Задать вопрос о книге:

Криміналістика в тестах. Навчальний посібник

Криміналістика в тестах. Навчальний посібник - фото

Автор: Галаган В.І., Удовенко Ж.В.

Издательство: ЦУЛ

Год издания: 2020

Количество страниц: 190

ISBN: 978-611-01-1655-8

Переплет: Мягкий

Язык: украинский

Вес: 0.3 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

Навчальний посібник сприятиме поглибленню та закріпленню теоретичних знань, практичних умінь і навичок, допоможе перевірити рівень засвоєння освітнього матеріалу. Тести, що містяться в навчальному посібнику, охоплюють тематику всіх розділів криміналістики (вступ у криміналістику, криміналістична техніка, криміналістична тактика й методика розслідування окремих видів злочинів). 

Запропоновано типовий перелік екзаменаційних питань з криміналістики, надано список рекомендованої літератури, укладено термінологічний словник. 

Видання призначене для здобувачів вищої освіти, а також науково- педагогічних працівників і науковців

Авторы

Авторы книги Криміналістика в тестах. Навчальний посібник
Удовенко Ж.В. Удовенко Ж.В. кандидат юридичних наук, доцент, полковник поліції у відставці.

З 1998 р. по 2000 р. працювала на посаді слідчого Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві, після чого вступила до ад'юнктуру Національної академії внутрішніх справ України.

З 2003 р. до 2018 р. працювала в зазначеному вищому навчальному закладі на посадах викладача, старшого викладача, доцента, начальника кафедри, професора. 

З 2018 по 2019 р. заступник начальника правового відділу управління організаційного, правового та технічного забезпечення Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва. Після звільнення на пенсію з Національної поліції України за вислугою років з 2019 р. і донині - доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Є автором і співавтором понад 100 наукових робіт, серед яких 2 монографії, 10 навчальних посібників, науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України, 30 наукових статей, навчально-методичні праці.

Предисловие

1. Криміналістика – це наука, яка на підставі наукових досліджень і розробок пропонує науково обґрунтовані та перевірені практикою засоби, прийоми й методи розслідування злочинів та судового розгляду матеріалів кримінальних проваджень.

Криміналістика допомагає встановити достовірні дані, проникнути в невідоме, таємне. У повсякденному житті криміналістику пов’язують з детективними історіями Агати Крісті й Артура Конан Дойля про досвідчених слідчих, славетних експертів, однак сутність криміналістики не зводиться до поверхневого рівня детективного жанру.

Навчальні плани закладів вищої освіти передбачають вивчення дисципліни «Криміналістика». Оволодіння криміналістичними знаннями охоплює не лише засвоєння теоретичних положень цієї науки, а й відпрацювання практичних умінь і навичок застосування сучасних технікокриміналістичних засобів, прийомів і методів виявлення, фіксації, вилучення слідів та інших предметів, що можуть набути статусу речових доказів у кримінальному провадженні.

Педагогічна практика засвідчує, що найефективнішому засвоєнню саме теоретичних положень криміналістики, які висвітлено в програмі курсу, сприяє самостійна перевірка здобувачами власного рівня знань.

2. Криміналістика в тестах – це самостійна навчально-наукова робота з окремих тем криміналістики, здійснювана здобувачами вищої освіти під час підготовки до іспиту. Нині більшість закладів вищої освіти надає перевагу тестовому контролю знань. Під час складання тестів здобувачі можуть не лише перевірити власний рівень знань з криміналістики, а й отримати нові знання шляхом самоконтролю.

3. Перед тим як розпочати виконання тестів, здобувачу необхідно уважно ознайомитися з методичними вказівками та рекомендованою літературою. Крім перелічених джерел, доцільно використовувати найновіші накази, рекомендації МВС України та Національної поліції України з окремих аналізованих питань.

Здобувачу для якісного виконання тестів слід опрацювати монографії (щонайменше 1–2), підручники (2–3), навчальні та навчальнопрактичні посібники (не менше ніж 3), статті у всеукраїнських юридичних виданнях («Право України», «Вісник Верховного Суду України», «Вісник прокуратури», «Юридична Україна», «Науковий вісник НАВС» (не менше ніж 5). Пріоритет слід надавати джерелам, що вийшли друком упродовж останніх років.

4. Під час організації самостійної роботи перед здобувачами вищої освіти викладач формулює завдання, пов’язані з необхідністю засвоєння освітнього матеріалу без безпосередньої його участі. Залежно від задуму він визначає час виконання самостійної роботи в процесі навчальних занять, узгоджує її з іншими видами освітньої діяльності, пропонує конкретні завдання, проводить інструктаж щодо їх виконання, з’ясовує повноту, глибину й обсяг обов’язкового виконання завдань, здійснює допоміжні заходи (консультації, спостереження, співбесіди) з опосередкованого управління діяльністю здобувачів і діагностування якості самостійної роботи.

Отзывы

Отзывы к книге Криміналістика в тестах. Навчальний посібник

Навчальний посібник сприятиме поглибленню та закріпленню теоретичних знань, практичних умінь і навичок, допоможе перевірити рівень засвоєння освітнього матеріалу. Тести, що містяться в навчальному посібнику, охоплюють тематику всіх розділів криміналістики (вступ у криміналістику, криміналістична техніка, криміналістична тактика й методика розслідування окремих видів злочинів). 

Запропоновано типовий перелік екзаменаційних питань з криміналістики, надано список рекомендованої літератури, укладено термінологічний словник. 

Видання призначене для здобувачів вищої освіти, а також науково- педагогічних працівників і науковців

Авторы книги Криміналістика в тестах. Навчальний посібник
Удовенко Ж.В. Удовенко Ж.В. кандидат юридичних наук, доцент, полковник поліції у відставці.

З 1998 р. по 2000 р. працювала на посаді слідчого Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві, після чого вступила до ад'юнктуру Національної академії внутрішніх справ України.

З 2003 р. до 2018 р. працювала в зазначеному вищому навчальному закладі на посадах викладача, старшого викладача, доцента, начальника кафедри, професора. 

З 2018 по 2019 р. заступник начальника правового відділу управління організаційного, правового та технічного забезпечення Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва. Після звільнення на пенсію з Національної поліції України за вислугою років з 2019 р. і донині - доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Є автором і співавтором понад 100 наукових робіт, серед яких 2 монографії, 10 навчальних посібників, науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України, 30 наукових статей, навчально-методичні праці.

1. Криміналістика – це наука, яка на підставі наукових досліджень і розробок пропонує науково обґрунтовані та перевірені практикою засоби, прийоми й методи розслідування злочинів та судового розгляду матеріалів кримінальних проваджень.

Криміналістика допомагає встановити достовірні дані, проникнути в невідоме, таємне. У повсякденному житті криміналістику пов’язують з детективними історіями Агати Крісті й Артура Конан Дойля про досвідчених слідчих, славетних експертів, однак сутність криміналістики не зводиться до поверхневого рівня детективного жанру.

Навчальні плани закладів вищої освіти передбачають вивчення дисципліни «Криміналістика». Оволодіння криміналістичними знаннями охоплює не лише засвоєння теоретичних положень цієї науки, а й відпрацювання практичних умінь і навичок застосування сучасних технікокриміналістичних засобів, прийомів і методів виявлення, фіксації, вилучення слідів та інших предметів, що можуть набути статусу речових доказів у кримінальному провадженні.

Педагогічна практика засвідчує, що найефективнішому засвоєнню саме теоретичних положень криміналістики, які висвітлено в програмі курсу, сприяє самостійна перевірка здобувачами власного рівня знань.

2. Криміналістика в тестах – це самостійна навчально-наукова робота з окремих тем криміналістики, здійснювана здобувачами вищої освіти під час підготовки до іспиту. Нині більшість закладів вищої освіти надає перевагу тестовому контролю знань. Під час складання тестів здобувачі можуть не лише перевірити власний рівень знань з криміналістики, а й отримати нові знання шляхом самоконтролю.

3. Перед тим як розпочати виконання тестів, здобувачу необхідно уважно ознайомитися з методичними вказівками та рекомендованою літературою. Крім перелічених джерел, доцільно використовувати найновіші накази, рекомендації МВС України та Національної поліції України з окремих аналізованих питань.

Здобувачу для якісного виконання тестів слід опрацювати монографії (щонайменше 1–2), підручники (2–3), навчальні та навчальнопрактичні посібники (не менше ніж 3), статті у всеукраїнських юридичних виданнях («Право України», «Вісник Верховного Суду України», «Вісник прокуратури», «Юридична Україна», «Науковий вісник НАВС» (не менше ніж 5). Пріоритет слід надавати джерелам, що вийшли друком упродовж останніх років.

4. Під час організації самостійної роботи перед здобувачами вищої освіти викладач формулює завдання, пов’язані з необхідністю засвоєння освітнього матеріалу без безпосередньої його участі. Залежно від задуму він визначає час виконання самостійної роботи в процесі навчальних занять, узгоджує її з іншими видами освітньої діяльності, пропонує конкретні завдання, проводить інструктаж щодо їх виконання, з’ясовує повноту, глибину й обсяг обов’язкового виконання завдань, здійснює допоміжні заходи (консультації, спостереження, співбесіди) з опосередкованого управління діяльністю здобувачів і діагностування якості самостійної роботи.

Отзывы к книге Криміналістика в тестах. Навчальний посібник
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток