Попович В.М.

До­к­тор юри­ди­ч­них на­ук, про­фе­сор, про­фе­сор ка­фе­д­ри кри­мі­но­ло­гії та між­на­ро­д­но­го кри­мі­на­ль­но­го пра­ва Ужго­род­сь­ко­го на­ці­о­на­ль­но­го уні­вер­си­те­ту, за­слу­же­ний юрист Укра­ї­ни/
2 книги
Підписуйтесь на розсилку!

Ніякого спаму та реклами. Лише бонуси, новинки та корисна информація

Каталог