Інформаційна безпека: проблеми приватного права. Навчально-методичний посібник

(0)
Артикул: 153715
Інформаційна безпека: проблеми приватного права. Навчально-методичний посібник
Автор
Харитонов Є.О., ещё 1
Издательство
Фенікс
Год издания
2020
Переплет
мягкий

Все характеристики

Аннотация

У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Інформаційна безпека: проблеми приватного права», яка розроблена відповідно до програми для здобувачів вищої освіти (факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська... Читать далее

Быстрая отправка
Рекордное время отправки заказа 10 минут
Безопасная оплата
Доступны все популярные сервисы Google Pay, Apple Pay, Privat24
Надёжная упаковка
Экологичная к природе и бережливая к книгам
В наличии
280 грн.
Характеристики
Аннотация
Предисловие
Отзывы (0)
ПонедельникОтправка до 19.00
  • Самовывозбесплатно
  • Нова Поштаот 65 грн.
  • Курьер Нова Поштаот 90 грн.
 • Онлайн-оплата
 • єПідтримка
 • Наличные при получении
 • Терминал/наличные при самовывозе
 • Оплата по счету (для юридических лиц)
Аннотация

У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Інформаційна безпека: проблеми приватного права», яка розроблена відповідно до програми для здобувачів вищої освіти (факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»). 

Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками за кожною темою, плани практичних занять та завдання для самостійної роботи. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять та іспиту.

Навчально-методичний посібник розраховано на здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.

Предисловие

Рівень інформаційної безпеки відображає роль і місце інформатизації в житті країни, ставлення до неї з боку суспільства. Значною мірою інформаційна безпека зумовлена об’ємом, характером і призначенням усієї інформаційної сфери, при цьому, в свою чергу, впливає на хід інформаційних процесів. Суспільство вагомо виграє, якщо вимоги інформаційної безпеки підтримують прогрес інформаційної сфери, сприймають виклики часу і відповідають на них. Інформаційна безпека не лише спрямована на стан захищеності суспільних відносин, але й відкриває простір для їх підйому на більш високий рівень. Отже, наявність стану інформаційної безпеки вимагає використання інформаційних технологій, створення нових систем інформаційного менеджменту, розвиток виробництва інформаційного продукту, формування ринку інформаційних послуг. Безумовно, у цьому аспекті важливим є й врахування протилежних тенденцій та можливих перебільшень, коли вимоги інформаційної безпеки можуть стати перешкодами на шляху прогресу, заважати виникненню та розвитку нових відносин.

Зазначене свідчить, що курс «Інформаційна безпека: проблеми приватного права», що впроваджено в освітній процес у Національному університеті «Одеська юридична академія» відповідає вимогам сучасної юридичної педагогіки щодо процесу формування сукупності систематизованих знань, умінь, навичок юриста, а також інтелектуальних, особистісних, поведінкових його якостей. Його засвоєння на базі раніше отриманих здобу-вачем вищої освіти знань цивілістичної сфери сприятиме опануванню правильних ціннісних орієнтацій професійних юристів, наслідком цього є забезпечення високого рівня індивідуального сприйняття застосування приватноправового методу в інформаційній сфері, міру впевненості в його необхідності, готовність послідовно втілювати принципи приватного права в життя у процесі повсякденної юридичної діяльності.

Опанування курсу «Інформаційна безпека: проблеми приватного права» вплине на формування майбутнього юриста через визначення, доведення, тлумачення усталених юридичних понять, що закладають основу сучасної цивілістики, а також оцінку тих чи інших фактів соціального життя і поведінки людей в інформаційній сфері.

Призначенням даного посібника є забезпечення виконання зазначених завдань у навчальній сфері, а також створення можливості не лише для здобувачів вищої освіти, а й для усіх зацікавлених осіб ознайомитись з приватноправовими проблемами у сфері інформаційної безпеки та шляхами їхнього вирішення.

Під час підготовки до практичних занять здобувач вищої освіти повинен ознайомитися з питаннями, які виносяться до розгляду, звернути увагу на питання та завдання, які є самостійною роботою з відповідної теми, ознайомитися з методичними рекомендаціями, які побудовані у вигляді оглядового конспекту' лекцій, опрацювати нормативно-правові акти з даної теми, ознайомитися з науковими працями з рекомендованого списку літератури. В сукупності це дасть можливість опанувати матеріал, підготувати доповідь або ж есе за завчасно обраною тематикою, за бажанням прийняти участь у наукових конференціях відповідної тематики.

Використовуючи досліджуваний матеріал та нормативно - правові акти, здобувані вищої освіти повинні виконати подані до теми завдання. При вирішенні завдань слід звернути увагу на той факт, що в тексті завдання сформульовані конкретні питання, які відносяться до досліджуваної теми і певної життєвої ситуації, описаної в умові завдання. Відповідно рішення задачі повинно містити повний і всебічний правовий аналіз запропонованої ситуації із зазначенням всіх необхідних для правильного вирішення нормативно - правових актів, що регулюють запропоновані правовідносини. Відповідь на поставлені в задачі питання повинна бути конкретною (однозначною), повною, теоретично і законодавчо обгрунтованою, з обов’язковим посиланням на конкретні правові норми чинного цивільного законодавства.

Здобувані вищої освіти можуть пропонувати різні варіанти вирішення завдань, аргументуючи свою думку посиланнями на чинне законодавство. При цьому викладач повинен провести аналіз запропонованих варіантів рішення і вказати на правильний варіант рішення. Якщо правильних варіантів вирішення кілька, то викладач повинен вказати на оптимальне рішення задачі виходячи з умов ситуації. Рекомендується проводити на заняттях рішення задачі у форматі дискусії з приводу вирішення однієї і тієї ж задачі, у разі наявності у них різних рішень та/або різної аргументації рішення.

Метою вивчення даної дисципліни є: формування системи теоретичних знань з питань інформаційної безпеки та придбання практичних навичок вирішення конкретних життєвих ситуацій у сфері цивільних відносин.

Завдання:

 • вивчення теоретичних положень дисципліни «Інформаційна безпека: проблеми приватного права»;
 • аналіз практики застосування цивільного законодавства;
 • застосовувати юридичні знання та навички для оперативного розв’язання проблемних ситуацій в сфері інформаційної безпеки в контексті захисту цивільних прав.

Після вивчення дисципліни студент повинен демонструвати глибокі знання у сфері інформаційної безпеки, зокрема:

 • визначити співвідношення та взаємодію понять «інформація», «безпека», «приватне право»;
 • визначати джерела приватноправового регулювання в сфері забезпечення інформаційної безпеки;
 • знати порушення в інформаційній сфері та інформаційній політиці;
 • визначати приватноправові/цивілістичні способи забезпечення інформаційної безпеки;
 • визначати та аналізувати новітні тенденції розвитку кібер-безпеки;
 • визначати теорію таємниць та приватне право;
 • вдосконалювати правове регулювання ІТ-права та інформаційної безпеки, в тому числі в соціальних мережах;
 • порівнювати інтелектуальну власність та інформаційну безпеку; 
 • здійснювати системний науковий аналіз вітчизняної та зарубіжної практики застосування норм у сфері ІТ судами, прокуратурою, органами державної влади, установами з перспективами та основними напрямками подальшого розвитку ІТ-гірава; застосування спеціальних знань (експертизи) в сфері забезпечення інформаційної безпеки; 
 • аналізувати особливості вирішення спорів, що виникають із відносин у сфері інформаційних технологій; цивільно-правову відповідальність в інформаційній сфері; відшкодування шкоди, завданої порушеннями інформаційної безпеки; 
 • застосовувати норми законодавства в процесі роботи за спеціальністю; 
 • ідентифікувати правову проблему чи конфлікт з використанням знань у сфері права;
 • розв’язувати наукові проблеми на основі досягнень сучасної гносеології;
 • застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою;
 • використовувати електронні бібліотечні системи і бази даних, основні правові інформаційні системи.

Підсумковою формою контролю є іспит.

Характеристики
Автор
Харитонов Є.О., Давидова І.В.
Издательство
Фенікс
Год издания
2020
Количество страниц
194
Переплет
мягкий
Язык
украинский
Вес
0.5 кг
Формат
145х200 мм
Тираж
300
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Подписывайтесь на рассылку!

Никакого спама и рекламы. Только бонусы, новинки и полезная информация

Каталог