Задать вопрос о книге:

Публічне адміністрування у сфері організації та функціонування коледжів в Україні: історія, зарубіжний досвід, сучасний стан та тенденції розвитку

Публічне адміністрування у сфері організації та функціонування коледжів в Україні: історія, зарубіжний досвід, сучасний стан та тенденції розвитку - фото

Автор: Губанова Т.О.

Издательство: Видавничий дім "Гельветика"

Год издания: 2018

Количество страниц: 344

ISBN: 978-966-916-673-9

Переплет: Твердый

Язык: украинский

Вес: 1 кг

Формат: 170х240 мм

Тираж: 300

Аннотация

У монографії наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми, що полягає в розкритті сутності публічного адміністрування у сфері організації й функціонування коледжів в Україні та у формулюванні пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства в досліджуваній сфері. 

Проблеми, з якими стикнулися сьогодні коледжі, потребують термінового вирішення, внесення змін або розроблення відповідних нормативно-правових актів, проведення роз’яснювальної роботи Міністерством освіти і науки України. Головне завдання сучасних освітянських реформ – не втратити цілу систему підготовки фахівців середньої ланки, які завжди були затребуваними в українській економіці.

Монографія стане в нагоді науковцям, викладачам, аспірантам і студентам закладів вищої освіти юридичного профілю, іншим працівникам закладів вищої освіти та всім, хто бажає поглибити свої знання з теоретичних і практичних питань щодо організації й функціонування коледжів.

Авторы

Авторы книги Публічне адміністрування у сфері організації та функціонування коледжів в Україні: історія, зарубіжний досвід, сучасний стан та тенденції розвитку
Губанова Т.О. Губанова Т.О. Доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України

Директор Фінансово-правового коледжу. Є автором більш ніж 100 публікацій, з них 80 наукових та більш ніж 20-ти навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, у т.ч. 5 які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

Предисловие

Розвиток людської спільноти значною мірою визначається ста­ном освіти й науки. У зв’язку з розширенням Європейського Союзу, процесом зближення України з Європейським Союзом одним з основних напрямів євроінтеграції нашої держави є реформи в галузі освіти, зокрема вищої. При цьому головний пріоритет роз­витку сучасної вищої освіти України спрямований на входження в загальноєвропейський і світовий освітній простір, гармоніза­цію національних та міжнародних вимог до підготовки фахівців. У процесі реалізації зазначеного наміру необхідно модернізувати українську модель вищої освіти з урахуванням загальносвітових і європейських тенденцій, власного історичного розвитку та вну­трішньої ситуації в державі.

Водночас перехід України до інформаційно-технологічного суспільства та демократичні зміни в соціально-економічному роз­витку держави потребують створення принципово нової ланки в загальній системі освіти – вищої професійної освіти, до якої нале­жать і коледжі. Станом на 01 вересня 2018 року в Україні функці­онує 611 коледжів, серед яких 356 закладів державної форми влас­ності, 131 – комунальної форми власності, 124 – приватної форми власності. На сьогодні відповідно до чинного законодавства коле­джі належать до системи вищої освіти. Вони поки що функціону­ють як самостійні заклади вищої освіти або як структурні підроз­діли закладів вищої освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації. З 2016 року коледжі поставлені перед вибором: або залишитися у вищій освіті та дублювати університети й готувати бакалаврів, або перейти в професійно-технічну освіту, що фактично ліквідує освітній рівень, який забезпечує підготовку практико-орієнтованих фахівців із вищою освітою початкового та першого рівня.

Проблеми, з якими стикнулися сьогодні коледжі, потребу­ють термінового вирішення, внесення змін або розроблення відповідних нормативно-правових актів, проведення роз’ясню­вальної роботи Міністерством освіти і науки України.

Головне завдання сьогоднішніх освітянських реформ – не втратити цілу систему підготовки фахівців середньої ланки, які завжди були затребуваними в українській економіці. Якщо донедавна таку освіту розглядали як простий засіб відтворення «робочої сили», то в сучасних умовах – як джерело активного відродження й зростання економічно та соціально активних груп населення, які можуть працювати в усіх сферах суспільного виробництва.

Саме під таким кутом зору в монографії здійснюється розгляд специ­фічних особливостей адміністративно-правового регулювання діяльності коледжів.

Отзывы

Отзывы к книге Публічне адміністрування у сфері організації та функціонування коледжів в Україні: історія, зарубіжний досвід, сучасний стан та тенденції розвитку

У монографії наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми, що полягає в розкритті сутності публічного адміністрування у сфері організації й функціонування коледжів в Україні та у формулюванні пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства в досліджуваній сфері. 

Проблеми, з якими стикнулися сьогодні коледжі, потребують термінового вирішення, внесення змін або розроблення відповідних нормативно-правових актів, проведення роз’яснювальної роботи Міністерством освіти і науки України. Головне завдання сучасних освітянських реформ – не втратити цілу систему підготовки фахівців середньої ланки, які завжди були затребуваними в українській економіці.

Монографія стане в нагоді науковцям, викладачам, аспірантам і студентам закладів вищої освіти юридичного профілю, іншим працівникам закладів вищої освіти та всім, хто бажає поглибити свої знання з теоретичних і практичних питань щодо організації й функціонування коледжів.

Авторы книги Публічне адміністрування у сфері організації та функціонування коледжів в Україні: історія, зарубіжний досвід, сучасний стан та тенденції розвитку
Губанова Т.О. Губанова Т.О. Доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України

Директор Фінансово-правового коледжу. Є автором більш ніж 100 публікацій, з них 80 наукових та більш ніж 20-ти навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, у т.ч. 5 які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

Розвиток людської спільноти значною мірою визначається ста­ном освіти й науки. У зв’язку з розширенням Європейського Союзу, процесом зближення України з Європейським Союзом одним з основних напрямів євроінтеграції нашої держави є реформи в галузі освіти, зокрема вищої. При цьому головний пріоритет роз­витку сучасної вищої освіти України спрямований на входження в загальноєвропейський і світовий освітній простір, гармоніза­цію національних та міжнародних вимог до підготовки фахівців. У процесі реалізації зазначеного наміру необхідно модернізувати українську модель вищої освіти з урахуванням загальносвітових і європейських тенденцій, власного історичного розвитку та вну­трішньої ситуації в державі.

Водночас перехід України до інформаційно-технологічного суспільства та демократичні зміни в соціально-економічному роз­витку держави потребують створення принципово нової ланки в загальній системі освіти – вищої професійної освіти, до якої нале­жать і коледжі. Станом на 01 вересня 2018 року в Україні функці­онує 611 коледжів, серед яких 356 закладів державної форми влас­ності, 131 – комунальної форми власності, 124 – приватної форми власності. На сьогодні відповідно до чинного законодавства коле­джі належать до системи вищої освіти. Вони поки що функціону­ють як самостійні заклади вищої освіти або як структурні підроз­діли закладів вищої освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації. З 2016 року коледжі поставлені перед вибором: або залишитися у вищій освіті та дублювати університети й готувати бакалаврів, або перейти в професійно-технічну освіту, що фактично ліквідує освітній рівень, який забезпечує підготовку практико-орієнтованих фахівців із вищою освітою початкового та першого рівня.

Проблеми, з якими стикнулися сьогодні коледжі, потребу­ють термінового вирішення, внесення змін або розроблення відповідних нормативно-правових актів, проведення роз’ясню­вальної роботи Міністерством освіти і науки України.

Головне завдання сьогоднішніх освітянських реформ – не втратити цілу систему підготовки фахівців середньої ланки, які завжди були затребуваними в українській економіці. Якщо донедавна таку освіту розглядали як простий засіб відтворення «робочої сили», то в сучасних умовах – як джерело активного відродження й зростання економічно та соціально активних груп населення, які можуть працювати в усіх сферах суспільного виробництва.

Саме під таким кутом зору в монографії здійснюється розгляд специ­фічних особливостей адміністративно-правового регулювання діяльності коледжів.

Отзывы к книге Публічне адміністрування у сфері організації та функціонування коледжів в Україні: історія, зарубіжний досвід, сучасний стан та тенденції розвитку
Сообщить о снижении цены

Сообщить о снижении цены

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Задать вопрос

Информация о доставке

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 74, 2 этаж, оф. 7

Олимпийская

Перед тем, как приехать в офис, пожалуйста оформите заказ и дождитесь подтверждения менеджера.

«Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

Курьер «Нова Пошта»
2 - 3 дня

Гарантируем упаковку заказанных книг, которая обеспечит целостность и сохранность их товарного вида

с этим товаром также покупают

Завантажуйте наш мобільний додаток