Задать вопрос о книге:

Особливості організації прокурорського нагляду за додержанням прав і свобод неповнолітніх при виконанні судових рішень у кримінальних справах
НОВИНКА

Особливості організації прокурорського нагляду за додержанням прав і свобод неповнолітніх при виконанні судових рішень у кримінальних справах - фото

Автор: Влад С.Ф.

Издательство: ОЛДІ-ПЛЮС

Год издания: 2021

Количество страниц: 240

ISBN: 978-966-289-492-9

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

У монографії розглядаються питання, пов’язані з прокурорським наглядом за додержанням прав і свобод неповнолітніх при виконанні судових рішень у кримінальних справах, досліджується дійсний стан справ, складнощі, котрі постали перед прокурорами, а також проблеми, котрі виникли і не розв’язані, щодо особливостей здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах з питань захисту інтересів дітей.

Видання розраховане на працівників органів прокуратури, викладачів та науковців, аспірантів, студентів закладів вищої освіти юридичного профілю.

Авторы

Авторы книги Особливості організації прокурорського нагляду за додержанням прав і свобод неповнолітніх при виконанні судових рішень у кримінальних справах

Предисловие

Процес реформування органів прокуратури розпочався одночасно з проголошенням незалежності України, процесом розбудови демократичної, соціальної та правової держави. Зміни в правому статусі прокуратури були закріплені на конституційному рівні та процес реформування триває до цього часу.

Найвищою цінністю кожної демократичної держави є людина, забезпечення її прав, свобод та законних інтересів. Статтею 3 Конституції України визначено, що саме людина, її життя іздоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Зазначені положення повною мірою поширюються на неповнолітніх, у тому числі тих, які потрапили у конфлікт із законом [41, c. 3]. В України охорона дитинства визнається загальнодержавним стратегічним пріоритетом, що закріплено в діючому законодавстві.

Останнє десятиліття в Україні виявилось нестабільним в економічному та політичному вимірах, що негативно вплинуло на вразливі верстви населення, в тому числі і на неповнолітніх, які в силу соціальної незрілості та психологічних вікових особливостей потребують посиленої уваги та опіки з боку суспільних та державних структур, в тому числі правоохоронних органів.

Становлення та розвиток української державності призвели до реформування політичної, економічної та правової системи країни. Правова реформа зумовила відповідну зміну конституційного, кримінального, кримінально-виконавчого та кримінально-процесуального законодавства України, наближення його до загальновизнаних європейських стандартів. Приєднання нашої держави до Конвенції про права дитини зумовило оновлення національного законодавстващодо належного визначення гарантій забезпечення прав дітей, особливо у сфері кримінально-виконавчої та іншої діяльності, пов’язаної із застосуванням державного примусу стосовно неповнолітніх.

Утвердження європейських стандартів у сфері виконання кримінальних покарань, їх гуманізація, ратифікація у зв’язку з цим низки міжнародних договорів, вимагають ефективного прокурорського нагляду за додержанням законів та прав неповнолітніх.

Ефективне забезпечення прав неповнолітніх при виконанні судових рішень у кримінальних справах вимагає від прокурорів нового сучасного підходу до вирішення проблем, що виникають, поновлення їх порушених прав, оскільки неповнолітні є особливою категорією громадян у суспільстві та за своєю соціальною, віковою незрілістю не здатні в повній мірі захистити свої права.

Окремі аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з о бмеженням особистої свободи громадян,були предметом наукових  розробок таких дослідників, як: Д. М. Бакаєва, Є. М. Блажівського, В. М. Гусарова, Л. М. Давиденко, В. В. Долежана, Ю. М. Дьоміна, П. М. Каркача, І. М. Козьякова, М. В. Косюти, О. М. Литвака, В. І. Малюги, І. Є. Марочкіна, О. І. Медведька, О. Р. Михайленко, М. І. Мичка, С. В. Подкопаєва, Ю. Є. Полянського, Н. О. Рибалки, М. В. Руденко, Г. П. Середи, В. В. Сухоноса, В. Я. Тація, М. К. Якимчука та інші.

Безпосередньо своє бачення окремих аспектів прокурорського нагляду за додержаннямзаконівщодо захисту прав і свобод неповнолітніх висловлювали такі вітчизняні і зарубіжні вчені: К. І. Годуєва, О. О. Грабовська, М. П. Дудін, Н. М. Крестовська, М. П. Курило, В. В. Одуденко, В. О. Остапець, О. С. Панкратов, Г. В. Попов, А. Б. Романюк, Г. А. Терещук, О. О. Храпенко, О. М. Ярмоц та інші.

Проте комплексних досліджень які б порушували питання проблем нагляду прокурором за додержанням прав і свобод неповнолітніх при виконанні судових рішень у кримінальних справах на даний час у вітчизняній юридичній науці не проводилось.

Отзывы

Отзывы к книге Особливості організації прокурорського нагляду за додержанням прав і свобод неповнолітніх при виконанні судових рішень у кримінальних справах

У монографії розглядаються питання, пов’язані з прокурорським наглядом за додержанням прав і свобод неповнолітніх при виконанні судових рішень у кримінальних справах, досліджується дійсний стан справ, складнощі, котрі постали перед прокурорами, а також проблеми, котрі виникли і не розв’язані, щодо особливостей здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах з питань захисту інтересів дітей.

Видання розраховане на працівників органів прокуратури, викладачів та науковців, аспірантів, студентів закладів вищої освіти юридичного профілю.

Авторы книги Особливості організації прокурорського нагляду за додержанням прав і свобод неповнолітніх при виконанні судових рішень у кримінальних справах

Процес реформування органів прокуратури розпочався одночасно з проголошенням незалежності України, процесом розбудови демократичної, соціальної та правової держави. Зміни в правому статусі прокуратури були закріплені на конституційному рівні та процес реформування триває до цього часу.

Найвищою цінністю кожної демократичної держави є людина, забезпечення її прав, свобод та законних інтересів. Статтею 3 Конституції України визначено, що саме людина, її життя іздоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Зазначені положення повною мірою поширюються на неповнолітніх, у тому числі тих, які потрапили у конфлікт із законом [41, c. 3]. В України охорона дитинства визнається загальнодержавним стратегічним пріоритетом, що закріплено в діючому законодавстві.

Останнє десятиліття в Україні виявилось нестабільним в економічному та політичному вимірах, що негативно вплинуло на вразливі верстви населення, в тому числі і на неповнолітніх, які в силу соціальної незрілості та психологічних вікових особливостей потребують посиленої уваги та опіки з боку суспільних та державних структур, в тому числі правоохоронних органів.

Становлення та розвиток української державності призвели до реформування політичної, економічної та правової системи країни. Правова реформа зумовила відповідну зміну конституційного, кримінального, кримінально-виконавчого та кримінально-процесуального законодавства України, наближення його до загальновизнаних європейських стандартів. Приєднання нашої держави до Конвенції про права дитини зумовило оновлення національного законодавстващодо належного визначення гарантій забезпечення прав дітей, особливо у сфері кримінально-виконавчої та іншої діяльності, пов’язаної із застосуванням державного примусу стосовно неповнолітніх.

Утвердження європейських стандартів у сфері виконання кримінальних покарань, їх гуманізація, ратифікація у зв’язку з цим низки міжнародних договорів, вимагають ефективного прокурорського нагляду за додержанням законів та прав неповнолітніх.

Ефективне забезпечення прав неповнолітніх при виконанні судових рішень у кримінальних справах вимагає від прокурорів нового сучасного підходу до вирішення проблем, що виникають, поновлення їх порушених прав, оскільки неповнолітні є особливою категорією громадян у суспільстві та за своєю соціальною, віковою незрілістю не здатні в повній мірі захистити свої права.

Окремі аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з о бмеженням особистої свободи громадян,були предметом наукових  розробок таких дослідників, як: Д. М. Бакаєва, Є. М. Блажівського, В. М. Гусарова, Л. М. Давиденко, В. В. Долежана, Ю. М. Дьоміна, П. М. Каркача, І. М. Козьякова, М. В. Косюти, О. М. Литвака, В. І. Малюги, І. Є. Марочкіна, О. І. Медведька, О. Р. Михайленко, М. І. Мичка, С. В. Подкопаєва, Ю. Є. Полянського, Н. О. Рибалки, М. В. Руденко, Г. П. Середи, В. В. Сухоноса, В. Я. Тація, М. К. Якимчука та інші.

Безпосередньо своє бачення окремих аспектів прокурорського нагляду за додержаннямзаконівщодо захисту прав і свобод неповнолітніх висловлювали такі вітчизняні і зарубіжні вчені: К. І. Годуєва, О. О. Грабовська, М. П. Дудін, Н. М. Крестовська, М. П. Курило, В. В. Одуденко, В. О. Остапець, О. С. Панкратов, Г. В. Попов, А. Б. Романюк, Г. А. Терещук, О. О. Храпенко, О. М. Ярмоц та інші.

Проте комплексних досліджень які б порушували питання проблем нагляду прокурором за додержанням прав і свобод неповнолітніх при виконанні судових рішень у кримінальних справах на даний час у вітчизняній юридичній науці не проводилось.

Отзывы к книге Особливості організації прокурорського нагляду за додержанням прав і свобод неповнолітніх при виконанні судових рішень у кримінальних справах
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Завантажуйте наш мобільний додаток