Задать вопрос о книге:

Інформаційні технології в умовах оновлення цивільного законодавства. Матеріали Всеукраїнського круглого столу

Інформаційні технології в умовах оновлення цивільного законодавства. Матеріали Всеукраїнського круглого столу - фото
153519
Нет в наличии

60 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Харитонова О.І.

Издательство: Фенікс

Год издания: 2020

Количество страниц: 96

ISBN: 978-966-928-563-8

Переплет: Мягкий

Язык: украинский

Вес: 0.3 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

У збірці містяться матеріали доповідей, присвячених правовим проблемам використання інформаційних технологій в умовах оновлення цивільного законодавства, які були оприлюднені на Всеукраїнському круглому столі «Інформаційні технології в умовах оновлення цивільного законодавства», що відбувся 13 червня 2020 року в Національному університеті «Одеська юридична академія».

Збірник спрямовано на ознайомлення юридичної громадськості з дослідженням науковців у сфері цивілістики, він може бути корисний як у навчальному процесі, так і в практичній діяльності.

Авторы

Авторы книги Інформаційні технології в умовах оновлення цивільного законодавства. Матеріали Всеукраїнського круглого столу
Харитонова О.І. Харитонова О.І. Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного університету «Одеська юридична академія».

Закінчила юридичний факультет Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова за спеціальністю «правознавство». Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Організаційно-правові питання управління економікою і роль товарних бірж в умовах реформування ринкових відносин». Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Адміністративно-правові відносини: концептуальні засади та правова природа».

Предисловие

ВИКЛИКИ ЧАСУ: ІТ ТА ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Цифрова доба, яка несе полегшення умов праці і життя, також є епохою безперешкодного блискавичного розповсюдження різноманітної інформації в глобальних масштабах, наслідком чого є стрімке формування глобального інформаційного простору та глобального інформаційного протиборства, виникнення принципово нових суспільних відносин за різноманітними напрямами інформаційної діяльності. Формування інформаційно-комунікаційних технологій істотно вплинуло на розвиток суспільства, стало чинником інформаційної революції, зумовивши виникнення єдиного світового інформаційного простору.

Інформаційно-комунікаційні технології розвиваються у небаченому досі темпі. Так, за перше десятиріччя XXI ст. кількість користувачів Інтернету зросла з 350 мільйонів до понад двох мільярдів. Ще ніколи в історії людства так багато людей не були пов’язані між собою в мережі, що працює в режимі реального часу; безпрецедентними є можливості колективної дії через спільні Інтернет-платформи (для споживачів, творців, дослідників, активістів і багатьох інших). Плоди такого грандіозного масштабу, що ми їх бачимо сьогодні, — від вірусного музичного кліпу до міжнародного електронного торговельного майданчика — тільки натяк на те, що нас чекає далі.

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій ставить перед правом, як суспільним регулятором, завдання упорядкування відносин у сфері використання інформаційних технологій, володіння інформацією та її поширення. У процесі вирішення названих завдань відбувається формування низки більш чи менш чітко визначених нормативних масивів.

Проблеми, що виникають у зв’язку з функціонуванням всесвітньої мережі, пов'язані, перш за все, з захистом права інтелектуальної власності, оскільки інформація передається Інтернетом переважно у вигляді творів, які є об’єктами авторського права. Крім того, формування нових відносин, пов’язане з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, спричиняє появу нових, невідомих раніше цивільному праву, категорій. Це стосується, насамперед, таких терміно-понять, як «віртуальна власність», «віртуальні гроші», «віртуальний ринок», «електронна торгівля» тощо. Вони досить наочно демонструють необхідність перегляду певних постулатів правової теорії, наступ нової об’єктивної реальності, яка формується під впливом інформаційного суспільства. Крім появи нових, змінюється сутність вже відомих, наприклад, засоби масової інформації у цифровому середовищі, електронні бібліотеки набувають низки специфічних ознак.

До того ж, обмеження, спричинені пандемією, прискорили і зробили більш масштабним процес переходу різноманітних суспільних відносин у віртуальний простір: від електронної торгівлі до надання медичних послуг в режимі он-лайн і дистанційного навчання. Проблеми правового регулювання відповідних відносин і їх правового забезпечення у мережі набули ще більшої гостроти. Тому необхідним є звернення уваги наукової спільноти до тих проблем, які виникають, з метою спільного пошуку шляхів їх вирішення.

В межах он-лайн круглого столу, що відбувся у Національному університеті «Одеська юридична академія», було обговорено низку питань, які стосуються як загальних проблем оновлення цивільного законодавства на тлі СОУГО-19 в умовах широкого запровадження інформаційних технологій в сферу цивільного обігу, так і окремих проблем права в учовах сучасної цифрової реальності: надання медичних і страхових послуг в он-лайн режимі, елетронної комерції, дотримання СГОРК в умовах СОУШ-19, проблем кіберспорту, правової вразливості об’єктів авторського права в мережі, забезпечення доказів існування інтелектуальних активів тощо.

Сподіваємося, матеріали конференції стануть у нагоді практикуючим юристам, що стикаються з зазначеним проблемами у професійній діяльності, а також всім, хто цікавиться сучасними проблемами цивільного права в умовах інформаційних технологій.

Харитонова Олена Іванівна,
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України,
зав. кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного
права Національного університету «Одеська юридична академія»

Отзывы

Отзывы к книге Інформаційні технології в умовах оновлення цивільного законодавства. Матеріали Всеукраїнського круглого столу

У збірці містяться матеріали доповідей, присвячених правовим проблемам використання інформаційних технологій в умовах оновлення цивільного законодавства, які були оприлюднені на Всеукраїнському круглому столі «Інформаційні технології в умовах оновлення цивільного законодавства», що відбувся 13 червня 2020 року в Національному університеті «Одеська юридична академія».

Збірник спрямовано на ознайомлення юридичної громадськості з дослідженням науковців у сфері цивілістики, він може бути корисний як у навчальному процесі, так і в практичній діяльності.

Авторы книги Інформаційні технології в умовах оновлення цивільного законодавства. Матеріали Всеукраїнського круглого столу
Харитонова О.І. Харитонова О.І. Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного університету «Одеська юридична академія».

Закінчила юридичний факультет Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова за спеціальністю «правознавство». Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Організаційно-правові питання управління економікою і роль товарних бірж в умовах реформування ринкових відносин». Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Адміністративно-правові відносини: концептуальні засади та правова природа».

ВИКЛИКИ ЧАСУ: ІТ ТА ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Цифрова доба, яка несе полегшення умов праці і життя, також є епохою безперешкодного блискавичного розповсюдження різноманітної інформації в глобальних масштабах, наслідком чого є стрімке формування глобального інформаційного простору та глобального інформаційного протиборства, виникнення принципово нових суспільних відносин за різноманітними напрямами інформаційної діяльності. Формування інформаційно-комунікаційних технологій істотно вплинуло на розвиток суспільства, стало чинником інформаційної революції, зумовивши виникнення єдиного світового інформаційного простору.

Інформаційно-комунікаційні технології розвиваються у небаченому досі темпі. Так, за перше десятиріччя XXI ст. кількість користувачів Інтернету зросла з 350 мільйонів до понад двох мільярдів. Ще ніколи в історії людства так багато людей не були пов’язані між собою в мережі, що працює в режимі реального часу; безпрецедентними є можливості колективної дії через спільні Інтернет-платформи (для споживачів, творців, дослідників, активістів і багатьох інших). Плоди такого грандіозного масштабу, що ми їх бачимо сьогодні, — від вірусного музичного кліпу до міжнародного електронного торговельного майданчика — тільки натяк на те, що нас чекає далі.

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій ставить перед правом, як суспільним регулятором, завдання упорядкування відносин у сфері використання інформаційних технологій, володіння інформацією та її поширення. У процесі вирішення названих завдань відбувається формування низки більш чи менш чітко визначених нормативних масивів.

Проблеми, що виникають у зв’язку з функціонуванням всесвітньої мережі, пов'язані, перш за все, з захистом права інтелектуальної власності, оскільки інформація передається Інтернетом переважно у вигляді творів, які є об’єктами авторського права. Крім того, формування нових відносин, пов’язане з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, спричиняє появу нових, невідомих раніше цивільному праву, категорій. Це стосується, насамперед, таких терміно-понять, як «віртуальна власність», «віртуальні гроші», «віртуальний ринок», «електронна торгівля» тощо. Вони досить наочно демонструють необхідність перегляду певних постулатів правової теорії, наступ нової об’єктивної реальності, яка формується під впливом інформаційного суспільства. Крім появи нових, змінюється сутність вже відомих, наприклад, засоби масової інформації у цифровому середовищі, електронні бібліотеки набувають низки специфічних ознак.

До того ж, обмеження, спричинені пандемією, прискорили і зробили більш масштабним процес переходу різноманітних суспільних відносин у віртуальний простір: від електронної торгівлі до надання медичних послуг в режимі он-лайн і дистанційного навчання. Проблеми правового регулювання відповідних відносин і їх правового забезпечення у мережі набули ще більшої гостроти. Тому необхідним є звернення уваги наукової спільноти до тих проблем, які виникають, з метою спільного пошуку шляхів їх вирішення.

В межах он-лайн круглого столу, що відбувся у Національному університеті «Одеська юридична академія», було обговорено низку питань, які стосуються як загальних проблем оновлення цивільного законодавства на тлі СОУГО-19 в умовах широкого запровадження інформаційних технологій в сферу цивільного обігу, так і окремих проблем права в учовах сучасної цифрової реальності: надання медичних і страхових послуг в он-лайн режимі, елетронної комерції, дотримання СГОРК в умовах СОУШ-19, проблем кіберспорту, правової вразливості об’єктів авторського права в мережі, забезпечення доказів існування інтелектуальних активів тощо.

Сподіваємося, матеріали конференції стануть у нагоді практикуючим юристам, що стикаються з зазначеним проблемами у професійній діяльності, а також всім, хто цікавиться сучасними проблемами цивільного права в умовах інформаційних технологій.

Харитонова Олена Іванівна,
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України,
зав. кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного
права Національного університету «Одеська юридична академія»

Отзывы к книге Інформаційні технології в умовах оновлення цивільного законодавства. Матеріали Всеукраїнського круглого столу
153519
Нет в наличии

60 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток