Махінчук В.М.

Доктор юридичних наук
2 books

Старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу правового забезпечення ринкової економіки НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України

Завантажуйте наш мобільний додаток
Каталог