Задать вопрос о книге:

Фінансове право. Навчальний посібник для підготовки до іспитів

Фінансове право. Навчальний посібник для підготовки до іспитів - фото
14539
Нет в наличии

90 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Тетарчук І.В.

Издательство: ЦУЛ

Год издания: 2020

Количество страниц: 160

ISBN: 978-611-01-0443-2

Переплет: мягкий

Язык: украинский

Вес: 0.4 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

Метою посібника є надання студентам базових знань з теорії фінансового права і змісту фінансового законодавства, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці. 

Посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою загальнотеоретичних знань про фінансове право.

Авторы

Авторы книги Фінансове право. Навчальний посібник для підготовки до іспитів

Предисловие

Головною метою сучасного вищого навчального закладу в України висока професійна підготовка студента і виховання громадянина України, людини сучасної, працьовитої, творчої.

Фінансове право як галузь права є невід’ємним елементом системи національного права України і входить у загальний комплекс галузей публічного права. Необхідність існування фінансового права обумовлена використанням державою і місцевими самоврядуванням фінансів як основного важеля у процесі розподілу частини вартості валового внутрішнього продукту, зокрема, національного доходу, а також частини національного багатства країни і здійсненням ними у зв’язку з цим відповідної фінансової діяльності. Питання правового регулювання фінансових відносин у даний час відносяться до числа найбільш актуальних у соціально-економічному і політичному житті Української держави. Фінансові відносини виступають невід'ємною частиною ринкових відносин і одночасно є важливим інструментом у механізмі їх правового регулювання державою. їхній розвиток супроводжується розширенням сфери фінансової діяльності держави і місцевих самоврядувань, оновленням її форм і методів, зростанням масиву фінансового законодавства і потреби у спеціалістах з високим рівнем фахової компетентності в цій сфері.

Фінансове право як галузь національного права України покликане відіграти важливу роль у здійсненні економічних і соціальних перетворень, у розвитку виробничого потенціалу підприємств і зміцнення фінансів країни в цілому. Цим визначається значення дисципліни фінансового права і необхідність глибокого вивчення її студентами-юристами.

У загальній сукупності навчальних юридичних дисциплін, які формують високий кваліфікаційний рівень майбутніх юристів і закладають основи їх професіоналізму, дисципліна "Фінансове право" має дуже важливе значення. Де б не працював випускник вузу - сьогоднішній студент-юрист, йому необхідні глибокі юридичні знання, особливо з галузей права, пов'язаних з економікою, підприємницькою та фінансовою діяльністю підприємств, організацій. До таких галузей належить і фінансове право. Знання норм фінансового права, механізму їх дії стало гострою необхідністю не тільки для юристів усіх профілів, але й для працівників представницьких і виконавчих органів державної влади та місцевого самоврядування, для кожного підприємця і громадянина. Тому сьогодні, у контексті підготовки майбутніх спеціалістів-юристів потрібні глибокі і всебічні знання теорії фінансового права і фінансового законодавства, вироблення у студентів відповідних навиків і умінь з метою їх повного і ефективного застосування на практиці.

Вивчення дисципліни "Фінансове право" ґрунтується на використанні знань, одержаних студентами у процесі вивчення дисциплін "Теорія держави і права", "Конституційне право", "Адміністративне право", а також при проходженні учбової практики. У процесі вивчення дисципліни "Фінансове право" слід мати на увазі її певний зв'язок з дисциплінами "Цивільне право" і "Право соціального забезпечення".

Метою упорядкування посібника «Фінансове право» є надання студентам базових знань з теорії фінансового права і змісту фінансового законодавства, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці.

Головними завданнями посібника є:

 • подання студентам знань теорії фінансового права;
 • розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних знань у ході вивчення курсу;
 • закріплення навиків самостійного вивчення і аналізу фінансового законодавства і правозастосовчої практики.

З метою виконання визначеної мети перед читачами ставляться такі конкретні завдання:

 • з'ясувати економічну сутність і правову природу вихідних фінансових і фінансово-правових категорій: фінансів, бюджету, податків, державного кредиту і державного боргу, страхування і державного обов’язкового страхування, грошової, платіжної і банківської систем, безготівкових розрахунків, банківського регулювання, кредиту і банківського кредитування, валютних цінностей і валютного регулювання, фінансового контролю;
 • вивчити правові економічні та правові основи фінансової діяльності Української держави і місцевих самоврядування, компетенцію органів державної влади і місцевого самоврядування у сфері фінансів;
 • визначити поняття, предмет, метод і фінансового права, а також його місце і роль у системі національного права України;
 • проаналізувати і вивчити законодавчі та інші нормативно-правові акти, що визначають правові основи конкретних фінансово-правових інститутів.
 • дослідити основні проблеми правозастосовчої (судової) практики застосування фінансово-правових норм, що регулюють різноманітні сфери фінансових відносин.

У результаті вивчення посібнику « Фінансове право» студент повинен знати:

 • теорію фінансів і фінансового права, правові фінансової діяльності Української держави і місцевих самоврядувань, компетенцію органів державної влади і місцевого самоврядування у сфері фінансів;
 • правові основи конкретних фінансово-правових інститутів;
 • уміти визначити суть правової проблеми у сфері фінансової діяльності Української держави і місцевих самоврядувань;
 • правильно визначити правові основи, які регулюють відповідні фінансові відносини;
 • запропонувати шляхи для вирішення проблеми правового регулювання;
 • аргументовано висловити свою правову позицію з використанням посилань на нормативні акти;
 • грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативно-правову лексику і спеціальну термінологію з питань фінансового права;
 • набути навиків визначення регулятивних можливостей та ефективності норм фінансового права.

Посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою загальнотеоретичних знань про фінансове право, без яких неможливе успішне засвоєння інших юридичних навчальних дисциплін та власне успішна практична юридична діяльність.

Отзывы

Отзывы к книге Фінансове право. Навчальний посібник для підготовки до іспитів

Метою посібника є надання студентам базових знань з теорії фінансового права і змісту фінансового законодавства, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці. 

Посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою загальнотеоретичних знань про фінансове право.

Авторы книги Фінансове право. Навчальний посібник для підготовки до іспитів

Головною метою сучасного вищого навчального закладу в України висока професійна підготовка студента і виховання громадянина України, людини сучасної, працьовитої, творчої.

Фінансове право як галузь права є невід’ємним елементом системи національного права України і входить у загальний комплекс галузей публічного права. Необхідність існування фінансового права обумовлена використанням державою і місцевими самоврядуванням фінансів як основного важеля у процесі розподілу частини вартості валового внутрішнього продукту, зокрема, національного доходу, а також частини національного багатства країни і здійсненням ними у зв’язку з цим відповідної фінансової діяльності. Питання правового регулювання фінансових відносин у даний час відносяться до числа найбільш актуальних у соціально-економічному і політичному житті Української держави. Фінансові відносини виступають невід'ємною частиною ринкових відносин і одночасно є важливим інструментом у механізмі їх правового регулювання державою. їхній розвиток супроводжується розширенням сфери фінансової діяльності держави і місцевих самоврядувань, оновленням її форм і методів, зростанням масиву фінансового законодавства і потреби у спеціалістах з високим рівнем фахової компетентності в цій сфері.

Фінансове право як галузь національного права України покликане відіграти важливу роль у здійсненні економічних і соціальних перетворень, у розвитку виробничого потенціалу підприємств і зміцнення фінансів країни в цілому. Цим визначається значення дисципліни фінансового права і необхідність глибокого вивчення її студентами-юристами.

У загальній сукупності навчальних юридичних дисциплін, які формують високий кваліфікаційний рівень майбутніх юристів і закладають основи їх професіоналізму, дисципліна "Фінансове право" має дуже важливе значення. Де б не працював випускник вузу - сьогоднішній студент-юрист, йому необхідні глибокі юридичні знання, особливо з галузей права, пов'язаних з економікою, підприємницькою та фінансовою діяльністю підприємств, організацій. До таких галузей належить і фінансове право. Знання норм фінансового права, механізму їх дії стало гострою необхідністю не тільки для юристів усіх профілів, але й для працівників представницьких і виконавчих органів державної влади та місцевого самоврядування, для кожного підприємця і громадянина. Тому сьогодні, у контексті підготовки майбутніх спеціалістів-юристів потрібні глибокі і всебічні знання теорії фінансового права і фінансового законодавства, вироблення у студентів відповідних навиків і умінь з метою їх повного і ефективного застосування на практиці.

Вивчення дисципліни "Фінансове право" ґрунтується на використанні знань, одержаних студентами у процесі вивчення дисциплін "Теорія держави і права", "Конституційне право", "Адміністративне право", а також при проходженні учбової практики. У процесі вивчення дисципліни "Фінансове право" слід мати на увазі її певний зв'язок з дисциплінами "Цивільне право" і "Право соціального забезпечення".

Метою упорядкування посібника «Фінансове право» є надання студентам базових знань з теорії фінансового права і змісту фінансового законодавства, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці.

Головними завданнями посібника є:

 • подання студентам знань теорії фінансового права;
 • розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних знань у ході вивчення курсу;
 • закріплення навиків самостійного вивчення і аналізу фінансового законодавства і правозастосовчої практики.

З метою виконання визначеної мети перед читачами ставляться такі конкретні завдання:

 • з'ясувати економічну сутність і правову природу вихідних фінансових і фінансово-правових категорій: фінансів, бюджету, податків, державного кредиту і державного боргу, страхування і державного обов’язкового страхування, грошової, платіжної і банківської систем, безготівкових розрахунків, банківського регулювання, кредиту і банківського кредитування, валютних цінностей і валютного регулювання, фінансового контролю;
 • вивчити правові економічні та правові основи фінансової діяльності Української держави і місцевих самоврядування, компетенцію органів державної влади і місцевого самоврядування у сфері фінансів;
 • визначити поняття, предмет, метод і фінансового права, а також його місце і роль у системі національного права України;
 • проаналізувати і вивчити законодавчі та інші нормативно-правові акти, що визначають правові основи конкретних фінансово-правових інститутів.
 • дослідити основні проблеми правозастосовчої (судової) практики застосування фінансово-правових норм, що регулюють різноманітні сфери фінансових відносин.

У результаті вивчення посібнику « Фінансове право» студент повинен знати:

 • теорію фінансів і фінансового права, правові фінансової діяльності Української держави і місцевих самоврядувань, компетенцію органів державної влади і місцевого самоврядування у сфері фінансів;
 • правові основи конкретних фінансово-правових інститутів;
 • уміти визначити суть правової проблеми у сфері фінансової діяльності Української держави і місцевих самоврядувань;
 • правильно визначити правові основи, які регулюють відповідні фінансові відносини;
 • запропонувати шляхи для вирішення проблеми правового регулювання;
 • аргументовано висловити свою правову позицію з використанням посилань на нормативні акти;
 • грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативно-правову лексику і спеціальну термінологію з питань фінансового права;
 • набути навиків визначення регулятивних можливостей та ефективності норм фінансового права.

Посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою загальнотеоретичних знань про фінансове право, без яких неможливе успішне засвоєння інших юридичних навчальних дисциплін та власне успішна практична юридична діяльність.

Отзывы к книге Фінансове право. Навчальний посібник для підготовки до іспитів
14539
Нет в наличии

90 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток