Задать вопрос о книге:

Корпоративні спори: правові позиції Верховного Суду та коментарі науковців
ХИТ ПРОДАЖ
РЕКОМЕНДУЕМ

Корпоративні спори: правові позиції Верховного Суду та коментарі науковців - фото
153031
Нет в наличии

380 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Спасибо-Фатєєва І.В., Вронська Г.О.

Издательство: ЭКУС

Год издания: 2019

Количество страниц: 280

ISBN: 978-617-7634-68-2

Переплет: Мягкий

Язык: украинский

Вес: 0.2 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 200

Аннотация

У цьому виданні зібрані приклади проблемних корпоративних спорів, які розв’язували суди в 2018-2019 роках, з наданням інформації про відповідні кейси. 

Це видання є продовженням аналізу судової практики з корпоративних спорів, виданого в 2018 р. «Корпоративні спори: комент. суд. практики / [І. В. Спасибо-Фатєєва, В. І. Крат, Н. Ю. Філатова та ін.] ; за заг. ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: Право, 2018. 288 с.»

Судова практика зібрана та проаналізована суддями Верховного Суду з висловленням принципових позицій з різних питань. 

Завдяки ним та їх коментарям, наданим науковцями, читач може зробити власні висновки щодо аргументації та застосовуваних підходів, які склалися в судовій практиці при вирішенні справ з корпоративних спорів.

Для суддів, адвокатів, студентів, викладачів та всіх, хто шукає відповіді на питання щодо розв’язання корпоративних конфліктів та спорів.

Авторы

Авторы книги Корпоративні спори: правові позиції Верховного Суду та коментарі науковців
Спасибо-Фатєєва І.В. Спасибо-Фатєєва І.В. Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України. Професор кафедри цивільного права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

Напрями наукової діяльності — цивільне право, проблеми системності цивільного права та співвідношення приватного та публічного права, корпоративні правовідносини, акціонерні товариства, юридичні особи, право власності, правочини, договори, відповідальність.

Автор біля 500 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі: «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: у 12 т.», «Корпоративне право» (у співавт., 2009, 2013), «Харьковская цивилистическая школа» - цикл монографій у 8-томах, цикл коментарів судової практики (2017-2020) у 4-х томах.
Член науково-консультаційної ради при Верховному Суді, член науково-консультаційної ради при Конституійному Суді УКраїни. Заслужений діяч науки і техніки України (2009).

Вронська Г.О. Вронська Г.О. Суддя Верховного Суду

Секретар судової палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів

Предисловие

Передмова суддів

У сучасних умовах динамічного розвитку суспільних та економічних відносин важливе значення мають питання, пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням та припиненням юридичних осіб, захистом прав та інтересів суб’єктів корпоративних відносин.

Істотних змін зазнають норми законодавства, що регулюють відносини у сфері корпоративного права. Здійснюються відповідні кроки щодо гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу.

Одним із важливих запитів суб’єктів корпоративних правовідносин є надання їм можливості через призму правової визначеності точно прогнозувати результати своїх дій, з розуміння того, що їх порушені права будуть захищені, а дії суду будуть прогнозованими та зрозумілими.

Розв’язання суперечностей у правозастосуванні, забезпечення сталості та єдності судової практики є завданнями Верховного Суду. Так, протягом 2018 року - І півріччя 2019 року Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду розглянув по суті 727 судових справ, які стосувалися вирішення корпоративних спорів. Більшу частину становили спори щодо оскарження рішень загальних зборів учасників (акціонерів, членів) юридичної особи, її органів управління. Частина справ стосувалася спорів, пов’язаних з правами на акції (частки) у статутному капіталі. Розглядались також спори щодо визнання недійсними установчих документів, визнання недійсними господарських договорів, пов’язаних з реалізацією корпоративних справ та інші корпоративні спори.

Зміст ухвалених Верховним Судом рішень свідчить про на-ирацювання усталених правових позицій щодо ряду спірних питань та запровадження нових підходів суду касаційної ін-станції у застосуванні норм права. Зокрема, йдеться про суб'єктні та предметні критерії визначення юрисдикції господарських судів у цих справах, узагальнення підстав для визнання недійсними рішень загальних зборів учасників (акціонерів, членів) юридичної особи, забезпечення права учасника (акціонера) товариства на отримання дивідендів, проведення аудиту господарської діяльності юридичної особи тощо.

Враховуючи, що однакове застосування закону є визначальним задля гарантування принципів рівності, правової визначеності та передбачуваності судових рішень як невід’ємних складових принципу верховенства права, вважаємо, що результати цієї роботи будуть корисними для суддів, практикуючих юристів, а також учасників корпоративних відносин.

Судді Верховного Суду
Г.О. Вронська, І.В. Ткач 

 

Передмова науковців

Вивчення судової практики розгляду господарськими судами справ щодо корпоративних спорів нами як науковцями супроводжувалося правовим аналізом позицій Верховного Суду, з їх аргументацією, тлумаченням, логікою та принципами. Передусім цей аналіз носить науковий характер, але серед авторів - адвокати, які мають досвід у розв’язанні корпоративних спорів. Два з чотирьох авторів - члени Науково-консультаційної ради Верховного Суду, що також покладає на нас обов’язок посильно допомагати Верховному Суду в його діяльності. Тому, коментуючи судову практику, ми прагнули по мірі своїх можливостей внести свій вклад у її вдосконалення.

У цьому виданні проаналізовано судові спори, що розглядалися Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду у 2018 - першому півріччі 2019 р. Судова практика спиралася на законодавство, що згодом змінилося, тому динаміка українського законодавства вимагає врахування новел, що з’явилися пізніше. У своїх коментарях ми звернули окрему увагу на зміни, що сталися в корпоративному законодавстві, з тим, щоб при вирішенні спорів, які виникли вже після набрання чинності Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», вони були враховані. Аналіз судових справ, розглянутих Верховним Судом у 2019 р. та порівняння їх з аналогами справ, розглянутих у 2018 р., допомогло скласти більш повне уявлення про правові позиції Верховного Суду з корпоративних спорів.

Отже, було здійснено порівняльний аналіз уже усталених у судовій практиці підходів, тих, що напрацьовані останнім 8 часом, а також новітніх. Також висвітлено позиції Європейського суду з прав людини задля сприйняття європейського досвіду розв’язання подібних спорів. Урахування всіх цих підходів допоможе глибше усвідомити шляхи вирішення проблем, які виникають у правозастосовній практиці, та аргументацію, якою слід користуватися.

Науковий аналіз судової практики з корпоративних спорів засвідчив підтримку нами переважної більшості підходів та позицій Верховного Суду і цілковиту згоду з висловленими Судом обґрунтуваннями. Водночас ми наводимо і додаткові аргументи або контраргументи, які варті того, щоб суд врахував га/або надав пояснення. Як свідчить практика, позиції Верховного Суду не залишаються незмінними. Ми не оцінюємо, а констатуємо цей факт.

Тому в разі накопичення певної критичної маси зауважень перегляд Верховним Судом тієї чи іншої своєї позиції має відбуватися виважено і з урахуванням вагомих доводів. Тому сподіваємося, що такий «союз» суддівського, наукового та адвокатського досвіду буде корисним задля вдосконалення практики вирішення корпоративних спорів, чого ми, власне, й прагнемо.

Це видання побудовано таким чином: після тексту розділу або підрозділу по матеріалах судової практики з позиціями суддів поміщено коментарі науковців, які відповідно позначені та виділені. Інформація про авторів цих коментарів надані по тексту.

Професор
І.В. Спасибо-Фатєєва

Отзывы

Отзывы к книге Корпоративні спори: правові позиції Верховного Суду та коментарі науковців

У цьому виданні зібрані приклади проблемних корпоративних спорів, які розв’язували суди в 2018-2019 роках, з наданням інформації про відповідні кейси. 

Це видання є продовженням аналізу судової практики з корпоративних спорів, виданого в 2018 р. «Корпоративні спори: комент. суд. практики / [І. В. Спасибо-Фатєєва, В. І. Крат, Н. Ю. Філатова та ін.] ; за заг. ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: Право, 2018. 288 с.»

Судова практика зібрана та проаналізована суддями Верховного Суду з висловленням принципових позицій з різних питань. 

Завдяки ним та їх коментарям, наданим науковцями, читач може зробити власні висновки щодо аргументації та застосовуваних підходів, які склалися в судовій практиці при вирішенні справ з корпоративних спорів.

Для суддів, адвокатів, студентів, викладачів та всіх, хто шукає відповіді на питання щодо розв’язання корпоративних конфліктів та спорів.

Авторы книги Корпоративні спори: правові позиції Верховного Суду та коментарі науковців
Спасибо-Фатєєва І.В. Спасибо-Фатєєва І.В. Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України. Професор кафедри цивільного права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

Напрями наукової діяльності — цивільне право, проблеми системності цивільного права та співвідношення приватного та публічного права, корпоративні правовідносини, акціонерні товариства, юридичні особи, право власності, правочини, договори, відповідальність.

Автор біля 500 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі: «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: у 12 т.», «Корпоративне право» (у співавт., 2009, 2013), «Харьковская цивилистическая школа» - цикл монографій у 8-томах, цикл коментарів судової практики (2017-2020) у 4-х томах.
Член науково-консультаційної ради при Верховному Суді, член науково-консультаційної ради при Конституійному Суді УКраїни. Заслужений діяч науки і техніки України (2009).

Вронська Г.О. Вронська Г.О. Суддя Верховного Суду

Секретар судової палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів

Передмова суддів

У сучасних умовах динамічного розвитку суспільних та економічних відносин важливе значення мають питання, пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням та припиненням юридичних осіб, захистом прав та інтересів суб’єктів корпоративних відносин.

Істотних змін зазнають норми законодавства, що регулюють відносини у сфері корпоративного права. Здійснюються відповідні кроки щодо гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу.

Одним із важливих запитів суб’єктів корпоративних правовідносин є надання їм можливості через призму правової визначеності точно прогнозувати результати своїх дій, з розуміння того, що їх порушені права будуть захищені, а дії суду будуть прогнозованими та зрозумілими.

Розв’язання суперечностей у правозастосуванні, забезпечення сталості та єдності судової практики є завданнями Верховного Суду. Так, протягом 2018 року - І півріччя 2019 року Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду розглянув по суті 727 судових справ, які стосувалися вирішення корпоративних спорів. Більшу частину становили спори щодо оскарження рішень загальних зборів учасників (акціонерів, членів) юридичної особи, її органів управління. Частина справ стосувалася спорів, пов’язаних з правами на акції (частки) у статутному капіталі. Розглядались також спори щодо визнання недійсними установчих документів, визнання недійсними господарських договорів, пов’язаних з реалізацією корпоративних справ та інші корпоративні спори.

Зміст ухвалених Верховним Судом рішень свідчить про на-ирацювання усталених правових позицій щодо ряду спірних питань та запровадження нових підходів суду касаційної ін-станції у застосуванні норм права. Зокрема, йдеться про суб'єктні та предметні критерії визначення юрисдикції господарських судів у цих справах, узагальнення підстав для визнання недійсними рішень загальних зборів учасників (акціонерів, членів) юридичної особи, забезпечення права учасника (акціонера) товариства на отримання дивідендів, проведення аудиту господарської діяльності юридичної особи тощо.

Враховуючи, що однакове застосування закону є визначальним задля гарантування принципів рівності, правової визначеності та передбачуваності судових рішень як невід’ємних складових принципу верховенства права, вважаємо, що результати цієї роботи будуть корисними для суддів, практикуючих юристів, а також учасників корпоративних відносин.

Судді Верховного Суду
Г.О. Вронська, І.В. Ткач 

 

Передмова науковців

Вивчення судової практики розгляду господарськими судами справ щодо корпоративних спорів нами як науковцями супроводжувалося правовим аналізом позицій Верховного Суду, з їх аргументацією, тлумаченням, логікою та принципами. Передусім цей аналіз носить науковий характер, але серед авторів - адвокати, які мають досвід у розв’язанні корпоративних спорів. Два з чотирьох авторів - члени Науково-консультаційної ради Верховного Суду, що також покладає на нас обов’язок посильно допомагати Верховному Суду в його діяльності. Тому, коментуючи судову практику, ми прагнули по мірі своїх можливостей внести свій вклад у її вдосконалення.

У цьому виданні проаналізовано судові спори, що розглядалися Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду у 2018 - першому півріччі 2019 р. Судова практика спиралася на законодавство, що згодом змінилося, тому динаміка українського законодавства вимагає врахування новел, що з’явилися пізніше. У своїх коментарях ми звернули окрему увагу на зміни, що сталися в корпоративному законодавстві, з тим, щоб при вирішенні спорів, які виникли вже після набрання чинності Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», вони були враховані. Аналіз судових справ, розглянутих Верховним Судом у 2019 р. та порівняння їх з аналогами справ, розглянутих у 2018 р., допомогло скласти більш повне уявлення про правові позиції Верховного Суду з корпоративних спорів.

Отже, було здійснено порівняльний аналіз уже усталених у судовій практиці підходів, тих, що напрацьовані останнім 8 часом, а також новітніх. Також висвітлено позиції Європейського суду з прав людини задля сприйняття європейського досвіду розв’язання подібних спорів. Урахування всіх цих підходів допоможе глибше усвідомити шляхи вирішення проблем, які виникають у правозастосовній практиці, та аргументацію, якою слід користуватися.

Науковий аналіз судової практики з корпоративних спорів засвідчив підтримку нами переважної більшості підходів та позицій Верховного Суду і цілковиту згоду з висловленими Судом обґрунтуваннями. Водночас ми наводимо і додаткові аргументи або контраргументи, які варті того, щоб суд врахував га/або надав пояснення. Як свідчить практика, позиції Верховного Суду не залишаються незмінними. Ми не оцінюємо, а констатуємо цей факт.

Тому в разі накопичення певної критичної маси зауважень перегляд Верховним Судом тієї чи іншої своєї позиції має відбуватися виважено і з урахуванням вагомих доводів. Тому сподіваємося, що такий «союз» суддівського, наукового та адвокатського досвіду буде корисним задля вдосконалення практики вирішення корпоративних спорів, чого ми, власне, й прагнемо.

Це видання побудовано таким чином: після тексту розділу або підрозділу по матеріалах судової практики з позиціями суддів поміщено коментарі науковців, які відповідно позначені та виділені. Інформація про авторів цих коментарів надані по тексту.

Професор
І.В. Спасибо-Фатєєва

Отзывы к книге Корпоративні спори: правові позиції Верховного Суду та коментарі науковців
153031
Нет в наличии

380 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Житловий кодекс України
100 грн.

Житловий кодекс України

В наличии

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток