Задать вопрос о книге:

Глобальний конституціоналізм. Теоретичні підходи та правові виклики до формування

Глобальний конституціоналізм. Теоретичні підходи та правові виклики до формування - фото

Автор: Львова Є.О.

Издательство: Фенікс

Иллюстрации: нет

Год издания: 2019

Количество страниц: 294

ISBN: 978-966-928-421-1

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.3 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

У монографії з точки зору концептуалізації феноменології глобального конституціоналізму досліджуються його понятійні, елементні та функціональні характеристики. Розкривається трансформація і здійснюється реконструкція принципів міжнародного публічного та конституційного права з урахуванням ідей глобального конституціоналізму, особливо в контексті розвитку та прозорості правових механізмів забезпечення та захисту прав і свобод людини, забезпечення національних інтересів і реалізації державного суверенітету у світовому глобалізованому правовому просторі.

Надається комплексна оцінка концепту «глобальний конституціоналізм» та встановлюється його роль у світовому правовому розвитку та в становленні та вирішенні конституційної конфліктології. Окремо розкривається роль конституційної держави України у становленні глобального конституціоналізму.

Адресовано науковцям та практикуючим юристам в сфері конституційного, адміністративного права та міжнародного публічного права, студентам, викладачам, всім зацікавленим представникам громадянського суспільства та службовцям органів публічної влади.

Авторы

Авторы книги Глобальний конституціоналізм. Теоретичні підходи та правові виклики до формування
Львова Є.О. Львова Є.О. Кандидат юридичних наук, доцент.

Є дійсним членом Європейського товариства міжнародного права та Союзу юристів України.
До сфери наукових інтересів входять питання правової глобалізації, глобального управління, публічного управління та адміністрування, порівняльного правознавства.

Предисловие

«Не існує щастя без свободи, не існує свободи без самовладдя,
немає самовладдя без конституціоналізму,
немає конституціоналізму без моралі -
і не існує жодного з цих великих благ без стабільності і порядку».

There is «по happiness without liberty, no liberty without self-government,
no self-government without constitutionalism, no constitutionalism without
morality - and none of these great goods without stability and order».

CLINTON ROSSITER (1917-1970), introduction,
The Federalist Paper

Зазначена монографія містить загальний огляд стану глобального конституціоналізму, його правотворчого духу та значення для перехідних демократій. Дослідження сфокусоване на вивчені тематики глобального конституціоналізму на його сучасному рівні формування.

Сьогочасні міжнародно-правові відносини змінюють свою структуру, втрачаючи притаманні їм перманенті характеристики. За останні три роки терористичні атаки у багатьох столицях країн світу, взаємні претензії Сполучених Штатів Америки та Китаю, нелегальна трудова міграція до країн Європи, анексія Криму та порушення принципів міжнародного права Російською Федерацією, гібридна війна на сході України призводять до трансформацій, що пригноблюють архітектуру глобальної безпеки, добробуту та мирного спілкування народів у цілому. Водночас глобалізація викриває обмежену взаємопов’язаність держав та крихкість міжнародного правопорядку.

Ідеї про об’єднання заради вирішення глобальних проблем і задоволення загальнолюдських потреб всіх людей планети знайшли своє відображення у вигляді концепцій «сталого розвитку», «глобального суспільства» та «глобального управління», ідеї «глобального уряду», формування «глобального права» та «глобального конституціоналізму».

Підґрунтям для формування глобального конституціоналізму та його відповідності сучасним реаліям стало створення глобального громадянського суспільства, що містить глобально-конституйовані відносини із соціальними зв’язками, інформаційними мережами, транснаціональним співробітництвом тощо.

Феномен глобального конституціоналізму має міждисциплінарний характер і функціонує за умов становлення правової глобалізації та глобального права, нормативного плюралізму, глобальної невизначеності та кризи міжнародного права. Отже, глобальний конституціоналізм став предметом декількох наук: науки національного конституційного права (як передвісника та кінцевого бе-нефіціара), міжнародного публічного права (як медіатора та сфери виникнення), міжнародного конституційного права (як предметно-технологічної та аксіо-гносеологічної феноменології) і політичної науки (як нового й ефективного напрямку досліджень).

У даній роботі наукову проблему, що потребує розв’язання, ми бачимо у відсутності змістовного теоретико-методологічного обґрунтування поняття «глобальний конституціоналізм», якому приділяється значна увага в закордонній науковій юридичній літературі та яке широко використовується у вітчизняному політичному дискурсі. Брак окремого ґрунтовного наукового дослідження сутності, значення та засад формування глобального конституціоналізму стримує процес адаптації конституційно-правового регулювання суспільного ставлення України до нових глобалізаційних умов і викликів, що, безумовно, впливає на розвиток міждержавного співробітництва та зовнішньополітичну стратегію нашої держави.

Для розв’язання наукової проблеми ми формулюємо наступну мету. Метою дослідження є концептуальне обґрунтування комплексу теоретичних і практичних засад становлення та розвитку глобального конституціоналізму.

У процесі дослідження концепту «глобального конституціоналізму» доречно виконати наступні завдання:

- провести аналіз сучасних досліджень категорії «глобальний конституціоналізм» у його сучасному стані розвитку;

- визначити теоретичні та прагматичні підходи до розуміння процесу конституційного забезпечення міждержавної інтеграції, окреслити його перспективи розвитку;

- виокремити актуальні теоретичні проблеми формування категоріального апарату міжнародного конституційного права в умовах глобалізації;

- розкрити концептуальні аспекти становлення глобального конституціоналізму на базі дослідження його поняття та функцій, а також визначити його критеріальні характеристики;

- провести аналіз сучасного стану нормативно-правової регламентації глобального управління та розкрити актуальні аспекти її розвитку;

- дослідити значення принципів міжнародного права як чинників формування засад глобального управління, що впорядковують дії владних суб’єктів міжнародних правовідносин, у контексті смислових стрижнів теорії та практики глобального конституціоналізму;

- визначити взаємозалежності держав світу в умовах глобалізації та проблематики обмеження державного суверенітету в контексті глобального конституціоналізму;

- висвітлити еволюції теоретичних та прагматичних підходів до питання глобального (всесвітнього) громадянства та розкрити історичні, екологічні, економічні підстави для міжнародно-правового закріплення поняття «глобальний громадянин»;

- окреслити важливе значення правової глобалізації для перехідної демократії та розвитку національного конституційного права;

- з’ясувати тенденції становлення та розвитку концепту «глобальний конституціоналізм» у сучасній конституційно-правовій доктрині та доктрині міжнародного права;

- надати уявлення про роль конституційної держави у становленні глобального конституціоналізму;

- пояснити засади глобального конституціоналізму в контексті просування ідей демократії в державах, де виникають конституційні конфлікти (таких, як Україна);

- окреслити проблеми та перспективи реалізації правової політики України в сучасних умовах глобальних викликів та визначити роль концепції глобального конституціоналізму в побудові правової політики України в сьогоднішніх складних політичних умовах.

Об’єкт дослідження - суспільні відносини, що виникають у процесі формування та розвитку новітнього конституціоналізму в умовах глобалізації.

Предмет дослідження - концепт глобального конституціоналізму як багатоаспектний міждисциплінарний феномен.

Глобальний конституціоналізм вбачається як ідеологія та виключний міждисциплінарний експериментальний підхід, що базується на правовій реальності.

Глобальний конституціоналізм має за мету вирішити сучасні глобальні політичні проблеми за допомогою конституційних принципів (захист прав людини, верховенство права, демократизм, розподіл влад тощо).

Теоретична модель глобального конституціоналізму вміщує в собі прогресивне мислення та намагається представити експериментальне відношення до міжнародного конституційного права, що сприяє розвитку демократизму та законності, пропагує мирний діалог.

Отзывы

Отзывы к книге Глобальний конституціоналізм. Теоретичні підходи та правові виклики до формування

У монографії з точки зору концептуалізації феноменології глобального конституціоналізму досліджуються його понятійні, елементні та функціональні характеристики. Розкривається трансформація і здійснюється реконструкція принципів міжнародного публічного та конституційного права з урахуванням ідей глобального конституціоналізму, особливо в контексті розвитку та прозорості правових механізмів забезпечення та захисту прав і свобод людини, забезпечення національних інтересів і реалізації державного суверенітету у світовому глобалізованому правовому просторі.

Надається комплексна оцінка концепту «глобальний конституціоналізм» та встановлюється його роль у світовому правовому розвитку та в становленні та вирішенні конституційної конфліктології. Окремо розкривається роль конституційної держави України у становленні глобального конституціоналізму.

Адресовано науковцям та практикуючим юристам в сфері конституційного, адміністративного права та міжнародного публічного права, студентам, викладачам, всім зацікавленим представникам громадянського суспільства та службовцям органів публічної влади.

Авторы книги Глобальний конституціоналізм. Теоретичні підходи та правові виклики до формування
Львова Є.О. Львова Є.О. Кандидат юридичних наук, доцент.

Є дійсним членом Європейського товариства міжнародного права та Союзу юристів України.
До сфери наукових інтересів входять питання правової глобалізації, глобального управління, публічного управління та адміністрування, порівняльного правознавства.

«Не існує щастя без свободи, не існує свободи без самовладдя,
немає самовладдя без конституціоналізму,
немає конституціоналізму без моралі -
і не існує жодного з цих великих благ без стабільності і порядку».

There is «по happiness without liberty, no liberty without self-government,
no self-government without constitutionalism, no constitutionalism without
morality - and none of these great goods without stability and order».

CLINTON ROSSITER (1917-1970), introduction,
The Federalist Paper

Зазначена монографія містить загальний огляд стану глобального конституціоналізму, його правотворчого духу та значення для перехідних демократій. Дослідження сфокусоване на вивчені тематики глобального конституціоналізму на його сучасному рівні формування.

Сьогочасні міжнародно-правові відносини змінюють свою структуру, втрачаючи притаманні їм перманенті характеристики. За останні три роки терористичні атаки у багатьох столицях країн світу, взаємні претензії Сполучених Штатів Америки та Китаю, нелегальна трудова міграція до країн Європи, анексія Криму та порушення принципів міжнародного права Російською Федерацією, гібридна війна на сході України призводять до трансформацій, що пригноблюють архітектуру глобальної безпеки, добробуту та мирного спілкування народів у цілому. Водночас глобалізація викриває обмежену взаємопов’язаність держав та крихкість міжнародного правопорядку.

Ідеї про об’єднання заради вирішення глобальних проблем і задоволення загальнолюдських потреб всіх людей планети знайшли своє відображення у вигляді концепцій «сталого розвитку», «глобального суспільства» та «глобального управління», ідеї «глобального уряду», формування «глобального права» та «глобального конституціоналізму».

Підґрунтям для формування глобального конституціоналізму та його відповідності сучасним реаліям стало створення глобального громадянського суспільства, що містить глобально-конституйовані відносини із соціальними зв’язками, інформаційними мережами, транснаціональним співробітництвом тощо.

Феномен глобального конституціоналізму має міждисциплінарний характер і функціонує за умов становлення правової глобалізації та глобального права, нормативного плюралізму, глобальної невизначеності та кризи міжнародного права. Отже, глобальний конституціоналізм став предметом декількох наук: науки національного конституційного права (як передвісника та кінцевого бе-нефіціара), міжнародного публічного права (як медіатора та сфери виникнення), міжнародного конституційного права (як предметно-технологічної та аксіо-гносеологічної феноменології) і політичної науки (як нового й ефективного напрямку досліджень).

У даній роботі наукову проблему, що потребує розв’язання, ми бачимо у відсутності змістовного теоретико-методологічного обґрунтування поняття «глобальний конституціоналізм», якому приділяється значна увага в закордонній науковій юридичній літературі та яке широко використовується у вітчизняному політичному дискурсі. Брак окремого ґрунтовного наукового дослідження сутності, значення та засад формування глобального конституціоналізму стримує процес адаптації конституційно-правового регулювання суспільного ставлення України до нових глобалізаційних умов і викликів, що, безумовно, впливає на розвиток міждержавного співробітництва та зовнішньополітичну стратегію нашої держави.

Для розв’язання наукової проблеми ми формулюємо наступну мету. Метою дослідження є концептуальне обґрунтування комплексу теоретичних і практичних засад становлення та розвитку глобального конституціоналізму.

У процесі дослідження концепту «глобального конституціоналізму» доречно виконати наступні завдання:

- провести аналіз сучасних досліджень категорії «глобальний конституціоналізм» у його сучасному стані розвитку;

- визначити теоретичні та прагматичні підходи до розуміння процесу конституційного забезпечення міждержавної інтеграції, окреслити його перспективи розвитку;

- виокремити актуальні теоретичні проблеми формування категоріального апарату міжнародного конституційного права в умовах глобалізації;

- розкрити концептуальні аспекти становлення глобального конституціоналізму на базі дослідження його поняття та функцій, а також визначити його критеріальні характеристики;

- провести аналіз сучасного стану нормативно-правової регламентації глобального управління та розкрити актуальні аспекти її розвитку;

- дослідити значення принципів міжнародного права як чинників формування засад глобального управління, що впорядковують дії владних суб’єктів міжнародних правовідносин, у контексті смислових стрижнів теорії та практики глобального конституціоналізму;

- визначити взаємозалежності держав світу в умовах глобалізації та проблематики обмеження державного суверенітету в контексті глобального конституціоналізму;

- висвітлити еволюції теоретичних та прагматичних підходів до питання глобального (всесвітнього) громадянства та розкрити історичні, екологічні, економічні підстави для міжнародно-правового закріплення поняття «глобальний громадянин»;

- окреслити важливе значення правової глобалізації для перехідної демократії та розвитку національного конституційного права;

- з’ясувати тенденції становлення та розвитку концепту «глобальний конституціоналізм» у сучасній конституційно-правовій доктрині та доктрині міжнародного права;

- надати уявлення про роль конституційної держави у становленні глобального конституціоналізму;

- пояснити засади глобального конституціоналізму в контексті просування ідей демократії в державах, де виникають конституційні конфлікти (таких, як Україна);

- окреслити проблеми та перспективи реалізації правової політики України в сучасних умовах глобальних викликів та визначити роль концепції глобального конституціоналізму в побудові правової політики України в сьогоднішніх складних політичних умовах.

Об’єкт дослідження - суспільні відносини, що виникають у процесі формування та розвитку новітнього конституціоналізму в умовах глобалізації.

Предмет дослідження - концепт глобального конституціоналізму як багатоаспектний міждисциплінарний феномен.

Глобальний конституціоналізм вбачається як ідеологія та виключний міждисциплінарний експериментальний підхід, що базується на правовій реальності.

Глобальний конституціоналізм має за мету вирішити сучасні глобальні політичні проблеми за допомогою конституційних принципів (захист прав людини, верховенство права, демократизм, розподіл влад тощо).

Теоретична модель глобального конституціоналізму вміщує в собі прогресивне мислення та намагається представити експериментальне відношення до міжнародного конституційного права, що сприяє розвитку демократизму та законності, пропагує мирний діалог.

Отзывы к книге Глобальний конституціоналізм. Теоретичні підходи та правові виклики до формування
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Завантажуйте наш мобільний додаток