Задать вопрос о книге:

Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у прикордонних регіонах Причорномор'я материкової України

Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у прикордонних регіонах Причорномор'я материкової України - фото

Автор: Бабенко А.М., Конопельський В.Я., Чекмарьова І.М.

Издательство: Право

Год издания: 2019

Количество страниц: 264

ISBN: 978-966-937-623-7

Переплет: Твердый

Язык: украинский

Вес: 0.4 кг

Формат: 145х215 мм

Тираж: 300

Аннотация

Монографія висвітлює комплекс теоретичних, методологічних та практичних проблем кримінологічної характеристики та запобігання злочинності у прикордонних регіонах Причорномор’я материкової України. У роботі представлено результати аналізу становлення та розвитку регіонального напряму досліджень у кримінології. Запропоновано методик дослідження регіональних особливостей злочинності у прикордонних регіонах та факторів, що на неї впливають на регіональному рівні.

Представлені результати кримінологічного аналізу злочинності та її детермінації у прикордонних регіонах Причорномор’я материкової України. Визначено специфіку кримінологічної характеристики осіб, які вчинили злочини в цих регіонах. Розглянуто актуальні проблеми побудови ефективної регіональної системи запобігання злочинності з урахуванням особливостей криміногенної обстановки у прикордонних регіонах Причорномор’я материкової України.

Монографія підготовлена таким чином, щоб її результати могли використовувати заклади вищої освіти, які застосовують у навчальному процесі інноваційні та дистанційні навчальні технології. Видання адресовано науковцям, працівникам правоохоронних і судових органів, викладачам, аспірантам і студентам юридичних факультетів закладів вищої освіти та широкому колу осіб, які цікавляться проблемами запобігання злочинності у данних регіонах.

Авторы

Авторы книги Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у прикордонних регіонах Причорномор'я материкової України
Бабенко А.М. Бабенко А.М. Доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Одеського державного університету внутрішніх справ

Автор понад 160 наукових праць із проблем кримінального права та кримінології, кримінально-виконавчого права, регіонознавства, теорії держави і права, серед яких 4 підручники, 3 монографії, 2 навчальні посібники, серія науково-практичних рекомендацій та наукових статей.

Напрями наукових досліджень - регіональна та практична кримінологія, географія злочинності, кримінологічна картографія, актуальні проблеми кримінального і кримінально-виконавчого права. Є розробником авторських гео-інформаційних методик аналізу регіональних особливостей злочинності та її детермінації.

Конопельський В.Я. Конопельський В.Я. Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ.

Автор понад 130 наукових праць із проблем кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права, серед яких 4 підручники, 4 монографії, 3 навчальні посібники. Напрям наукових досліджень - актуальні проблеми кримінального права та кримінології, застосування норм кримінально-виконавчого законодавства.

Чекмарьова І.М. Чекмарьова І.М. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ

Автор понад 30 наукових робіт із проблем кримінального права, кримінології та кваліфікації злочинів. З 2000 по 2005 рік працювала старшим слідчим у Хмельницькому ВМ Малиновського РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, з 2006 по 2013 рік працювала адвокатом Одеської обласної колегії адвокатів. З 2013 року у науково-освітній діяльності. Напрями наукових досліджень - кримінальне правота кримінологія; кримінально-виконавче право.

Предисловие

Сучасний стан злочинності в Україні є однією з найбільш актуальних суспільних проблем. Злочинність становить собою загрозу для безпеки всіх сфер життєдіяльності суспільства, завдає шкоду правопорядку, негативно впливає на соціальний, культурний та економічний розвиток, істотно підсилює рівень соціальної напруги в країні і її регіонах. Окремі види злочинності роблять виклик національній безпеці країни, суттєво знижують якість життя населення. Особливо гостро ця ситуація простежується на рівні окремих регіонів країни, особливо тих, що мають кордони з іншими державами.

Так, останнім часом спостерігається не лише зростання злочинності, а й поява нових її форм і видів; збільшується рівень суспільної небезпечності традиційних видів злочинності; розширюється застосування зброї; набуває поширення використання під час учинення злочинів високих технологій, найсучасніших досягнень науки і техніки; простежуються тенденції до виникнення такого явища, як регіональна спеціалізація злочинності; експортування певних видів злочинності з одних регіонів до інших; все більшого поширення набувають явища транскордонного співробітництва між злочинцями, їх міжрегіональна міграція і т. д. На сьогодні в українському суспільстві проходять докорінні реформи, спрямовані на євроінтеграцію та децентралізацію. Запроваджуються нові стандарти діяльності правоохоронних органів.

У цих умовах центр тяжіння у протидії злочинності переноситься на регіональний рівень. На цьому тлі у ХХІ столітті Україна зіштовхнулася з новими геополітичними і кримінологічними викликами, пов’язаними із: порушенням територіальної цілісності країни; посяганням на недоторканність її державних кордонів; зростанням загального рівня злочинності, поширенням тероризму, вбивств, контрабанди, незаконного обігу зброї, наркотиків, торгівлі людьми тощо. Спостерігаються істотні зміни кількісних та якісних показників стану регіональної злочинності, зокрема й у прикордонних областях України.

Діяльність сучасних злочинців вже не обмежується розмірами одного якогось регіону, або території району, міста, області і навіть країни. Сучасна регіональна злочинність у прикордонні стала більш мобільною, гнучкою, тоді, як самі злочинці виявляють більшу досвідченість і активність у запровадженні нових форм, видів і способів ведення злочинної діяльності.

Завдяки розширенню інформаційного простору простежується суцільна професіоналізація злочинного світу. На цьому тлі геополітичні виклики, недосконалість регіональної і національної системи та стратегії запобігання злочинам перетворюють прикордонні регіони Півдня України на зону, сприятливу для протиправної діяльності представників злочинного світу. Особливості географічного розташування Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, їх наближеність до кордонів і адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, розгалуженість транспортного сполучення міжрегіонального і транскордонного значення, взаємозалежний, розвинений порядок економічних відносин, специфіка природного рекреаційного комплексу, розвиненість економіки та інфраструктури привертають увагу як місцевого, так й іногороднього злочинного елемента.

Водночас фактор прикордоння полегшує ведення протиправної діяльності, підсилює привабливість злочинної діяльності з точки зору планування та вчинення злочинів, зникнення з місця події, уникнення від кримінальної відповідальності. Наведене ставить території прикордонних регіонів Південної материкової України до розряду надзвичайно привабливої території і, як наслідок, у макрорегіон посиленої кримінологічної загрози.

Сподіваємось, що ця праця не залишиться без уваги наукової спільноти, діючих та майбутніх практичних працівників, виявиться корисною для читачів, сприятиме покращенню практики запобігання злочинності в країні та у її регіонах. І нехай її результати стануть посильним внеском у настання миру, злагоди та процвітання у нашій державі шляхом зміцнення в ній законості і правопорядку.

Отзывы

Отзывы к книге Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у прикордонних регіонах Причорномор'я материкової України

Монографія висвітлює комплекс теоретичних, методологічних та практичних проблем кримінологічної характеристики та запобігання злочинності у прикордонних регіонах Причорномор’я материкової України. У роботі представлено результати аналізу становлення та розвитку регіонального напряму досліджень у кримінології. Запропоновано методик дослідження регіональних особливостей злочинності у прикордонних регіонах та факторів, що на неї впливають на регіональному рівні.

Представлені результати кримінологічного аналізу злочинності та її детермінації у прикордонних регіонах Причорномор’я материкової України. Визначено специфіку кримінологічної характеристики осіб, які вчинили злочини в цих регіонах. Розглянуто актуальні проблеми побудови ефективної регіональної системи запобігання злочинності з урахуванням особливостей криміногенної обстановки у прикордонних регіонах Причорномор’я материкової України.

Монографія підготовлена таким чином, щоб її результати могли використовувати заклади вищої освіти, які застосовують у навчальному процесі інноваційні та дистанційні навчальні технології. Видання адресовано науковцям, працівникам правоохоронних і судових органів, викладачам, аспірантам і студентам юридичних факультетів закладів вищої освіти та широкому колу осіб, які цікавляться проблемами запобігання злочинності у данних регіонах.

Авторы книги Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у прикордонних регіонах Причорномор'я материкової України
Бабенко А.М. Бабенко А.М. Доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Одеського державного університету внутрішніх справ

Автор понад 160 наукових праць із проблем кримінального права та кримінології, кримінально-виконавчого права, регіонознавства, теорії держави і права, серед яких 4 підручники, 3 монографії, 2 навчальні посібники, серія науково-практичних рекомендацій та наукових статей.

Напрями наукових досліджень - регіональна та практична кримінологія, географія злочинності, кримінологічна картографія, актуальні проблеми кримінального і кримінально-виконавчого права. Є розробником авторських гео-інформаційних методик аналізу регіональних особливостей злочинності та її детермінації.

Конопельський В.Я. Конопельський В.Я. Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ.

Автор понад 130 наукових праць із проблем кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права, серед яких 4 підручники, 4 монографії, 3 навчальні посібники. Напрям наукових досліджень - актуальні проблеми кримінального права та кримінології, застосування норм кримінально-виконавчого законодавства.

Чекмарьова І.М. Чекмарьова І.М. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ

Автор понад 30 наукових робіт із проблем кримінального права, кримінології та кваліфікації злочинів. З 2000 по 2005 рік працювала старшим слідчим у Хмельницькому ВМ Малиновського РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, з 2006 по 2013 рік працювала адвокатом Одеської обласної колегії адвокатів. З 2013 року у науково-освітній діяльності. Напрями наукових досліджень - кримінальне правота кримінологія; кримінально-виконавче право.

Сучасний стан злочинності в Україні є однією з найбільш актуальних суспільних проблем. Злочинність становить собою загрозу для безпеки всіх сфер життєдіяльності суспільства, завдає шкоду правопорядку, негативно впливає на соціальний, культурний та економічний розвиток, істотно підсилює рівень соціальної напруги в країні і її регіонах. Окремі види злочинності роблять виклик національній безпеці країни, суттєво знижують якість життя населення. Особливо гостро ця ситуація простежується на рівні окремих регіонів країни, особливо тих, що мають кордони з іншими державами.

Так, останнім часом спостерігається не лише зростання злочинності, а й поява нових її форм і видів; збільшується рівень суспільної небезпечності традиційних видів злочинності; розширюється застосування зброї; набуває поширення використання під час учинення злочинів високих технологій, найсучасніших досягнень науки і техніки; простежуються тенденції до виникнення такого явища, як регіональна спеціалізація злочинності; експортування певних видів злочинності з одних регіонів до інших; все більшого поширення набувають явища транскордонного співробітництва між злочинцями, їх міжрегіональна міграція і т. д. На сьогодні в українському суспільстві проходять докорінні реформи, спрямовані на євроінтеграцію та децентралізацію. Запроваджуються нові стандарти діяльності правоохоронних органів.

У цих умовах центр тяжіння у протидії злочинності переноситься на регіональний рівень. На цьому тлі у ХХІ столітті Україна зіштовхнулася з новими геополітичними і кримінологічними викликами, пов’язаними із: порушенням територіальної цілісності країни; посяганням на недоторканність її державних кордонів; зростанням загального рівня злочинності, поширенням тероризму, вбивств, контрабанди, незаконного обігу зброї, наркотиків, торгівлі людьми тощо. Спостерігаються істотні зміни кількісних та якісних показників стану регіональної злочинності, зокрема й у прикордонних областях України.

Діяльність сучасних злочинців вже не обмежується розмірами одного якогось регіону, або території району, міста, області і навіть країни. Сучасна регіональна злочинність у прикордонні стала більш мобільною, гнучкою, тоді, як самі злочинці виявляють більшу досвідченість і активність у запровадженні нових форм, видів і способів ведення злочинної діяльності.

Завдяки розширенню інформаційного простору простежується суцільна професіоналізація злочинного світу. На цьому тлі геополітичні виклики, недосконалість регіональної і національної системи та стратегії запобігання злочинам перетворюють прикордонні регіони Півдня України на зону, сприятливу для протиправної діяльності представників злочинного світу. Особливості географічного розташування Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, їх наближеність до кордонів і адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, розгалуженість транспортного сполучення міжрегіонального і транскордонного значення, взаємозалежний, розвинений порядок економічних відносин, специфіка природного рекреаційного комплексу, розвиненість економіки та інфраструктури привертають увагу як місцевого, так й іногороднього злочинного елемента.

Водночас фактор прикордоння полегшує ведення протиправної діяльності, підсилює привабливість злочинної діяльності з точки зору планування та вчинення злочинів, зникнення з місця події, уникнення від кримінальної відповідальності. Наведене ставить території прикордонних регіонів Південної материкової України до розряду надзвичайно привабливої території і, як наслідок, у макрорегіон посиленої кримінологічної загрози.

Сподіваємось, що ця праця не залишиться без уваги наукової спільноти, діючих та майбутніх практичних працівників, виявиться корисною для читачів, сприятиме покращенню практики запобігання злочинності в країні та у її регіонах. І нехай її результати стануть посильним внеском у настання миру, злагоди та процвітання у нашій державі шляхом зміцнення в ній законості і правопорядку.

Отзывы к книге Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у прикордонних регіонах Причорномор'я материкової України
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Завантажуйте наш мобільний додаток