Задать вопрос о книге:

Правовий статус суб'єктів виконання місцевих бюджетів за доходами

Правовий статус суб'єктів виконання місцевих бюджетів за доходами - фото

Автор: Латковська Т.А., Гнатовська А.І.

Издательство: Фенікс

Год издания: 2014

Количество страниц: 228

ISBN: 978-966-438-779-5

Переплет: Мягкий

Язык: украинский

Вес: 0.5 кг

Формат: 145х200 мм

Тираж: 300

Аннотация

Монорафію присвячено дослідженню правового статусу суб’єктів виконання місцевих бюджетів за доходами. На основі аналізу вітчизняного і зарубіжного законодавства, наукових джерел, узагальнення правозастосовної практики аналізуються та розкриваються проблеми правового статусу суб’єктів правовідносин виконання місцевих бюджетів за доходами та обгрунтовуються пропозиції щодо удосконалення чинного фінансового законодавства у цій сфері. 

Розрахована на юристів, науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, правників органів державної влади та місцевого самоврядування.

Авторы

Авторы книги Правовий статус суб'єктів виконання місцевих бюджетів за доходами

Предисловие

Сучасне українське суспільство переживає складний етап політичних, економічних та соціальних перетворень. Розвиток ринкових відносин і стійке функціонування ринкової системи на сучасному етапі вимагають єдиного підходу до вирішення багатьох питань та зумовлюють необхідність розробки нових підходів у фінансово-правовій теорії і практиці до формування взаємовідносин між державним і місцевими бюджетами. На теперішній час формування доходної частини місцевих бюджетів відбувається у достатньо складних умовах. Попри низку ефективних кроків у сфері фінансової політики, вжитих останнім часом щодо поліпшення стану місцевих бюджетів, бюджети залишаються не повною мірою спроможними відповідати на виклики, які постають при вирішенні нагальних проблем регіонального розвитку. Незабезпечення фінансової самостійності місцевого самоврядування та нестабільність доходних джерел стали проблемою загальнодержавного значення. Проблеми правового регулювання виконання місцевих бюджетів за доходами потребують дослідження у світлі підписання та ратифікації 6 листопада 1996 року Верховною Радою України Європейської Хартії місцевого самоврядування. У цьому аспекті залишаються недостатньо узгодженими питання фінансування місцевими органами влади власних та делегованих повноважень, не визначено розмежування повноважень суб’єктів виконання місцевих бюджетів за доходами і Бюджетним кодексом України, прийнятим 8 липня 2010 р.

Віддаючи належне існуючому науковому доробку із цієї проблематики, слід зазначити, що виникає потреба в її подальшому дослідженні. Це зумовлено наявністю дискусійних питань, що пов’язані з існуючими відмінними концептуальними підходами до розуміння суті виконання місцевого бюджету за доходами, визначення правового статусу суб’єктів бюджетних правовідносин у даній сфері, а також існуючими в теорії фінансового права проблемами розмежування повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері виконання місцевих бюджетів за доходами. Недостатня розробка теоретичних і методологічних питань правового статусу суб’єктів виконання місцевих бюджетів за доходами у сучасних умовах, а також науково-теоретична значимість указаних проблем зумовили вибір теми дослідження та визначили основні його напрями.

Науково-теоретичною базою дослідження стали роботи з питань бюджетного права таких представників фінансово-правової науки, як Д.А. Бекерська, Л.К. Воронова, О.М. Горбунова, О.Ю. Грачова, Е.С. Дмитренко, О.О. Дмитрик, О.Б. Заверуха, Л.М. Касьяненко, М.В. Карасьова, Ю.О. Крохіна, М.П. Кучерявенко, Т.А. Латковська, О.А. Музика-Стефанчук, А.О. Монаєнко, А.С. Нестеренко, А.А. Нечай, О.П. Орлюк, М.І. Піскотін, Н.Ю. Пришва, Ю.А. Ровінський, Л.А. Савченко, 0.0. Семчик, А.Д. Селюков, Н.І. Хімічева, В.Д. Чернадчук, Н.Я. Якимчук та ін. Важливе значення у дослідженні питань правового статусу суб’єктів виконання місцевих бюджетів за доходами мали праці учених-юристів - 1.1. Єфремової, А.В. Кузьміної, Л.О. Нікітіної, О.Г. Пауля, 3.1. Перощук, В.Д. Тарантула, С.С. Теленика та ін.

Нормативно-правову базу дослідження становлять Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, інші закони та нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України та інших державних органів, чинне законодавство про органи місцевого самоврядування України та зарубіжних країн.

Отзывы

Отзывы к книге Правовий статус суб'єктів виконання місцевих бюджетів за доходами

Монорафію присвячено дослідженню правового статусу суб’єктів виконання місцевих бюджетів за доходами. На основі аналізу вітчизняного і зарубіжного законодавства, наукових джерел, узагальнення правозастосовної практики аналізуються та розкриваються проблеми правового статусу суб’єктів правовідносин виконання місцевих бюджетів за доходами та обгрунтовуються пропозиції щодо удосконалення чинного фінансового законодавства у цій сфері. 

Розрахована на юристів, науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, правників органів державної влади та місцевого самоврядування.

Авторы книги Правовий статус суб'єктів виконання місцевих бюджетів за доходами

Сучасне українське суспільство переживає складний етап політичних, економічних та соціальних перетворень. Розвиток ринкових відносин і стійке функціонування ринкової системи на сучасному етапі вимагають єдиного підходу до вирішення багатьох питань та зумовлюють необхідність розробки нових підходів у фінансово-правовій теорії і практиці до формування взаємовідносин між державним і місцевими бюджетами. На теперішній час формування доходної частини місцевих бюджетів відбувається у достатньо складних умовах. Попри низку ефективних кроків у сфері фінансової політики, вжитих останнім часом щодо поліпшення стану місцевих бюджетів, бюджети залишаються не повною мірою спроможними відповідати на виклики, які постають при вирішенні нагальних проблем регіонального розвитку. Незабезпечення фінансової самостійності місцевого самоврядування та нестабільність доходних джерел стали проблемою загальнодержавного значення. Проблеми правового регулювання виконання місцевих бюджетів за доходами потребують дослідження у світлі підписання та ратифікації 6 листопада 1996 року Верховною Радою України Європейської Хартії місцевого самоврядування. У цьому аспекті залишаються недостатньо узгодженими питання фінансування місцевими органами влади власних та делегованих повноважень, не визначено розмежування повноважень суб’єктів виконання місцевих бюджетів за доходами і Бюджетним кодексом України, прийнятим 8 липня 2010 р.

Віддаючи належне існуючому науковому доробку із цієї проблематики, слід зазначити, що виникає потреба в її подальшому дослідженні. Це зумовлено наявністю дискусійних питань, що пов’язані з існуючими відмінними концептуальними підходами до розуміння суті виконання місцевого бюджету за доходами, визначення правового статусу суб’єктів бюджетних правовідносин у даній сфері, а також існуючими в теорії фінансового права проблемами розмежування повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері виконання місцевих бюджетів за доходами. Недостатня розробка теоретичних і методологічних питань правового статусу суб’єктів виконання місцевих бюджетів за доходами у сучасних умовах, а також науково-теоретична значимість указаних проблем зумовили вибір теми дослідження та визначили основні його напрями.

Науково-теоретичною базою дослідження стали роботи з питань бюджетного права таких представників фінансово-правової науки, як Д.А. Бекерська, Л.К. Воронова, О.М. Горбунова, О.Ю. Грачова, Е.С. Дмитренко, О.О. Дмитрик, О.Б. Заверуха, Л.М. Касьяненко, М.В. Карасьова, Ю.О. Крохіна, М.П. Кучерявенко, Т.А. Латковська, О.А. Музика-Стефанчук, А.О. Монаєнко, А.С. Нестеренко, А.А. Нечай, О.П. Орлюк, М.І. Піскотін, Н.Ю. Пришва, Ю.А. Ровінський, Л.А. Савченко, 0.0. Семчик, А.Д. Селюков, Н.І. Хімічева, В.Д. Чернадчук, Н.Я. Якимчук та ін. Важливе значення у дослідженні питань правового статусу суб’єктів виконання місцевих бюджетів за доходами мали праці учених-юристів - 1.1. Єфремової, А.В. Кузьміної, Л.О. Нікітіної, О.Г. Пауля, 3.1. Перощук, В.Д. Тарантула, С.С. Теленика та ін.

Нормативно-правову базу дослідження становлять Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, інші закони та нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України та інших державних органів, чинне законодавство про органи місцевого самоврядування України та зарубіжних країн.

Отзывы к книге Правовий статус суб'єктів виконання місцевих бюджетів за доходами
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Завантажуйте наш мобільний додаток