Задать вопрос о книге:

Le français pour les juristes: навчальний посібник з французької мови для студентів юристів

Le français pour les juristes: навчальний посібник з французької мови для студентів юристів - фото
15121
Нет в наличии

250 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Чурсіна Л.В., Осмоловська О.Ю.

Издательство: Право

Год издания: 2012

Количество страниц: 568

ISBN: 978-966-458-408-8

Переплет: мягкий

Язык: французкий

Вес: 0.8 кг

Формат: 170х240 мм

Тираж: 100

Аннотация

Навчальний посібник призначений для студентів юридичних факультетів, що вивчають французьку мову в рамках бакалаврату, і спрямований на розвиток умінь і навичок усного і писемного професійного спілкування майбутніх юристів. Структура посібника відповідає тематиці основних правничих дисциплін, які включені до фахової підготовки спеціалістів у галузі права. При укладанні навчального посібника використовувалися оригінальні матеріали з французькомовних джерел.

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних юридичних закладів освіти.

Авторы

Авторы книги Le français pour les juristes: навчальний посібник з французької мови для студентів юристів

Предисловие


Навчальний посібник «LE FRANÇAIS POUR LES JURISTES» призначений для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, що вивчають французьку мову у професійно зорієнтованому контексті. Він укладений з метою формування у студентів професійно-комунікативних, мовленнєвих та соціо-культурних компетенцій, а також спрямований на розвиток навичок самостійної роботи з французькомовною літературою та документами за фахом. У посібнику поставлено за мету навчити студентів читати, розуміти прочитане і перекладати літературу за фахом, сприяти розвитку загальних навичок спілкування, розвитку вирішення професійних проблем, а також оволодінню необхідними навичками професійного письмового спілкування.

Навчальний посібник побудований на автентичному матеріалі, що відповідає тематиці основних правничих дисциплін, включених до фахової підготовки спеціалістів у галузі права. Матеріал дібрано таким чином, щоб мати можливість днти в межах відповідної іншомовної компетенції студентів зіставлення національної системи права з французькою і європейською системами права, спираючись при цьому на вже здобуті ними знання з інших дисциплін, що вивчаються. Цей посібник відповідає цілям, викладеним у Загальноєвропейських Рекомендаціям з мовної освіти, та кваліфікаційним стандартам України. Рівень В-2 згідно Задзльноєвропейськими Рекомендаціями є стандартом для ступеня бакалавра. Він передбачає, що студент може розуміти основні ідеї французькомовного тексту за фахом, досить вільно спілкуватися з носіями мови, висловлювати власну думку межах певних професійних тем.

Структура посібника складається з 8 частин, організованих за модульним принципом: Partie І. LES CADRES DE LA VIE JURIDIQUE DANS LA SOCIÉTÉ; Partie II. L LES BRANCHES DU DROIT ET LES ACTEURS DE LA JUSTICE; Partie III. LE JtOIT ÉTATIQUE; Partie IV. LE DROIT ADMINISTRATIF; Partie V. LA JUSTICE; Гв- е VI. LE DROIT PÉNAL ET LE PROCÈS PÉNAL. Partie VIL LE DROIT CIVIL ET LE PROCÈS CIVIL; Partie VIII. LE DROIT INTERNATIONAL ET LE DROIT EL ROPEEN. Перші чотири частини мають по три розділи (Unités), 5, 6, 7 і 8 частини - по п'ять. Розділи, у свою чергу, поділяються на два підрозділи (Section 1, Section 2).

Кожен розділ має таку структуру:
 
1. Передтекстові вправи на корекцію рівня сформованості іншомовної компетенції (фонетичних, лексико-граматичних); основні слова (терміни) та словосполучення до теми модуля.
 
2. Вправи щодо перевірки розуміння змісту тексту, які сприяють також формуванню мовленнєвих навичок і вмінь.
 
3. Лексичні вправи на закріплення лексики модуля.
 
4. Граматичні вправи, які побудовані на базі тематичної юридичної лексики і поєднують граматичну тему з новою лексикою.
 
5. Творчі завдання, спрямовані на розвиток мовленнєвих навичок і в межах тематики модуля.
 
6. Текст містить базовий вокабулярій юридичних термінів, що підлягють активному засвоєнню.
 
II. Підрозділ 2:
 
1. Передтекстові вправи спрямовані на формування вмінь читання спеціальних текстів за фахом: робота зі словником, визначення ключових слів за дефініціями, добір синонімів, антонімів, складання розгорнутого плану тексту, пошук відповідей: на поставлені проблемні запитання.
 
2. Текст на розвиток навичок і вмінь переглядового та пошукового читання
 
3. Післятекстові вправи спрямовані на розвиток навичок і вмінь монологічного і діалогічного аргументованого мовлення, усних презентацій на задану тему, анотування, реферування, написання есе у ході творчого опрацювання (в ; письмовій формі) змістовної інформації тексту.
 
4. Текст на прослуховування і на заповнення пропусків словами і виразами, що входять до активної лексики тематичного модуля.
 
До кожного навчального тексту додається словник термінів і зворотів
 
 
Розподіл викладання матеріалу:
 
Чурсіна Л. В., доцент, кандидат філологічних наук - частини I-V; часті (Unités 1,2, 5); частина VII.
 
Осмоловська О. Ю., викладач, кандидат філологічних наук - части (Unités 3-4); частина VIII.

Отзывы

Отзывы к книге Le français pour les juristes: навчальний посібник з французької мови для студентів юристів

Навчальний посібник призначений для студентів юридичних факультетів, що вивчають французьку мову в рамках бакалаврату, і спрямований на розвиток умінь і навичок усного і писемного професійного спілкування майбутніх юристів. Структура посібника відповідає тематиці основних правничих дисциплін, які включені до фахової підготовки спеціалістів у галузі права. При укладанні навчального посібника використовувалися оригінальні матеріали з французькомовних джерел.

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних юридичних закладів освіти.

Авторы книги Le français pour les juristes: навчальний посібник з французької мови для студентів юристів


Навчальний посібник «LE FRANÇAIS POUR LES JURISTES» призначений для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, що вивчають французьку мову у професійно зорієнтованому контексті. Він укладений з метою формування у студентів професійно-комунікативних, мовленнєвих та соціо-культурних компетенцій, а також спрямований на розвиток навичок самостійної роботи з французькомовною літературою та документами за фахом. У посібнику поставлено за мету навчити студентів читати, розуміти прочитане і перекладати літературу за фахом, сприяти розвитку загальних навичок спілкування, розвитку вирішення професійних проблем, а також оволодінню необхідними навичками професійного письмового спілкування.

Навчальний посібник побудований на автентичному матеріалі, що відповідає тематиці основних правничих дисциплін, включених до фахової підготовки спеціалістів у галузі права. Матеріал дібрано таким чином, щоб мати можливість днти в межах відповідної іншомовної компетенції студентів зіставлення національної системи права з французькою і європейською системами права, спираючись при цьому на вже здобуті ними знання з інших дисциплін, що вивчаються. Цей посібник відповідає цілям, викладеним у Загальноєвропейських Рекомендаціям з мовної освіти, та кваліфікаційним стандартам України. Рівень В-2 згідно Задзльноєвропейськими Рекомендаціями є стандартом для ступеня бакалавра. Він передбачає, що студент може розуміти основні ідеї французькомовного тексту за фахом, досить вільно спілкуватися з носіями мови, висловлювати власну думку межах певних професійних тем.

Структура посібника складається з 8 частин, організованих за модульним принципом: Partie І. LES CADRES DE LA VIE JURIDIQUE DANS LA SOCIÉTÉ; Partie II. L LES BRANCHES DU DROIT ET LES ACTEURS DE LA JUSTICE; Partie III. LE JtOIT ÉTATIQUE; Partie IV. LE DROIT ADMINISTRATIF; Partie V. LA JUSTICE; Гв- е VI. LE DROIT PÉNAL ET LE PROCÈS PÉNAL. Partie VIL LE DROIT CIVIL ET LE PROCÈS CIVIL; Partie VIII. LE DROIT INTERNATIONAL ET LE DROIT EL ROPEEN. Перші чотири частини мають по три розділи (Unités), 5, 6, 7 і 8 частини - по п'ять. Розділи, у свою чергу, поділяються на два підрозділи (Section 1, Section 2).

Кожен розділ має таку структуру:
 
1. Передтекстові вправи на корекцію рівня сформованості іншомовної компетенції (фонетичних, лексико-граматичних); основні слова (терміни) та словосполучення до теми модуля.
 
2. Вправи щодо перевірки розуміння змісту тексту, які сприяють також формуванню мовленнєвих навичок і вмінь.
 
3. Лексичні вправи на закріплення лексики модуля.
 
4. Граматичні вправи, які побудовані на базі тематичної юридичної лексики і поєднують граматичну тему з новою лексикою.
 
5. Творчі завдання, спрямовані на розвиток мовленнєвих навичок і в межах тематики модуля.
 
6. Текст містить базовий вокабулярій юридичних термінів, що підлягють активному засвоєнню.
 
II. Підрозділ 2:
 
1. Передтекстові вправи спрямовані на формування вмінь читання спеціальних текстів за фахом: робота зі словником, визначення ключових слів за дефініціями, добір синонімів, антонімів, складання розгорнутого плану тексту, пошук відповідей: на поставлені проблемні запитання.
 
2. Текст на розвиток навичок і вмінь переглядового та пошукового читання
 
3. Післятекстові вправи спрямовані на розвиток навичок і вмінь монологічного і діалогічного аргументованого мовлення, усних презентацій на задану тему, анотування, реферування, написання есе у ході творчого опрацювання (в ; письмовій формі) змістовної інформації тексту.
 
4. Текст на прослуховування і на заповнення пропусків словами і виразами, що входять до активної лексики тематичного модуля.
 
До кожного навчального тексту додається словник термінів і зворотів
 
 
Розподіл викладання матеріалу:
 
Чурсіна Л. В., доцент, кандидат філологічних наук - частини I-V; часті (Unités 1,2, 5); частина VII.
 
Осмоловська О. Ю., викладач, кандидат філологічних наук - части (Unités 3-4); частина VIII.
Отзывы к книге Le français pour les juristes: навчальний посібник з французької мови для студентів юристів
15121
Нет в наличии

250 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Завантажуйте наш мобільний додаток