Задать вопрос о книге:

Кримінально-процесуальна відповідальність

Кримінально-процесуальна відповідальність - фото

Автор: Білокінь Р.М.

Год издания: 2017

Количество страниц: 430

ISBN: 978-966-2711-20-2

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х215 мм

Тираж: 500

Аннотация

У монографії викладено результати комплексного дослідження теоретичних та правових основ кримінально-процесуальної відповідальності. 

Ґрунтуючись на наукових узагальненнях учених-правознавців та практиків, автор пропонує власне бачення розв’язання низки складних питань про сутність кримінально-процесуальної відповідальності, примус, санкцію та відповідальність у кримінальному провадженні, суб’єктів кримінально-процесуальної відповідальності та її місце в системі юридичної відповідальності, підстави застосування заходів кримінально-процесуальної відповідальності та характеристику заходів кримінально-процесуальної відповідальності майнового та немайнового характеру.

Пропонується низка змін та доповнень до чинного кримінального процесуального законодавства.

Монографічне дослідження призначено для слухачів, курсантів, студентів, аспірантів, докторантів, науковців навчальних закладів та науково-дослідних установ, а також суддів та працівників правоохоронних органів.

Авторы

Авторы книги Кримінально-процесуальна відповідальність
Білокінь Р.М. Білокінь Р.М. Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, державний радник юстиції 3 класу, адвокат.

З 2003 року працює на посаді Лубенського міжрайонного прокурора Полтавської області. Здійснює прокурорський нагляд за дотриманням та застосуванням законів органами виконавчої влади, місцевими Радами, політичними партіями та громадськими організаціями.

Працював слідчим міліції, слідчим прокуратури , в т.ч в обласному апараті. Прокурор Хорольського р-ну, Лубенський міжрайонний прокурор, заст та 1-й заст. прокурора Полтавської області; нач. відділу ГПУ, нач. Головного управління ГПУ нагляду за спецпідрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією. Прокурор Сумської області. Доцент кафедри правознавства ПУЕТ;

Бере участь у розслідуванні злочинів, координує діяльність правоохоронних органів.

Предисловие

Кримінально-процесуальна відповідальність, як і юридична відповідальність в цілому, є необхідним елементом механізму дії кримінального процесуального права. Адже, досягнення завдань кримінального провадження та ефективність кримінального процесуального законодавства залежить не лише від досконалості самих кримінальних процесуальних норм, а й від того, як ці норми застосовують чи реалізовують учасники кримінального провадження.

Враховуючи це, дослідження питань кримінально-процесуальної відповідальності має займати одне з центральних місць у теорії кримінального процесу. Так, вперше проблема кримінально-процесуальної відповідальності привернула увагу науковців в 70-х роках XX сторіччя. Вона досліджувалася в працях П. С. Елькінд, Г. М. Вєтрової, 3. Ф. Ковріги, Г. Ж. Сулейменової, А. Я. Дубинсько-го, В. М. Корнукова, І. Л. Петрухіна, З.З. Зінатулліна, Я. О. Мото-виловкера. Роботи цих вчених заклали фундамент подальшого наукового дослідження кримінально-процесуальної відповідальності.

На сучасному етапі розвитку вітчизняної процесуальної науки питання кримінально-процесуальної відповідальності продовжує цікавити вчених. Зокрема, дослідженням вказаної проблеми займалися - О. В. Андрушко, І. В. Бабій, Л. В. Гаврилюк, Л. І. Лукіна, Л. М. Москвич, А. В. Мурзановська, О. М. Овчаренко, О. Г. Осадча, В. В. Рожнова, А М. Падалка, Л. Д. Удалова, О. Ю. Хабло, Е. Є. Томін.

В той же час, аналіз стану досліджень проблеми кримінально-процесуальної відповідальності свідчить про те, що серед науковців не існує єдиної точки зору щодо розуміння сутності кримінально-процесуальної відповідальності. Наукові суперечки ведуться щодо форм відповідальності (позитивна чи негативна), заходів примусового характеру та санкцій, які застосовуються (лише каральні, штрафні, чи і відновлювальні), суб’єктів відповідальності (чи можуть бути слідчий, прокурор, суддя суб’єктами такої відповідальності) тощо.

А тому, дослідження проблеми кримінально-процесуальної відповідальності та розроблення пропозицій щодо вдосконалення процесуальної форми застосування заходів кримінально-процесуальної відповідальності у разі невиконання кримінальних процесуальних обов’язків учасниками кримінального провадження має забезпечити ефективне досягнення завдань кримінального провадження та гарантувати реалізацію прав, свобод і законних інтересів усіх учасників кримінального провадження.

Автор щиро вдячний науковому консультанту — доктору юридичних наук, професору, Заслуженому діячу науки і техніки України Ларисі Давидівні Удаловій та рецензентам — доктору юридичних наук, професору Юрію Павловичу Аленіну, доктору юридичних наук, професору Петру Васильовичу Цимбалу, доктору юридичних наук, професору Олександру Олександровичу Юхно за слушні зауваження при підготовці монографії, допомогу та підтримку.

Отзывы

Отзывы к книге Кримінально-процесуальна відповідальність

У монографії викладено результати комплексного дослідження теоретичних та правових основ кримінально-процесуальної відповідальності. 

Ґрунтуючись на наукових узагальненнях учених-правознавців та практиків, автор пропонує власне бачення розв’язання низки складних питань про сутність кримінально-процесуальної відповідальності, примус, санкцію та відповідальність у кримінальному провадженні, суб’єктів кримінально-процесуальної відповідальності та її місце в системі юридичної відповідальності, підстави застосування заходів кримінально-процесуальної відповідальності та характеристику заходів кримінально-процесуальної відповідальності майнового та немайнового характеру.

Пропонується низка змін та доповнень до чинного кримінального процесуального законодавства.

Монографічне дослідження призначено для слухачів, курсантів, студентів, аспірантів, докторантів, науковців навчальних закладів та науково-дослідних установ, а також суддів та працівників правоохоронних органів.

Авторы книги Кримінально-процесуальна відповідальність
Білокінь Р.М. Білокінь Р.М. Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, державний радник юстиції 3 класу, адвокат.

З 2003 року працює на посаді Лубенського міжрайонного прокурора Полтавської області. Здійснює прокурорський нагляд за дотриманням та застосуванням законів органами виконавчої влади, місцевими Радами, політичними партіями та громадськими організаціями.

Працював слідчим міліції, слідчим прокуратури , в т.ч в обласному апараті. Прокурор Хорольського р-ну, Лубенський міжрайонний прокурор, заст та 1-й заст. прокурора Полтавської області; нач. відділу ГПУ, нач. Головного управління ГПУ нагляду за спецпідрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією. Прокурор Сумської області. Доцент кафедри правознавства ПУЕТ;

Бере участь у розслідуванні злочинів, координує діяльність правоохоронних органів.

Кримінально-процесуальна відповідальність, як і юридична відповідальність в цілому, є необхідним елементом механізму дії кримінального процесуального права. Адже, досягнення завдань кримінального провадження та ефективність кримінального процесуального законодавства залежить не лише від досконалості самих кримінальних процесуальних норм, а й від того, як ці норми застосовують чи реалізовують учасники кримінального провадження.

Враховуючи це, дослідження питань кримінально-процесуальної відповідальності має займати одне з центральних місць у теорії кримінального процесу. Так, вперше проблема кримінально-процесуальної відповідальності привернула увагу науковців в 70-х роках XX сторіччя. Вона досліджувалася в працях П. С. Елькінд, Г. М. Вєтрової, 3. Ф. Ковріги, Г. Ж. Сулейменової, А. Я. Дубинсько-го, В. М. Корнукова, І. Л. Петрухіна, З.З. Зінатулліна, Я. О. Мото-виловкера. Роботи цих вчених заклали фундамент подальшого наукового дослідження кримінально-процесуальної відповідальності.

На сучасному етапі розвитку вітчизняної процесуальної науки питання кримінально-процесуальної відповідальності продовжує цікавити вчених. Зокрема, дослідженням вказаної проблеми займалися - О. В. Андрушко, І. В. Бабій, Л. В. Гаврилюк, Л. І. Лукіна, Л. М. Москвич, А. В. Мурзановська, О. М. Овчаренко, О. Г. Осадча, В. В. Рожнова, А М. Падалка, Л. Д. Удалова, О. Ю. Хабло, Е. Є. Томін.

В той же час, аналіз стану досліджень проблеми кримінально-процесуальної відповідальності свідчить про те, що серед науковців не існує єдиної точки зору щодо розуміння сутності кримінально-процесуальної відповідальності. Наукові суперечки ведуться щодо форм відповідальності (позитивна чи негативна), заходів примусового характеру та санкцій, які застосовуються (лише каральні, штрафні, чи і відновлювальні), суб’єктів відповідальності (чи можуть бути слідчий, прокурор, суддя суб’єктами такої відповідальності) тощо.

А тому, дослідження проблеми кримінально-процесуальної відповідальності та розроблення пропозицій щодо вдосконалення процесуальної форми застосування заходів кримінально-процесуальної відповідальності у разі невиконання кримінальних процесуальних обов’язків учасниками кримінального провадження має забезпечити ефективне досягнення завдань кримінального провадження та гарантувати реалізацію прав, свобод і законних інтересів усіх учасників кримінального провадження.

Автор щиро вдячний науковому консультанту — доктору юридичних наук, професору, Заслуженому діячу науки і техніки України Ларисі Давидівні Удаловій та рецензентам — доктору юридичних наук, професору Юрію Павловичу Аленіну, доктору юридичних наук, професору Петру Васильовичу Цимбалу, доктору юридичних наук, професору Олександру Олександровичу Юхно за слушні зауваження при підготовці монографії, допомогу та підтримку.

Отзывы к книге Кримінально-процесуальна відповідальність
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Завантажуйте наш мобільний додаток