Задать вопрос о книге:

Порівняльне конституційне право. Модульний курс

Порівняльне конституційне право. Модульний курс - фото

Автор: Куракін О.М., Кириченко В. М.

Издательство: ЦУЛ

Год издания: 2020

Количество страниц: 256

ISBN: 978-617-673-059-0

Переплет: мягкий

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

Навчальний посібник на основі порівняльного аналізу національних правових систем, змісту конституцій, а також з урахуванням сучасних досягнень юридичної науки, висвітлює основні положення конституційного права країн світу, включаючи Україну. 

Показано особливості, притаманні конституційно-правовим системам певних держав. Посібник містить зміст навчальної дисципліни «Порівняльне конституційне право», конспекти лекцій, завдання для самостійної роботи, теми рефератів для презентації на семінарах, питання що виносяться на модульний контроль та для самоконтролю, список рекомендованої літератури. Відповідно до вимог ЕСТS надана модульно-рейтингова система оцінювання знань та вмінь студентів, методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять і написанню рефератів, а також щодо самостійної роботи студентів. 

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів і всіх, кого цікавить порівняльне конституційне право.

Авторы

Авторы книги Порівняльне конституційне право. Модульний курс

Предисловие

Вивчення навчальної дисципліни «Порівняльне конституційне право» студентами спеціальності «Міжнародні економічні відносини» зумовлено місцем, яке конституційне право займає в системі національного права тієї чи іншої країни. Головним джерелом конституційного права є конституція, принципи і норми якої в кінцевому підсумку визначають характер і зміст норм інших галузей права. Незважаючи на різноманітність форм конституцій, порядку їх прийняття та інших ознак, за змістом вони закріплюють найважливіші суспільні відносини, що стосуються правового статусу людини, устрою держави і суспільства, організації та здійснення державної влади.

Викладання матеріалу в навчальному посібнику здійснено відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни «Порівняльне конституційне право» Запорізького національного технічного університету, з урахуванням положень Болонської декларації за модульним принципом і рейтинговою оцінкою засвоєних знань та набутих умінь студентів.

Програмний матеріал зазначеної дисципліни, на відміну від навчальної дисципліни «Конституційне (державне ) право зарубіжних країн», не містить двох окремих частини: Загальної та Особливої і має інтегративний характер, який виражається в тому, що загальні, концептуальні конституційно-правові положення (Загальна частина) супроводжується конкретизацією тих чи інших аспектів конституційного права окремих країн (Особлива частина).

У зв’язку з невеликим обсягом аудиторних годин предметом порівняльно-правового аналізу були окремі частини правових систем і ряд вітчизняних і зарубіжних інститутів конституційного права.

Значення цього курсу полягає в тому, що за допомогою порівняльного (компаратівістського) аналізу змісту конституцій сучасних країн світу можна не тільки ознайомитися з правовою системою певної держави, а й вийти за її межі та подивитися під іншим кутом зору на національні проблеми, враховуючи при цьому як позитивний, так і негативний конституційний досвід окремих зарубіжних країн. Особливо це важливо для України,яка після проголошення незалежності почала створювати свою власну конституційно-правову систему.

Для полегшення процесу сприйняття та глибокого засвоєння навчального матеріалу автори намагалися в стислій та доступній формі не тільки викласти основні положення цієї дисципліни, а й проілюструвати їх достатньою кількістю прикладів з конституцій насамперед найбільш розвинутих країн світової спільноти, країн Центральної і Східної Європи, а також тих країн, що утворилися на теренах колишнього СРСР. При цьому слід звернути увагу на те, що переклад українською мовою ряду витягів із конституцій зарубіжних країн виконані авторами і не с офіційними.

Під час підготовки навчального посібника авторами було використано близько 50 конституцій країн світу, а також наукові праці, підручники, навчальні посібники відомих українських і російських учених: М.В. Баглая, А.З. Георгіци, В.В. Кравченка, В.В. Маклакова, А.Н. Медушевського, Л.А. Окунькова, В.Ф. По-горілка, В.О. Ріяки, Б.А. Страшуна, Ю.М. Тодики, О.Ф. Фриць-кого, В.Е. Чіркіна, В.М. Шаповала, П. П. Шляхтуна та багатьох інших, бібліографічний опис яких надано в списку використаної та рекомендованої літератури.

Автори сподіваються, що запропонований в посібнику аналіз загальних закономірностей та особливостей державно-правових інститутів різних країн сприятиме розширенню світоглядних уявлень студентів і засвоєнню ними теоретичних знань з порівняльного конституційного права.

Отзывы

Отзывы к книге Порівняльне конституційне право. Модульний курс

Навчальний посібник на основі порівняльного аналізу національних правових систем, змісту конституцій, а також з урахуванням сучасних досягнень юридичної науки, висвітлює основні положення конституційного права країн світу, включаючи Україну. 

Показано особливості, притаманні конституційно-правовим системам певних держав. Посібник містить зміст навчальної дисципліни «Порівняльне конституційне право», конспекти лекцій, завдання для самостійної роботи, теми рефератів для презентації на семінарах, питання що виносяться на модульний контроль та для самоконтролю, список рекомендованої літератури. Відповідно до вимог ЕСТS надана модульно-рейтингова система оцінювання знань та вмінь студентів, методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять і написанню рефератів, а також щодо самостійної роботи студентів. 

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів і всіх, кого цікавить порівняльне конституційне право.

Авторы книги Порівняльне конституційне право. Модульний курс

Вивчення навчальної дисципліни «Порівняльне конституційне право» студентами спеціальності «Міжнародні економічні відносини» зумовлено місцем, яке конституційне право займає в системі національного права тієї чи іншої країни. Головним джерелом конституційного права є конституція, принципи і норми якої в кінцевому підсумку визначають характер і зміст норм інших галузей права. Незважаючи на різноманітність форм конституцій, порядку їх прийняття та інших ознак, за змістом вони закріплюють найважливіші суспільні відносини, що стосуються правового статусу людини, устрою держави і суспільства, організації та здійснення державної влади.

Викладання матеріалу в навчальному посібнику здійснено відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни «Порівняльне конституційне право» Запорізького національного технічного університету, з урахуванням положень Болонської декларації за модульним принципом і рейтинговою оцінкою засвоєних знань та набутих умінь студентів.

Програмний матеріал зазначеної дисципліни, на відміну від навчальної дисципліни «Конституційне (державне ) право зарубіжних країн», не містить двох окремих частини: Загальної та Особливої і має інтегративний характер, який виражається в тому, що загальні, концептуальні конституційно-правові положення (Загальна частина) супроводжується конкретизацією тих чи інших аспектів конституційного права окремих країн (Особлива частина).

У зв’язку з невеликим обсягом аудиторних годин предметом порівняльно-правового аналізу були окремі частини правових систем і ряд вітчизняних і зарубіжних інститутів конституційного права.

Значення цього курсу полягає в тому, що за допомогою порівняльного (компаратівістського) аналізу змісту конституцій сучасних країн світу можна не тільки ознайомитися з правовою системою певної держави, а й вийти за її межі та подивитися під іншим кутом зору на національні проблеми, враховуючи при цьому як позитивний, так і негативний конституційний досвід окремих зарубіжних країн. Особливо це важливо для України,яка після проголошення незалежності почала створювати свою власну конституційно-правову систему.

Для полегшення процесу сприйняття та глибокого засвоєння навчального матеріалу автори намагалися в стислій та доступній формі не тільки викласти основні положення цієї дисципліни, а й проілюструвати їх достатньою кількістю прикладів з конституцій насамперед найбільш розвинутих країн світової спільноти, країн Центральної і Східної Європи, а також тих країн, що утворилися на теренах колишнього СРСР. При цьому слід звернути увагу на те, що переклад українською мовою ряду витягів із конституцій зарубіжних країн виконані авторами і не с офіційними.

Під час підготовки навчального посібника авторами було використано близько 50 конституцій країн світу, а також наукові праці, підручники, навчальні посібники відомих українських і російських учених: М.В. Баглая, А.З. Георгіци, В.В. Кравченка, В.В. Маклакова, А.Н. Медушевського, Л.А. Окунькова, В.Ф. По-горілка, В.О. Ріяки, Б.А. Страшуна, Ю.М. Тодики, О.Ф. Фриць-кого, В.Е. Чіркіна, В.М. Шаповала, П. П. Шляхтуна та багатьох інших, бібліографічний опис яких надано в списку використаної та рекомендованої літератури.

Автори сподіваються, що запропонований в посібнику аналіз загальних закономірностей та особливостей державно-правових інститутів різних країн сприятиме розширенню світоглядних уявлень студентів і засвоєнню ними теоретичних знань з порівняльного конституційного права.

Отзывы к книге Порівняльне конституційне право. Модульний курс
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

просмотренные товары

Завантажуйте наш мобільний додаток