Задать вопрос о книге:

Правопорядок у сфері національної безпеки сучасної України

Правопорядок у сфері національної безпеки сучасної України - фото

Автор: Пучков О.О.

Издательство: Видавничий дім "Гельветика"

Год издания: 2019

Количество страниц: 208

ISBN: 978-966-916-981-5

Переплет: твердый

Язык: украинский

Вес: 0.3 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

У монографії комплексно досліджується правопорядок в сфері національної безпеки на основі сучасних українських реалій. Вивчення правопорядку в сфері національної безпеки проведено з позицій постнекласичного підходу. Правопорядок у сфері національної безпеки розглядається як складна динамічна система, що самоорганізовується.

Використовуючи наукові напрацювання, у межах дослідженої проблематики описано характерні ознаки правопорядку в сфері національної безпеки. Проведено аналіз існуючих понять та визначень категорії «національна безпека», їх змісту. Виокремлено та розглянуто значення основних атрибутів національної безпеки у сучасній юридичній науці.

Досліджено поняття та архітектоніку державно-правового механізму забезпечення правопорядку в сфері національної безпеки. Доведено, що вона складається з трьох взаємозалежних та взаємообумовлюючих елементів: ціннісно-нормативного, інституційного, інструментального. Звертається особлива увага на діяльність громадських організацій у аспекті забезпечення правопорядку в сфері національної безпеки.

Авторы

Авторы книги Правопорядок у сфері національної безпеки сучасної України

Предисловие

В умовах складної трансформації українського суспільства одним із пріоритетних завдань є впорядкування правових відносин задля забезпечення стійкого і надійного правопорядку у фундаментальних сферах життя соціуму, особливо в сфері національної безпеки. Нагальність забезпечення правопорядку в цій сфері визначається, перш за все, сучасними реаліями геостратегічного розташування України, новими перспективами розвитку міжнародного правопорядку, а також стрімкими й масштабними змінами в соціально-політичній структурі країни. Правопорядок у сфері національної безпеки є однією із найважливіших умов функціонування держави та суспільства в цілому, тому його забезпечення є базовою потребою і важливим завданням для правоохоронних органів кожної країни як на національному рівні, так і в межах міжнародної спільноти.

Становлення української державності супроводжується несподіваним посиленням небезпечної військово-політичної нестабільності як всередині країни, так і за кордоном. Різкі ідеологічні та соціальні зміни в Україні стали факторами деформації суспільних відносин та аномії. Флуктуація державно-правового механізму в сфері національної безпеки зумовлює неспроможність правопорядку протидіяти загрозам, що спричинено як застарілістю методів та форм впливу, так і появою новітніх видів загроз. Все це вимагає теоретичного осмислення засобів і методів забезпечення правопорядку в сфері національної безпеки України з урахуванням стану правопорядку.

В останні роки питання національної безпеки у теоретичних дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців набули статусу ключових категорій. Безумовно забезпечення національної безпеки було і залишається пріоритетним для держави. Це має важливе значення не лише в контексті загального розвитку держави і суспільства, а й у процесі формування та розвитку правопорядку, громадського суспільства, формування особистості індивіда.

Незважаючи на значну кількість наукових робіт, присвячених питанням правопорядку та національної безпеки, необхідно констатувати, що комплексного вивчення правопорядку у сфері національної безпеки в Україні не було здійснено. Дослідження науковців щодо питань, присвячених національній безпеці, переважно проводилися в межах адміністративного права, політологічних та соціологічних наук, філософії та загальнотеоретичної юриспруденції. Водночас, проблематика правопорядку у сфері національної безпеки ні у вітчизняній, ні у зарубіжній теоретичній та прикладній юриспруденції не отримала належної комплексної розробки.

Теоретико-методологічним підґрунтям дослідження стали праці таких вітчизняних та зарубіжних дослідників, як О.М. Андрєєва, Н.Б. Арабаджи, О.Г. Білорус, О.А. Більовський, І.Я. Богданов, П.П. Богуцький, С.А. Ватсон (C.A. Watson), А.В. Віссаров, В.М. Воробйов, О.В. Глазов, Г.Н. Даєм (G.N. Diem), В.В. Данілейко, А.В. Дацюк, О.П. Дзьобань, В.М. Казаков, С.Ф. Кечекьян, В.А. Колокольцев, І.Ф. Корж, Б.А. Кормич, Г.Ф. Костенко, О.Ю. Кравчук, А.Ф. Крижановський, Ю.П. Крисюк, А.А. Куковский, М.Б. Левицька, В.А. Ліпкан, Д.Г. Лук’яненко, Б.Л. Назаров, В.С. Нерсесянц, Ю.М. Оборотов, Н.М. Оніщенко, Н.В. Панаріна, Є.С. Папригін, Т.С. Подорожна, Б.Р. Позен (B.R. Posen), Г.Г. Попов, П.М. Рабінович, Є.В. Рябова, О.П. Сауляк, С.С. Сенчук, В.В. Сергєєв, Г.П. Ситник, О.Л. Хилько, І.А. Храбан, Р.Я. Шай, О.В. Шмоткін, О.В. Юдін, О.К. Юдін та інших. Незважаючи на наявність наукових робіт, присвячених вивченню правопорядку та національної безпеки, дослідження правопорядку в сфері національної безпеки не знайшло цілісного відображення в існуючих наукових працях загальнотеоретичної спрямованості, що разом із вкрай складним становищем захищеності України зумовлює необхідність подальшого комплексного дослідження цієї наукової проблеми.

Отзывы

Отзывы к книге Правопорядок у сфері національної безпеки сучасної України

У монографії комплексно досліджується правопорядок в сфері національної безпеки на основі сучасних українських реалій. Вивчення правопорядку в сфері національної безпеки проведено з позицій постнекласичного підходу. Правопорядок у сфері національної безпеки розглядається як складна динамічна система, що самоорганізовується.

Використовуючи наукові напрацювання, у межах дослідженої проблематики описано характерні ознаки правопорядку в сфері національної безпеки. Проведено аналіз існуючих понять та визначень категорії «національна безпека», їх змісту. Виокремлено та розглянуто значення основних атрибутів національної безпеки у сучасній юридичній науці.

Досліджено поняття та архітектоніку державно-правового механізму забезпечення правопорядку в сфері національної безпеки. Доведено, що вона складається з трьох взаємозалежних та взаємообумовлюючих елементів: ціннісно-нормативного, інституційного, інструментального. Звертається особлива увага на діяльність громадських організацій у аспекті забезпечення правопорядку в сфері національної безпеки.

Авторы книги Правопорядок у сфері національної безпеки сучасної України

В умовах складної трансформації українського суспільства одним із пріоритетних завдань є впорядкування правових відносин задля забезпечення стійкого і надійного правопорядку у фундаментальних сферах життя соціуму, особливо в сфері національної безпеки. Нагальність забезпечення правопорядку в цій сфері визначається, перш за все, сучасними реаліями геостратегічного розташування України, новими перспективами розвитку міжнародного правопорядку, а також стрімкими й масштабними змінами в соціально-політичній структурі країни. Правопорядок у сфері національної безпеки є однією із найважливіших умов функціонування держави та суспільства в цілому, тому його забезпечення є базовою потребою і важливим завданням для правоохоронних органів кожної країни як на національному рівні, так і в межах міжнародної спільноти.

Становлення української державності супроводжується несподіваним посиленням небезпечної військово-політичної нестабільності як всередині країни, так і за кордоном. Різкі ідеологічні та соціальні зміни в Україні стали факторами деформації суспільних відносин та аномії. Флуктуація державно-правового механізму в сфері національної безпеки зумовлює неспроможність правопорядку протидіяти загрозам, що спричинено як застарілістю методів та форм впливу, так і появою новітніх видів загроз. Все це вимагає теоретичного осмислення засобів і методів забезпечення правопорядку в сфері національної безпеки України з урахуванням стану правопорядку.

В останні роки питання національної безпеки у теоретичних дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців набули статусу ключових категорій. Безумовно забезпечення національної безпеки було і залишається пріоритетним для держави. Це має важливе значення не лише в контексті загального розвитку держави і суспільства, а й у процесі формування та розвитку правопорядку, громадського суспільства, формування особистості індивіда.

Незважаючи на значну кількість наукових робіт, присвячених питанням правопорядку та національної безпеки, необхідно констатувати, що комплексного вивчення правопорядку у сфері національної безпеки в Україні не було здійснено. Дослідження науковців щодо питань, присвячених національній безпеці, переважно проводилися в межах адміністративного права, політологічних та соціологічних наук, філософії та загальнотеоретичної юриспруденції. Водночас, проблематика правопорядку у сфері національної безпеки ні у вітчизняній, ні у зарубіжній теоретичній та прикладній юриспруденції не отримала належної комплексної розробки.

Теоретико-методологічним підґрунтям дослідження стали праці таких вітчизняних та зарубіжних дослідників, як О.М. Андрєєва, Н.Б. Арабаджи, О.Г. Білорус, О.А. Більовський, І.Я. Богданов, П.П. Богуцький, С.А. Ватсон (C.A. Watson), А.В. Віссаров, В.М. Воробйов, О.В. Глазов, Г.Н. Даєм (G.N. Diem), В.В. Данілейко, А.В. Дацюк, О.П. Дзьобань, В.М. Казаков, С.Ф. Кечекьян, В.А. Колокольцев, І.Ф. Корж, Б.А. Кормич, Г.Ф. Костенко, О.Ю. Кравчук, А.Ф. Крижановський, Ю.П. Крисюк, А.А. Куковский, М.Б. Левицька, В.А. Ліпкан, Д.Г. Лук’яненко, Б.Л. Назаров, В.С. Нерсесянц, Ю.М. Оборотов, Н.М. Оніщенко, Н.В. Панаріна, Є.С. Папригін, Т.С. Подорожна, Б.Р. Позен (B.R. Posen), Г.Г. Попов, П.М. Рабінович, Є.В. Рябова, О.П. Сауляк, С.С. Сенчук, В.В. Сергєєв, Г.П. Ситник, О.Л. Хилько, І.А. Храбан, Р.Я. Шай, О.В. Шмоткін, О.В. Юдін, О.К. Юдін та інших. Незважаючи на наявність наукових робіт, присвячених вивченню правопорядку та національної безпеки, дослідження правопорядку в сфері національної безпеки не знайшло цілісного відображення в існуючих наукових працях загальнотеоретичної спрямованості, що разом із вкрай складним становищем захищеності України зумовлює необхідність подальшого комплексного дослідження цієї наукової проблеми.

Отзывы к книге Правопорядок у сфері національної безпеки сучасної України
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Військове право України
380 грн.

Військове право України

В наличии

Завантажуйте наш мобільний додаток