. 

Авторы книги Англійська мова для магістрів
Кнодель Л.В. Кнодель Л.В. Доктор філологічних наук, професор

Закінчила Тульський державний педагогічний інститут ім. Л.Н. Толстого у 1972 році за спеціальністю «Німецька, англійська мова», отримавши кваліфікацію «вчитель німецької та англійської мов».

2 липня 2008 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук на тему " Теорія і практика підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах ВТО" за спеціальністю 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти.

На посаді завідувача кафедри НАВС з вересня 1997 року, професора кафедри іноземних мов з 30 квітня 2010 року. 

З 2012 року – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Інституту кримінально-виконавчої служби.

Автор близько 200 наукових та навчально-методичних праць, із яких 70 наукового (66 статей і 4 монографії) та 130 навчально-методичного характеру, в т. ч. 80 навчальних програм, 20 навчальних посібників, у т.ч. 8 із грифом МОН України.

Останні роки характеризувалися запровадженням різноманітних програм під егідою ЄС, Ради Європи, що сприяли напрацюванню спільних підходів щодо вирішення транснаціональних проблем вищої освіти.

На етапі формування незалежної європейської держави, яка повинна посісти гідне місце серед високорозвинених країн Європи й світу, першочергового значення набуває якісна підготовка спеціалістів зі знанням англійської мови, оскільки знання англійської мови стає нагальною потребою нині, у час сучасних наукових технологій, у всіх аспектах розвитку цивілізованого суспільства.

Україна чітко визначилася та зорієнтувалася стосовно входження до освітнього простору Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог, дедалі наполегливіше працює над практичним приєднанням до Болонського процесу. Відповідно до вимог нової програми впровадження новітніх ідей щодо мети Болонського процесу, випускники повинні володіти мовними знаннями, навичками й уміннями на високому рівні (згідно з рекомендаціями Ради Європи).

Передусім увага приділяється підтриманню у студентів інтересу до навчання. Для вдосконалення процесу навчання іноземним мовам, за нових умов, необхідно розробити нові методичні посібники, різноманітні словники, тести й інші форми навчання та контролю.

У циклі гуманітарних дисциплін професійної підготовки магістрів усіх спеціальностей, особливе місце посідає така дисципліна як “Англійська мова”.

Здобуття освіти є одним із найважливіших складників людських прагнень. Це складний процес внутрішньої взаємодії між власне навчанням, намірами педагога та його діями, а також індивідуальними рисами особистості магістра, його культурою й основами виховання, середовищем навчання.

Лексико-граматичний посібник “Англійська мова для магістрів" написано для магістрів вишів різних факультетів, котрі вивчають англійську мову. Цей посібник “Education” призначений для підготовки магістрів з різноманітних сфер. До видання увійшли такі розділи: „Мodern school”, „Тeaching and learning English” , „Education ( in Ukraine, Russia, Canada, Australia та New Zealand),„The USA”, „Great Britain”.

У книзі є багато адаптованих і оригінальних текстів, різноманітних лексико-граматичних вправ, діалогів. Неабиякий нексичний запас дає можливість, з одного боку, глибше вивчити англійську мову, з другого, — розширює кругозір студентів, з третього, — дає змогу розвивати комунікативні навички у спілкуванні англійською мовою. Вправи та діалоги сприяють можливість розвивати й удосконалювати навички комунікативності, що є головним компонентом професійного спілкування та безпосередньо торкається сфери освіти. Уміння спілкуватися є важливим уже на перших етапах вивчення стандартної англійської мови. Відтак, у лексико-граматичному посібнику подано великий обсяг спеціальної розмовної лексики, що дає змогу з перших кроків зануритися до найбагатшої, з погляду лексики, образної англійської розмовної мови.

Система лексичних вправ має на меті закріпити та активізувати навчальний матеріал, а також розвивати навички усного мовлення. У вище зазначеному посібнику забезпечується повторюваність лексичного переглядового й ознайомчого читання, перекладу на рідну мову.

Отзывы к книге Англійська мова для магістрів
14703
Нет в наличии

70 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Англійська для юристів
90 грн.

Англійська для юристів

В наличии

Завантажуйте наш мобільний додаток