Задать вопрос о книге:

Корпоративні права та корпоративні паї (частки): теоретико-правові аспекти

Корпоративні права та корпоративні паї (частки): теоретико-правові аспекти - фото
153600
Нет в наличии

520 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Смітюх А.В.

Издательство: Фенікс

Год издания: 2018

Количество страниц: 662

ISBN: 978-966-928-306-1

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

У монографії на основі аналізу положень чинного господарського законодавства, узагальнення судової практики та зарубіжного досвіду досліджується поняття і правова природа корпоративних прав, що розуміються як центральна категорія корпоративного права, корпоративні обов’язки та корпоративні правовідносини які постають як категорія, що є похідною від поняття корпоративних прав. 

Автор пропонує новий, заснований на категоріях семіотики підхід до розуміння корпоративних паїв (часток, у тому числі акцій) у єдиному контексті з поняттями корпоративного вкладу, корпоративного капіталу, оголошеного корпоративного капіталу і корпоративних підприємств. 

У роботі розглядаються права і правомочності, з яких складається сукупність майнових та немайнових корпоративних прав, досліджується корпоративне рейдерство (юридично мотивоване корпоративне загарбання) та засоби протидії йому на рівні як окремого корпоративного підприємства, гак і держави в цілому.

Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних навчальних закладів, суддів, адвокатів, а також працівників юридичних фірм та підприємців.

Авторы

Авторы книги Корпоративні права та корпоративні паї (частки): теоретико-правові аспекти

Предисловие

Корпоративні підприємства, до числа яких належать усі види господарських товариств, виробничі кооперативи та фермерські господарства - юридичні особи, є найчисельнішою і найважливішою для економіки групою суб’єктів господарювання, специфічною ознакою яких є можливість або необхідність наявності більше ніж одного учасника. Учасники корпоративного підприємства формують його майнову базу за рахунок своїх корпоративних вкладів, що передаються корпоративному підприємству у власність і отримують назамін певні можливості здійснювати правовий вплив на підприємство та отримувати матеріальні блага від результатів його господарської діяльності. Водночас множинність таких учасників означає виникнення у них взаємних прав та обов’язків.

Учасники корпоративних підприємств стають власниками часток у статутному (складеному) капіталі, акцій, паїв, правова природа яких вочевидь є подібною. З іншого боку склад учасників корпоративного підприємства є потенційно мінливим: він може змінюватися, у першу чергу, у зв'язку з відчуженням акцій, часток, паїв, що уможливлює перехід контролю над бізнесом від однієї особи до іншої.

Таким чином, категорії статутного (складеного) капіталу, вкладу до нього, частки у ньому і корпоративних прав перебувають у певному змістовному зв'язку між собою та із категорією корпоративного підприємства.

Науковці приділяли значну увагу проблематиці корпоративних прав та корпоративних паїв (часток): це, зокрема, В. А. Авдяко-ва, О. А. Беляневич, Н. С. Бутрин, В. А. Васильєва, О. М. Вінник, Л. Ф. Гатауліна, Н. С. Глусь, С. Ф. Демченко, Р. А. Джабраілов, В. В. Долинська, В. Г. Жорнокуй, Ю. М. Жорнокуй, А. М. Захарченко, О. Р. Кібенко. С. С. Кравченко, В. М. Кравчук, В. А. Лапач, Д. В. Ломакін, І. В. Лукач, В. В. Луць, С. Д. Могілевський, А. В. Мягкий, Л. А. Новосьолова, Н. Н. Пахомова, С. Я. Рабовська, А. В. Ремізова, В. В. Рєзнікова, І. Б. Саракун, Н. А. Сліпенчук, А. В. Сороченко, І. С. Спасибо-Фатєєва, Є. О. Суханов, А. В. Урюжникова, В. А. Устименко, Р. С. Фатхутдінов, В. І. Цікало, О. С. Швиденко, Г. М. Шевченко, К. В. Шимбарьова, С. І. Шимон, І. С. Шиткіна, Т. А. Шликова, В. С. Щербина, О. В. Щербина. Утім, системне розуміння правової природи корпоративних прав та часток у статутних (складених) капіталах, акцій, паїв, які пропонується узагальнено розуміти як корпоративні паї (частки), їх співвідношення, взаємний зв’язок, так само, як і взаємозалежність категорій корпоративних прав, корпоративних паїв (часток) і корпоративних підприємств, у науці господарського права все ще відсутнє.

Категорії корпоративних прав та корпоративних паїв (часток) видаються центральними, визначальними, ключовими для корпоративного права в об’єктивному сенсі: зокрема, саме наявність корпоративних паїв (часток) з можливістю їх передачі третім особам відмежовує корпоративні підприємства від унітарних, де така можливість відсутня.

Водночас правове регулювання у сфері корпоративного права постійно ускладнюється: фрагментарні норми Закон^України «Про господарські товариства» 1991 р. поступово замінюються детальними положеннями спеціальних законів (зокрема Закони України «Про акціонерні товариства» та «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»), але, на жаль, відсутність спільного знаменника, концептуальної основи у розумінні базових понять корпоративного права, як важливої підгалузі господарського права призводить, до серйозних проблем у правозастосуванні, і зрештою, уможливлює таке негативне явище правової реальності, як юридично мотивовані корпоративні загарбання (корпоративне рейдерство).

Все це обумовлює актуальність даного дослідження.

Корпоративні права і паї (частки) - це відносно нове і водночас складне явище правового життя. Концепція корпоративних прав і паїв (часток) не вкладається у традиційні уявлення. Огляд досліджень у цій сфері свідчить, що цю теоретичну проблему неможливо розв’язати виключно на базі звичного інструментарію, оскільки за такого підходу відбувається, як правило, редукція принципово і вочевидь складних і нових явищ до вже звичних і простих категорій (зокрема, редукція корпоративних прав до зобов’язальних, а корпоративних паїв - до майнових прав), які не відображують ці складні правові явища адекватно, що призводить до негативних наслідків на практиці.

Отже, наукове осмислення проблематики корпоративних прав і корпоративних паїв (часток) вимагає нових підходів і, подекуди, звернення до певних зовнішніх щодо права концепцій та категорій.

Викладені вище міркування значною мірою визначили напрямок дослідження, зокрема, звернення до категоріального апарату семіотики при визначенні правової природи корпоративних паїв (часток).

Сподіваємось, що монографія приверне увагу до теорії і практики застосування корпоративного права та стане поштовхом для актуалізації пошуку шляхів розв’язання наявних проблем.

Отзывы

Отзывы к книге Корпоративні права та корпоративні паї (частки): теоретико-правові аспекти

У монографії на основі аналізу положень чинного господарського законодавства, узагальнення судової практики та зарубіжного досвіду досліджується поняття і правова природа корпоративних прав, що розуміються як центральна категорія корпоративного права, корпоративні обов’язки та корпоративні правовідносини які постають як категорія, що є похідною від поняття корпоративних прав. 

Автор пропонує новий, заснований на категоріях семіотики підхід до розуміння корпоративних паїв (часток, у тому числі акцій) у єдиному контексті з поняттями корпоративного вкладу, корпоративного капіталу, оголошеного корпоративного капіталу і корпоративних підприємств. 

У роботі розглядаються права і правомочності, з яких складається сукупність майнових та немайнових корпоративних прав, досліджується корпоративне рейдерство (юридично мотивоване корпоративне загарбання) та засоби протидії йому на рівні як окремого корпоративного підприємства, гак і держави в цілому.

Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних навчальних закладів, суддів, адвокатів, а також працівників юридичних фірм та підприємців.

Авторы книги Корпоративні права та корпоративні паї (частки): теоретико-правові аспекти

Корпоративні підприємства, до числа яких належать усі види господарських товариств, виробничі кооперативи та фермерські господарства - юридичні особи, є найчисельнішою і найважливішою для економіки групою суб’єктів господарювання, специфічною ознакою яких є можливість або необхідність наявності більше ніж одного учасника. Учасники корпоративного підприємства формують його майнову базу за рахунок своїх корпоративних вкладів, що передаються корпоративному підприємству у власність і отримують назамін певні можливості здійснювати правовий вплив на підприємство та отримувати матеріальні блага від результатів його господарської діяльності. Водночас множинність таких учасників означає виникнення у них взаємних прав та обов’язків.

Учасники корпоративних підприємств стають власниками часток у статутному (складеному) капіталі, акцій, паїв, правова природа яких вочевидь є подібною. З іншого боку склад учасників корпоративного підприємства є потенційно мінливим: він може змінюватися, у першу чергу, у зв'язку з відчуженням акцій, часток, паїв, що уможливлює перехід контролю над бізнесом від однієї особи до іншої.

Таким чином, категорії статутного (складеного) капіталу, вкладу до нього, частки у ньому і корпоративних прав перебувають у певному змістовному зв'язку між собою та із категорією корпоративного підприємства.

Науковці приділяли значну увагу проблематиці корпоративних прав та корпоративних паїв (часток): це, зокрема, В. А. Авдяко-ва, О. А. Беляневич, Н. С. Бутрин, В. А. Васильєва, О. М. Вінник, Л. Ф. Гатауліна, Н. С. Глусь, С. Ф. Демченко, Р. А. Джабраілов, В. В. Долинська, В. Г. Жорнокуй, Ю. М. Жорнокуй, А. М. Захарченко, О. Р. Кібенко. С. С. Кравченко, В. М. Кравчук, В. А. Лапач, Д. В. Ломакін, І. В. Лукач, В. В. Луць, С. Д. Могілевський, А. В. Мягкий, Л. А. Новосьолова, Н. Н. Пахомова, С. Я. Рабовська, А. В. Ремізова, В. В. Рєзнікова, І. Б. Саракун, Н. А. Сліпенчук, А. В. Сороченко, І. С. Спасибо-Фатєєва, Є. О. Суханов, А. В. Урюжникова, В. А. Устименко, Р. С. Фатхутдінов, В. І. Цікало, О. С. Швиденко, Г. М. Шевченко, К. В. Шимбарьова, С. І. Шимон, І. С. Шиткіна, Т. А. Шликова, В. С. Щербина, О. В. Щербина. Утім, системне розуміння правової природи корпоративних прав та часток у статутних (складених) капіталах, акцій, паїв, які пропонується узагальнено розуміти як корпоративні паї (частки), їх співвідношення, взаємний зв’язок, так само, як і взаємозалежність категорій корпоративних прав, корпоративних паїв (часток) і корпоративних підприємств, у науці господарського права все ще відсутнє.

Категорії корпоративних прав та корпоративних паїв (часток) видаються центральними, визначальними, ключовими для корпоративного права в об’єктивному сенсі: зокрема, саме наявність корпоративних паїв (часток) з можливістю їх передачі третім особам відмежовує корпоративні підприємства від унітарних, де така можливість відсутня.

Водночас правове регулювання у сфері корпоративного права постійно ускладнюється: фрагментарні норми Закон^України «Про господарські товариства» 1991 р. поступово замінюються детальними положеннями спеціальних законів (зокрема Закони України «Про акціонерні товариства» та «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»), але, на жаль, відсутність спільного знаменника, концептуальної основи у розумінні базових понять корпоративного права, як важливої підгалузі господарського права призводить, до серйозних проблем у правозастосуванні, і зрештою, уможливлює таке негативне явище правової реальності, як юридично мотивовані корпоративні загарбання (корпоративне рейдерство).

Все це обумовлює актуальність даного дослідження.

Корпоративні права і паї (частки) - це відносно нове і водночас складне явище правового життя. Концепція корпоративних прав і паїв (часток) не вкладається у традиційні уявлення. Огляд досліджень у цій сфері свідчить, що цю теоретичну проблему неможливо розв’язати виключно на базі звичного інструментарію, оскільки за такого підходу відбувається, як правило, редукція принципово і вочевидь складних і нових явищ до вже звичних і простих категорій (зокрема, редукція корпоративних прав до зобов’язальних, а корпоративних паїв - до майнових прав), які не відображують ці складні правові явища адекватно, що призводить до негативних наслідків на практиці.

Отже, наукове осмислення проблематики корпоративних прав і корпоративних паїв (часток) вимагає нових підходів і, подекуди, звернення до певних зовнішніх щодо права концепцій та категорій.

Викладені вище міркування значною мірою визначили напрямок дослідження, зокрема, звернення до категоріального апарату семіотики при визначенні правової природи корпоративних паїв (часток).

Сподіваємось, що монографія приверне увагу до теорії і практики застосування корпоративного права та стане поштовхом для актуалізації пошуку шляхів розв’язання наявних проблем.

Отзывы к книге Корпоративні права та корпоративні паї (частки): теоретико-правові аспекти
153600
Нет в наличии

520 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Корпоративне право України
80 грн.

Корпоративне право України

Нет в наличии

Завантажуйте наш мобільний додаток