Міграцієзнавство: методичний комплекс для студентів вищих юридичних навчальних закладів

(0)
Артикул: 13762
Міграцієзнавство: методичний комплекс для студентів вищих юридичних навчальних закладів

Смотреть содержание

Автор
Римаренко Ю.І.
Год издания
2001
Переплет
мягкий

Все характеристики

Аннотация

Методичний комплекс навчальної дисципліни містить програму курсу «Міграцієзнавство», започаткованого вперше в країні у Національній академії внутрішніх справ України та Київському університеті права при Інституті держави і права НАН України. Викладено теоретико-методологічні та... Читать далее

Быстрая отправка
Рекордное время отправки заказа 10 минут
Безопасная оплата
Доступны все популярные сервисы Google Pay, Apple Pay, Privat24
Надёжная упаковка
Экологичная к природе и бережливая к книгам
В наличии
90 грн.
Характеристики
Аннотация
Предисловие
Отзывы (0)
ЗавтраОтправка до 19.00
  • Самовывозбесплатно
  • Нова Поштаот 65 грн.
  • Курьер Нова Поштаот 90 грн.
 • Онлайн-оплата
 • єПідтримка
 • Наличные при получении
 • Терминал/наличные при самовывозе
 • Оплата по счету (для юридических лиц)
Аннотация

Методичний комплекс навчальної дисципліни містить програму курсу «Міграцієзнавство», започаткованого вперше в країні у Національній академії внутрішніх справ України та Київському університеті права при Інституті держави і права НАН України.

Викладено теоретико-методологічні та концептуальні підходи, термінологічно-понятійний інструментарій міграцієзнавства, вимоги до знань і вмінь, плани лекцій та семінарських занять, тематику контрольних робіт, рефератів та доповідей з міграційних проблем, список рекомендованої літератури, бібліографію (українською, російською та англійською мовами), міжнародні-правові джерела, правові документи України з міграційних питань.


Розрахований на професорсько-викладацький склад, ад’юнктів, студентів, слухачів та курсантів.

Предисловие

Зумовлюється багатьма чинниками, головними з яких с наступні.

По-перше, міграційні процеси в останні роки стали глобальним викликом подальшому розвитку людства у новому тисячолітті. Щорічна кількість мігрантів (від 2 до 4 млн осіб), по суті, випереджає світовий приріст населення. Поза межами країни свого громадянства, за даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), проживають понад 125 млн осіб, а на планеті налічується близько мільярда внутрішніх мігрантів.

По-друге, міжнародна міграція пов’язана з безпрецедентними соціальними переміщеннями біженців, репатріантів, змушених покидати свої країни внаслідок громадянських війн, етноциду, геноциду, масового брутального поводження з людьми, грубими порушеннями прав людини.

По-третє, міграція як така безпосередньо втілюється у такому явищі, як нелегальна міграція та торгівля людьми, супроводжуються грубими порушеннями міжнародного та національного законодавств, спробами впровадити в життя так зване біле рабство, секс-бізнес та інші ганебні прояви дискримінації.

По-четверте, незаконні переміщення населення, пов’язані з організованою злочинністю, торгівлею наркотиками, зброєю тощо.

По-п’яте, міграція та її складова — біженство дедалі більше розглядається як нагальна світова гуманітарна проблема, з одного боку, як проблема реального та потенційного (латентного)порушення прав і свобод як проблема глибинного взаємозв’язку між безпекою мігранта (біженця, шукача притулку) та національною і міжнародною безпекою — з іншого.

По-шосте, Україна не має досвіду врегулювання міграційних проблем, вона взагалі була відірвана від загальносвітових тенденцій становлення національних правничих інституцій і лише нині, опинившись на перехресті масових потоків соціальних переміщень людей, вона починає своє «входження» у складний міграційний простір, бурхливе міграційне буття.

По-сьоме, міграційна сфера є об’єктом - діяльності правоохоронних органів, зокрема органів внутрішніх справ, щодо обліку та регулювання зовнішньої міграції, діяльності по виявленню каналів нелегальної міграції, впливу міграції на рівень злочинності, профілактики правопорушень на міграційній основі.

Пропонований навчально-методичний комплекс відповідає завданням розв’язання вкрай важливої проблеми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, паспортно-візових служб, діяльності інспекторів, представників патрульно-постової та дорожньо-патрульної служб, працівників кадрових апаратів тощо. Вивчення курсу сприятиме реалізації творчого потенціалу працівників органів внутрішніх справ, підвищенню наукової організації праці та виконавчої дисципліни.

Саме в такий спосіб і будуть забезпечені правові засади реалізації прав і свобод людини та громадянина в усіх галузях суспільного життя, внутрішньої політики, безпеки суспільства і громадського спокою в Українській державі.

Мета і завдання курсу

Головна мета курсу — вивчення тенденцій розвитку та сутності міграційної царини людського буття, яке містить чималий пласт маловідомих пересічній людині проблем — політичних, психологічних, етнічних, біологічних, культурних, правових, соціо-релігійних, управлінських, що потребує від урядовців та управлінців прийняття повсякденних ситуаційних рішень.

З одного боку, йдеться про максимальне використання позитивного досвіду, у тому числі зарубіжного, забезпечення впровадження науково-обгрунтованих рекомендацій. З іншого ж — про попередження злочинності га посилення боротьби знею, особливо з організованими її формами, корупцією, про профілактику правопорушень на міграційному грунті.

Основне завдання навчального курсу полягає у формуванні у слухачів (курсантів) грунтовних об’єктивних знань про міграційні переміщення у сучасному світі, підвищенні їх міграцієзнавчої культури та підготовки до активної, усвідомленої участі у правоохоронній роботі. Підготовка кваліфікованих кадрів для правоохоронних органів сприятиме забезпеченню надійного захисту особи, суспільства та держави від злочинних посягань, поліпшенню громадської безпеки з одночасним обмеженням темпів зростання злочинності, з одного боку, вгіленню в життя спільної Програми Європейського Союзу і Ради Європи по трансформації правоохоронної системи в Україні — з іншого.

При цьому автор керувався важливим положенням, висунутим Генеральною Асамблеєю ООН, щодо добору, навчання та перепідготовки кадрів підрозділів правоохоронних органів щодо підтримки правопорядку (Кодекс поведінки посадових осіб по підтримці правопорядку), дій поліції у демократичному суспільстві, відсутності дискримінації при застосуванні законів.

Особливу увагу звернуто на міжнародно-правові норми, що стосуються надзвичайного стану, збройних конфліктів, захисту найбільш вразливих верств населення (неповнолітніх, жінок, дітей, біженців, негромадян) та інших категорій, що входять у правове поле діяльності правоохоронних органів.

Важливе значення має також підготовка кадрів, здатних реалізувати «Програму боротьби з нелегальною міграцією» (Постанова Кабінету Міністрів України).

Вимоги до знань і вмінь

 • У процесі засвоєння програмного матеріалу курсу слухачі (курсанти) повинні досконало знати:
 • предмет і об’єкт міграцієзнавства, його сучасну методологію, концептуальні підходи, понятійний апарат;
 • найважливіші міжнародні інструменти розв’язання міграційних проблем;
 • структуру міграційних потоків у світовому, європейському та національному вимірах;
 • питання міжнародно-правового регулювання міграційних процесів;
 • регіональні та національні особливості управління міграційними потоками;
 • особливості нелегальної міграції та торгівлі людьми;
 • сутність нормативного регулювання зовнішньої та внутрішньої міграції;
 • вплив міграційних процесів на криміногенну обстановку;
 • причини поширення еміграції з України та імміграції в України;
 • недосконалість міграційного законодавства та суміжних норм, шляхи їх докорінного оновлення;
 • напрями вдосконалення боротьби з нелегальною міграцією, проблеми її профілактики;
 • сутність попередження нелегальної міграції, недопущення в’їзду нелегалів до України;
 • зміст спільної програми Європейської комісії та Ради Європи з проблем трансформації правоохоронної системи України;
 • роль і функції посадових осіб у справі захисту прав людини та попередження злочинності;
 • міжнародні норми, які стосуються прав людини в галузі підтримки правопорядку, особливо зміст Кодексу поведінки працівників правоохоронних органів, затверджений Генеральною Асамблеєю ООН.

Вміти:

 • використовувати найновішу методологію аналізу міграційних процесів у світі, і зокрема в Україні;
 • вільно орієнтуватися у складних та суперечливих міграційних процесах, розуміти саму міграцію як явище в усіх його проявах і формах, внутрішніх і зовнішніх трансформаціях ;
 • постійно відстоювати права людини, громадянина, мігранта, зокрема підтримувати демографічну політику Української держави;
 • розуміти складне становище біженців та шукачів притулку, своєю майбутньою практичною діяльністю забезпечувати верховенство закону, стабільність країни;
 • об’єктивно оцінювати проблеми і перешкоди на шляху здійснення міграційної політики в Україні, її інтеграції до світового співтовариства;
 • сприяти забезпеченню етнокультурного та етнокон-фесійного життя мігрантів, іноземців та осіб без громадянства;
 • сприяти інтеграції мігрантів (біженців) в економічний, суспільно-політичний та духовно-культурний простір України;
 • відрізняти «нормальну» (легальну) міграцію від нелегальної як складової частини організованої злочинності;
 • сприяти провадженню діяльності органів внутрішніх справ виключно з метою захисту життя, здоров’я, прав і свобод людини, захисту інтересів суспільства та держави від протиправних посягань, включаючи мігрантів;
 • конкретний вплив міграційних процесів на криміногенну обстановку, причини поширення міграції з України та до України;
 • віднаходити конкретні заходи попередження нелегальної міграції;
 • визначати справжні причини конфліктів на міграційному грунті, вести пошук засобів їх врегулювання;
 • знайти своє місце у багатогранній діяльності щодо досягнення міжнаціональної злагоди та зміцнення міграційної стабільності як одного з головних чинників національної безпеки;
 • координувати свої зусилля з діяльніст ю правоохоронних органів, передусім прикордонниками, працівниками служби безпеки, міграційних та митних служб;
 • сприяти навчанню та перепідготовці кадрів шляхом плідного обміну досвідом на регіональному та міжрегіональному рівнях.
Характеристики
Автор
Римаренко Ю.І.
Год издания
2001
Количество страниц
220
Переплет
мягкий
Язык
украинский
Вес
0.2 кг
Формат
145х200 мм
Тираж
100
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Подписывайтесь на рассылку!

Никакого спама и рекламы. Только бонусы, новинки и полезная информация

Каталог