Задать вопрос о книге:

Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» в Україні (1991­-2013 рр.)

Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» в Україні (1991­-2013 рр.) - фото
14693
Нет в наличии

100 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Каракаш І.І., Короткий Т.Р., Хендель Н.В.

Издательство: Фенікс

Год издания: 2014

Количество страниц: 142

ISBN: 978-966-438-780-1

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 100

Аннотация

Довідник містить інформацію про захищені дисертації в Україні на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» за період 1991­-2013 роки.

Видання включає три покажчики: алфавітний, предметний і хронологічний, в яких наводяться загальні списки дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06, а також окремі списки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за цією спеціальністю.

Видання розраховано на науковців, викладачів (наукових керівників), аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться розвитком вітчизняної науки з аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права. 

Авторы

Авторы книги Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» в Україні (1991­-2013 рр.)
Короткий Т.Р. Короткий Т.Р. докторант Национального университета «Одесская юридическая академия», доцент кафедры международного права и международных отношений, кандидат юридических наук, профессор.

Автор більш як 300 опублікованих робіт, серед яких індивідуальна та колективні монографії, посібники, у тому числі з грифом МОН України, методичні вказівки, наукові статі у фахових виданнях.

Сфера наукових досліджень – теорія міжнародного права, міжнародне морське право, міжнародне гуманітарне право, міжнародне право навколишнього середовища, міжнародне право охорони здоров`я, медичне право, міжнародне приватне морське право, правові аспекти охорони тварин від жорстокого поводження.

Член редакційних колегій Українського щорічника міжнародного права, Науково-практичного фахового журналу «Європейське право».

Хендель Н.В. Хендель Н.В. кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия»

В 2011 г. окончила Международный гуманитарный университет с отличием по специальности «Международное право», получила квалификацию магистр по международному праву, юрист-международник. 

С 2011 по 2013 гг. работала ассистентом кафедры общегуманитарных дисциплин Международного гуманитарного университета. 

С 2012 по 2014 гг.– ассистент кафедры международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия» (по совместительству). 

С 2013 г. – старший преподаватель кафедры общегуманитарных дисциплин Международного гуманитарного университета. 

25.02.2014 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11. «Международное право» по теме «Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в сфере здравоохранения» (защита в спецсовете Д 41.086.04, научный руководитель – д.ю.н., профессор Кивалова Т.С., оппоненты: д.ю.н., доцент Буткевич О.В., к.ю.н. Поединок О.Р.).

С 2014 г. – доцент кафедры международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия».

Сфера научных интересов:
теория международного права, международное право прав человека, международное гуманитарное право, международное здравоохранительное право, медицинское право, международные отношения и мировая политика.

Предисловие

Аналіз розвитку науки аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права можна проводити за різними критеріями, з використанням різних методик і даних. Достатньо об’єктивним видається дещо формалізований підхід, який базується на аналізі захищених дисертаційних робіт за відповідною спеціальністю. Такий підхід надає можливість не лише ретроспективного аналізу розвитку досліджень із наведеної спеціальності, а і може бути корисним при виборі напрямів майбутніх досліджень, пошуку корисної інформації, встановленні контактів з фахівцями в галузях аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права. Видання, яке підготовлене в рамках такого підходу, надає можливість більш повного врахування наукової бібліографії при підготовці наукових робіт за цією науковою спеціальністю.

Виходячи з вищезазначеного, авторами визнано за необхідне підготовку довідкового видання, шо містить інформацію про захищені дисертації в Україні на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» за період 1991-2013 роки. Саме у цей період незалежного існування української держави відбулося формування відповідних спеціальностей юридичної науки, у т. ч. вказаної наукової спеціальності. Крім цього, зазначений період був найбільш «плідним» щодо захисту кандидатських і докторських дисертацій, зокрема із земельного та екологічного права, що безпосередньо було пов’язано з динамічним розвитком земельного та екологічного законодавства.

Довідник містить алфавітний покажчик дисертацій та авторефератів за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право», захищених за період 1991-2013 роки. Одночасно у довідник включено предметний і хронологічний покажчики за той самий період, аналіз яких дозволяє оцінити відповідно предметну спрямованість і динаміку проведення досліджень у галузях аграрного, земельного,екологічного та природоресурсного права. Дані, які отримано в результаті підготовки покажчиків, узагальнені в таблицях, що наводяться у вступі, де розміщений стислий аналіз цих таблиць.

При підготовці покажчиків використано насамперед електронну бібліотеку авторефератів дисертацій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Були оброблені також автореферати, що знаходяться на зберіганні в бібліотеці Національного університету «Одеська юридична академія».

Проте не дивлячись на те, що були використані різні джерела інформації та зібрані дані піддавалися перехресній перевірці, не виключається можливість відсутності у списках окремих дисертацій, особливо за період з 1993 по 1996 роки. Автори будуть вдячні за будь-яку додаткову інформацію, коментарі, доповнення та уточнення до довідника.

Отзывы

Отзывы к книге Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» в Україні (1991­-2013 рр.)

Довідник містить інформацію про захищені дисертації в Україні на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» за період 1991­-2013 роки.

Видання включає три покажчики: алфавітний, предметний і хронологічний, в яких наводяться загальні списки дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06, а також окремі списки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за цією спеціальністю.

Видання розраховано на науковців, викладачів (наукових керівників), аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться розвитком вітчизняної науки з аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права. 

Авторы книги Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» в Україні (1991­-2013 рр.)
Короткий Т.Р. Короткий Т.Р. докторант Национального университета «Одесская юридическая академия», доцент кафедры международного права и международных отношений, кандидат юридических наук, профессор.

Автор більш як 300 опублікованих робіт, серед яких індивідуальна та колективні монографії, посібники, у тому числі з грифом МОН України, методичні вказівки, наукові статі у фахових виданнях.

Сфера наукових досліджень – теорія міжнародного права, міжнародне морське право, міжнародне гуманітарне право, міжнародне право навколишнього середовища, міжнародне право охорони здоров`я, медичне право, міжнародне приватне морське право, правові аспекти охорони тварин від жорстокого поводження.

Член редакційних колегій Українського щорічника міжнародного права, Науково-практичного фахового журналу «Європейське право».

Хендель Н.В. Хендель Н.В. кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия»

В 2011 г. окончила Международный гуманитарный университет с отличием по специальности «Международное право», получила квалификацию магистр по международному праву, юрист-международник. 

С 2011 по 2013 гг. работала ассистентом кафедры общегуманитарных дисциплин Международного гуманитарного университета. 

С 2012 по 2014 гг.– ассистент кафедры международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия» (по совместительству). 

С 2013 г. – старший преподаватель кафедры общегуманитарных дисциплин Международного гуманитарного университета. 

25.02.2014 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11. «Международное право» по теме «Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в сфере здравоохранения» (защита в спецсовете Д 41.086.04, научный руководитель – д.ю.н., профессор Кивалова Т.С., оппоненты: д.ю.н., доцент Буткевич О.В., к.ю.н. Поединок О.Р.).

С 2014 г. – доцент кафедры международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия».

Сфера научных интересов:
теория международного права, международное право прав человека, международное гуманитарное право, международное здравоохранительное право, медицинское право, международные отношения и мировая политика.

Аналіз розвитку науки аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права можна проводити за різними критеріями, з використанням різних методик і даних. Достатньо об’єктивним видається дещо формалізований підхід, який базується на аналізі захищених дисертаційних робіт за відповідною спеціальністю. Такий підхід надає можливість не лише ретроспективного аналізу розвитку досліджень із наведеної спеціальності, а і може бути корисним при виборі напрямів майбутніх досліджень, пошуку корисної інформації, встановленні контактів з фахівцями в галузях аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права. Видання, яке підготовлене в рамках такого підходу, надає можливість більш повного врахування наукової бібліографії при підготовці наукових робіт за цією науковою спеціальністю.

Виходячи з вищезазначеного, авторами визнано за необхідне підготовку довідкового видання, шо містить інформацію про захищені дисертації в Україні на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» за період 1991-2013 роки. Саме у цей період незалежного існування української держави відбулося формування відповідних спеціальностей юридичної науки, у т. ч. вказаної наукової спеціальності. Крім цього, зазначений період був найбільш «плідним» щодо захисту кандидатських і докторських дисертацій, зокрема із земельного та екологічного права, що безпосередньо було пов’язано з динамічним розвитком земельного та екологічного законодавства.

Довідник містить алфавітний покажчик дисертацій та авторефератів за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право», захищених за період 1991-2013 роки. Одночасно у довідник включено предметний і хронологічний покажчики за той самий період, аналіз яких дозволяє оцінити відповідно предметну спрямованість і динаміку проведення досліджень у галузях аграрного, земельного,екологічного та природоресурсного права. Дані, які отримано в результаті підготовки покажчиків, узагальнені в таблицях, що наводяться у вступі, де розміщений стислий аналіз цих таблиць.

При підготовці покажчиків використано насамперед електронну бібліотеку авторефератів дисертацій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Були оброблені також автореферати, що знаходяться на зберіганні в бібліотеці Національного університету «Одеська юридична академія».

Проте не дивлячись на те, що були використані різні джерела інформації та зібрані дані піддавалися перехресній перевірці, не виключається можливість відсутності у списках окремих дисертацій, особливо за період з 1993 по 1996 роки. Автори будуть вдячні за будь-яку додаткову інформацію, коментарі, доповнення та уточнення до довідника.

Отзывы к книге Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» в Україні (1991­-2013 рр.)
14693
Нет в наличии

100 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Основи ІТ-права
  • Эксклюзив
380 грн.

Основи ІТ-права

В наличии

Рубежи теории права
540 грн.

Рубежи теории права

В наличии

Завантажуйте наш мобільний додаток