Задать вопрос о книге:

Міжнародне публічне право: підручник

Міжнародне публічне право: підручник - фото
13759
Нет в наличии

380 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Автор: Сироїд Т.Л.

Издательство: Фенікс

Год издания: 2018

Количество страниц: 744

ISBN: 978-966-928-253-8

Переплет: твердый

Тираж: 100

Аннотация

У підручнику проаналізовано різні аспекти становлення, сучасного стану та перспектив розвитку міжнародного публічного права, зміст його основних принципів, галузей та інститутів.

При розкритті галузей акцентовано уваїу на особливостях джерельної бази, галузевих принципів, інституційної системи, суб’єктного складу.

Значна увага приділена імплементації міжнародно-правових норм у законодавстві України.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих юридичних навчальних закладів, науковців, а також усім, хто цікавиться проблемами міжнародного публічного права. 

Авторы

Авторы книги Міжнародне публічне право: підручник
Сироїд Т.Л. Сироїд Т.Л. Доктор юридичних наук, професор.

Вищу юридичну освіту здобула у Харківському інституті внутрішніх справ (ХНУВС), де згодом закінчила ад’юнктуру. Професійне становлення Т. Л. Сироїд відбулося в альма-матер, де з 1994 до 2014 рр. вона обіймала посади від викладача до професора кафедри конституційного та міжнародного права, професора кафедри державно-правових дисциплін. Кандидатську дисертацію захистила у 2000 р., докторську — в 2011 р. З грудня 2014 р. працює професором кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права Харківського націо­нального університету імені В. Н. Каразіна. 

З-поміж численних наукових праць Тетяни Сироїд — «Права жертв преступлений: Международные стандарты и национальное законодательство: Монография» (2002), «Банкноты. Описание внешнего вида и признаки подделки (гривни, рубли, доллары, евро): Практическое пособие» (2003), «Международное уголовно-процессуальное право: Документы и комментарии» (2007), «Парламентське право України: Навчальний посібник» (2007, у співавторстві), «Су­бъек­ты (участники международных уголовно-процессуальных отношений: понятие, виды, специфика правового статуса: монография» (2010), «Міжнародне право: словник-довідник» (2014, у співавторстві) та ін. 

Професор Т.Л. Сироїд входить до складу спеціа­лізованих вчених рад Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Харківського національного університету внутрішніх справ із захисту докторських дисертацій. Є членом Української та Російської асоціацій міжнародного права. 

Предисловие

На зламі тисячоліть міжнародне право розвивається під знаком глобалізації. XX століття увійшло в історію цивілізації як століття небаченого досі науково-технічного прогресу, феноменального зростання виробничих сил, формування глобальної економіки, просунутих інформаційних технологій, взаємозбагачення культур, загального утвердження загальнолюдських моральних і гуманістичних цінностей, дедалі зростаючого міжнародного співробітництва. Глобальні завдання раціонального використання природних ресурсів, науково-технічних програм, інформаційного, торгового обміну, екології й безпеки потребують спільної та узгодженої діяльності держав.

Глобалізація набуває універсального характеру, відображаючи наростаючу взаємозалежність держав у вирішенні загальних завдань і тісний взаємозв’язок міжнародного й національного права. Для успішного вирішення означених завдань здійснюється процес державно-правової інтеграції, який реалізується в різних формах: розвиваються зв’язки між державами на підставі дво- та багатосторонніх угод; розширюються прямі міжнародні економічні відносини за участю національних і міжнародних економічних компаній та транснаціональних корпорацій; посилюються інтеграційні процеси у межах національних законодавств (шляхом узгодження концепцій розвитку національних законодавств, вироблення загальних нормативних понять і правових оцінок; створення єдиних норм або актів та ін.); створюються міжнародні організації та міжнародні об’єднання, які переслідують вирішення різного роду завдань тощо.

Відповідно, нові параметри життєдіяльності людей в епоху глобалізації вимагають і нового мислення, нового філософського сприйняття дійсності, в тому числі й правової дійсності, розуміння соціальної цінності права, в тому числі й права міжнародного. Об’єктивні потреби співробітництва держав, поглиблення міжнародного розподілу праці потребують обізнаності з основними стандартами в галузі прав людини, міжнародно-правових механізмів співробітництва держав у сфері міжнародної безпеки, економіки, екології тощо.

Тому будь-якого сучасного юриста неможливо уявити без знання предмета міжнародного права, що базується на договорах та інших зобов’язальних документах учасників міжнародного спілкування. Виняткова роль міжнародного права у формуванні сучасного юриста зумовлює потребу в забезпеченні навчального процесу необхідною навчальною, навчально-методичною та довідково-енциклопедичною літературою з даної дисципліни.

У підручнику систематично викладено матеріал за всіма темами вузівської програми навчального курсу «Міжнародне публічне право». Структура і стиль викладення наближені до навчальних завдань. У перших главах підручника висвітлено становлення та розвиток міжнародного права, поняття, сутність, принципи, джерела, суб’єкти та співвідношення з внутрішньодержавним правом, а також інші питання міжнародного права, що мають загальне значення.

Окрема увага при цьому приділена особливостям нормоутворення у міжнародному праві, міжнародній правосуб’єктності та проблемам кодифікації міжнародного права. Спеціальна глава присвячена питанням відповідальності в міжнародному праві, у тому числі її видовому розмаїттю, суб’єктному складу та юрисдикції міжнародних судових установ. Подальші глави підручника містять характеристику основних галузей міжнародного права: права міжнародних договорів, права зовнішніх зносин, права прав людини, права міжнародних організацій, права міжнародної безпеки, міжнародного морського права тощо.

При цьому загальнотеоретичні аспекти поєднані з прикладами щодо практики міжнародного співробітництва у відповідних галузях, а викладення змісту відповідних міжнародно-правових джерел - з національним законодавством.

Водночас значна увага приділяється імплементації галузевих міжнародно-правових норм у законодавстві України.

Отзывы

Отзывы к книге Міжнародне публічне право: підручник

У підручнику проаналізовано різні аспекти становлення, сучасного стану та перспектив розвитку міжнародного публічного права, зміст його основних принципів, галузей та інститутів.

При розкритті галузей акцентовано уваїу на особливостях джерельної бази, галузевих принципів, інституційної системи, суб’єктного складу.

Значна увага приділена імплементації міжнародно-правових норм у законодавстві України.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих юридичних навчальних закладів, науковців, а також усім, хто цікавиться проблемами міжнародного публічного права. 

Авторы книги Міжнародне публічне право: підручник
Сироїд Т.Л. Сироїд Т.Л. Доктор юридичних наук, професор.

Вищу юридичну освіту здобула у Харківському інституті внутрішніх справ (ХНУВС), де згодом закінчила ад’юнктуру. Професійне становлення Т. Л. Сироїд відбулося в альма-матер, де з 1994 до 2014 рр. вона обіймала посади від викладача до професора кафедри конституційного та міжнародного права, професора кафедри державно-правових дисциплін. Кандидатську дисертацію захистила у 2000 р., докторську — в 2011 р. З грудня 2014 р. працює професором кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права Харківського націо­нального університету імені В. Н. Каразіна. 

З-поміж численних наукових праць Тетяни Сироїд — «Права жертв преступлений: Международные стандарты и национальное законодательство: Монография» (2002), «Банкноты. Описание внешнего вида и признаки подделки (гривни, рубли, доллары, евро): Практическое пособие» (2003), «Международное уголовно-процессуальное право: Документы и комментарии» (2007), «Парламентське право України: Навчальний посібник» (2007, у співавторстві), «Су­бъек­ты (участники международных уголовно-процессуальных отношений: понятие, виды, специфика правового статуса: монография» (2010), «Міжнародне право: словник-довідник» (2014, у співавторстві) та ін. 

Професор Т.Л. Сироїд входить до складу спеціа­лізованих вчених рад Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Харківського національного університету внутрішніх справ із захисту докторських дисертацій. Є членом Української та Російської асоціацій міжнародного права. 

На зламі тисячоліть міжнародне право розвивається під знаком глобалізації. XX століття увійшло в історію цивілізації як століття небаченого досі науково-технічного прогресу, феноменального зростання виробничих сил, формування глобальної економіки, просунутих інформаційних технологій, взаємозбагачення культур, загального утвердження загальнолюдських моральних і гуманістичних цінностей, дедалі зростаючого міжнародного співробітництва. Глобальні завдання раціонального використання природних ресурсів, науково-технічних програм, інформаційного, торгового обміну, екології й безпеки потребують спільної та узгодженої діяльності держав.

Глобалізація набуває універсального характеру, відображаючи наростаючу взаємозалежність держав у вирішенні загальних завдань і тісний взаємозв’язок міжнародного й національного права. Для успішного вирішення означених завдань здійснюється процес державно-правової інтеграції, який реалізується в різних формах: розвиваються зв’язки між державами на підставі дво- та багатосторонніх угод; розширюються прямі міжнародні економічні відносини за участю національних і міжнародних економічних компаній та транснаціональних корпорацій; посилюються інтеграційні процеси у межах національних законодавств (шляхом узгодження концепцій розвитку національних законодавств, вироблення загальних нормативних понять і правових оцінок; створення єдиних норм або актів та ін.); створюються міжнародні організації та міжнародні об’єднання, які переслідують вирішення різного роду завдань тощо.

Відповідно, нові параметри життєдіяльності людей в епоху глобалізації вимагають і нового мислення, нового філософського сприйняття дійсності, в тому числі й правової дійсності, розуміння соціальної цінності права, в тому числі й права міжнародного. Об’єктивні потреби співробітництва держав, поглиблення міжнародного розподілу праці потребують обізнаності з основними стандартами в галузі прав людини, міжнародно-правових механізмів співробітництва держав у сфері міжнародної безпеки, економіки, екології тощо.

Тому будь-якого сучасного юриста неможливо уявити без знання предмета міжнародного права, що базується на договорах та інших зобов’язальних документах учасників міжнародного спілкування. Виняткова роль міжнародного права у формуванні сучасного юриста зумовлює потребу в забезпеченні навчального процесу необхідною навчальною, навчально-методичною та довідково-енциклопедичною літературою з даної дисципліни.

У підручнику систематично викладено матеріал за всіма темами вузівської програми навчального курсу «Міжнародне публічне право». Структура і стиль викладення наближені до навчальних завдань. У перших главах підручника висвітлено становлення та розвиток міжнародного права, поняття, сутність, принципи, джерела, суб’єкти та співвідношення з внутрішньодержавним правом, а також інші питання міжнародного права, що мають загальне значення.

Окрема увага при цьому приділена особливостям нормоутворення у міжнародному праві, міжнародній правосуб’єктності та проблемам кодифікації міжнародного права. Спеціальна глава присвячена питанням відповідальності в міжнародному праві, у тому числі її видовому розмаїттю, суб’єктному складу та юрисдикції міжнародних судових установ. Подальші глави підручника містять характеристику основних галузей міжнародного права: права міжнародних договорів, права зовнішніх зносин, права прав людини, права міжнародних організацій, права міжнародної безпеки, міжнародного морського права тощо.

При цьому загальнотеоретичні аспекти поєднані з прикладами щодо практики міжнародного співробітництва у відповідних галузях, а викладення змісту відповідних міжнародно-правових джерел - з національним законодавством.

Водночас значна увага приділяється імплементації галузевих міжнародно-правових норм у законодавстві України.

Отзывы к книге Міжнародне публічне право: підручник
13759
Нет в наличии

380 грн.

-+
Сообщить о поступлении

Сообщить о поступлении товара

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Завантажуйте наш мобільний додаток