Задать вопрос о книге:

Довідник захищених в Україні дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук з військового права (1991 - 2014 рр.)

Довідник захищених в Україні дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук з військового права (1991 - 2014 рр.) - фото
153767
Нет в наличии

250 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Богуцький П.П., Короткий Т.Р., Стрельцов Є.Л., Плешко Е.А.

Год издания: 2015

Количество страниц: 232

ISBN: 978-966-438-857-0

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

Довідник містить інформацію про захищені в Україні з 1991-го по 2014 р. дисертації з військового права та з інших суміжних з військовим правом наукових дослідженнях на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук. 

Видання містить три покажчики: алфавітний, предметний і хронологічний, в яких наводяться загальні списки дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук, а також окремі списки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

У додатку міститься витяг з більшості дисертацій, який включає зміст та анотацію дослідження.

Книга розрахована на науковців, військових юристів, викладачів (наукових керівників), аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться розвитком вітчизняної науки військового права.

Авторы

Авторы книги Довідник захищених в Україні дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук з військового права (1991 - 2014 рр.)
Короткий Т.Р. Короткий Т.Р. докторант Национального университета «Одесская юридическая академия», доцент кафедры международного права и международных отношений, кандидат юридических наук, профессор.

Автор більш як 300 опублікованих робіт, серед яких індивідуальна та колективні монографії, посібники, у тому числі з грифом МОН України, методичні вказівки, наукові статі у фахових виданнях.

Сфера наукових досліджень – теорія міжнародного права, міжнародне морське право, міжнародне гуманітарне право, міжнародне право навколишнього середовища, міжнародне право охорони здоров`я, медичне право, міжнародне приватне морське право, правові аспекти охорони тварин від жорстокого поводження.

Член редакційних колегій Українського щорічника міжнародного права, Науково-практичного фахового журналу «Європейське право».

Предисловие

Військове право у вітчизняній юридичній науці невиправдано забуто. Це обумовлено декількома причинами. По-перше, негативними тенденціями у розвитку і зміцненні української армії, шо позначилося на усіх сферах і не оминуло військово-правову науку. По-друге, ліквідацією системи військових судів, і зміною статусу військових прокуратур. По-третє, недооцінкою у вітчизняній юриспруденції специфіки і ролі військового права, що відбивається на ставленні до його статусу як комплексної галузі права, яка здійснює правове забезпечення воєнної безпеки суспільства. По-четверте, ліквідацією наукової спеціальності «Військове право; військові проблеми міжнародного права», що призвело до розмивання і втрати спеціфичної складової у роботах, пов’язаних з правовим забезпеченням військової сфери, а отже — воєнної безпеки.

Сучасний погляд на військове право України відображає найновіші досягнення вітчизняної та зарубіжної юриспруденції, передбачаючи зокрема, необхідність виокремлення у системі права комплексних системних утворень, яким є військове право. Військове право виокремлюється в українській системі права як комплексна галузь права завдяки власному правовому режиму. В умовах зовнішніх викликів, загроз суверенітету татериторіальній цілісності України актуальним питанням є відновлення правового забезпечення війскової сфери на наукових засадах, посилення теоретико-методологічної основи розвитку правового забезпечення війкових інституцій, та військової прокуратури зокрема.

Додатковим аргументом щодо зформування та визнання військового права як галузі права України є існування системи військового законодавства, відокремленого напряму наукових досліджень в галузі правознавета та навчальної дисципліни.

Аналіз розвитку науки з військового права як в Україні, так і в іноземних державах, можна проводити за різними критеріями, з використанням різних методик і даних. Достатньо об’єктивним для вивчення ситуації у пострадянських державах уявляється дещо формалізований підхід, який базується на аналізі захищених дисертаційних робіт за відповідною галуззю.

Такий підхід не лише надає можливість ретроспективного аналізу розвитку досліджень з військового права в Україні, але може бути корисний і при виборі напрямів майбутніх досліджень,пошуку необхідної інформації, встановленні контактів з фахівцями з військового права. Видання, яке підготовлено з огляду на такий підхід, дає можливість більш повного урахування наукової бібліографії при підготовці наукових робіт з військового права.

Виходячи з вищезазначеного, автори визнали доцільним підготувати довідкове видання, яке містить інформацію про захищені в Україні з 1991-го по першу половину 2014 р. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук у сфері військового права та споріднених з цією комплексною галуззю наукових досліджень.

Складністю є те, що в сучасній класифікації наукових спеціальностей військове право у якості самостійної спеціальності не виокремлюється. У період з 1997 р. по 1999 р. в Україні існувала спеціальність 20.02.03 «Військове право; військові проблеми міжнародного права», яка відносилася до «Військово-спеціальних наук» — 20.02.00, та передбачала присвоєння наукового ступеня з військових або юридичних наук. Нажаль, у 1999 р. спеціальність було ліквідовано8, що, на нашу думку, негативно вплинуло на розвиток вітчизняної правової науки, а в подальшому і практики.

Однак, низка дисертаційних досліджень були здійснені за науковою спеціальністю «Військове право; військові проблеми міжнародного права», які приводяться у цьому довіднику. Водночас, дисертаційні дослідження, які стосуються військового права та суміжних інститутів, захищались і захищаються за іншими юридичними спеціальностями: 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень», 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», 12.00.08 «Кримінальне правота кримінологія; кримінально-виконавче право», 12.00.11 «Міжнародне право», а також 12.00.02 «Конституційне право»;12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право», 12.00.05 «Трудове право; право соціаль-ного забезпечення», та за іншими юридичними спеціальностями, що пов’язано з комплексним характером галузі. Тому при відборі дисертацій з військового права ми не обмежувались однією науковою спеціальністю, а опрацювали всі юридичні наукові спеціальності з метою виявити дослідження, які є дотичними до питань військово-правового регулювання.

Довідник містить іменний покажчик дисертацій і авторефератів з військового права, захищених в Україні з 1991-го по першу половину 2014 рр. Водночас ми підготували предметний і хронологічний покажчики за той самий період, аналіз яких дозволяє оцінити відповідно предметну спрямованість і динаміку проведення досліджень у галузі військового права. У додатку міститься витяг з авторефератів більшості дисертацій, який включає структуру та анотацію дисертаційного дослідження.

Дані, які ми отримали в результаті підготовки покажчиків, узагальнені в таблицях, що наводяться у вступі, де поміщений короткий аналіз цих таблиць.

При підготовці покажчиків ми використовували, насамперед, електронну бібліотеку авторефератів дисертацій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Були опрацьовані також автореферати, що знаходяться на зберіганні в бібліотеці Національного університету «Одеська юридична академія».

Варто відмітити, що окремі теми дисертаційних досліджень, які виконані у вишах СБУ та М ВС України, не потрапили до довідника, оскільки на розповсюдження цієї інформації поширюються відповідні обмеження.

Отзывы

Отзывы к книге Довідник захищених в Україні дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук з військового права (1991 - 2014 рр.)

Довідник містить інформацію про захищені в Україні з 1991-го по 2014 р. дисертації з військового права та з інших суміжних з військовим правом наукових дослідженнях на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук. 

Видання містить три покажчики: алфавітний, предметний і хронологічний, в яких наводяться загальні списки дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук, а також окремі списки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

У додатку міститься витяг з більшості дисертацій, який включає зміст та анотацію дослідження.

Книга розрахована на науковців, військових юристів, викладачів (наукових керівників), аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться розвитком вітчизняної науки військового права.

Авторы книги Довідник захищених в Україні дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук з військового права (1991 - 2014 рр.)
Короткий Т.Р. Короткий Т.Р. докторант Национального университета «Одесская юридическая академия», доцент кафедры международного права и международных отношений, кандидат юридических наук, профессор.

Автор більш як 300 опублікованих робіт, серед яких індивідуальна та колективні монографії, посібники, у тому числі з грифом МОН України, методичні вказівки, наукові статі у фахових виданнях.

Сфера наукових досліджень – теорія міжнародного права, міжнародне морське право, міжнародне гуманітарне право, міжнародне право навколишнього середовища, міжнародне право охорони здоров`я, медичне право, міжнародне приватне морське право, правові аспекти охорони тварин від жорстокого поводження.

Член редакційних колегій Українського щорічника міжнародного права, Науково-практичного фахового журналу «Європейське право».

Військове право у вітчизняній юридичній науці невиправдано забуто. Це обумовлено декількома причинами. По-перше, негативними тенденціями у розвитку і зміцненні української армії, шо позначилося на усіх сферах і не оминуло військово-правову науку. По-друге, ліквідацією системи військових судів, і зміною статусу військових прокуратур. По-третє, недооцінкою у вітчизняній юриспруденції специфіки і ролі військового права, що відбивається на ставленні до його статусу як комплексної галузі права, яка здійснює правове забезпечення воєнної безпеки суспільства. По-четверте, ліквідацією наукової спеціальності «Військове право; військові проблеми міжнародного права», що призвело до розмивання і втрати спеціфичної складової у роботах, пов’язаних з правовим забезпеченням військової сфери, а отже — воєнної безпеки.

Сучасний погляд на військове право України відображає найновіші досягнення вітчизняної та зарубіжної юриспруденції, передбачаючи зокрема, необхідність виокремлення у системі права комплексних системних утворень, яким є військове право. Військове право виокремлюється в українській системі права як комплексна галузь права завдяки власному правовому режиму. В умовах зовнішніх викликів, загроз суверенітету татериторіальній цілісності України актуальним питанням є відновлення правового забезпечення війскової сфери на наукових засадах, посилення теоретико-методологічної основи розвитку правового забезпечення війкових інституцій, та військової прокуратури зокрема.

Додатковим аргументом щодо зформування та визнання військового права як галузі права України є існування системи військового законодавства, відокремленого напряму наукових досліджень в галузі правознавета та навчальної дисципліни.

Аналіз розвитку науки з військового права як в Україні, так і в іноземних державах, можна проводити за різними критеріями, з використанням різних методик і даних. Достатньо об’єктивним для вивчення ситуації у пострадянських державах уявляється дещо формалізований підхід, який базується на аналізі захищених дисертаційних робіт за відповідною галуззю.

Такий підхід не лише надає можливість ретроспективного аналізу розвитку досліджень з військового права в Україні, але може бути корисний і при виборі напрямів майбутніх досліджень,пошуку необхідної інформації, встановленні контактів з фахівцями з військового права. Видання, яке підготовлено з огляду на такий підхід, дає можливість більш повного урахування наукової бібліографії при підготовці наукових робіт з військового права.

Виходячи з вищезазначеного, автори визнали доцільним підготувати довідкове видання, яке містить інформацію про захищені в Україні з 1991-го по першу половину 2014 р. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук у сфері військового права та споріднених з цією комплексною галуззю наукових досліджень.

Складністю є те, що в сучасній класифікації наукових спеціальностей військове право у якості самостійної спеціальності не виокремлюється. У період з 1997 р. по 1999 р. в Україні існувала спеціальність 20.02.03 «Військове право; військові проблеми міжнародного права», яка відносилася до «Військово-спеціальних наук» — 20.02.00, та передбачала присвоєння наукового ступеня з військових або юридичних наук. Нажаль, у 1999 р. спеціальність було ліквідовано8, що, на нашу думку, негативно вплинуло на розвиток вітчизняної правової науки, а в подальшому і практики.

Однак, низка дисертаційних досліджень були здійснені за науковою спеціальністю «Військове право; військові проблеми міжнародного права», які приводяться у цьому довіднику. Водночас, дисертаційні дослідження, які стосуються військового права та суміжних інститутів, захищались і захищаються за іншими юридичними спеціальностями: 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень», 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», 12.00.08 «Кримінальне правота кримінологія; кримінально-виконавче право», 12.00.11 «Міжнародне право», а також 12.00.02 «Конституційне право»;12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право», 12.00.05 «Трудове право; право соціаль-ного забезпечення», та за іншими юридичними спеціальностями, що пов’язано з комплексним характером галузі. Тому при відборі дисертацій з військового права ми не обмежувались однією науковою спеціальністю, а опрацювали всі юридичні наукові спеціальності з метою виявити дослідження, які є дотичними до питань військово-правового регулювання.

Довідник містить іменний покажчик дисертацій і авторефератів з військового права, захищених в Україні з 1991-го по першу половину 2014 рр. Водночас ми підготували предметний і хронологічний покажчики за той самий період, аналіз яких дозволяє оцінити відповідно предметну спрямованість і динаміку проведення досліджень у галузі військового права. У додатку міститься витяг з авторефератів більшості дисертацій, який включає структуру та анотацію дисертаційного дослідження.

Дані, які ми отримали в результаті підготовки покажчиків, узагальнені в таблицях, що наводяться у вступі, де поміщений короткий аналіз цих таблиць.

При підготовці покажчиків ми використовували, насамперед, електронну бібліотеку авторефератів дисертацій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Були опрацьовані також автореферати, що знаходяться на зберіганні в бібліотеці Національного університету «Одеська юридична академія».

Варто відмітити, що окремі теми дисертаційних досліджень, які виконані у вишах СБУ та М ВС України, не потрапили до довідника, оскільки на розповсюдження цієї інформації поширюються відповідні обмеження.

Отзывы к книге Довідник захищених в Україні дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук з військового права (1991 - 2014 рр.)
153767
Нет в наличии

250 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток