Паливода А.В.

364 books

Видавець Паливода Алла Володимирівна на книжковому ринку з 2000 року.

Напрям діяльності – навчальна література для вищої школи.
Профіль видавництва: підручники, навчальні та практичні посібники, довідкові видання з галузей права, медицини, військових та суспільних дисциплін.
Більшість видань — з грифом МОН.

Незмінно популярними серед студентів, зокрема заочної форми навчання, є, визнана багатьма поколіннями студентства, серія «Бібліотечка студента», основу якої складають посібники для підготовки до іспитів. Це — повноцінний курс з певної дисципліни, що викладається у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, а також учням ліцеїв і коледжів. Завдання зазначеної серії – допомогти скласти вступні, семестрові, випускні іспити та заліки. Подана у конкретній і доступній формі інформація дає змогу в стислий термін повторити опановане й відмінно підготуватися за екзаменаційними питаннями.

У серії «Бібліотечка офіцера» вперше в Україні були видані навчальні видання, адаптовані українською мовою, для вищих військових закладів освіти, військових інститутів і факультетів (кафедр) цивільних вишів — «Військова топографія» та «Вогнева підготовка», які мають рекомендації Міністерства оборони України. Також виходять серії «Бібліотечка слідчого» і «Практика та право» — практичні посібники для студентів, курсантів, правоохоронців та населення. Завоювала справедливу популярність серія «Шпаргалка» (назва говорить про її спрямованість). Новий напрям у видавництві — видання із серій «Науково-практичний коментар» і «Репринтні видання».

Видавництво є одним із провідних та визнаних в Україні підприємств із видання законодавчих і нормативно-правових актів, що подаються з останніми змінами та доповненнями.

Видання із серій «Кодекси України», «Закони України» друкуються три-чотири рази на місяць!

Подписывайтесь на рассылку!

Никакого спама и рекламы. Только бонусы, новинки и полезная информация

Каталог