Задать вопрос о книге:

Нотаріальний процес. Інтерактивний курс (з практикумом). Підручник

Нотаріальний процес. Інтерактивний курс (з практикумом). Підручник - фото

Автор: Фурса С.Я., Фурса Є.І., Фурса Є.Є., Бордюг Т.О.

Издательство: Алерта

Год издания: 2021

Количество страниц: 480

ISBN: 978-617-566-671-5

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 1 кг

Формат: 145х215 мм

Тираж: 300

Аннотация

У підручнику, за допомогою оптимального поєднання різних методів, прийомів, зокрема, й для дистанційного навчання студентів, шляхом презентацій тем навчальної дисципліни «Нотаріальний процес» у форматі Power Point, розкрито сутність теорії нотаріального процесу як однієї із галузей правової науки, її понятійний апарат, предмет, методи, система, функції, принципи, нотаріальні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти, нотаріальне процесуальне представництво, докази, доводи, доведення, доказування, загальна характеристика нотаріальних проваджень, стадії нотаріального процесу, досліджується нотаріальна процедура та правова природа нотаріального акту. 

Надано аналіз правових систем нотаріату зарубіжних країн та процедур вчинення деяких нотаріальних дій з іноземним елементом. 

У підручнику надано інтерактивний матеріал для засвоєння теоретичних знань за допомогою обговорення на семінарських заняттях проблемних питань, вирішення тестів та ситуаційних задач, а також надано проекти процесуальних актів, зокрема, договорів, заповітів, довіреностей, афідевітів тощо для їх аналізу та набуття студентами практичних навичок їх складання. Проаналізовані процедури оформлення нотаріусом документів для дії за кордоном. 

Підручник розрахований на студентів (бакалаврів, магістрів) аспірантів, докторантів, викладачів та практичних працівників, зокрема, нотаріусів, консулів та ін., які цікавляться питаннями теорії та практики нотаріального процесу.

Авторы

Авторы книги Нотаріальний процес. Інтерактивний курс (з практикумом). Підручник

Предисловие

Вашій увазі пропонується нове видання - підручник «Нотаріальний процес. Інтерактивний курс (з практикумом)».

Необхідність підготовки саме такого видання зумовлена тими істотними змінами, які відбуваються нині у світі, а також в науці та освіті, зокрема, й у юридичній, коли йдеться про розробку нових стандартів вищої освіти, Концепції розвитку юридичної освіти в Україні тощо. Тривалий процес дистанційного навчання студентів в період пандемії, спонукає нас, викладачів, до переосмислення способів та методів викладання певних дисциплін, які мають прикладний характер, зокрема, йтиметься про викладання такої навчальної дисципліни як нотаріальний процес.

Традиційно, нотаріальну діяльність фахівці сприймали як малокваліфіковану і пов’язували її лише зі «штампуванням» договорів та інших правочинів. На скільки ця діяльність складна і багатогранна можна пересвідчитися, якщо проаналізувати судову практику, усвідомити недосконалість сучасного українського законодавства, тому сутність і реальний зміст нотаріальної діяльності відомий лише тим небагатьом фахівцям, які присвя-іили свої дослідження проблемам нотаріату. У зв'язку з цим, дана книга може бути сприйнята як спрощена модель тими фахівцями, які діяльність нотаріуса вважають простою.

Для тих же студентів, аспірантів, викладачів, які зацікавилися цією книгою маємо повідомити, що в ній закладено нове сприйняття раніше викладених в інших книжках положень, наданий новий напрямок і передумови для подальшого самостійного удосконалення власних знань, нові правові і и ізиції для дискусії тощо.

Нотаріальний процес базується на нормах матеріального права, але має класну процедуру, є першоосновою для діяльності нотаріусів (державних та приватних) та інших осіб, уповноважених на вчинення нотаріальних дій: посадових осіб консульських установ та дипломатичних представництв за кордоном, уповноважених на вчинення нотаріальних дій осіб органів місцевого самоврядування та уповноважених на вчинення нотаріальних дій з посвідчення заповітів, довіреностей та інших нотаріальний дій осіб, передбачених статтями. 40, 40-1 Закону України «Про нотаріат». Діяльність цих суб’єктів спрямована на реалізацію, делегованої їм державою, нотаріальної функції через охорону (захист) прав та інтересів суб’єктів цивільних відносин шляхом посвідчення безспірного права, посвідчення (засвідчення) безспірних фактів, що мають юридичне значення та вчинення інших нотаріальних дій з метою надання їм юридичної достовірності, але лише нотаріуси і консули уповноважені на захист прав осіб шляхом вчинення виконавчого напису. Чому таке обмеження введено, якщо за своєю суттю останнє провадження має сприйматися як безспірне, тобто іншими словами спрощене?

Дійсно, нотаріальна діяльність є однією із форм безспірної (позасудової) юрисдикції та одним із видів правової допомоги, яка гарантована державою фізичним та юридичним особам згідно ст. 3 Конституції України. Але скласти проект договору, в якому мають бути узгоджені не тільки всі істотні його умови, а й всі можливі варіанти розвитку правовідносин на тривалий час, можливої трансформації - це велика творча праця нотаріусів. В той же час, для вчинення виконавчого напису на договорі випадки правопорушень мають бути на стільки чітко прописані, щоб в боржника не було реальної можливості ставити питання про визнання судом виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Тому інтерактивний курс навчальної дисципліни варто сприймати не як самодостатній для професійної діяльності нотаріуса підручник, а як сконцентровану «записну книжку», в якій викладена схема вивчення теорії нотаріального процесу. Для студентів - це знаряддя для роботи, оскільки він вміщує завдання для практичних занять. Якщо ж студенту потрібно більш докладно сприйняти ту чи іншу тему, то необхідно ознайомитися із науково-практичним посібником «Теорія нотаріального процесу», без якої не можливо говорити про діяльності нотаріуса в межах принципу верховенства права, аналогії закону чи праву, а також про застосування норм іноземного та міжнародного права.

Основне завдання, яке стоїть перед вищою школою, на наш погляд, це навчити студентів самостійно думати, шукати і критично оцінювати інформацію, а також самостійно вирішувати ситуаційні завдання і приймати остаточні рішення. При цьому, не варто розцінювати мережу Інтернет як самодостатній механізм отримання інформації, а спиратися на власні знання, вміння, навики. Складність для юристів в сучасному інформаційному світі полягає і в тому, що доволі часто отримані знання про вимоги законодавства зазнають кардинальної трансформації через те, що норми законодавства доволі часто змінюються, тому це видання базується н основному на узагальненні теоретичних розробок вчених. Тому студенти завдяки такій методиці викладення матеріалу не отримують догм, які потрібно завчити напам’ять, а схему сприйняття матеріалу, науково-практичні висновки і поради авторів, які дозволять вирішувати не тільки студентські, а й практичні ситуації. Отже, отриманий «багаж» знань, вмінь, навиків студента матиме практичну користь, оскільки величезна кількість норм законодавства в пам’яті студента або фахівця стає повністю «безглуздою», якщо студент не розуміє практичного застосування отриманих знань, не вміє їх викласти під час консультації, роз’яснення, використати мри складанні договору тощо.

З цією метою у підручнику шляхом презентацій тем навчальної дисципліни «Нотаріальний процес» у форматі Power Point: розкрита сутність різних інститутів нотаріального процесу, до кожної теми лекції запропоновано дидактичний матеріал для проведення семінарських занять із засвоєння іеоретичних знань шляхом обговорення студентами проблемних питань, вирішення тестів, ситуаційних задач, а також за фабулами задач студенту запропоновано визначитись із видом процесуального акту та написати його проект, надано проекти процесуальних актів, зокрема, договорів, заповітів, довіреностей, афідевітів тощо, тобто з метою набуття практичних навичок їх складання. Проаналізовані також процедури оформлення нотаріусом документів для дії за кордоном та надані проекти деяких процесуальних актів з іноземним елементом, текст яких викладений іноземною мовою, а також витяги із міжнародних договорів, конвенцій та Закону України «Про міжнародне приватне право» і іноземних нормативних актів щодо діяльності нотаріусів тощо.

Такий підхід до вивчення студентами дисципліни «Нотаріальний процес» дасть їм можливість оволодіти як теоретичними знаннями, так і практичними навиками майбутньої професії нотаріуса як гармонійно розвиненого юриста. Представляється також, що цей спецкурс має бути цікавим не тільки для спеціалізації «Цивільне право і процес», «Нотаріат» а й іншим фахівцям. Так, адвокати не зможуть якісно представляти інтереси своїх клієнтів, якщо не володіють знаннями з нотаріального процесу. Діяльність нотаріусів доволі часто сприймають як бюрократичну в силу того, що всі найважливіші юридичні обставини вони мають фіксувати в різноманітних реєстрах, журналах тощо, тому без знань таких особливостей професійної діяльності нотаріуса визначити і головне довести факти помилок або порушень прав клієнтів вважаємо складним або неможливим завданням.

Тому сподіваємося, що наша нова праця буде цікавою і корисною не тільки студентам, аспірантам, викладачам, а й широкому колу фахівців.

З повагою та любов’ю

д.ю.н.,професор,

заслужений юрист України

С.Я. Фурса

Отзывы

Отзывы к книге Нотаріальний процес. Інтерактивний курс (з практикумом). Підручник

У підручнику, за допомогою оптимального поєднання різних методів, прийомів, зокрема, й для дистанційного навчання студентів, шляхом презентацій тем навчальної дисципліни «Нотаріальний процес» у форматі Power Point, розкрито сутність теорії нотаріального процесу як однієї із галузей правової науки, її понятійний апарат, предмет, методи, система, функції, принципи, нотаріальні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти, нотаріальне процесуальне представництво, докази, доводи, доведення, доказування, загальна характеристика нотаріальних проваджень, стадії нотаріального процесу, досліджується нотаріальна процедура та правова природа нотаріального акту. 

Надано аналіз правових систем нотаріату зарубіжних країн та процедур вчинення деяких нотаріальних дій з іноземним елементом. 

У підручнику надано інтерактивний матеріал для засвоєння теоретичних знань за допомогою обговорення на семінарських заняттях проблемних питань, вирішення тестів та ситуаційних задач, а також надано проекти процесуальних актів, зокрема, договорів, заповітів, довіреностей, афідевітів тощо для їх аналізу та набуття студентами практичних навичок їх складання. Проаналізовані процедури оформлення нотаріусом документів для дії за кордоном. 

Підручник розрахований на студентів (бакалаврів, магістрів) аспірантів, докторантів, викладачів та практичних працівників, зокрема, нотаріусів, консулів та ін., які цікавляться питаннями теорії та практики нотаріального процесу.

Авторы книги Нотаріальний процес. Інтерактивний курс (з практикумом). Підручник

Вашій увазі пропонується нове видання - підручник «Нотаріальний процес. Інтерактивний курс (з практикумом)».

Необхідність підготовки саме такого видання зумовлена тими істотними змінами, які відбуваються нині у світі, а також в науці та освіті, зокрема, й у юридичній, коли йдеться про розробку нових стандартів вищої освіти, Концепції розвитку юридичної освіти в Україні тощо. Тривалий процес дистанційного навчання студентів в період пандемії, спонукає нас, викладачів, до переосмислення способів та методів викладання певних дисциплін, які мають прикладний характер, зокрема, йтиметься про викладання такої навчальної дисципліни як нотаріальний процес.

Традиційно, нотаріальну діяльність фахівці сприймали як малокваліфіковану і пов’язували її лише зі «штампуванням» договорів та інших правочинів. На скільки ця діяльність складна і багатогранна можна пересвідчитися, якщо проаналізувати судову практику, усвідомити недосконалість сучасного українського законодавства, тому сутність і реальний зміст нотаріальної діяльності відомий лише тим небагатьом фахівцям, які присвя-іили свої дослідження проблемам нотаріату. У зв'язку з цим, дана книга може бути сприйнята як спрощена модель тими фахівцями, які діяльність нотаріуса вважають простою.

Для тих же студентів, аспірантів, викладачів, які зацікавилися цією книгою маємо повідомити, що в ній закладено нове сприйняття раніше викладених в інших книжках положень, наданий новий напрямок і передумови для подальшого самостійного удосконалення власних знань, нові правові і и ізиції для дискусії тощо.

Нотаріальний процес базується на нормах матеріального права, але має класну процедуру, є першоосновою для діяльності нотаріусів (державних та приватних) та інших осіб, уповноважених на вчинення нотаріальних дій: посадових осіб консульських установ та дипломатичних представництв за кордоном, уповноважених на вчинення нотаріальних дій осіб органів місцевого самоврядування та уповноважених на вчинення нотаріальних дій з посвідчення заповітів, довіреностей та інших нотаріальний дій осіб, передбачених статтями. 40, 40-1 Закону України «Про нотаріат». Діяльність цих суб’єктів спрямована на реалізацію, делегованої їм державою, нотаріальної функції через охорону (захист) прав та інтересів суб’єктів цивільних відносин шляхом посвідчення безспірного права, посвідчення (засвідчення) безспірних фактів, що мають юридичне значення та вчинення інших нотаріальних дій з метою надання їм юридичної достовірності, але лише нотаріуси і консули уповноважені на захист прав осіб шляхом вчинення виконавчого напису. Чому таке обмеження введено, якщо за своєю суттю останнє провадження має сприйматися як безспірне, тобто іншими словами спрощене?

Дійсно, нотаріальна діяльність є однією із форм безспірної (позасудової) юрисдикції та одним із видів правової допомоги, яка гарантована державою фізичним та юридичним особам згідно ст. 3 Конституції України. Але скласти проект договору, в якому мають бути узгоджені не тільки всі істотні його умови, а й всі можливі варіанти розвитку правовідносин на тривалий час, можливої трансформації - це велика творча праця нотаріусів. В той же час, для вчинення виконавчого напису на договорі випадки правопорушень мають бути на стільки чітко прописані, щоб в боржника не було реальної можливості ставити питання про визнання судом виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Тому інтерактивний курс навчальної дисципліни варто сприймати не як самодостатній для професійної діяльності нотаріуса підручник, а як сконцентровану «записну книжку», в якій викладена схема вивчення теорії нотаріального процесу. Для студентів - це знаряддя для роботи, оскільки він вміщує завдання для практичних занять. Якщо ж студенту потрібно більш докладно сприйняти ту чи іншу тему, то необхідно ознайомитися із науково-практичним посібником «Теорія нотаріального процесу», без якої не можливо говорити про діяльності нотаріуса в межах принципу верховенства права, аналогії закону чи праву, а також про застосування норм іноземного та міжнародного права.

Основне завдання, яке стоїть перед вищою школою, на наш погляд, це навчити студентів самостійно думати, шукати і критично оцінювати інформацію, а також самостійно вирішувати ситуаційні завдання і приймати остаточні рішення. При цьому, не варто розцінювати мережу Інтернет як самодостатній механізм отримання інформації, а спиратися на власні знання, вміння, навики. Складність для юристів в сучасному інформаційному світі полягає і в тому, що доволі часто отримані знання про вимоги законодавства зазнають кардинальної трансформації через те, що норми законодавства доволі часто змінюються, тому це видання базується н основному на узагальненні теоретичних розробок вчених. Тому студенти завдяки такій методиці викладення матеріалу не отримують догм, які потрібно завчити напам’ять, а схему сприйняття матеріалу, науково-практичні висновки і поради авторів, які дозволять вирішувати не тільки студентські, а й практичні ситуації. Отже, отриманий «багаж» знань, вмінь, навиків студента матиме практичну користь, оскільки величезна кількість норм законодавства в пам’яті студента або фахівця стає повністю «безглуздою», якщо студент не розуміє практичного застосування отриманих знань, не вміє їх викласти під час консультації, роз’яснення, використати мри складанні договору тощо.

З цією метою у підручнику шляхом презентацій тем навчальної дисципліни «Нотаріальний процес» у форматі Power Point: розкрита сутність різних інститутів нотаріального процесу, до кожної теми лекції запропоновано дидактичний матеріал для проведення семінарських занять із засвоєння іеоретичних знань шляхом обговорення студентами проблемних питань, вирішення тестів, ситуаційних задач, а також за фабулами задач студенту запропоновано визначитись із видом процесуального акту та написати його проект, надано проекти процесуальних актів, зокрема, договорів, заповітів, довіреностей, афідевітів тощо, тобто з метою набуття практичних навичок їх складання. Проаналізовані також процедури оформлення нотаріусом документів для дії за кордоном та надані проекти деяких процесуальних актів з іноземним елементом, текст яких викладений іноземною мовою, а також витяги із міжнародних договорів, конвенцій та Закону України «Про міжнародне приватне право» і іноземних нормативних актів щодо діяльності нотаріусів тощо.

Такий підхід до вивчення студентами дисципліни «Нотаріальний процес» дасть їм можливість оволодіти як теоретичними знаннями, так і практичними навиками майбутньої професії нотаріуса як гармонійно розвиненого юриста. Представляється також, що цей спецкурс має бути цікавим не тільки для спеціалізації «Цивільне право і процес», «Нотаріат» а й іншим фахівцям. Так, адвокати не зможуть якісно представляти інтереси своїх клієнтів, якщо не володіють знаннями з нотаріального процесу. Діяльність нотаріусів доволі часто сприймають як бюрократичну в силу того, що всі найважливіші юридичні обставини вони мають фіксувати в різноманітних реєстрах, журналах тощо, тому без знань таких особливостей професійної діяльності нотаріуса визначити і головне довести факти помилок або порушень прав клієнтів вважаємо складним або неможливим завданням.

Тому сподіваємося, що наша нова праця буде цікавою і корисною не тільки студентам, аспірантам, викладачам, а й широкому колу фахівців.

З повагою та любов’ю

д.ю.н.,професор,

заслужений юрист України

С.Я. Фурса

Отзывы к книге Нотаріальний процес. Інтерактивний курс (з практикумом). Підручник
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток