Задать вопрос о книге:

Національна поліція України: організаційно-правове забезпечення діяльності

Національна поліція України: організаційно-правове забезпечення діяльності - фото

Автор: Пєтков С.В., Дрозд О.Ю., Бесчастний В.М., Алієв Р.В., Делія В.М., Іванов І.В., Іляшко О.О., Коломоєць О.Д., Коміссаров С.А., Михайлов Р.І., Могілевський Л.В., Панченко М.А., Фоменко А.Є., Юнін О.С.

Издательство: ЦУЛ

Иллюстрации: нет

Год издания: 2019

Количество страниц: 360

ISBN: 978-617-673-850-3

Переплет: мягкий

Язык: украинский

Вес: 0.3 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 100

Аннотация

У посібнику, який представлений у формі питання-відповідь, на основі Конституції України, Кримінального процесуального кодексу України, інших вітчизняних нормативно-правових актів компактно викладено навчальний матеріал навчальної дисципліни "Особливі порядки кримінального провадження". 

Видання розраховане на здобувачів ступеня вищої освіти, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти юридичного профілю, може бути корисним у практичній роботі працівників органів досудового розслідування, прокуратури та суду

Авторы

Авторы книги Національна поліція України: організаційно-правове забезпечення діяльності
Бесчастний В.М. Бесчастний В.М. Начальник донецького юридичного інституту луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка полковник міліції кандидат наук з державного управління, доцент заслужений юрист України.

Є автором понад 100 наукових праць, цікавиться історією рідного краю (за його активної участі побачив світ цілий ряд науково-популярних видань з історії Приазов'я), захоплюється поезією і підтримує інтерес до художнього слова у співробітників, курсантів і студентів Інституту (в ДЮІ започатковано серію видань "Рима в погонах").

Дрозд О.Ю. начальник відділу докторантури та ад'юнктури Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент.

Пєтков С.В. доктор юридичних наук, професор.

Предисловие

Кризова ситуація, що наразі виникла в Україні, спровокувала зростання порушень публічного порядку на вулицях міст та сіл. Старими методами вже не вдається стабілізувати ситуацію. Вже сьогодні ми маємо правоохоронну структуру нового формату - поліцію, яка є наступницею патрульно-постової служби. Проте, законодавство, що дісталось нам у спадок ще з часів адміністративно-командної системи: «Кодекс про адміністративні правопорушення», «Статут патрульно-постової служби», тощо – не в змозі задовольнити вимоги по забезпеченню публічного порядку, як правоохоронних органів нового формату, так і суспільства.

Проведення довгострокової Антитерористичної, а на сьогодні Операції Об’єднаних Сил на Сході країни вносить свої корективи в механізм забезпечення публічного порядку. Сьогодні, на перший план роботи правоохоронних органів, повинна ставитися задача можливості застосування швидкого реагування та акцент на попередження можливих правопорушень. Функції правоохоронних органів по забезпеченню публічного порядку мають бути чітко відпрацьовані, та закріплені на нормативному та правозастосовному рівні. Будь-які неузгодженості в роботі правоохоронних органів по забезпеченню публічного порядку – колізії, пробіли, тощо - автоматично породжують порушення режиму законності та спричиняють негативні наслідки для дотримання прав і свобод людини.

Враховуючи зростання напруги в суспільстві, погіршення в цілому криміногенної ситуації в державі, збільшення кількості порушень, саме в частині публічного порядку - потребує термінового оновлення нормативно-правове забезпечення в діяльності національної поліції з охорони публічного порядку, що, в свою чергу, упередить негативний вплив на внутрішню ситуацію в країні, та не допустить погіршення міжнародного іміджу України.

Чи не найголовнішою умовою інтеграції України в Європейське співтовариство було і залишається приведення національного законодавства до рівня міжнародних стандартів. Зменшення корупції в системі правоохоронних органів, підвищення захисту прав і законних інтересів громадян, гуманізація примусово-каральної діяльності держави, та зменшення адміністративної репресії - це є вимоги міжнародної спільноти, та прагнення українського суспільства.

Правила та норми поведінки, які на сьогодні встановлені чисельною кількістю нормативно-правових актів різних рівнів, а саме: «Правила пожежної безпеки», «Положення про порядок організації та проведення масових заходів», Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», тощо, через свою кількість та розпорошеність норм породжують колізії та труднощі в їх ефективному застосуванні. Саме тому, приведення правил поведінки у суспільстві та основ відповідальності за їх порушення до єдиного стандарту, закріпленого в одному нормативно-правовому акті, значно підвищить попередження, ефективність охорони та підтримання публічного порядку.

В українському законодавстві, для забезпечення суспільної безпеки та громадського порядку існує безліч правил та норм поведінки, які встановлені чисельними розрізненими нормативноправовими актами – «Правила пожежної безпеки», «Положення про порядок організації та проведення масових заходів», Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» та інші, які через свою чисельність та розпорошеність деліктних норм породжує колізії та труднощі в їх ефективному застосуванні.

Тож приведення правил поведінки у суспільстві та основ відповідальності за їх порушення до єдиного стандарту, закріпленого в одному нормативно-правовому акті, значно підвищить ефективність забезпечення публічного порядку. Виходом з цього є прийняття Закону України «Про публічний порядок», що сприятиме подальшому розвиткові українського законодавства у напрямі адміністративних принципів захисту прав та свобод людини і громадянина, у відповідності до світових стандартів, та виховання громадян у дусі поваги до права закону і держави. Позасудовий розгляд справ про порушення публічного порядку сприятиме зменшенню навантаження на слідчі підрозділи Національної поліції та суди України. Вдосконалення законодавства щодо забезпечення публічного порядку сприятиме поліпшенню публічного порядку та організації діяльності Національної поліції України і відповідно захисту прав людини та громадянина.

Відтак, для оптимізації чинного законодавства України, та приведення його до міжнародних стандартів, вкрай необхідно вдосконалити законодавство України в сфері публічного порядку, що сприятиме адміністративним принципам захисту прав та свобод людини і громадянина, у відповідності до світових стандартів, та виховання громадян у дусі поваги до права Закону і Держави.

Незважаючи на актуальність цієї проблематики, монографічні дослідження адміністративно-правового напрямку, щодо регулювання діяльності підрозділів Національної поліції України потребують постійного наукового супроводу, тому є нагальна потреба в дослідженні сучасного стану адміністративно-правового регулювання діяльності Національної поліції України, особливостей елементів цього механізму, а також у розробленні науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності Національної поліції України.

Отзывы

Отзывы к книге Національна поліція України: організаційно-правове забезпечення діяльності

У посібнику, який представлений у формі питання-відповідь, на основі Конституції України, Кримінального процесуального кодексу України, інших вітчизняних нормативно-правових актів компактно викладено навчальний матеріал навчальної дисципліни "Особливі порядки кримінального провадження". 

Видання розраховане на здобувачів ступеня вищої освіти, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти юридичного профілю, може бути корисним у практичній роботі працівників органів досудового розслідування, прокуратури та суду

Авторы книги Національна поліція України: організаційно-правове забезпечення діяльності
Бесчастний В.М. Бесчастний В.М. Начальник донецького юридичного інституту луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка полковник міліції кандидат наук з державного управління, доцент заслужений юрист України.

Є автором понад 100 наукових праць, цікавиться історією рідного краю (за його активної участі побачив світ цілий ряд науково-популярних видань з історії Приазов'я), захоплюється поезією і підтримує інтерес до художнього слова у співробітників, курсантів і студентів Інституту (в ДЮІ започатковано серію видань "Рима в погонах").

Дрозд О.Ю. начальник відділу докторантури та ад'юнктури Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент.

Пєтков С.В. доктор юридичних наук, професор.

Кризова ситуація, що наразі виникла в Україні, спровокувала зростання порушень публічного порядку на вулицях міст та сіл. Старими методами вже не вдається стабілізувати ситуацію. Вже сьогодні ми маємо правоохоронну структуру нового формату - поліцію, яка є наступницею патрульно-постової служби. Проте, законодавство, що дісталось нам у спадок ще з часів адміністративно-командної системи: «Кодекс про адміністративні правопорушення», «Статут патрульно-постової служби», тощо – не в змозі задовольнити вимоги по забезпеченню публічного порядку, як правоохоронних органів нового формату, так і суспільства.

Проведення довгострокової Антитерористичної, а на сьогодні Операції Об’єднаних Сил на Сході країни вносить свої корективи в механізм забезпечення публічного порядку. Сьогодні, на перший план роботи правоохоронних органів, повинна ставитися задача можливості застосування швидкого реагування та акцент на попередження можливих правопорушень. Функції правоохоронних органів по забезпеченню публічного порядку мають бути чітко відпрацьовані, та закріплені на нормативному та правозастосовному рівні. Будь-які неузгодженості в роботі правоохоронних органів по забезпеченню публічного порядку – колізії, пробіли, тощо - автоматично породжують порушення режиму законності та спричиняють негативні наслідки для дотримання прав і свобод людини.

Враховуючи зростання напруги в суспільстві, погіршення в цілому криміногенної ситуації в державі, збільшення кількості порушень, саме в частині публічного порядку - потребує термінового оновлення нормативно-правове забезпечення в діяльності національної поліції з охорони публічного порядку, що, в свою чергу, упередить негативний вплив на внутрішню ситуацію в країні, та не допустить погіршення міжнародного іміджу України.

Чи не найголовнішою умовою інтеграції України в Європейське співтовариство було і залишається приведення національного законодавства до рівня міжнародних стандартів. Зменшення корупції в системі правоохоронних органів, підвищення захисту прав і законних інтересів громадян, гуманізація примусово-каральної діяльності держави, та зменшення адміністративної репресії - це є вимоги міжнародної спільноти, та прагнення українського суспільства.

Правила та норми поведінки, які на сьогодні встановлені чисельною кількістю нормативно-правових актів різних рівнів, а саме: «Правила пожежної безпеки», «Положення про порядок організації та проведення масових заходів», Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», тощо, через свою кількість та розпорошеність норм породжують колізії та труднощі в їх ефективному застосуванні. Саме тому, приведення правил поведінки у суспільстві та основ відповідальності за їх порушення до єдиного стандарту, закріпленого в одному нормативно-правовому акті, значно підвищить попередження, ефективність охорони та підтримання публічного порядку.

В українському законодавстві, для забезпечення суспільної безпеки та громадського порядку існує безліч правил та норм поведінки, які встановлені чисельними розрізненими нормативноправовими актами – «Правила пожежної безпеки», «Положення про порядок організації та проведення масових заходів», Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» та інші, які через свою чисельність та розпорошеність деліктних норм породжує колізії та труднощі в їх ефективному застосуванні.

Тож приведення правил поведінки у суспільстві та основ відповідальності за їх порушення до єдиного стандарту, закріпленого в одному нормативно-правовому акті, значно підвищить ефективність забезпечення публічного порядку. Виходом з цього є прийняття Закону України «Про публічний порядок», що сприятиме подальшому розвиткові українського законодавства у напрямі адміністративних принципів захисту прав та свобод людини і громадянина, у відповідності до світових стандартів, та виховання громадян у дусі поваги до права закону і держави. Позасудовий розгляд справ про порушення публічного порядку сприятиме зменшенню навантаження на слідчі підрозділи Національної поліції та суди України. Вдосконалення законодавства щодо забезпечення публічного порядку сприятиме поліпшенню публічного порядку та організації діяльності Національної поліції України і відповідно захисту прав людини та громадянина.

Відтак, для оптимізації чинного законодавства України, та приведення його до міжнародних стандартів, вкрай необхідно вдосконалити законодавство України в сфері публічного порядку, що сприятиме адміністративним принципам захисту прав та свобод людини і громадянина, у відповідності до світових стандартів, та виховання громадян у дусі поваги до права Закону і Держави.

Незважаючи на актуальність цієї проблематики, монографічні дослідження адміністративно-правового напрямку, щодо регулювання діяльності підрозділів Національної поліції України потребують постійного наукового супроводу, тому є нагальна потреба в дослідженні сучасного стану адміністративно-правового регулювання діяльності Національної поліції України, особливостей елементів цього механізму, а також у розробленні науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності Національної поліції України.

Отзывы к книге Національна поліція України: організаційно-правове забезпечення діяльності
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Конституція України
50 грн.

Конституція України

В наличии

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток