Задать вопрос о книге:

Кваліфікація злочинів

Кваліфікація злочинів - фото
13486
Нет в наличии

180 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Панов М.І.

Издательство: Право

Год издания: 2017

Количество страниц: 356

ISBN: 978-966-458-971-7

Переплет: мягкий

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Тираж: 500

Аннотация

В пособии рассмотрены общие положения квалификации преступлений - ее понятие, основания, этапы, виды, принципы, а также вопросы квалификации отдельных видов преступлений: против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности личности; против собственности и в сфере хозяйственной деятельности; по безопасности движения и эксплуатации автотранспорта; против общественного порядка и нравственности. Уделено значительное внимание анализу объективных и субъективных признаков составов преступлений, разграничению смежных составов, отмежеванию преступных деяний от непреступных; использовано разъяснения Пленума Верховного Суда Украины, другие материалы судебной практики по квалификации отдельных категорий преступлений.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических учебных заведений, научных работников, юристов.

Авторы

Авторы книги Кваліфікація злочинів
Панов М.І. Панов М.І. Дійсний член (академік) НАПрН України.

Брав участь у розробці проекту Конституції України, ряду проектів постанов Пленуму Верховного Суду України, проектів законів, зокрема «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію», «Про нормативно-правові акти України», перебував у складі робочих груп Кабінету Міністрів України з розроблення проекту Кримінального кодексу України та ін. Був експертом (1992–1997) напрямів «Торгівля людьми» і «Комп’ютерна злочинність» у рамках науково-дослідницької програми в межах українсько-американської співпраці між Національним інститутом юстиції Департаменту юстиції США та НАПрН України у сфері боротьби з організованою злочинністю та корупцією. У 1997–2000 рр. — заступник голови Експертної ради ВАК України з юридичних наук. З 1966 р. по 2007 р. — голова Експертної ради з юридичних наук Міністерства освіти і науки України; член консультативної ради Верховного Суду України та ін.

Предисловие

Кваліфікація злочинів є одним із найбільш важливих і відповідальних етапів застосування норм закону про кримінальну відповідальність. Правильна кваліфікація злочинів виступає необхідною умовою реалізації конституційного принципу законності у кримінальному судочинстві, досконалого та юридично виваженого досудового розслідування і розгляду кримінальних проваджень у судах, призначення особам, визнаним винними за вироком суду, справедливого й обґрунтованого покарання чи звільнення їх від кримінальної відповідальності або від покарання.

Тому поглиблене вивчення студентами вищих юридичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації навчальної дисципліни «Кваліфікація злочинів» має важливе значення, оскільки надає їм можливість більш досконало й поглиблено порівняно з навчальною дисципліною «Кримінальне право України» вивчити теоретичні і практичні проблеми застосування норм закону про кримінальну відповідальність. Одночасно студенти опановують більший обсяг знань із кримінального права, яке є підґрунтям таких навчальних дисциплін кримінального циклу, як «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Кримінологія» та ін., і при цьому в них формуються потрібні професійні уміння й навички практичної діяльності із кваліфікації злочинів як необхідної і важливої складової у системі правозастосовної діяльності органів кримінальної юстиції.

Навчальний посібник «Кваліфікація злочинів» підготовлений на базі чинного (2001) Кримінального кодексу України — із змінами і доповненнями станом на 23 лютого 2017 р., відповідно до основних положень Програми навчальної дисципліни «Кваліфікація злочинів, досудове розслідування яких здійснюють слідчі органів внутрішніх справ», затвердженої вченою радою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 05.06.2012 р. (протокол № 10), а також з урахуванням Програми навчальної дисципліни «Кримінальне право України», затвердженої вченою радою Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (протокол № 6 від 21.02.2012 р.).

Навчальний посібник складається з восьми розділів.

Перший із них присвячений загальним засадам кваліфікації злочинів, у ньому розглядаються: поняття, підстави, логіко-гносеологічні аспекти, принципи, види та значення кваліфікації злочинів. У наступних розділах розглядаються основні й найбільш складні питання кваліфікації злочинів: проти життя, здоров’я, статевої свободи та статевої недоторканості особи; злочинів проти власності і у сфері господарської діяльності; злочинів, які посягають на безпеку руху та експлуатації автотранспорту та міського електротранспорту; злочинів проти громадського порядку та моральності. Означені злочини є найбільш поширеними і при кваліфікації саме цих злочинів у слідчій, прокурорській та судовій практиці виникають певні складнощі. Тому переважна більшість матеріалу посібника присвячена кваліфікації окремих видів (груп) злочинів, що має за мету забезпечити при вивченні навчального курсу «Кваліфікація злочинів» набуття студентами практичних навичок та умінь щодо кваліфікації конкретних злочинів.

При підготовці навчального посібника значна увага приділялась як розкриттю змісту відповідних норм кримінального законодавства, так і питанням практики кваліфікації злочинів, ними передбачених, а також розмежуванню суміжних злочинів та відмежуванню від діянь, що не є злочинами. При цьому широко використовувались роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, що містяться у відповідних його постановах з питань кваліфікації окремих категорій злочинів, а також опублікована і неопублікована судова практика кваліфікації злочинів за окремими кримінальними провадженнями.

Отзывы

Отзывы к книге Кваліфікація злочинів

В пособии рассмотрены общие положения квалификации преступлений - ее понятие, основания, этапы, виды, принципы, а также вопросы квалификации отдельных видов преступлений: против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности личности; против собственности и в сфере хозяйственной деятельности; по безопасности движения и эксплуатации автотранспорта; против общественного порядка и нравственности. Уделено значительное внимание анализу объективных и субъективных признаков составов преступлений, разграничению смежных составов, отмежеванию преступных деяний от непреступных; использовано разъяснения Пленума Верховного Суда Украины, другие материалы судебной практики по квалификации отдельных категорий преступлений.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических учебных заведений, научных работников, юристов.

Авторы книги Кваліфікація злочинів
Панов М.І. Панов М.І. Дійсний член (академік) НАПрН України.

Брав участь у розробці проекту Конституції України, ряду проектів постанов Пленуму Верховного Суду України, проектів законів, зокрема «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію», «Про нормативно-правові акти України», перебував у складі робочих груп Кабінету Міністрів України з розроблення проекту Кримінального кодексу України та ін. Був експертом (1992–1997) напрямів «Торгівля людьми» і «Комп’ютерна злочинність» у рамках науково-дослідницької програми в межах українсько-американської співпраці між Національним інститутом юстиції Департаменту юстиції США та НАПрН України у сфері боротьби з організованою злочинністю та корупцією. У 1997–2000 рр. — заступник голови Експертної ради ВАК України з юридичних наук. З 1966 р. по 2007 р. — голова Експертної ради з юридичних наук Міністерства освіти і науки України; член консультативної ради Верховного Суду України та ін.

Кваліфікація злочинів є одним із найбільш важливих і відповідальних етапів застосування норм закону про кримінальну відповідальність. Правильна кваліфікація злочинів виступає необхідною умовою реалізації конституційного принципу законності у кримінальному судочинстві, досконалого та юридично виваженого досудового розслідування і розгляду кримінальних проваджень у судах, призначення особам, визнаним винними за вироком суду, справедливого й обґрунтованого покарання чи звільнення їх від кримінальної відповідальності або від покарання.

Тому поглиблене вивчення студентами вищих юридичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації навчальної дисципліни «Кваліфікація злочинів» має важливе значення, оскільки надає їм можливість більш досконало й поглиблено порівняно з навчальною дисципліною «Кримінальне право України» вивчити теоретичні і практичні проблеми застосування норм закону про кримінальну відповідальність. Одночасно студенти опановують більший обсяг знань із кримінального права, яке є підґрунтям таких навчальних дисциплін кримінального циклу, як «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Кримінологія» та ін., і при цьому в них формуються потрібні професійні уміння й навички практичної діяльності із кваліфікації злочинів як необхідної і важливої складової у системі правозастосовної діяльності органів кримінальної юстиції.

Навчальний посібник «Кваліфікація злочинів» підготовлений на базі чинного (2001) Кримінального кодексу України — із змінами і доповненнями станом на 23 лютого 2017 р., відповідно до основних положень Програми навчальної дисципліни «Кваліфікація злочинів, досудове розслідування яких здійснюють слідчі органів внутрішніх справ», затвердженої вченою радою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 05.06.2012 р. (протокол № 10), а також з урахуванням Програми навчальної дисципліни «Кримінальне право України», затвердженої вченою радою Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (протокол № 6 від 21.02.2012 р.).

Навчальний посібник складається з восьми розділів.

Перший із них присвячений загальним засадам кваліфікації злочинів, у ньому розглядаються: поняття, підстави, логіко-гносеологічні аспекти, принципи, види та значення кваліфікації злочинів. У наступних розділах розглядаються основні й найбільш складні питання кваліфікації злочинів: проти життя, здоров’я, статевої свободи та статевої недоторканості особи; злочинів проти власності і у сфері господарської діяльності; злочинів, які посягають на безпеку руху та експлуатації автотранспорту та міського електротранспорту; злочинів проти громадського порядку та моральності. Означені злочини є найбільш поширеними і при кваліфікації саме цих злочинів у слідчій, прокурорській та судовій практиці виникають певні складнощі. Тому переважна більшість матеріалу посібника присвячена кваліфікації окремих видів (груп) злочинів, що має за мету забезпечити при вивченні навчального курсу «Кваліфікація злочинів» набуття студентами практичних навичок та умінь щодо кваліфікації конкретних злочинів.

При підготовці навчального посібника значна увага приділялась як розкриттю змісту відповідних норм кримінального законодавства, так і питанням практики кваліфікації злочинів, ними передбачених, а також розмежуванню суміжних злочинів та відмежуванню від діянь, що не є злочинами. При цьому широко використовувались роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, що містяться у відповідних його постановах з питань кваліфікації окремих категорій злочинів, а також опублікована і неопублікована судова практика кваліфікації злочинів за окремими кримінальними провадженнями.

Отзывы к книге Кваліфікація злочинів
13486
Нет в наличии

180 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Завантажуйте наш мобільний додаток